Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ombudsman podnikateľov: Odpovede na podnety k Eurofondom

Odpovede k eurofondom na otázky Ombudsmana podnikateľov
Fotobanka Pixmac, Podnikam.SK
14. mája 2013 Zdroj Podnikam.SK, IT Tlačiť
Zložitosť a komplikovaná administratíva, zlá dostupnosť informácií. To sú najčastejšie výhrady, ktoré ste Podnikam.SK zaslali spolu s podnetmi k téme Eurofondy.
 
Aj tieto skutočnosti sa zrejme podpísali pod to, že Slovenská republika vyčerpala v súčasnom programovom období (teda v rámci rokov 2007 až 2013) doteraz iba 4,762 mld. eur, čo predstavuje
 

Zlepšenie má prísť v novom programovacom období

Vážení priaznivci Podnikam.SK, po čitateľsky úspešnej prvej časti seriálu Ombudsman podnikateľov, v ktorej ste mali možnosť prečítať si odpovede na vaše podnety zo strany Finančnej správy SR, vám prinášame odpovede k podnetom týkajúcim sa témy Eurofondy.
 
Odpovede poskytol Centrálny koordinačný orgán (CKO), fungujúci pri Úrade vlády SR, konkrétne Informačné centrum pre Štrukturálne fondy. Vzhľadom na rozsiahlosť vašich podnetov aj odpovedí ich uvádzame v redakčne skrátenej a upravenej podobe.
 
Podnet:
Trápi ma to, že keď sa dostanem ku internetu, aby som našiel nejaké výzvy, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre mňa – SZČO – potrebujem neskutočne veľa času, aby som to našiel, pochopil a vyhodnotil, či tá výzva pre mňa môže byť výnosná, výhodná. Treba to ale potom všetko aj napísať a dať tomu tvar a formu. Keď si na to chcem prenajať firmu, mám dve možnosti: buď zaplatím nejakú nemalú sumu, alebo skúsim to sám. Verte mi, ani jeden vzor som nenašiel – možno som to hľadal na nesprávnom mieste. Niektoré výzvy sú navyše už neaktuálne dostanem sa k nim neskoro. 
 
Odpoveď CKO:
Je nutné si uvedomiť, že pravidlá poskytovania európskej pomoci sú tvorené nielen na úrovni Slovenska, ale vychádzajú vo väčšine prípadov aj z legislatívy Európskej únie. Z týchto zdrojov sa poskytuje pomoc smerovaná do všetkých oblastí spoločenského a ekonomického života, čo samo o sebe predpokladá, že v každej oblasti platia určité osobitosti a špecifické pravidlá.
 
Daňou v tomto smere je mnohokrát veľké množstvo informácií, s ktorými sa potenciálni žiadatelia musia oboznámiť pred podaním žiadosti. Počas tohto programového obdobia jednotlivé subjekty zodpovedné za poskytovanie pomoci kládli postupný dôraz na zjednodušenie a sprehľadnenie týchto podmienok, aby sa možnosti čerpania eurofondov priblížili viac ľuďom. Tieto aktivity sú dopĺňané pravidelnými informačnými aktivitami ako sú semináre, školenia či informačné brožúry.
 
V každom prípade si uvedomujeme, že v oblasti formy poskytovaných informácií a spôsobov ich získavania sú stále výrazné rezervy. Tieto podnety sú preto pre nás výzvou do nového programového obdobia, kde plánujeme zamerať sa predovšetkým na aktivity, ktoré priblížia možnosti získania finančnej pomoci práve vami požadovaným „jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom“, ktorý by bol dostupný centrálne a to aj v regiónoch Slovenska.
 
 

 
 
Podnet:
Diskriminácia pre podnikateľov z Bratislavského kraja, ktorí nemajú možnosť sa uchádzať o fondy. Komplikovaná administratíva. Preto navrhujem zrušenie regionálnej diskriminácie a zjednodušenie žiadostí a evidencie projektu.
 
Odpoveď CKO:
Definovanie územnej oprávnenosti poskytovania pomoci je založené na skúmaní úrovne vyspelosti jednotlivých regiónov členských štátov, pričom pravidlá sú stanovené na úrovni európskej legislatívy. Cieľom štrukturálnej politiky Európskej únie je posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti s cieľom znižovať zaostalosti a rozdiely medzi úrovňami rozvoja jednotlivých regiónov, pričom tomuto cieľu majú napomáhať aj fondy Európskej únie.
 
Nie je v danom prípade preto opodstatnené hovoriť o regionálnej diskriminácii, nakoľko prideľovanie prostriedkov sa riadi vyspelosťou jednotlivých regiónov, pričom z tohto hľadiska je úroveň vyspelosti Bratislavského kraja v porovnaní s ostatným časťami Slovenska vyššia. Výrazný rozdiel vo výkonnosti Bratislavského kraja súvisí s postavením Bratislavy ako hlavného mesta a sústredením najväčších administratívnych a priemyselných kapacít, čo spôsobuje vysokú úroveň HDP na obyvateľa oproti priemeru EU.
 
To je podstatný dôvod, prečo do Bratislavského kraja ide menší objem zdrojov EU aj keď okolie Bratislavy nie je tak rozvinuté ako samotné hlavné mesto.  Uvedená skutočnosť však neznamená, že by sa v rámci Bratislavského kraja nebolo možné dostať k financovaniu z fondov Európskej únie. Na podporu aktivít v tomto území je určený samostatný operačný program Bratislavský kraj a viaceré aktivity je možné financovať aj prostredníctvom niektorých iných operačných programov (napr. operačný program Životné prostredie, Vzdelávanie, Výskum a vývoj).
 
 
Podnet:
Zložitá administratíva. Mám pocit ako keby eurofondy boli určené pre bohatých aby bohatli ešte viac. Malý podnikateľ nemá moc šancu sa k ním dostať. Napr. veľká firma dostane dotáciu na zamestnanca aj 40-50 tis. EUR. Keby mal takúto možnosť malý podnikateľ, dokázal by s tým hádam aj viac.  Treba sprístupniť fondy aj pre menej bohatých.
 
Odpoveď CKO:
Je zrejmé, že z pohľadu verejnosti by bolo najvhodnejšie investovať do individuálnych potrieb jednotlivcov, avšak objem týchto finančných prostriedkov neumožňuje „masové“ financovanie, ktorého sa domáhate v podnete. Je preto nevyhnutné zabezpečiť nasmerovanie týchto zdrojov na také aktivity, ktoré budú investičný stimul šíriť prostredníctvom následných efektov na oveľa širší okruh subjektov, akoby tomu bolo v prípade investovania do potrieb jednotlivcov. 
 
Preto v prípadoch, kedy neexistuje dostatok zdrojov na uspokojenie všetkých individuálnych potrieb je nutné zabezpečiť stratégiu výberu takých projektov, ktoré v globále prinesú čo najväčší možný efekt a potenciál ďalšieho využitia. Je tiež potrebné zdôrazniť, že okruh podporovaných aktivít je výsledkom dohody medzi Európskou úniou a členským štátom a vychádza z analyzovania stavu v jednotlivých oblastiach podpory. 
 
 
 
Podnet:
Jeden fond som našiel, ktorý by sa celkom hodil a moja firma spĺňa podmienky na čerpanie, ale je to 13 formulárov, čo treba vyplniť a k tomu 121-stranový manuál, ako to vyplniť. Je toto normálne? 
 
Odpoveď CKO:
Formuláre a celá dokumentácia k žiadosti, ktorej vyplnenie je v súvislosti s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok povinné, slúžia jednak na predstavenie projektu a overenie jeho realizovateľnosti a vhodnosti, ale aj na overenie toho, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky, ktoré vyžaduje európska a/alebo národná legislatíva. Vo viacerých prípadoch pritom majú formuláre vopred definovaný obsah pre uľahčenie práce s nimi a pri tých, ktoré sú rovnaké pre všetkých žiadateľov a neobsahujú práve vecné informácie o projekte, je postačujúce do takejto šablóny vpísať identifikačné údaje žiadateľa. 
 
CKO má rovnako záujem zabezpečiť skúšobnú prevádzku systému centrálneho dožadovania dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, vrátane zabezpečenia skúšobnej prevádzky centrálneho dožadovania dokladov, preukazujúcich nemennosť podmienok poskytnutia pomoci počas implementačnej fázy projektu a vyhodnotenie výsledkov ich fungovania. 
 
 
Podnet:
Mám jednu skúsenosť s čerpaním eurofondov, s ktorým sa neviem vnútorne vysporiadať a som rada, že sa môžem vyjadriť. Môj bývalý zamestnávateľ riešil projekt na rozvoj hoteliérstva. Mňa ako občana a človeka zaujalo nesmierne predraženie celého projektu pre príklad: televízor LCD TV 63cm za 699 bez DPH, keď maloobchodná cena toho istého druhu v sieti NAY Elektrodom dola 259 s DPH, prístelok s plynovou pružinou 40/210/90 za 828 bez DPH a v sieti METRO ten istý za 57 s DPH.
 

 
Takto je celý projekt predražený položka po položke, som s toho otrasená, ako je možné, že kompetentní ľudia na MF SR mohli takéto niečo podpísať. Za peniaze, ktoré boli vykázané pre tento hotel by sa dali pri bežnom sedliackom rozume zrekonštruovať minimálne dva. (Podnet obsahoval aj ďalšie príklady, čitateľka nechala redakcii aj kontaktné údaje, pozn. red.)
 
Odpoveď CKO:
Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť výdavkov financovaných v rámci jednotlivých projektov je predmetom viacerých overovaní, pričom vo väčšine prípadov sa práce, tovary a služby musia obstarávať na základe a v súlade s pravidlami verejného obstarávania, ktoré by mali zabezpečiť výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Je potrebné zdôrazniť, že ani správne nastavený systém kontroly neumožní v každom prípade úplne eliminovať negatívne javy spojené s nehospodárnym vynakladaním prostriedkov.
 
Práve v dôsledku viacerých podnetov je cieľom neustále zvyšovať mieru kontroly a sprísňovať podmienky tak, aby k danému zneužívaniu nedochádzalo. Toto úsilie je však v mnohých prípadoch spojené práve so zvyšovaním administratívnej záťaže, nakoľko jednotliví poskytovatelia, na základe negatívnych skúseností, musia nastaviť podmienky tak, aby sa dôsledne zabezpečilo eliminovanie takýchto nežiaducich prípadov. Paradoxne tak na tieto opatrenia doplácajú aj subjekty, ktoré chcú čestným spôsobom využiť prostriedky na aktivity, ktoré by mohli napomáhať dosahovaniu stanovených cieľov.
 
Je preto potrebné, aby zmeny v systéme, ktoré znížia administratívnu náročnosť boli doplnené čestným a korektným správaním subjektov, ktoré o poskytnutie prostriedkov žiadajú. Napriek všetkým týmto typom kontrol, ktoré RO vykonáva, sa bohužiaľ stávajú prípady, kedy dochádza k predražovaniu jednotlivých položiek projektu a ani samotné verejné obstarávanie nie je zárukou, že náklady budú hospodárne a efektívne. Boli prijaté opatrenia na úrovni riadiacich orgánov, kde sa pomocou pomocných nástrojov ako benchmarkovanie, finančné limity na úrovni jednotkových výdavkov, prieskumy trhu a pod. snažíme takýmto chybám predchádzať.
 
 
Podnet:
Privítal by som:
  • viac vzdelávania v oblasti eurofondov a IT ich využitia pre podnik, aké sú možnosti, príprava projektu s vyškolenými pracovníkmi
  • viac mediálne šíriť informovanosť verejnosti a vytvoriť dostatočné podporné prostredie
  • pobočky, ktoré budú dostupnejšie pre podnikateľov. 
 
Odpoveď CKO:
Oblasť poskytovania informácií a ich šírenia vo vzťahu k verejnosti je veľmi intenzívne vnímaná aj zo strany Európskej únie, pričom na tieto aktivity sa kladie veľký dôraz. V súčasnosti funguje v rámci jednotlivých operačných programov viacero subjektov, ktoré sú zriadené práve za účelom poskytovania informácií a poradenstva pri získavaní zdrojov z týchto operačných programov a to aj na regionálnej úrovni.
 
Takými sú napríklad pre operačný program Životné prostredieRegionálne environmentálne poradenské a informačné centrá, alebo v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sú verejnosti dostupné na úrovni krajov Informačné centrá prvého kontaktu.
 
S cieľom zvýšenia efektívnosti a dostupnosti informácií sú aj v tejto oblasti pripravované zmeny, ktorých ambíciou je priniesť verejnosti jednoduchší a prijateľnejší spôsob získania informácií o podpore z fondov Európskej únie. Rovnako sú všeobecné informácie a priamy prístup na jednotlivé operačné programy dostupné na webovej stránke www.nsrr.sk.
 
 
 
Podnet: 
Neexistuje žiadna reálna podpora od relevantných inštitúcií v spracovávaní žiadostí o podporu. Jediná ako taká záruka úspešnosti získania grantov je spoľahnúť sa na spracovanie od externej firmy. Z našich dvoch negatívnych skúseností usudzujeme, že granty nemáme šancu získať, pokiaľ neinvestujeme veľkú časť nášho kapitálu do konzultačnej spoločnosti. Preto treba zjednodušiť systém žiadania, odbúrať zbytočné overovania a zriadiť pracovisko, kde reálne pomôžu s píipravou žiadosti a nielen poskytnú všeobecné informácie.
 
Odpoveď CKO:
Zvyšovanie dostupnosti informácií, podpory pri koncipovaní žiadosti a realizácii projektov, zníženie nákladov na vypracovanie žiadostí sú jednoznačne oblasti, v rámci ktorých sa plánujeme zamerať na zlepšenie, resp. zavádzanie nových prvkov, ktoré budú potenciálne schopné eliminovať vami uvádzané negatívne javy. Je však potrebné podotknúť, že viaceré opatrenia už boli podniknuté, resp. ich zavádzanie sa analyzuje, reálny dopad na verejnosť však v mnohých prípadoch vyžaduje dlhší reakčný čas. 
 

 
 
Podnet: 
Som 22 ročná podnikateľka z Košíc a keďže východne Slovensko neponúka veľa pracovných príležitostí na uplatnenie sa na trhu, rozhodla som sa vydať cestou živnostníčky. Keďže získať počiatočný kapitál na pomoc na rozbeh podnikania som nemala odkiaľ, začala som sa zaoberať myšlienkou získať financie z eurofondov . Zistila asom však, že peniaze nezískam na tvorbu projektu na začiatku, ale postupne na základe preukázaných nákladov. A toto je u mňa a verím že aj u mnohých iných veľká prekážka. Ďalším problémom je, že nezískam 100% finančné pokrytie. 
 
Odpoveď CKO:
Financie z eurofondov sú určené aj na pomoc začínajúcim podnikateľom, pričom je však potrebné reálne zhodnotiť náklady na realizovanie plánovaných podnikateľských aktivít, dôsledne zanalyzovať a pripraviť podnikateľský plán, vrátane zohľadnenia finančných nárokov a návratnosti investícií. Avšak poskytovanie pomoci podnikateľom nemôže mať za následok narušenie hospodárskej súťaže a nie je preto možné poskytnúť niekoľkomiliónové dotácie bez akéhokoľvek spolupodieľania sa prijímateľom, resp. bez akéhokoľvek rizika, ktoré by spoločne s poskytovateľom zdrojov podstupoval aj prijímateľ. 
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Eurofondy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X