Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podnikanie bez živnosti

ThinkstockPhotos 90205288
Businesspeople in a meeting
24. marca 2016 Tlačiť

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne a ide o druh podnikania za účelom dosiahnutia zisku. Podnikať bez živnosti v prípade, že vaša činnosť spadá práve pod povinnosť registrovať sa ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa nevypláca, pretože pokuta za podnikanie bez živnosti môže dosiahnuť aj niekoľko stoviek €. Na druhú stranu, nie vždy ide ale o podnikanie.

Podnikaním sa rozumie podľa zákona sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Aby mohla teda byť nejaká činnosť klasifikovaná týmto spôsobom, musí splniť všetky podmienky, čiže aj podmienku sústavnosti, samostatnosti a účelu dosiahnutia zisku. Čo sa týka samotného podnikania, to môže mať formu živnosti, činnosti podľa autorského zákona alebo formu obchodnej spoločnosti.

Podnikanie formou živnosti

Zákon definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. V praxi to teda znamená, že nie každé podnikanie musí byť aj živnosťou, čiže otázka, ako podnikať bez živnostenského listu je zodpovedaná práve tým, že môžete zvoliť na podnikanie aj iné formy. Ak ale predmet činnosti, ktorý vykonávate, spadá práve pod živnosť, musíte si ju zaregistrovať.

Možné sankcie

Čo vám hrozí, ak budete podnikať bez živnostenského oprávnenia? V prípade, že by vaša činnosť spadala pod voľnú živnosť, môže vám živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 1.659 €. Pokiaľ by ale šlo o živnosť, ktorá by musela byť viazaná či remeselná, pokuta môže byť až do výšky 3.319 €. Platia tu ale prekluzívne lehoty a to do 1 roka, odkedy sa živnostenský úrad o neoprávnenom podnikaní dozvedel a do 5 rokov, odkedy k tomuto podnikaniu došlo alebo odkedy ešte trvalo.

Zároveň treba mať na pamäti, že v prípade škôd, ktoré neoprávneným podnikaním spôsobíte, sa môžete vystavovať aj riziku trestného stíhania a to podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. V niektorých prípadoch môže rozhodnúť súd aj o zákaze prevádzkovania živnosti na určitú dobu, zväčša podľa závažnosti na 1 až 10 rokov. Ako teda vidno, podnikanie bez živnostenského listu alebo oprávnenia je rizikové, pretože vám hrozí nielen pokuta, ale aj horšie sankcie.

Radšej si živnosť vybavte

Ak teda vaša činnosť napĺňa definíciu živnostenského podnikania, určite by ste sa mali na živnosť zaregistrovať – je to jednoduché a stručný postup je nasledovný:

 1. Podľa toho, čo chcete robiť, si zvolíte druh živnosti – napríklad zoznam živností nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR
 2. Musíte splniť podmienky – dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť
 3. Musíte aj podľa druhu živnosti splniť osobitné podmienky – pri voľnej živnosti stačí len ohlásenie, pri remeselných alebo viazaných živnostiach treba splniť aj odborné či iné explicitne vymenované podmienky
 4. Zájdete na živnostenský úrad – tu vyplníte tlačivo, zaplatíte správny poplatok a zaregistrujete sa
 5. Zájdete na iné inštitúcie – ak to je treba a živnostenský úrad to nevybaví za vás, musíte sa zaregistrovať aj na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni a v Sociálnej poisťovni

Činnosť podľa autorského zákona

Niekedy môže byť činnosť, ktorou získavate príjem, klasifikovaná nie ako činnosť spadajúca pod živnostenské podnikanie, ale ako činnosť spadajúca pod autorský zákon. Takouto činnosťou sa môže rozumieť napríklad tvorba autorských diel chránených autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva. Napríklad predaj vlastných autorských alebo remeselných výrobkov môže byť aj bez živnosti a živnostenského oprávnenia.

Ide napríklad o:

 • Predaj handmade výrobkov a tovaru
 • Predaj remeselných výrobkov
 • Príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie
 • Vytvorenie diela alebo umeleckého výkonu na základe zmluvy
 • Použitie alebo poskytnutie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva

Ako na zdanenie týchto príjmov

 • Ak ide o príjmy za príspevky do novín, časopisu, rozhlasu a televízie, ktoré nie sú umeleckým výkonom, je možnosť zdanenia príjmu cez podané daňové priznanie alebo vo forme dani vyberanej zrážkou
 • V ostatných prípadoch sa zdaňujú tieto príjmy v rámci dane fyzických osôb
 • Ak ide o príjmy dosiahnuté podľa paragrafu 6 odseku 2 písmena a tak je možné na základe účtovníctva alebo daňovej evidencie uplatniť pri týchto príjmoch buď skutočné výdavky alebo tzv. paušálne výdavky vo výške 40% z príjmov, najviac však do výšky 5.040 € ročne

Podnikanie cez obchodnú spoločnosť

Okrem živnosti je možné využiť na podnikanie aj obchodné spoločnosti, ktoré fungujú na inom princípe ako samostatne zárobková činnosť. Ide tiež o podnikanie, avšak kým živnostník je v podstate fyzická osoba, tak obchodná spoločnosť je právnická osoba. Sú činnosti, ktoré sú podnikaním a dajú sa vykonávať tak na živnosť, ako aj cez obchodnú spoločnosť, čiže ak vykonávate podnikanie bez živnosti, ale prostredníctvom obchodnej spoločnosti a táto činnosť je možná touto formou, nejde o neoprávnené podnikanie.

Najčastejšie sa u nás na podnikanie využívajú dva druhy obchodných spoločností:

Spoločnosť s.r.o. – s ručením obmedzeným

 • Je to kapitálová spoločnosť, ktorá môže mať od 1 do 50 spoločníkov
 • Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu
 • Spoločnosť ručí za svoje záväzky do výšky základného imania a celým svojim majetkom, avšak nie už majetkom spoločníkov
 • Minimálne základné imanie je 000 €
 • Založenie spoločnosti je prostredníctvom spoločenskej zmluvy, vznik spoločnosti je však až odo dňa zápisu do obchodného registra

Spoločnosť a.s. – akciová spoločnosť

 • Akciová spoločnosť je forma podnikania, pričom takáto spoločnosť môže byť verejná alebo súkromná
 • Akcionári neručia vôbec za záväzky spoločnosti, ručenie je len majetkom spoločnosti
 • Akciová spoločnosť účtuje len v sústave podvojného účtovníctva
 • Spoločnosť sa zakladá zakladateľskou listinou a vzniká zápisom do obchodného registra
 • Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou, pričom minimálna hodnota základného imania musí byť 000 €

Príležitostná činnosť a príležitostný príjem

Príležitostný predaj tovaru alebo poskytnutie služieb nie je neoprávnené podnikanie, pričom nezáleží na tom, či prijímate za túto činnosť finančnú odmenu. Zároveň ale musí platiť, že túto svoju činnosť nikde nepropagujete a nereklamujete a nejde o činnosť, ktorá by mohla byť považovaná za rovnakú ako je činnosť podnikateľská. Pokiaľ teda ide len o aktivitu príležitostného charakteru z ktorej je dosahovaný len príležitostný príjem, nemusíte mať na to živnostenské oprávnenie, ale musíte príjem z tejto činnosti zdaniť.

Medzi zdaniteľné príjmy patria napríklad:

 • Príjmy z príležitostného predaja húb, liečivých bylín alebo lesných plodov
 • Príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • Príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí – sem ale nepatrí príjem z prenájmu hnuteľného majetku využívaného v súvislosti s podnikaním
 • Príjmy z predaja výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti

Ako na zdanenie

Čo sa týka zdanenia, tak tieto príjmy sú oslobodené od dane, pokiaľ ich úhrn nepresiahne v zdaňovacom období sumu nad 500 €. Ak úhrn príjmov presiahne túto sumu, tak do základu dane sa započítajú len príjmy nad túto sumu. Zároveň ale platí, že výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa počítajú rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom. Rozdiel sa zdaňuje a to podľa sadzby dane z príjmu fyzických osôb.

Dobrá rada na záver – poraďte sa s právnikom alebo účtovníkom

V každom prípade je najdôležitejšie sa vždy pred začatím každej činnosti, o ktorej je možné si myslieť, že pôjde o činnosť zárobkovú, poradiť s odborníkom – najmä s advokátom alebo daňovým poradcom. Tí budú vedieť najlepšie, o aký druh činnosti sa jedná, či ide o živnosť, činnosť podľa autorského zákona, prípadne či vôbec ide o podnikanie alebo len príležitostnú činnosť a príležitostný príjem, ktorý sa za podnikanie nepovažuje. Vyhnete sa tak možným pokutám alebo iným sankciám, ktoré sú určite nepríjemnejšie a nákladnejšie ako poplatok za prípadnú radu.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X