Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podnikanie vo forme komanditnej spoločnosti

Podnikateľ sediaci za stolom telefonuje
Fotobanka Pixmac
2. decembra 2009 Tlačiť

Právny rámec vzniku, existencie a zániku komanditnej spoločnosti vymedzujú §93 až 104 a súvisiace Obchodného zákonníka. Spoločníkmi v komanditnej spoločnosti sú dva typy spoločníkov, komanditisti a komplementári. Spoločnosť musí mať minimálne 2 spoločníkov. Môžu nimi byť fyzické aj právnické osoby.

Komanditná spoločnosť a jej spoločníci

Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu, ktorý sa zapisuje do Obchodného registra. Komanditisti sú povinní vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však vo výške 250 eur. Vklad do spoločnosti musí komanditista uhradiť v lehote dohodnutej v spoločenskej zmluve alebo bezodkladne po vzniku spoločnosti (nie je povinnosť splatiť vklad pred založením spoločnosti tak, ako napríklad u s.r.o.)

Druhý typ spoločníkov – komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Komplementári nie sú zo zákona viazaní peňažným ani iným vkladom. V spoločenskej zmluve sa však môžu spoločníci dohodnúť aj na vklade komplementárov.

Komanditná spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou a vzniká zápisom do Obchodného registra. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, alebo skratku „kom. spol.“ alebo „k. s.“ V prípade, že obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí aj tento spoločník za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Obchodné vedenie spoločnosti spadá výlučne do kompetencií komplementárov. O ostatných veciach rozhodujú  spoločníci spoločne väčšinou hlasov. Pri hlasovaní má každý spoločník jeden hlas, ak sa v spoločenskej zmluve nedohodne inak.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú komplementári. Spôsob konania si určia v spoločenskej zmluve.Spôsob delenia zisku komanditnej spoločnosti sa určí v spoločenskej zmluve. Inak platí, že zisk sa delí rovnakým dielom medzi komanditistov a komplementárov. Komanditisti medzi sebou delia im prislúchajúcu časť zisku podľa výšky splatených vkladov.

Komplementári si rozdelia časť zisku im prislúchajúcu rovným dielom. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Každý zo spoločníkov má nárok na vrátenie hodnoty splateného vkladu. Prednostné právo na vrátenie splateného vkladu majú komanditisti. Zvyšok likvidačného zostatku sa delí podľa rovnakých zásad ako zisk.

Obchodný zákonník vo veci zrušenia a likvidácie spoločnosti vymedzuje len prípady kedy spoločnosť nezaniká. A to je predovšetkým z dôvodu smrti alebo obmedzenia výkonu práv či už osobných alebo majetkových jedného typu spoločníkov – komanditistov. Keďže tí majú obmedzení výkon riadenia spoločnosti a sú viazaní iba vkladom do spoločnosti, zánikom účasti komanditistov v komanditnej spoločnosti samotná spoločnosť nezaniká.

V prípade že zanikne účasť všetkým komanditistom, môžu sa ostatní spoločníci – komplementári rozhodnúť že komanditná spoločnosť sa mení bez likvidácie na verejnú obchodnú spoločnosť. V ostatných prípadoch zrušenia a likvidácie komanditnej spoločnosti sa uplatňujú ustanovenia obchodného zákonníka platné pre verejnú obchodnú spoločnosť.Komanditná spoločnosť v sebe spája personálnu spoločnosť – spoločníci ktorí ručia celým svojím majetkom (verejná obchodná spoločnosť) a obchodnú spoločnosť- obmedzene ručiaci spoločníci (napr. s.r.o.). Z právneho hľadiska ju zákon vymedzuje v tých istých súvislostiach.

Komanditná spoločnosť ako taká, sa riadi primerane ustanoveniami platnými pre verejnú obchodnú spoločnosť. Záležitosti týkajúce sa komanditistov komanditnej spoločnosti sa riadia ustanoveniami platnými pre spoločnosti s ručením obmedzeným. A takýto dvojaký prístup sa prelína takmer všetkými oblasťami činnosti vo vzťahu k spoločníkom komanditnej spoločnosti.

Daňový aspekt komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť vedie v zmysle zákona o účtovníctve podvojné účtovníctvo. Zásady zdaňovania zohľadňujú to, že spoločnosť má dva typy spoločníkov.

Daňový základ sa delí medzi komplementárov a komanditnú spoločnosť a to rovnakým spôsobom, akým sa delí zisk medzi komplementárov a komanditistov. Rovnaké zásady platia aj v prípade že spoločnosť dosiahla stratu.

Daňový základ komanditnej spoločnosti (k.s.) sa zistí úpravou výsledku hospodárenia uvedeného v ročnej účtovnej závierke k.s. o pripočítateľné a odpočítateľné položky a uvedie ho na riadku 310 daňového priznania.

S takto zisteným základom dane spoločnosť pracuje nasledovne:

  • z daňového základu vyčlení časť určenú pre komplementárov komanditnej spoločnosti. Úpravu vykoná v daňovom priznaní na riadku 320,
  • na ostávajúcu časť daňového základu, ktorý uvedie na riadku 400, uplatní  komanditná spoločnosť sadbu dane vo výške 19 % a uvedie ju na riadku 600 daňového priznania.

V prípade že komanditná spoločnosť dosiahla v predchádzajúcich obdobiach stratu, môže si ju uplatniť k daňovému základu ešte pred vypočítaním dane tak, ako o tom pojednávajú príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov.

Komplementár – fyzická osoba (FO) prenesie podiel daňového základu komanditnej spoločnosti do svojho daňového priznania ako čiastkový základ dane z príjmov fyzickej osoby spadajúcej pod § 6 Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu.

Vo výdavkoch si uplatní platené poistné a príspevky, ktoré je komplementár povinný platiť a neplatí ich za neho komanditná spoločnosť. Daňovník – fyzická osoba potom zdaňuje úhrn príjmov dosiahnutý za príslušný rok.

Komplementár – právnická osoba (PO) si podiel na daňovom základe komanditnej spoločnosti uvedie v daňovom priznaní na r. 180 daňového priznania a pripočíta ho k ostatným príjmom komplementára. Z takto zisteného základu dane potom vypočíta daň z príjmu PO. Sadzba dane 19 %.

Podiel na zisku pripadajúci na komplementárov rozdeľuje a vypláca komanditná spoločnosť pre tento typ spoločníkov ako osobná spoločnosť. Platia tu rovnaké zásady ako pri spoločníkoch verejnej obchodnej spoločnosti.

Komanditná spoločnosť vypláca podiel na zisku komanditistom ako podiel na čistom zisku spoločnosti. Z tohto hľadiska sa spoločnosť správa ako obchodná spoločnosť. Podiel na zisku sa považuje v zmysle zákona o daniach z príjmov za príjem ktorý nie je predmetom dane  §3 ods. 2 písm. c).  Odvedením dane, ktorú si komanditná spoločnosť vypočítala a uviedla v daňovom priznaní sa považuje daňová povinnosť za vyrovnanú.

Z tohto dôvodu nemajú komanditisti žiadne ďalšie povinnosti vzťahujúce sa na príjem – podiel na zisku z komanditnej spoločnosti.V prípade že komanditista dosahuje príjem za výkon práce v komanditnej spoločnosti, tento sa považuje za príjem zo závislej činnosti § 5 ods. 1 písm. b) a uplatňujú sa rovnaké princípy ako pri zdaňovaní zamestnancov.Odvodový aspekt

Komplementári – fyzické osoby sa rovnako ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti považujú na účely zákona o sociálnom a zdravotnom poistení za samostatne zárobkovo činné osoby a riadia sa predpismi, ktoré túto oblasť upravujú.

Komanditisti – fyzické osoby nemajú žiadnu odvodovú povinnosť vyplývajúcu z príjmov, ktoré im plynú ako podiely na zisku komanditnej spoločnosti.

jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X