Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Povinnosť platiť preddavky môžete mať aj pri dani nižšej ako 2 500 eur

Dane odvody/dan prijmu/vypocet preddavky odpocitatelne polozky
Ilustračné foto: SITA
28. apríla 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Posledná známa povinnosť nie je totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní. 

Preddavky na daň z príjmov ovplyvňujú aj odpočitateľné položky

Preddavky na daň z príjmov je povinný platiť ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur.
 
Pozor! Posledná známa povinnosť však nie je totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní. Zbystriť pozornosť by mali najmä tí daňovníci, ktorí si v daňovom priznaní za rok 2013 uplatnili nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) alebo daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého piliera, resp. obe tieto úľavy súčasne.
 

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti

Daňovník nemôže za poslednú známu daňovú povinnosť automaticky považovať výšku dane za minulý rok. Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti totiž zákon definuje odlišne od výpočtu dane za predchádzajúci rok.
 
Môže sa preto stať, že preddavky na daň budú musieť platiť aj tí daňovníci, ktorých daň za minulý rok bola nižšia ako 2 500 eur a, naopak, preddavky na daň nebudú musieť platiť tie fyzické osoby, ktorých daň za minulý rok o pár eur presiahla 2 500 eur.
 
Poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá je rozhodujúca pri stanovení povinnosti platiť daňové preddavky, zákon vymedzuje ako daň vypočítanú zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane už za tento rok (3 803,33 eura), zníženú o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vyberanú zrážkou podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň.
 
Pri výpočte dane za rok 2013 si pritom môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú sumu za rok 2013 na seba vo výške 3 735,94 eura, po splnení zákonných podmienok aj nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) v rovnakej maximálnej výške a takisto daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého piliera v sume najviac 966 eur. Nezdaniteľná suma na manželku (manžela) a ani daňová úľava na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa však nesmie uplatniť pri posúdení toho, či daňovník má alebo nemá povinnosť platiť preddavky na daň.
 

Výpočet dane za rok 2013                                                          

základ dane za rok 2013 sa znižuje o tieto položky:                                                               

– nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2013 (3 735,94 eura)          

– nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2013 (3 735,94 eura znížená o príjmy manželky, resp. manžela)

– preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky do 2. piliera (max. 966 eur)

– zápočet dane zaplatenej v zahraničí

– daňový bonus na deti

– daň vyberaná zrážkou podľa § 43, odpočítavaná ako preddavok.

 

 

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti

základ dane za rok 2013 znížený o tieto položky:                                                                            

– nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2014 (3 803,33 eura)          

– zápočet dane zaplatenej v zahraničí

– daňový bonus na deti

– daň vyberaná zrážkou podľa § 43, odpočítavaná ako preddavok

 

Daň je nižšia ako 2 500 eur, avšak preddavky musím platiť

Povinnosť platiť preddavky na daň, hoci daň za rok 2013 je nižšia ako 2 500 eur, môžu mať tí daňovníci, ktorí si za rok 2013 uplatnili nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) do výšky 3 735,94 eura, daňovú úľavu za dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie maximálne v sume 966 eur, resp. obe tieto úľavy súčasne.

 

 

Ak by si daňovník uplatnil v daňovom priznaní za rok 2013 obe úľavy súčasne v maximálnej výške 4 701,94 eura (3735,94+966), daň by si tým znížil o 893,36 eura (0,19×4 701,94). Takúto úľavu však nemôže zohľadniť vo posúdení toho, či má alebo nemá povinnosť platiť preddavky na daň. Ak by mal teda tento daňovník za rok 2013 aj vďaka obom úľavám daň napríklad 1 700 eur, pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti by tieto úľavy musel k dani za rok 2013 pripočítať, čím by jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur (1 700+893,36). Vznikla by mu tak povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

 

V prípade, že si daňovník uplatnil v daňovom priznaní za rok 2013 nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) v maximálnej výške 3 735,94 eura, daň si tak znížil o 709,82 eura. Pri posúdení povinnosti platiť daňové preddavky však túto sumu musí k dani za rok 2013 pripočítať. Ak mal teda tento daňovník daň za rok 2013 napríklad vo výške 2 000 eur a k tejto čiastke si pripočíta úľavu v sume 709,82 eura, presiahne hranicu 2 500 eur a vznikne mu povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

 
 

Daň je o pár eur vyššia ako 2 500 eur, ale preddavky platiť nemusím

Preddavky na daň z príjmov nemusia platiť tí daňovníci, ktorých daň za rok 2013 o pár eur presiahla 2 500 eur a súčasne si neuplatnili nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela), ani daňovú úľavu za dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

 

Je to dané tým, že pri posúdení povinnosti platiť daňové preddavky sa zohľadňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná v čase platenia preddavkov, a nie nezdaniteľná suma za predchádzajúci rok. Kým nezdaniteľná suma za rok 2013 je 3 735,94 eura, nezdaniteľná suma na tento rok je 3 803,33 eura.

 

Nezdaniteľná suma na tento rok je tak vyššia o 67,39 eura, čomu zodpovedá daň vo výške 12,8 eura. Znamená to, že preddavky na daň nemusia v tomto roku platiť tí daňovníci, ktorých daň za rok 2013 bola do 2 512,8 eura (pod podmienkou, že si neuplatnili nezdaniteľnú sumu na manželku, resp. manžela, ani úľavu za príspevky do druhého piliera).

 

 

Platenie preddavkov na daň

Daňovníci, ktorým vyjde posledná známa povinnosť vyššia ako 2 500 eur, musia platiť nasledujúci rok štvrťročné preddavky na daň. Za každý štvrťrok musia zaplatiť jednu štvrtinu z vypočítanej sumy. Preddavok je splatný vždy do konca kalendárneho štvrťroku (do 30. 6, do 30.9., do 31. 12. a do 31. 3.)

Ľudia, ktorí si vypočítajú poslednú známu daňovú povinnosť vyššiu ako 16 596,96 eura, musia od apríla platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny vypočítanej sumy. Prvýkrát musia preddavok zaplatiť do 30. apríla 2014.

 

Kto nemusí platiť preddavky na daň

Preddavky na daň neplatí daňovník

  • ktorý mal v minulom roku len príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované preddavkovým spôsobom, alebo kombináciu týchto príjmov,
  • ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane.

 

Kto platí preddavky v polovičnej výške

Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí z celkového základu dane 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

 

Príklady

Príklad 1:

Podnikateľ mal za rok 2013 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 72 v daňovom priznaní) v sume 18 520 eur, iné príjmy nemal. V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 735,94 eura.

 

Keďže manželka sa v roku 2013 starala o dieťa do troch rokov veku a poberala len rodičovský príspevok (ten sa do príjmu nepočíta), uplatnil si aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v sume 3 735,94 eura. Okrem toho si daň znížil aj o daňový bonus na dieťa v hodnote 254,64 eura.

 

Výslednú daň za rok 2013 vypočítame nasledovne:

((18 520 – 3 735,94 – 3 735,94)x0,19) -254,64  = 1 844,50 eura

 

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá nie je totožná s výškou dane za minulý rok. Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2014 vo výške 3 803,33 eura. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti (na rozdiel od výpočtu dane za vlaňajšok) nesmieme od základu dane odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku!

 

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto:

((18 520 – 3 803,33)x0,19) -254,64  = 2 541,52 eura

 

Posledná známa daňová povinnosť podnikateľa presiahla sumu 2 500 eur, a preto musí podnikateľ platiť štvrťročné preddavky na daň. Do 30.6 2014, do 30. 9. 2014, do 31. 12. 2014 a do 31. 3. 2015 zaplatí preddavok na daň vo výške štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 635,38 eura.

 

Príklad 2:

Podnikateľ mal za rok 2013 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 72 v daňovom priznaní) v sume 16 930 eur, iné príjmy nemal. V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 735,94 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto si žiadnu inú daňovú úľavu neuplatnil.

 

Výslednú daň za rok 2013 vypočítame nasledovne:

((16 930 – 3 735,94)x0,19)  = 2 506,87 eura

 

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá nie je totožná s výškou dane za minulý rok. Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2014 vo výške 3 803,33 eura.

 

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto:

((16 930 – 3 803,33)x0,19) = 2 494,06 eura

 

Posledná známa daňová povinnosť tohto podnikateľa nepresiahla sumu 2 500 eur, a preto podnikateľ nemusí platiť štvrťročné preddavky na daň.

 

Príklad 3:

Podnikateľ mal za rok 2013 celkový základ dane z príjmov (riadok 72 v daňovom priznaní) v sume 17 200 eur. Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 10 200 eur a základ dane z podnikania (riadok 67 v daňovom priznaní) zvyšných 7 000 eur. Keďže jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane, bez ohľadu na výšku poslednej známej daňovej povinnosti preddavky na daň platiť nemusí.

 

Príklad 4:

Podnikateľ mal za rok 2013 celkový základ dane z príjmov (riadok 72 v daňovom priznaní) v sume 18 100 eur. Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 4 200 eur a základ dane z podnikania ((riadok 67 v daňovom priznaní) zvyšných 13 900 eur. Zamestnávateľ mu počas roka 2013 zrazil z príjmu zo závislej činnosti preddavky na daň (podľa § 35) v sume 88,17 eura.

 

V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 735,94 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto si žiadnu inú daňovú úľavu neuplatnil.

 

Výslednú daň za rok 2013 vypočítame nasledovne:

((18 100 – 3 735,94)x0,19) – 88,17  = 2 641 eur

 

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá nie je totožná s výškou dane za minulý rok. Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2014 vo výške 3 803,33 eura.

 

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto:

((18 100 – 3 803,33)x0,19) = 2 716,36 eura

 

Posledná známa daňová povinnosť tohto podnikateľa presiahla sumu 2 500 eur, a preto podnikateľ musí platiť štvrťročné preddavky na daň.

 

Jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí z celkového základu dane menej ako 50 %, a preto štvrťročné preddavky na daň bude platiť v polovičnej výške. Do 30.6 2014, do 30. 9. 2014, do 31. 12. 2014 a do 31. 3. 2015 zaplatí preddavok na daň vo výške jednej osminy poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 339,54 eura (2 716,36/4/2).

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X