Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zdravie firmy si podnikateľ môže vyriešiť sám

Finančná analýza - zdravie firmy si môže podnikateľ vyriešiť sám
Fotobanka Pixmac
4. januára 2012 Tlačiť

Základom pre kvalifikované rozhodovanie v oblasti finančného riadenia je finančná analýza. Finančná analýza podnik hodnotí z viacerých hľadísk. Z jej výsledkov sa podnikateľ dozvie, či je zadlžený alebo má dostatok likvidných prostriedkov.

Finančná analýza je súčasťou finančného plánovania

Sledovanie finančných ukazovateľov spoločnosti je nástrojom na diagnostiku jej zdravia. Pôsobí ako spätná väzba odrážajúca činnosť podniku. Účelom finančnej analýzy je pomôcť podnikateľovi odhaliť pozitívne či negatívne trendy z minulosti. Na tie musí manažér reagovať vhodnými opatreniami.Výsledky získané prostredníctvom finančnej analýzy sú základným kritériom ekonomických rozhodnutí.

Výsledkom finančnej analýzy je viacero ukazovateľov, pričom dôležitá je najmä ich správna interpretácia. Finančnú analýzu je potrebné zostavovať v pravidelných intervaloch (štvrťročne, mesačne), aby bola zaistená kontinuita a možnosť porovnávania. Na výpočty sa používajú jednak softvérové programy, ktoré šetria čas, avšak finančnú analýzu si môže podnikateľ zostaviť aj sám. Informácie pritom čerpá predovšetkým z účtovníctva. Podkladom pre finančnú analýzu teda sú:

 • Účtovníctvo
 • Cah flow
 • Burza
 • Počty pracovníkov
 • Analýza trhu

Finančná analýza pozostáva z množstva ukazovateľov. Najznámejšie sú potom pomerové ukazovate, ale využívajú sa tiež súhrnné indexy a hodnotové ukazovatele. Základné pomerové ukazovatele sú:

 • rentabilita nákladov
 • aktivita
 • likvidita
 • zadlženosť

Ukazovatele rentability

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť vložených prostriedkov do podnikania. Hodnotia tak celkovú efektivitu podniku, tzn. čím je ukazovateľ vyšší, tým lepšie pre podnikateľa. Podklady sa získavajú zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Vychádzajú väčšinou z podielu, kde čitateľ tvorí položka, pri ktorej chce podnikateľ zistiť jej ziskovosť (predovšetkým čistý zisk po zdanení a odpočítaní úrokov) a v menovateli je kapitál či tržby.

 • Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) = čistý zisk/vlastný kapitál x 100Interpretácia: Z jednej vloženej koruny do podnikania získa podnikateľ x % zisku. Ukazovateľ by mal byť vyšší ako úroková miera bezrizikových cenných papierov (napríklad cenné papiere garantované štátom).
 • Rentabilita aktiv (ROA) = čistý zisk/aktíva x 100Interpretácia: Vyjadruje mieru zhodnotenia aktív spoločnosti financovanými vlastnými či cudzími zdrojmi.
 • Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu (ROCE) = [EBIT/ vlastný kapitál + dlhodobé záväzky)] x 100Interpretácia: Vyjadruje mieru zhodnotenia aktív spoločnosti financovanými vlastnými či cudzími zdrojmi.EBIT – zisk pred zdanením a pred úrokmi (t.j. prevádzkový hospodársky výsledok)
 • Rentabilita tržieb (ROS) = (čistý zisk/tržby) x 100Interpretácia: Z jednej koruny tržieb podnikateľ získa x % zisku
 • Rentabilita nákladov (ROC) = (čistý zisk/náklady) x 100Interpretácia: Z jednej vynaloženej koruny má podnikateľ x % ziskuPoznámka: Namiesto čistého zisku je možné použiť ukazovateľ EAT, tj. čistý zisk navýšený o zdanené úroky. Ten vypovedá nielen o ziskovosti vložených prostriedkov, ale tiež cudzieho kapitálu. Je vhodnejšie ho používať pri porovnavaní s podnikmi, ktoré majú odlišnú daňovú a úrokovú záťaž.

Ukazovatele aktivity

Ukazovatele aktivity všeobecne hodnotia, ako je podnik schopný využiť svoj majetok a zisťujú viazanosť kapitálu v majektu. Výsledkom je buď obratovosť, t.j. počet obrátok za isté časové obdobie alebo doba obrátky (napríklad v dňoch). Pri obratovosti platí, že čím viac obrátok, tým menej prostriedkov je viazaných, čo zvyšuje zisk. Cieľom je skracovať dobu obrátok a tým zvyšovať zisk.

 • Obrat celkových aktív = tržby/aktívaInterpretácia: Vypovedá, koľkokrát sa všetky aktíva podniku otočia za rok. V ideálnom prípade, by sa jeho hodnota mala pohybovať okolo 1.
 • Doba obratu zásob = zásoby/(tržby/365 dní)Interpretácia: Vyjadruje priemerný počet dní, počas ktorej je majetok podniku viazaný až do fázy spotreby (suroviny, materiál) alebo predaja (hotové výrobky). Všeobecne platí, že kratšia doba obratu je pre podnikateľa výhodnejšia.
 • Doba obratu pohľadávok = krátkodobé pohľadávky/ denné tržbyInterpretácia: Vyjadruje dobu splatenia pohľadávok v dňoch. Tento ukazovateľ by sa mal približovať hodnote priemernej doby splatnosti faktúr.
 • Doba obratu záväzkov = krádkodobé záväzky/ denné tržbyInterpretácia: Vyjadruje ako rýchlo sa podniku darí splácať svoje záväzky. Pre zabezpečenie bezproblémového krátkodobého financovania by mal ukazovateľ dosahovať vyššiu hodnotu ako doba obratu pohľadávok.

Ukazovatele likvidity

Likvidnosť znamená, ako rýchlo a s akými nákladmi je možné premeniť určité formy majektu na peniaze. Likviditou sa označuje schopnosť podniku včas uhrádzať svoje záväzky. Nedostatočná livkidita môže znamenať pre podnikateľa platobnú neschopnosť a viesť k bankrotu.

 • Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupňa) = krátkodobý finančný majetok/krátkodobé záväzkyInterpretácia: Vyjadruje schopnosť podniku uhrádzať svoje momentálne splatné záväzky z krátkodobého finančného majektu. Krátkodobým finančným majetkom sú peniaze v pokladni, na bankovom účte a krátkodobé cenné papiere. Ideálna hodnota tohto ukazovateľa je 1, minimálne hodnota by nemala klesnúť pod 0,2.
 • Pohotová likvidita (likvidita 2. stupňa) = (krátkodobý finančný majetok + krátkodobé pohľadávky) / krátkodobé záväzkyInterpretácia: Vyjadruje schopnosť podniku splatiť záväzky z obchodného styku a záväzky voči zamestnancnom. Ideálna je hodnota 1. Vyššie číslo ako 1 naznačuje vyššiu hodnotu zásob, ako je potrebné, čo vypovedá o prebytočnom viazaní finančných prostriedkov v zásobách, a tým znižuje zisk.
 • Bežná likvidita (likvidita 3. stupňa) = (krátkodobý finančný majetok + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / krátkodobé záväzkyInterpretácia: Vyjadruje, ako obežné aktíva pokrývajú krátkodobé záväzky podniku. Popisuje teda situáciu, ako by bol podnikateľ schopný pokryť všetky svoje záväzky, keby okamžite predal všetky svoje aktíva. Čím vyššia hodnota, tým lepšie. Hodnota tohto ukazovateľa by nemala klesnúť pod 1,5.

Ukazovatele zadĺženosti

Ukazovatele zadĺženosti vyjadrujú mieru závislosti podniku na cudzích zdrojoch v porovnaní s vlastnými zdrojmi. Hoci istá miera zadĺženosti je pre podnik prípustná, príliš vysoká hodnota môže nasvedčovať o vážnych finančných problémoch. Zadlženosť v optimálnej miere prispieva k lepšej rentabilite.

 • Zadlženosť = cudzí kapitál /celkové aktívaInterpretácia: Vyjadruje celkovú zadlženosť podniku. Čím je ukazovateľ vyšší, tým vyššia a nebezpečnejšia je zadlženosť. Hodota ukazovatelľa by sa mal pohybovať v rozmädzí 0,3 až 0,6.
 • Veriteľské riziko = cudzí kapitál/vlastné imanieInterpretácia: Vyjadruje celkovú zadlženosť podniku. Čím je ukazovateľ vyšší, tým vyššia a nebezpečnejšia je zadlženosť.
 • Úrokové krytie = EBIT/nákladové úrokyInterpretácia: Vyjadruje, koľkokrát prevyšuje zisk platby úrokov. Tento ukazovateľ sledujú banky pri poskytovaní úverov. Ukazovateľ by mal dosahovať hodnotu vyššiu ako 3, ideálne v rozmädzí 4 až 6.

Anketa:

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Financovanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X