Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké odvody platí konateľ s.r.o. v roku 2016?

Podnikateľ a zodpovedný zástupca
Fotobanka Pixmac
28. decembra 2015 Img_5751.jpg Tlačiť

To, aké odvody sa vzťahujú na konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, závisí od toho, akým spôsobom je konateľ odmeňovaný. Iné odvodové povinnosti totiž štát stanovuje pri pravidelnej odmene, iné pri nepravidelnej odmene a úplne iná situácia je pri konateľovi bez nároku na odmenu. Odvody sro 2016 záležia od toho, či ide o odvody konateľa, alebo je odmena konateľa v takej forme, že odvody sa berú ako odvody súkromnej osoby.

1. Spoločník – konateľ bez nároku na odmenu

Pri jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným je bežné, ak spoločník-konateľ vystupuje ako osoba bez nároku na odmenu.

  • Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí, keďže za vykonávanie svojej funkcie neberie žiadne peniaze.
  • Odvody do svojej zdravotnej poisťovne platí ako samoplatca. Minimálny dobrovoľný zdravotný odvod na rok 2016 je pritom 60,06 eura mesačne. Plateniu dobrovoľného zdravotného poistenia by sa konateľ vyhol len vtedy, ak by bol súčasne aj zamestnancom v danej alebo inej firme, ak by zdravotné odvody platil ako SZČO alebo by bol zdravotne poistený štátom – napríklad ako osoba na rodičovskej dovolenke.

Jeho príjmom je len podiel na zisku firmy, ktorý sa však nepovažuje za príjem zo závislej činnosti.

  • Tento príjem nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb, teda nezdaňuje sa. Podiel na zisku sa totiž vypláca už zo zdaneného zisku spoločnosti po ukončení účtovného obdobia.
  • Z podielu na zisku sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne.
  • Treba uhradiť len odvody na zdravotné poistenie, poistné tvorí 14 % z podielu na zisku. Poistné odvedie firma už pri výplate podielu na zisku. Preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy podielu na zisku, avšak najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2016 je to suma 51 480 eur, z čoho maximálne poistné na zdravotné poistenie dosahuje 7 207,20 eura.

2.Spoločník – konateľ, ktorý dostáva pravidelnú odmenu

Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Ide preto o aktívny príjem, pri ktorom si môže spoločník-konateľ uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2016 je to suma 3 803,33 eura ročne, 316,94 eura mesačne), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a bonus na vyživované dieťa.

Konateľa firma prihlási do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Firma však z odmeny pre konateľa neplatí poistné na úrazové poistenie, ani poistné na garančné poistenie.

Na pravidelnú odmenu konateľa sa vzťahujú odvody v tejto výške:

Sociálne poistenie

Poistenie Spoločnosť Konateľ
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 %
Starobné dôchodkové poistenie 14 % 4 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí

Konateľa firma prihlási aj do jeho zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poistenie

Spoločnosť Konateľ
Zdravotné poistenie 10 % 4 %
Zdravotné poistenie konateľa so zdravotným postihnutím 5 % 2 %

Okrem pravidelnej odmeny má spoločník-konateľ príjem aj z podielu na zisku spoločnosti. Aj v tomto prípade platí, že z podielu na zisku spoločník-konateľ neplatí daň z príjmu FO a neplatí ani sociálne odvody. Na zdravotné poistenie odvedie spoločnosť 14 % z podielu na zisku.

 3. Spoločník- konateľ, ktorý dostáva nepravidelnú odmenu

Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti aj vtedy, ak ide o nepravidelne vyplácaný príjem, napríklad štvrťročne, polročne, či ročne. Považuje sa za aktívny príjem, pri ktorom si môže spoločník-konateľ uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2016 je to suma 3 803,33 eura ročne, 316,94 eura mesačne), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a bonus na vyživované dieťa.

Pri nepravidelnej odmene firma konateľa prihlási do Sociálnej poisťovne len na dôchodkové poistenie. Z  nepravidelnej odmeny sa totiž neplatí nielen poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie, ale ani poistné na nemocenské poistenie.

Jeho sociálne odvody tak budú nasledovné:

Sociálne poistenie

Poistenie Spoločnosť Konateľ
Starobné dôchodkové poistenie 14 % 4 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3 % 3 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí

Konateľa firma prihlási aj do jeho zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poistenie

Spoločnosť Konateľ
Zdravotné poistenie 10 % 4 %
Zdravotné poistenie konateľa so zdravotným postihnutím 5 % 2 %

Okrem nepravidelnej odmeny má spoločník-konateľ príjem aj z podielu na zisku spoločnosti. Ako sme písali vyššie, z podielu na zisku konateľ neplatí daň z príjmu FO a neplatí ani sociálne odvody. Na zdravotné poistenie odvedie spoločnosť 14 % z podielu na zisku.

V prípade, že spoločník alebo konateľ (aj keby nebol súčasne spoločníkom) dostáva z jedného právneho vzťahu nepravidelnú odmenu a z druhého právneho vzťahu pravidelnú odmenu, povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie sa posudzuje pri každom právnom vzťahu samostatne!

4. Spoločník-konateľ, ktorý nedostáva odmenu, ale má so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu

V tomto prípade sa spoločník-konateľ stáva riadnym zamestnancom, ktorého musí spoločnosť prihlásiť do registra poistencov Sociálnej poisťovne a do jeho zdravotnej poisťovne.

Spoločník- konateľ tak bude ako zamestnanec kompletne sociálne poistený, teda poistený nielen dôchodkovo, nemocensky a pre prípad nezamestnanosti, ale bude aj garančne a úrazovo poistený.

Ako zamestnanec dostáva mzdu, z ktorej sa platia nasledovné sociálne a zdravotné odvody:

Sociálne poistenie

Poistenie Spoločnosť Konateľ
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 %
Starobné dôchodkové poistenie 14 % 4 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí
Úrazové poistenie 0,80 % neplatí
Garančné poistenie 0,25 % neplatí

POZOR! Garančné poistené od 1. januára 2014 nie sú osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo zamestnancami a majú najmenej 50-percentný vlastnícky podiel v spoločnosti!

Zdravotné poistenie

Spoločnosť Konateľ
Zdravotné poistenie 10 % 4 %
Zdravotné poistenie konateľa so zdravotným postihnutím 5 % 2 %

POZOR!: Od 1. januára 2015 zaviedla vláda pre zamestnancov v pracovnom pomere odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) v sume 380 eur mesačne, ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov. OOP sa vzťahuje aj na spoločníka-konateľa, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu so spoločnosťou. Suma odpočítateľnej položky sa pritom sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania. Nárok na odpočítateľnú položku tak zaniká pri príjme zamestnanca v sume 570 eur mesačne.

Ak by napríklad spoločník-konateľ zarábal v roku 2016 na základe pracovnej zmluvy minimálnu mzdu 405 eur, tak by si mohol uplatniť OOP vo výške 330 eur. Zdravotné odvody by tak spoločník-konateľ v pozícii zamestnanca a firma v postavení jeho zamestnávateľa zaplatili zo sumy 75 eur (405 eur-330 eur).

Okrem mzdy má spoločník-konateľ príjem aj z podielu na zisku spoločnosti. Z podielu na zisku konateľ neplatí daň z príjmu FO a neplatí ani sociálne odvody. Na zdravotné poistenie odvedie spoločnosť 14 % z podielu na zisku.

5. Konateľ, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti

Ak takýto konateľ nemá dohodnutú odmenu za výkon funkcie, jeho príjmom je len podiel na zisku. Ten pritom nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb.

Platenie odvodov na sociálne poistenie z vyplateného podielu na zisku závisí od toho, či má alebo nemá konateľ aj odmenu za výkon funkcie konateľa, alebo je či nie je súčasne aj zamestnancom spoločnosti.

  • Ak konateľ nemá odmenu za výkon funkcie konateľa, ani nie je zamestnancom, neplatia sa odvody na sociálne poistenie ani z vyplateného podielu na zisku.
  • V prípade, že konateľ má dohodnutú odmenu za výkon funkcie konateľa alebo je v danej spoločnosti zamestnancom, vyplatený podiel na zisku sa takisto stane vymeriavacím základom pre platenie poistného na sociálne poistenie, teda aj z vyplateného podielu na zisku musí zaplatiť sociálne odvody.

Z vyplateného podielu na zisku odvedie spoločnosť 14-percentný odvod na zdravotné poistenie.

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťkonateľ s.r.o.odvody do zdravotnej poisťovne 2016PodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám na materskejPrémiový obsahs.r.o.

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X