Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké odvody platí konateľ s.r.o.?

50, 100, 200 a 500 eurová bankovka
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
3. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SIM Tlačiť

Výšku odvodov, najmä do Sociálnej poisťovne, do veľkej miery ovplyvňuje spôsob zamestnania spoločníka a súčasne aj konateľa firmy. Odvody konateľa v s.r.o. platia aj v roku 2015 a 2016, ale sro neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Dnes si povieme, aký je vzťah konateľ spoločnosti a odvody s.r.o.

*Aktualizované v bode č.4 o podrobnosti týkajúce sa garančného poistenia štatutárov firiem

Postavenie konateľa z pohľadu platenia odvodov

Tzv. jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sú v praxi veľmi bežné. Postavenie spoločníka a súčasne aj konateľa môže byť rôzne upravené, čo sa odrazí najmä na povinnosti platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Jednoosobová sro je v tomto prípade špecifickejšia a veľakrát môže pomôcť aj online kalkulačka pri výpočte špecifickej povinnosti zameranej na odvody pri s.r.o.

1. Spoločník – konateľ bez nároku na odmenu

 • Keďže za výkon svojej funkcie nedostáva peniaze, neplatí ani odvody do sociálnej poisťovne (na ilustráciu vzťahu konateľ s.r.o. a odvody).
 • Pokiaľ však ide o zdravotné poistenie, to zaplatiť musí ako samoplatca, pričom minimálny odvod v roku 2014 je vo výške 56,35 eur. Zdravotné poistenie z tohto titulu by nemusel zaplatiť v prípade, ak by bol súčasne aj zamestnancom v danej alebo inej firme, alebo by bol súčasne aj samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), alebo by bol súčasne aj poistencom štátu – napríklad matka na rodičovskej dovolenke.

Keďže nemá nárok na odmenu, jeho príjmom je len podiel na zisku spoločnosti

 • tento sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti,
 • nie je predmetom dane z príjmu fyzickej osoby, čiže tento príjem spoločníka nepodlieha zdaneniu. Podiely na zisku sa, totiž, vyplácajú už zo zdaneného zisku spoločnosti po skončení účtovného obdobia (samotná spoločnosť zdaňuje zisk sadzbou 22 %),
 • neplatia sa z neho odvody na sociálne poistenie (čiže v tomto prípade z s.r.o.),
 • musí platiť odvod na zdravotné poistenie – z podielu na zisku sa zaplatí poistné vo výške 14 %, pričom maximálny vymeriavací základ je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Toto poistné odvádza platiteľ dividend, čiže spoločnosť už pri výplate podielu na zisku (dividendy).

2. Spoločník – konateľ, ktorý dostáva pravidelnú odmenu

 • Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b Zákona o dani z príjmov, je to aktívny príjem, čiže si môže nárokovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ( v roku 2014 je to suma 3 803,33 eura za celý rok, mesačne je to vo výške 316,94 eura), na manželku a bonus na dieťa. Daň je vo výške 19 %.
 • Konateľa treba prihlásiť do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, bude platiť odvody vo výške:
Poistenie Spoločnosť Konateľ
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 %
Starobné dôchodkové poistenie 14,00 % 4,00 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3,00 % 3,00%
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00%
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí

V tomto prípade sa nebude z vyplácanej odmeny odvádzať poistné na úrazové poistenie ani na garančné poistenie.

Spoločnosť Konateľ
 Odvody na zdravotné poistenie 10 % 4 %
Ak by išlo o konateľa ťažko zdravotne postihnutého, poistné do zdravotnej poisťovne sa platí len v polovičnej výške (5 % a 2 %).

Okrem odmeny je jeho príjmom aj podiel na zisku spoločnosti. Pri jeho vyplatení platia rovnaké pravidlá ako v prvom prípade, teda že z podielu na zisku sa neplatí daň, pretože ide už o zdanenú sumu, neplatia sa z neho odvody na sociálne poistenie, na zdravotné poistenie odvedie spoločnosť z daného podielu 14 %.

3. Spoločník – konateľ, ktorý dostáva nepravidelnú odmenu

Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b Zákona o dani z príjmov aj vtedy, ak ide o príjem vyplácaný nepravidelne, teda napríklad štvrťročne, polročne či raz ročne. Takisto ide o aktívny príjem, čiže si z takéhoto príjmu môže nárokovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2014 je to suma 3 803,33 eur za celý rok), na manželku a bonus na dieťa. Daň je vo výške 19 %.

Konateľa treba prihlásiť do Sociálnej poisťovne len na dôchodkové poistenie, bude platiť odvody:

Poistenie Spoločnosť Konateľ
Starobné dôchodkové poistenie 14,00 % 4,00 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3,00 % 3,00%
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí

Ani pri nepravidelne vyplácanej odmene konateľovi sa neplatí poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie.

Spoločnosť Konateľ
Odvody na zdravotné poistenie 10 % 4 %
Ak by išlo o osobu – konateľa ťažko zdravotne postihnutého, poistné do zdravotnej poisťovne sa platí len v polovičnej výške (5 % a 2 %).

Okrem odmeny je jeho príjmom takisto aj podiel na zisku spoločnosti. Pri jeho vyplatení platia rovnaké pravidlá, ako sú spomínané vyššie, teda že z podielu na zisku sa neplatí daň, pretože ide už o zdanenú sumu, neplatia sa z neho odvody na sociálne poistenie, na zdravotné poistenie odvedie spoločnosť z daného podielu 14 %.

Ak by spoločník alebo konateľ (bez ohľadu na to či je, alebo nie je spoločníkom) poberal z jedného právneho vzťahu nepravidelnú odmenu a z druhého pravidelnú odmenu, povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie sa posudzuje pri každom právnom vzťahu samostatne.

4. Spoločník – konateľ, ktorý nedostáva odmenu, ale má uzavretú so spoločnosťou pracovnú zmluvu

 • Z titulu uzatvorenia pracovnej zmluvy nadobudne takáto fyzická osoba postavenie zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.
 • Musí sa prihlásiť, resp- zamestnávateľ – sro, ju musí prihlásiť do registra poistencov Sociálnej poisťovne na spomínané druhy poistenia.
 • Takisto musí zamestnávateľ – s. r. o. podať prihlášku do zdravotnej poisťovne.
 • Ako zamestnanec dostáva mzdu, z ktorej sa platia zdravotné i sociálne odvody:
Poistenie Spoločnosť Konateľ
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 %
Starobné dôchodkové poistenie 14,00 % 4,00%
Invalidné dôchodkové poistenie 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí
Úrazové poistenie 0,80 % neplatí
Garančné poistenie 0,25 % neplatí
Spoločnosť Konateľ
Odvody na zdravotné poistenie 10 % 4 %

Okrem príjmu z pracovnej zmluvy má aj podiel na zisku spoločnosti. Pri jeho vyplatení platia rovnaké pravidlá, ako sú spomínané vyššie, teda že z podielu na zisku sa neplatí daň, pretože ide už o zdanenú sumu, neplatia sa z neho odvody na sociálne poistenie, na zdravotné poistenie odvedie spoločnosť z daného podielu 14 %.

*Aktualizácia
POZOR:

Osoby, ktoré sú zodpovedné za plnenie povinností zamestnávateľa v sociálnom poistení, nie sú od začiatku roka 2014 garančne poistené. Ide o ľudí, ktorí sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo o zamestnancov, ktorí majú najmenej 50-percentnú účasť na majetku zamestnávateľa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla  účinnosť od 1. januára 2014. Viac sa dočítate v článku Štatutári firiem nebudú garančne poistení.

5. Špecifický je prípad konateľa, ktorý nie je spoločníkom danej spoločnosti (nemá podiel na základnom imaní)

Ak nemá dohodnutú odmenu za výkon funkcie konateľa, jeho príjmom je len podiel na zisku, ktorý nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb (podiel je vyplatený zo zdaneného zisku spoločnosti po skončení účtovného obdobia, samotná spoločnosť zdaňuje zisk sadzbou 22%).

Čo sa týka platenia odvodov na sociálne poistenie z vyplateného podielu na zisku, závisí to od toho, či má alebo nemá konateľ aj odmenu za výkon funkcie konateľa, alebo je či nie je súčasne aj zamestnancom danej spoločnosti:

 • ak takýto konateľ nemá dohodnutú odmenu za výkon funkcie konateľa, ani nie je zamestnancom, čiže nenadobudne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia, neplatia sa odvody na sociálne poistenie ani z vyplateného podielu na zisku,
 • ak takýto konateľ má dohodnutú odmenu za výkon funkcie konateľa alebo je v danej spoločnosti zamestnancom, čiže nadobudne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia, vyplatený podiel na zisku sa takisto stane vymeriavacím základom pre platenie poistného na sociálne poistenie, čiže aj z vyplateného podielu na zisku musí zaplatiť sociálne odvody.

Z vyplateného podielu na zisku odvedie spoločnosť 14 % odvod na zdravotné poistenie (s.r.o. odvody, aj keď vlastne ide o odvody konateľa s.r.o.)

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do zdravotnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X