Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Výška dane z príjmu

Štát získal za jedenásť mesiacov na daniach 8,24 mld. eur
Pixmac
3. februára 2016 Tlačiť

Dane z príjmu patria medzi priame dane, ktoré platia u nás tak fyzické osoby ako aj právnické osoby. Oba typy dane z príjmu upravuje Zákon o dani z príjmu, pričom na území Slovenskej republiky sa platia tieto dane prakticky už od jej vzniku, čiže od roku 1993. Zdaňovaniu touto daňou podliehajú všetky zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené.

Výška dane pre príjem sa vo viacerých situáciách mení a preto aj platí, že sadzba dane z príjmu je iná v situácii právnických osôb a iná v situácii fyzických osôb. Dôležitá nie je ale len samotná výška dane z príjmu, ale aj podmienky zdaňovania, ktoré sa líšia podľa toho, či sa jedná o podnikateľa, zamestnanca, študenta, nezamestnaného, rodiča na rodičovskej dovolenke a tiež aj podľa toho, z akého typu príjmu sa daň z príjmu platí. Viac o dani z príjmov si povieme v nasledujúcom texte.

Daň z príjmu fyzických osôb

Táto daň sa nazýva aj daň z príjmu FO (čiže fyzických osôb) a ide o daň z príjmu fyzickej osoby, či už podnikateľa alebo nepodnikateľa. V rámci podnikateľov sa rozoznávajú živnostníci, čiže samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. slobodné podnikania, čo sa týka nepodnikateľov, myslia sa tu všeobecne fyzické osoby, čiže súkromné osoby. Najčastejšie sa v prípade fyzických osôb myslia daň z príjmu SZČO a daň z príjmu zo závislej činnosti, čiže v prípade zamestnancov.

 • Pre daň z príjmu fyzických osôb platí, že povinnosť platenia tejto dane sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období, čiže počas kalendárneho roka, dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1.901,67 €
 • Táto suma sa pravidelne mení a táto konkrétna hodnota platí pre rok 2015
 • V praxi teda nastáva oslobodenie od dane z príjmu vtedy, ak sú zdaniteľné príjmy daňovníka nižšie ako táto hodnota, čo je typické najmä pre nezamestnaných

A ktoré príjmy v prípade daní fyzických osôb podliehajú zdaneniu?

 • Príjmy zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania
 • Príjmy z podnikania
 • Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • Príjmy z prenájmu nehnuteľností
 • Príjmy z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu
 • Príjmy z kapitálového majetku
 • Ostatné vymenované príjmy v paragrafe 8 zákona
 • Naopak oslobodený z dane z príjmu je napríklad predaj auta, samozrejme, ak nebolo vozidlo zaradené do obchodného majetku podnikateľa – fyzickej osoby a ak bolo vo vlastníctve dlhšie ako jeden rok

Čo sa týka podnikateľov, to, ako vypočítať a zaplatiť daň z príjmu, prípadne aký konštantný symbol použiť, sa dozvedia najčastejšie od svojho účtovníka, prípadne pre orientačný vypočet sa dá použiť aj online kalkulačka, ktorú ponúka viacero webových stránok na internete. Pre podnikateľov vzniká tiež špecifická situácia v tom, že ak ich posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 2.500 €, musia platiť aj preddavky na daň z príjmu a to štvrťročne, prípadne mesačne, ak suma presiahla 16.600 €.

A koľko percent sa platí?

Daň z príjmu pre fyzické osoby má dve úrovne. Výška dani pre príjmy nižšie alebo rovné sume 35.022,31 € je 19%, pre príjmy, ktoré presiahnu túto hranicu, platí sadzba 25% dane z príjmov. Daň z príjmu sa vypočíta na základe daňového priznania, pričom povinnosť podať daňové priznanie má aj daňovník, ktorého príjmy nepresiahli sumu 1.901,67 €, ale vykazuje daňovú stratu. Základná lehota na podanie daňového priznania je vždy do konca marca roku nasledujúceho po zdaňovacom období.

Daň z príjmu právnických osôb

V tomto prípade sa tejto dani hovorí aj daň z príjmu PO (čiže právnických osôb) a nejde len o daň z príjmu sro-čky (čiže spoločnosti s.r.o. – s ručením obmedzeným), ale pod pojmom právnická osoba sa myslia aj iné obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, mestá, obce a iné neziskové organizácie. V rámci obchodných spoločností ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, akciovú spoločnosť, družstvo a právnickú osobu založenú podľa práva EÚ.

 • Predmetom dane v prípade právnických osôb je príjem alebo výnos z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka, okrem osobitne vymedzených prípadov
 • Príjmom sa rozumie tak peňažné ako aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ktoré je ocenené cenami bežne používanými v mieste a čase plnenia alebo spotreby
 • Zdaniteľný príjem je taký, ktorý nie je oslobodený od dane podľa Zákona o dani z príjmov alebo podľa medzinárodnej zmluvy, pričom platí, že oslobodený môže byť len taký príjem, ktorý je predmetom dane

Pre právnické osoby existujú totiž aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a ide najmä o: príjem získaný z podielu zaplatenej dane, príjem získaný darovaním okrem darov spomenutých taxatívne v zákone, príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov, podiel zo zisku v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácané  po zdanení tichému spoločníkovi, vyrovnávací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti a iné podiely vymenované v zákone v paragrafe 12.

Aká je výška dane z príjmu právnických osôb?

 • Čo sa týka sadzby dane, pre právnické osoby platí jednotná sadzba to vo výške 22%, pričom ide o sadzbu dane zo základu, ktorý je znížený o prípadnú daňovú stratu vykázanú za predošlé obdobie
 • Sadzba dane vyberaná zrážkou je 19%, avšak ak sú príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu podľa zákona, sadzba dane vyberanej zrážkou je 35%
 • Sadzba dane zrážaná na zabezpečenie dane je 9,5% alebo 19% z peňažného plnenia, ale to neplatí pre peňažné plnenie, ak platiteľ dane vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu, kedy je sadzba aj v tomto prípade 35% z peňažného plnenia

Právnické osoby nesmú tiež zabúdať aj na daňovú licenciu, ktorá je v podstate minimálnou výškou dane z príjmov právnických osôb po odpočítaní príslušných úľav a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí. Túto daňovú licenciu musí platiť daňovník za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom vykázal stratu, nulovú daňovú povinnosť alebo daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška daňovej licencie. Pri ročnom obrate do 500.000 € je daňová licencia vo výške 480 €, ak je daňovník platiteľom DPH, tak 960 €. V prípade ročného obratu vyššieho ako je 500.000 € je výška licencie 2.880 € bez ohľadu na platcovstvo DPH.

Daň z príjmu z predaja a prenájmu nehnuteľnosti

Daň z príjmu sa týka aj predaja alebo prenájmu nehnuteľností. Oslobodenie od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti alebo pri prenájme má špecifické parametre, pričom príjem dosiahnutý predajom alebo prenájmom nehnuteľností podlieha zdaneniu a je potrebné ho zaradiť do daňového priznania. V prípade predaja sa platí daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (napríklad daň pri predaji bytu, domu alebo pre predaj pozemku), v prípade prenájmu sa platí riadna daň z príjmu.

Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností v prípade, ak od nadobudnutia nehnuteľnosti uplynulo 5 rokov. Čo sa týka výšky dane a sadzby, v prípade predaja sa platí daň so sadzbou 19%, v prípade prenájmu je to rovnako, ak ide o fyzickú osobu. V prípade prenájmu sa ale prvých získaných 500 € nezdaňuje, čiže za jedno zdaňovacie obdobie je suma 500 € oslobodená od platenia dane z príjmu za prenájom a daňovník platí daň až zo zvyšnej sumy nad túto hranicu. To, ako uhradiť daň z príjmu v prípade predaja či prenájmu nehnuteľnosti, Vám poradia priamo na miestne príslušnom daňovom úrade.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X