Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako daňový zákon rozdeľuje príjmy z podnikania

AKo daňový zákon upravuje príjmy z podnikania
Fotobanka Pixmac
23. mája 2014 Zdroj Podnikam.SK, SIM Tlačiť

Presná špecifikácia príjmu má vplyv na možnosť uplatňovania výdavkov i nezdaniteľných častí.

Typ príjmu má vplyv aj na výšku daňovej povinnosti

Príjmy z podnikania upravuje v Zákone o dani z príjmov §6. Samotný príjem však treba v danom paragrafe  zaradiť do správneho odseku. Presná špecifikácia príjmu má totiž vplyv na možnosť uplatňovania výdavkov i nezdaniteľných častí, čo sa odrazí na základe dane a tým aj na výške daňovej povinnosti podnikateľa.

 

Príjmy podľa § 6 Zákona o dani z príjmov sa delia nasledovne:

 

Ods. 1 – príjmami z podnikania sú

a)      Príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

 • ide o príjmy, ktorý dosahuje samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva činnosť na základe osvedčenia a takisto príjmy spoločníkov pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity

b)     Príjmy zo živnosti

 • dosahuje ich živnostník vykonávajúci činnosť na základe živnostenského oprávnenia

c)      Príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov

 • ide o príjmy daňových poradcov, exekútorov, audítorov, súkromných lekárov, notárov a podobne

d)     Príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti

 

Všetky príjmy uvedené v §6 ods. 1 sú tzv. aktívne príjmy. V praxi to znamená, že daňovník si z takýchto príjmov môže v daňovom priznaní uplatňovať:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku (po splnení ďalších zákonných podmienok)
 • daňový bonus na dieťa (po splnení ďalších zákonných podmienok) 
 • čo sa týka výdavkov, môže si vybrať spôsob ich uplatnenia – skutočne preukázateľne vynaložené výdavky alebo výdavky určené percentom. Pri výdavkoch určených percentom (40%) však musí dodržať ročnú maximálnu hranicu 5 040 eur, zároveň k nim pripočíta preukázateľne zaplatené zdravotné a sociálne poistné, ktoré musel zaplatiť 
 • zároveň z takýchto príjmov môže daňovník vykázať daňovú stratu
 • z týchto príjmov vzniká povinnosť platiť poistné na zdravotné a sociálne poistenie

 

 

Ods. 2 – príjmami z inej samostatne zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

a)      Z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie a z použitia alebo poskytnutia práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva

 • ide o vytvorenie umeleckého diela na základe uzavretej zmluvy o vytvorení diela či umeleckého výkonu 
 • patria sem však aj príjmy autorov, novinárov či umelcov, ktoré vzniknú bez uzatvorenia takejto zmluvy – autor na svoje náklady a z vlastného podnetu vytvorí dielo, ktoré následne predá – napríklad vytvorí sochu, či namaľuje obraz – čiže aj príjmy, ktoré nevzniknú na základe uzatvorenej zmluvy o vytvorení diela či licenčnej zmluvy patria pod tento odsek 

b)     Z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním

 • ide napríklad o príjmy z činností osobnej asistencie alebo činnosť profesionálnych športovcov 

c)      Znalcov a tlmočníkov za činnosti podľa osobitného predpisu

 • ide o príjmy dosiahnuté z činnosti znalcov a tlmočníkov vykonávaných v súlade so zákonom č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

d)     Z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou

 • ide o príjmy sprostredkovateľov poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, príjmy z činnosti sprostredkovateľov zamestnania (avšak nie o príjmy sprostredkovateľa pracujúceho na základe živnostenského oprávnenia)

 

Všetky príjmy uvedené v §6 ods. 2 sú tzv. aktívne príjmy. V praxi to znamená, že daňovník si z takýchto príjmov môže v daňovom priznaní uplatňovať:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
 •  nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku (po splnení ďalších zákonných podmienok)
 •  daňový bonus na dieťa (po splnení ďalších zákonných podmienok)
 • čo sa týka výdavkov, môže si vybrať spôsob ich uplatnenia – skutočne preukázateľne vynaložené výdavky alebo výdavky určené percentom. Pri výdavkoch určených percentom (40%) však musí dodržať ročnú maximálnu hranicu 5 040 eur, zároveň k nim pripočíta preukázateľne zaplatené zdravotné a sociálne poistné, ktoré musel zaplatiť
 • daňovník z takýchto príjmov môže vykázať daňovú stratu
 • z týchto príjmov vzniká povinnosť platiť poistné na zdravotné a sociálne poistenie

 

 

Ods. 3 – Príjmy z prenájmu,

ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 a v § 5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľností:

 • ide o príjmy z prenájmu bez poskytovania ďalších služieb, napr. upratovania, či služby hotelového typu, na čo už treba živnostenské oprávnenie, čiže zahŕňa len príjmy zo základného prenájmu (fyzická osoba – nepodnikateľ)

 

 • pri tomto type príjmu môže daňovník využiť oslobodenú časť od platenia dane vo výške 500 eur. V praxi to znamená, že do daňového priznania ako príjem z prenájmu uvedie sumu zníženú o oslobodenú časť 500 eur. V rovnakom pomere následne kráti aj výdavky.

 

Príjem uvedený v §6 ods. 3 je tzv. pasívny príjem. Daňovník si preto pri tomto druhu príjmu nemôže uplatňovať:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku (po splnení ďalších zákonných podmienok)
 • daňový bonus na dieťa (po splnení ďalších zákonných podmienok)
 • čo sa týka výdavkov, uplatniť si v tomto prípade možno len skutočne preukázateľne vynaložené výdavky, pričom zákon nedovoľuje pri tomto druhu príjmu vykázať daňovú stratu
 • už nie je možné využívať tzv. paušálne výdavky vo výške 40%
 • daňovník nie je povinný platiť z takéhoto príjmu odvody na sociálne a zdravotné poistenie

 

 

Ods. 4 – Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu

sú príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu, ak nepatria do príjmov uvedených v ods. 2 písm. a)

 • ide o príjmy získané na základe licenčnej zmluvy
 • čiže príjmy z diela, ktoré už bolo predtým vytvorené a následne sa opätovne publikuje, vysiela, alebo hrá
 • patria sem aj tantiémy

 

Príjem uvedený v §6 ods. 4 je tzv. pasívny príjem. Daňovník si preto pri tomto druhu príjmu nemôže uplatňovať:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľnú časť na manželku (po splnení ďalších zákonných podmienok)
 • daňový bonus na dieťa (po splnení ďalších zákonných podmienok) 
 • pokiaľ ide o výdavky, môže sa pri tomto druhu príjmu daňovník rozhodnúť, či si uplatní

§  skutočne preukázateľne vynaložené výdavky

 

alebo

 

§  výdavky určené percentom vo výške 40% pri dodržaní maximálnej ročnej hranice 5 040 eur, pričom táto hranica sa sleduje pre daný druh príjmu samostatne – čiže ak má daňovník súčasne aj príjmy podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (zo živnosti a inej samostatne zárobkovej činnosti), zvlášť sa pre uplatnenie paušálu posudzujú príjmy a výdavky v ods. 4 a zvlášť v úhrne pre ods. 1 a 2

 

POZOR:

 • pri tomto druhu príjmov nie je možné vykázať daňovú stratu
 • daňovník nie je povinný platiť z takéhoto príjmu odvody na sociálne a zdravotné poistenie

 

Zdroj: Podnikam.SK, SIM

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X