Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kedy má otec nárok na materskú dovolenku v roku 2024?

Rodičovská dovolenka
Otec na materskej dovolenke. Zdroj: Getty Images
29. februára 2024 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ste podnikateľ, ktorému sa práve narodil prírastok do rodiny? Chcete pomôcť svojej manželke či partnerke so starostlivosťou o bábätko, no neviete ako? Možno ste ani len netušili, že na materskej dovolenke môže zostať aj otec. V nasledujúcom článku vám prezradíme, čo všetko budete musieť vybaviť, aké doklady potrebuje a aké podmienky musíte splniť. 

Na materskú má nárok aj otec dieťaťa

V súčasnosti je možné pozorovať rastúci záujem mužov o poberanie materského, zotrvať tak s dieťaťom doma a poskytovať mu každodennú starostlivosť. Príčinou tohto javu je aj výrazná zmena legislatívy, ktorá otcov k tomuto kroku motivuje. Materská môže byť poberaná oboma rodičmi, nie však súčasne na to isté dieťa. Matky dostávajú po skončení materskej dovolenky už len rodičovský príspevok. Práve v tomto bode nastupujú, vo väčšine súčasných rodín, muži a zostávajú s deťmi na rodičovskej dovolenke. Pokiaľ nemá dieťa tri roky, môže sa otec rozhodnúť pre rodičovskú dovolenku kedykoľvek. Od prvého dňa, kedy prevezme starostlivosť o dieťa otec, mu je vyplácané tzv. otcovské.

Otec má nárok na materské, ak sa stará o dieťa a splní všetky podmienky pre vznik nároku na materské stanovené zákonom o sociálnom poistení. Otec patrí do skupiny tzv. iných poistencov, ktorí si môžu otcovské uplatniť.

Otcovské

Otcovské je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

Nárok na otcovské sa posudzuje ku dňu vzniku dôvodu na jeho poskytnutie. Týmto dňom je:

 • deň, od ktorého žiadate o priznanie otcovského v období od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa (tzv. 6-týždňové podporné obdobie). Toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

K tomuto dňu musí otec spĺňať nasledujúce podmienky:

 • byť osobou poskytujúcou dieťaťu starostlivosť,
 • byť nemocensky poistený alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiadate o priznanie otcovského,
 • nesleduje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Na tieto účely sa otcovi započíta aj:

 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok,
 • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).
 • ak sje otec zamestnancom:
   • nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie poskytovania otcovského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu),
   • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje,
 • ak je otec SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba a má zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške (Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie). U zamestnanca sa táto podmienka nesleduje.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak si nárok na otcovské uplatňuje otec z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musí splniť pri každom z nich.

Po dvojtýždňovom poberaní dávky otcovské môžu otcovia poberať aj dávku materské

Na čerpanie materského pre to isté dieťa po poberaní otcovského ostane otcom v podstate 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa. Dávka materské sa pre otcov rozdeľuje na dve časti – obdobie v dĺžke maximálne 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (otcovské), ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok a ďalších v podstate 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Ak si otec nárok na otcovské neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov (resp. 31 týždňov ak ide o osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí), najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom období mal nárok na otcovské.

Výška a výpočet materského

Výška materského sa odvíja od výšky predchádzajúceho príjmu a je vyplácané Sociálnou poisťovňou. Dôležitou podmienkou je, aby si otec dieťaťa platil nemocenské poistenie. Obdobie, počas ktorého otec musí platiť nemocenské poistenie, aby mal nárok na materské, je stanovené zákonom. Ak by si otec platil napr. dve nemocenské poistenia súčasne, ako zamestnanec a živnostník, výšku materského mu Sociálna poisťovňa vypočíta z každého nemocenského osobitne. Výška materského je 75 % z hrubého príjmu, jeho maximálna výška však je ohraničená. Materské zároveň nie je zaťažené daňou ani odvodmi.

Dĺžka poberania materského

Otec môže požiadať o materské najskôr šesť týždňov po narodení dieťaťa. O príspevok sa však môže uchádzať až do obdobia, kým nemá jeho dieťa tri roky. Nárok na materské trvá odo dňa priznania materského v období 28 týždňov. Ak sa súčasne stará o dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov od priznania materského. Ak ide o osamelého iného poistenca, má nárok na materské 31 týždňov od priznania materského. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Podmienky

 • otec musí mať nemocenské poistenie, prípadne je v ochrannej dobe po skončení poistenia (7 dní)
 • počas dvoch rokov pred poberaním materského bol otec poistený najmenej 270 dní
 • do Sociálnej poisťovne prinesie otec vyhlásenie o tom, že matka dieťaťa súhlasí s tým, aby sa o dieťa staral otec
 • prinesie do Sociálnej poistenie potvrdenie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, z ktorého bude zrejmé, že žiadny z rodičov nepoberá rodičovský príspevok
 • prinesie žiadosť o materské
 • Otec – dobrovoľný platca nemocenského poistenia alebo SZČO, nesmie mať na nemocenskom poistení nedoplatky viac ako 5 eur

Rozhodujúce je, aby matka dieťaťa požiadala o odňatie rodičovského príspevku najneskôr odo dňa, od ktorého si otec dieťaťa uplatňuje nárok na materské.

Ak matka dieťaťa požiada o odňatie rodičovského príspevku ešte pred jeho vyplatením, podmienka nepoberania rodičovského príspevku bude splnená, a to aj napriek skutočnosti, že rodičovský príspevok bude vyplatený za celý mesiac. Následne sa môže, ale nemusí, vrátiť do práce. V prípade, že sa riadne stará o dieťa vo veku do 6 rokov zostáva v oblasti zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak nie je matka dieťaťa zamestnaná, ani nepodniká, môže požiadať o dávku v nezamestnanosti, ak má na ňu nárok v zmysle zákona.

Ak je otec zamestnaný, mal by svojmu nadriadenému oznámiť, kedy a na ako dlho plánuje odísť na rodičovskú dovolenku. V mieste, kde sídli jeho zamestnávateľ, odnesie do Sociálnej poisťovne žiadosť o vyplácanie materského. Dobrovoľný platca nemocenského poistenia a SZČO odovzdajú žiadosť v mieste trvalého bydliska.

Práca a poberanie materského

Otec nesmie pri poberaní materského pracovať v zamestnaní, z ktorého takpovediac odišiel na rodičovskú dovolenku, resp. nemôže mať z uvedeného zamestnania príjem. Môže však pracovať na dohodu, prípadne uzavrieť novú pracovnú zmluvu. V prípade svojho pôvodného zamestnávateľa musí vykonávať iný druh pracovnej činnosti. Možnosťou je aj založenie živnosti. Zamestnávateľ platí v tomto prípade len úrazové poistenie. Pri materskom, ktoré vzniklo na základe dobrovoľného platenia nemocenského poistenia, sa môže otec normálne zamestnať, alebo začať podnikať. Ak SZČO pri poberaní materského naďalej podniká, zároveň je oslobodený od platenia odvodov Sociálnej poisťovne.

Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské. Podmienka starostlivosti o dieťa musí byť zachovaná aj popri výkone práce z inej činnosti. Podmienka starostlivosti sa nepovažuje za splnenú, ak je starostlivosť zabezpečovaná inou osobou.

Čerpanie materského oboma rodičmi

Od januára 2019 došlo k výraznej zmene. Predtým nebolo možné, aby materské poberali obaja rodičia súčasne. V súčasnosti (rok 2024) už majú nárok na materské obaja rodičia v rovnakom období, avšak len vtedy, ak ho každý z nich poberá na iné dieťa, napr. matka poberá materské na novorodenca a otec na niektoré zo starších detí, nie staršie ako tri roky. Naďalej tiež platí, že materské a rodičovský príspevok naraz na to isté dieťa rodičia poberať nemôžu.

Premlčanie

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Premlčacia lehota neplynie počas obdobia konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

materská dovolenkaotecrok 2024socialna poistovnastarostlivosť o dieťa

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X