Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zamestnanecké benefity a trendy v zamestnaneckej politike v roku 2024

Zamestnanecké benefity
Zamestnanecké benefity Foto: Getty Images
25. augusta 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Trendy v oblasti zamestnaneckej politiky sa menia v závislosti od toho, ako sa vyvíjajú preferencie zamestnancov. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať že tieto zmeny prichádzajú „zhora“, v praxi sú väčšinou výsledkom tlaku zamestnancov smerom k vedeniu firmy (ide teda o zmeny „zdola“). Mnohí zamestnávatelia sa snažia uloviť si tie najväčšie talenty a šikovných pracovníkov pomocou rôznych zamestnaneckých benefitov, o ktorých sa predchádzajúcim generáciám ani len nesnívalo. Mnohí z nich si pritom uvedomujú, že výška ponúkanej finančnej odmeny nemusí byť a často ani nie je rozhodujúcim faktorom. Čo zaujíma súčasnú generáciu zamestnancov a akým smerom by mohli zamerať svoju pozornosť moderní zamestnávatelia? Viac o týchto trendoch si povieme aj v aktuálnom článku.

Plán odmien ušitý na mieru

Mnohí zamestnávatelia si uvedomujú, že jednou z kľúčových oblastí investovania sú práve ľudské zdroje a rozvoj v tejto oblasti. Každý z nás je určitým spôsobom jedinečný a rovnako unikátne sú aj naše potreby. Keď vedúci pracovníci pochopia, že sa nemusia obávať silných stránok svojich podriadených pracovníkov a môžu ich podporovať, začne sa dariť aj celej spoločnosti. Vzťahy založené na oddelenosti a súťažení nahradí príjemná atmosféra spolupráce a všetci sa budú cítiť ako víťazi. Túto stratégiu poznáme aj pod anglickým označením „win-win“. Niektorí zamestnávatelia už aj v súčasnosti nasledujú načrtnutý trend a ponúkajú svojim zamestnancom rôzne programy zameraný na sebarozvoj.

Nie sú to však len školenia alebo tréningy s cieľom zdokonaliť profesionálne zručnosti. Bežne medzi nimi nájdeme kurzy, školenia alebo workshopy vedené profesionálnymi koučmi, ktorí pracujú na zlepšovaní osobnostných charakteristík pracovníkov a ich duševnom rozvoji. Takéto kurzy bývajú určené pre väčšie alebo menšie tímy a skupiny, ako aj pre jednotlivcov. Na skupinových školeniach sa zameriavajú najmä na prácu s témami, ako je rozvoj tímovej spolupráce, urovnávanie či predchádzanie konfliktom alebo podporu motivácie. Individuálne kurzy môžu zase pracovať s jednotlivcami na zlepšovaní ich vlastných schopností tak, aby dosiahli maximálny potenciál v danej pracovnej oblasti a naplnili tak svoje profesionálne potreby.

Za jedným stolom s vedením spoločnosti

Mnohí zamestnanci sa v minulosti cítili výnimočne, keď sa v rámci riešenia určitého problému ocitli za jedným stolom z vedením spoločnosti. Títo pracovníci sa však často cítili menší v porovnaní s ich nadriadenými a tento pocit navodzoval stav oddelenosti. Často sa preto vôbec necítili súčasťou firmy, pre ktorú pracovali a v dôsledku tejto skutočnosti nepodávali maximálne výkony, čo sa odrážalo aj na celkovom výsledku podniku. Nepoznali skutočnú víziu a misiu organizácie, prípadne si ju mohli prečítať v ročnej správe, ktorá bola strohá a väčšinou obsahovala množstvo komplikovaných ustanovení a čísiel. V súčasnosti sa postupne mení aj tento trend a zamestnávatelia či manažéri firiem otvorene diskutujú o smerovaní a víziách podnikov so svojimi pracovníkmi.

Títo potom nadobúdajú pocit, že sú skutočnou súčasťou firmy a snažia sa podávať maximálne výkony. Potenciál každého zamestnanca sa týmto môže ešte viac zvyšovať a prináša mu reálne naplnenie z dosahovaného kariérneho úspechu, čo je vidieť aj na lepších výsledkoch celej spoločnosti. Spolu s tým sa znižuje aj celková fluktuácia zamestnancov v organizáciách a tento trend tak prispieva k udržateľnému rozvoju firiem. V podnikoch sa spolu s týmto modelom viac komunikuje a táto otvorenosť vedie k úprimností a príjemnej atmosfére bez tajností a zastrašovania.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Veľa sa už napísalo o tejto téme a nie je to žiadna náhoda. Mnohí z nás už zistili, že život strávený len napĺňaním svojich profesionálnych potrieb v práci pre nás nie je dostačujúci. Tento fakt sa pritom netýka len ľudí, ktorí majú rodiny s deťmi, ako sa to často javilo v minulosti. Ak zamestnanci nemajú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, začne sa to prejavovať poklesom ich záujmu o dosahovanie maximálnych možných výsledkov, čo zvykli niektorí v minulosti vyjadrovať aj so slovami „robím len do výšky svojho platu“ a čo sa následne negatívne odrážalo aj na nižšej efektivite a produktivite ich práce. Vo finále to vždy pocítia aj zamestnávatelia.

Je preto dôležité, aby mali zamestnávatelia túto skutočnosť na pamäti pri zostavovaní plánu benefitov na príslušné obdobie. S cieľom skvalitnenia svojej ponuky výhod môžu zamestnancom ponúknuť napríklad platené dni voľna navyše k dovolenke, na ktorú majú nárok zo zákona, kedy môžu stráviť s rodinou alebo na nejakom rekreačnom pobyte, prípadne im môžu umožniť dni navyše určené na relax po ukončení náročného projektu nad rámec dovolenky, ktoré sú platené. Každý zamestnávateľ môže prispôsobiť tieto benefity práci a pracovnému prostrediu, v ktorom zamestnanec pracuje a svojim možnostiam. Kreativite a fantázie sa hranice nekladú ani v tomto sektore.

Kratší pracovný čas

Niektoré krajiny už začali experimentovať aj so skráteným pracovným časom. Namiesto štandardných 8 hodín, pracujú zamestnanci v týchto štátoch len 6 hodín. Existujú rôzne štúdie, ktoré potvrdili efektivitu uvedeného modelu. Princíp spočíva najmä v tom, že zamestnanci sa skutočne venujú svojej práci. Namiesto rôznych aktivít, ako sú rozhovory medzi sebou alebo „kávičkovanie“, sú plne sústredení na výkon svojej práce a dokážu ju tak urobiť v kratšom čase. Záleží samozrejme aj od toho, o aký pracovný sektor a druh vykonávanej práce sa jedná.

V tejto súvislosti by možno stálo za zváženie aj ustanovenie kratšieho pracovného týždňa. Niektorí podnikatelia už v praxi pristúpili k načrtnutému modelu a ponúkajú svojím pracovníkom voľný piatok alebo pondelok, čím im doprajú predĺžený víkend, prípadne sú tieto dni skrátené len na polovicu bežného pracovného času, alebo sa počas nich nerobia žiadne náročné pracovné úkony. Možností je skutočne veľa a záleží na len na nás, ktorú z nich si zvolíme pre seba a svojich pracovníkov. Skutočne pritom platí, že tieto netradičné modely prinášajú vytúžené výsledky v podobe vyšších výkonov pracovníkov, väčšej spokojnosti a pohody na pracoviskách, väčšej efektivity aj produktivity práce.

Poďakovanie a ľudský prístup

Každý zamestnanec, ktorý sa snaží podať maximálny výkon, túži byť za svoje výsledky nejaký spôsobom ocenený. Pre jedného je to finančná odmena, pre iného kariérny posun k ešte viac napĺňajúcej práci, iný túži po vlastnom projekte či väčšej zodpovednosti. Pre mnohých je však často dôležité počuť obyčajné „ďakujem“. Také, ktoré je úprimné a nie len hranou formalitou. Mnohí zamestnanci jednoducho túžia po tom, aby sa k nim nepristupovalo, ako k ďalšej číselnej položke na zozname a túžia po ľudskom prístupe a jednaní.

Je to ako pri dieťati, ktorému k povzbudeniu do ďalšieho štúdia stačí láskyplné pohladenie a pár milých, úprimne myslených slov. Ani dospelí sa v tomto od detí nelíšia. Je dôležité, aby si túto skutočnosť zamestnávatelia uvedomili a začali k zamestnancom pristupovať ľudskejším spôsobom. S týmto trendom súvisí aj neustále zlepšovanie komunikácie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, tímovými pracovníkmi a ich nadriadenými. Otvorená komunikácia zo strany nadriadených otvára dvere k menšiemu počtu nedorozumení a konfliktov na pracoviskách, výsledkom čoho je opäť vyššia efektivita a produktivita práce, ako aj vyšší koeficient spokojnosti.

Niekoľko slov na záver

Svet okolo nás sa mení a niektoré zmeny prichádzajú pomalšie, iné rýchlejšie. Našou úlohou je reagovať na tieto skutočnosti a prispôsobovať sa im. Zamestnávatelia, ktorí zaostávajú za vyššie uvedenými a ďalšími modernými trendmi, sa v praxi stretávajú s rôznymi problémami vrátane vysokej fluktuácie pracovníkov, poklesom efektivity a produktivity práce, čo sa napokon odráža aj v klesajúcich finančných výsledkoch alebo slabšej pozícii na trhu.

Tí, ktorí pochopili silu ukrytú v ľudských zdrojoch, idú cestou úspechu a radosti. Úroda týchto hospodárov je vysoká a dokážu plody svojej práce neustále zušľachťovať. Každý z nás je jedinečný a preto je výzvou nadchádzajúceho obdobia, aby si túto skutočnosť pripustili aj zamestnávatelia a prispôsobili jej svoje zamestnanecké politiky. Výsledky sa v týchto prípadoch dostavia oveľa skôr, ako vôbec dúfali.

Súčasná situácia spôsobená pandémiou novej choroby priniesla nové výzvy nielen do zamestnaneckých a zamestnávateľských radov. Každého z nás zastihla v inej osobnej a profesionálnej situácii a priniesla nám tak rôzne výzvy. V mnohých firmách a rodinách nastal chaos a ešte stále sa hľadajú riešenia a odpovede na mnohé otvorené otázky. Takáto na prvý pohľad zložitá situácia však so sebou prináša aj mnohé skvelé príležitosti. Jasne sa totiž ukazuje, čo funguje a v ktorých oblastiach sú ešte rezervy. Je tak na nás, aby sme prípadne vylepšili to, čo už dobre funguje, alebo sa o tieto skúsenosti podelili s inými a našli nové riešenia tam, kde sú naše postupy zastaralé a nefunkčné.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

benefityknow-howPrémiový obsahrok 2024zamestnanci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Motivácia zamestnancov

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X