Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

DPH v Českej republike

DPH v Českej republike
DPH v Českej republike
23. novembra 2017 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Princíp dane z pridanej hodnoty je harmonizovaný v celej Európskej únii. Členské štáty sú povinné vychádzať zo smerníc Európskej komisie, ktoré zabezpečujú jednotný postup v oblasti DPH. Niektoré zmeny majú formu nariadenia a členské krajiny sú povinné ich aplikovať, niektoré majú len formu odporúčania. Spoločná európska smernica o DPH poskytuje jednotný pohľad, pričom v niektorých oblastiach dáva členským krajinám voľnú ruku v tom, čo budú aplikovať, čo zavedú do národných zákonov neskôr, a čo vôbec nebudú akceptovať. Hlavné črty sú však spoločné vo všetkých krajinách. Preto aj DPH systém v Českej republike je veľmi podobný tomu na Slovensku. Niektoré časti článku budú priamo z českého zákona o DPH a budú preto písané v českom jazyku.

Princíp DPH

Základný princíp dane z pridanej hodnoty je úplne rovnaký ako na Slovensku. DPH sa odvádza z jednotlivých medzičlánkov až ku konečnej spotrebe. Kým sa tovar alebo služba dostane až ku konečnému zákazníkovi, obvykle prejde viacerými etapami medzi viacerými dodávateľmi a odberateľmi. Ak sú podnikateľské subjekty v obchodnom reťazci platitelia DPH, musia k svojim dodávkam uplatniť českú DPH. Z prijatých vstupov majú nárok na odpočet za podmienky, že prijaté vstupy súvisia s podnikateľskou činnosťou.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Predmet dane v ČR
 • Kto je platiteľom DPH
 • Osoby identifikované pre daň
 • Sadzby DPH
 • Prenos daňovej povinnosti

Predmet dane v ČR

Predmetom dane je:

 1. a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
 2. b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
 3. c) pořízení
 4. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
 5. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,
 6. d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Zdaniteľným plnením je plnenie, ktoré je predmetom dane a nie je od dane oslobodené. Predmet dane je tak skoro úplne zhodný s tým, čo platí na Slovensku.

Predmetom dane nie je prijatie tovaru z iného členského štátu, ak by dodanie takého tovaru bolo v ČR oslobodené od dane. Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru s použitím zvláštneho režimu pre obchodníkov so špecifickým tovarom (použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti), s použitím pri predaji formou verejnej dražby alebo s použitím prechodného režimu pri použitých dopravných prostriedkoch.

Tovar nie je predmetom dane pokiaľ celková hodnota tovaru neprekročí hodnotu 326 000 Kč v príslušnom a ani predchádzajúcom roku a bol nadobudnutý zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom. Podobný princíp platí aj u na Slovensku, kde je hranica na nadobudnutie tovaru vo výške 14 000 €.

Vyňatie z predmetu dane sa nevzťahuje na tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane alebo na nadobudnutie nového dopravného prostriedku.

Kto je platiteľom DPH

Platiteľom DPH v Českej republike je každý subjekt so sídlom, prevádzkarňou alebo miestom podnikania, ktorý je registrovaný ako platiteľ DPH. V ČR sa platiteľom DPH stáva povinne taký subjekt, ktorý prekročí obrat aspoň 1 000 000 Kč za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Výnimku tvoria osoby, ktoré uskutočňujú len oslobodené dodania bez nároku na odpočet dane.

Žiadosť o registráciu sa podáva do 15 dní po skončení termínu, v ktorom daňovník prekročil zákonom stanovený obrat. Platiteľom DPH sa stáva od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročil obrat. Ak by žiadosť nepodal a nestihol by zákonom stanovenú lehotu, daňový úrad musí zo zákona vyrubiť pokutu. Pokuta je vo výške 10 % zo všetkých plnení za obdobie, počas ktorého mal byť platiteľom ale nebol.

Okrem vyššie uvedenej zákonnej registrácie existuje takisto možnosť dobrovoľnej registrácie pre DPH. Subjekt, ktorý neprekročí obrat 1 000 000 Kč, môže požiadať daňový úrad o registráciu za platiteľa DPH. Musí preukázať zdaniteľnú činnosť na výstupe a odôvodniť, prečo sa chce stať platiteľom DPH.

Osoby identifikované pre daň

V Českej republike, podobne ako na Slovensku, sa uplatňuje princíp zdanenia v mieste spotreby. Či už ide o tovar alebo službu.

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o:

 1. a) poskytnutí služby,
 2. b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
 3. c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Zdaniteľná osoba v ČR, ktorá nie je platiteľom sa musí identifikovať pre DPH a zdaniť prijatie služby z iného členského štátu. Z prijatej služby je povinná vyčísliť daň odviesť ju do štátneho rozpočtu. Rovnako, pri dodaní služby do EÚ sú povinné vykázať dodanie v súhrnnom výkaze.

Sadzby DPH

V súčasnosti sa v ČR rozlišujú tri základné sadzby DPH: základná, znížená a druhá znížená. Pri absolútnej väčšine tovarov a služieb sa uplatňuje základná sadzba DPH.

 • základná sadzba DPH je 21%,
 • prvá znížená sadzba DPH je 15%,
 • druhá znížená sadzba DPH je 10%.

Prvá znížená sadzba sa uplatňuje na dodanie tepla, chladu a tovaru, ktorý je uvedený v prílohe 3 českého zákona o DPH. Uplatňuje sa napríklad aj na služby fitnescentier, posilňovní a ubytovacích služieb. Od decembra 2016 platí znížená sadzba 15 % aj na stravovacie služby a predaj nápojov. Sem patria všetky reštauračné, cateringové a stravovacie služby. Výnimku majú stravovacie služby a podávanie nápojov v oblastiach školstva, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Takéto služby sú od dane oslobodené. Predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov podlieha základnej sadzbe DPH.

Medzi tovary a služby, ktoré podliehajú druhej zníženej sadzbe patria napríklad tieto: tlačené knihy, kojenecká výživa, niektoré druhy liekov, mliečne výrobky, niektoré druhy obilných výrobkov a ďalšie.

Prenos daňovej povinnosti

Rozoznávame dva typy prenesenia daňovej povinnosti:

 1. tuzemský prenos daňovej povinnosti
 2. zahraničný prenos daňovej povinnosti

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa týka napríklad nákupu zlata, nadobudnutia nehnuteľnosti, stavebných a montážnych prác, dodania mobilných telefónov, poskytovanie telekomunikačných služieb, predaju herných konzol, tabletov alebo notebookov.

Zahraničný prenos daňovej povinnosti sa uplatní najmä v prípade dodania služieb do zahraničia pre zdaniteľnú osobu, pričom služba spadá pod prenos daňovej povinnosti. Takéto služby sa zdaňujú v mieste spotreby služby a dodávateľ služby nemá povinnosť registrácie v štáte, kam službu dodáva.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

česká republikaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X