Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kedy sa môže podnikateľ dovolávať európskeho práva

Kedy sa môže podnikateľ dovolávať európskeho práva
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
11. februára 2014 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Pre európske právo platí princíp prednosti, čo znamená, že právne záväzné normy EÚ majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Aký je vzťah medzi právom EÚ a slovenským právom? 

Na právne normy vydané EÚ sa naozaj nemôžeme pozerať ako na niečo, čo sa nás netýka. Pre európske právo totiž platí princíp prednosti, čo znamená, že právne záväzné normy EÚ majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Vyplýva to priamo z práva EÚ, ale aj z článku 7 Ústavy Slovenskej republiky. Okrem prednosti však niektoré normy EÚ charakterizuje aj ich priama či nepriama aplikovateľnosť na právne vzťahy bez potreby ich prevzatia do právneho poriadku členských štátov EÚ. 
 
Únijné právo, ako možno Európske právo tiež označovať, má viacero prameňov. Takzvané primárne právo, ktoré sa dá prirovnať k ústavnému poriadku Európskej únie, tvoria najmä zakladateľské zmluvy ako Zmluva o Európskej únií, Zmluva o fungovaní Európskej únie, alebo Charta základných práv EÚ. Sekundárne právo tvoria predpisy nižšej právnej sily, ktoré určujú každodenné práva a povinnosti občanov EÚ, teda aj slovenských podnikateľov. 
 

 
Prameňmi sekundárneho práva sú predovšetkým nariadenia a smernice a ďalej rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. V tomto článku sa budeme ďalej venovať iba nariadeniam a smerniciam EÚ, ktoré sa bežného života podnikateľa dotýkajú najviac.  
 

Nariadenia a smernice

Nariadenia sú najvýznamnejšími právnymi aktmi EÚ a ako také sú, v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ, v celom rozsahu priamo záväzné a  použiteľné vo všetkých členských štátoch EU. Nariadenia teda ukladajú práva a povinnosti občanom SR bezprostredne, bez toho, aby ich Slovenská republika musela akokoľvek začleniť do vnútroštátneho právneho poriadku. Každý, koho sa nariadenie týka, sa jeho ustanovení môže dovolávať ihneď po tom, ako vstúpi do platnosti. EÚ takto prechádza zdĺhavému a často nesprávnemu premietnutiu svojich cieľov a zámerov do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov EÚ. 
 
Smernica je rovnako ako nariadenie záväzná v celom svojom rozsahu pre všetky členské štáty EÚ, ktorým je určená. Je však aplikovateľná až po tom, ako ju konkrétny členský štát EÚ začlení do svojho právneho poriadku. Smernica tak pre členské štáty EÚ vyjadruje len určitý cieľ alebo zámer, pričom konkrétna forma jej implementácie do národného práva je ponechaná na vôli jednotlivých členských štátov EÚ. Z tohto dôvodu, na rozdiel od nariadenia, v prípade smernice neplatí, že by hneď po nadobudnutí platnosti zaväzovala aj jednotlivcov. Z každého pravidla však existujú výnimky.
 

 

Keď smernica nie je celkom obyčajná smernica

Obozretný podnikateľ by mal sledovať aj smernice vydávané v oblasti jeho podnikania. Aj napriek skutočnosti, že smernica v zásade nie je priamo záväzná pre jednotlivcov, nižšie uvádzame štyri príklady, kedy sa jej jednotlivec môže priamo dovolať. V jednotlivých prípadoch býva zásadným dôvodom priamej, resp. nepriamej aplikovateľnosti smernice porušenie povinnosti členského štátu EÚ smernicu implementovať (začleniť do svojho právneho poriadku) včas, teda v lehote určenej v smernici, alebo správne, teda v zhode so zámerom, ktorý EÚ prijatím smernice sledovala. Bohužiaľ obe varianty sú bežnou praxou členských štátov EÚ, Slovensko nevynímajúc.  
 
1. Podľa konštantnej judikatúry Súdneho dvora EU ako aj Ústavného súdu SR sú slovenské súdy povinné vykladať ustanovenia slovenského právneho poriadku tak, aby boli v súlade s právom EÚ. Tento „euro konformný výklad“ má zabezpečiť tzv. nepriamy účinok smerníc EÚ, pri ktorom sa síce jednotlivec znenia smernice dovolávať nemôže, môže ale súd požiadať, aby aplikovaný slovenský predpis vyložil s prihliadnutím na európsku smernicu. Prakticky to znamená, že súd, na základe podnetu účastníka konania, uprednostní taký výklad vnútroštátnej právnej normy, ktorý bude v súlade so zámerom európskej smernice, ktorú slovenský zákonodarca neimplementoval správne alebo vôbec. 
 

 
2. Ak by euro konformný výklad nebol možný, sú situácie, kedy sa jednotlivci môžu dovolávať európskej smernice pred slovenským súdom priamo. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ je tomu tak v prípade, ak ustanovenia smernice priznávajú jednotlivcom konkrétne právo, resp. ukladajú členskému štátu konkrétnu povinnosť. Stanovenie práva alebo povinnosti v smernici však musí byť bezpodmienečné, dostatočne presné a jasné. Ak členský štát EÚ takúto smernicu neimplementoval správne, resp. v stanovenej lehote, smernici sa priznáva priamy účinok a národný súd môže rozhodnúť priamo podľa jej znenia. Treba však dodať, že jednotlivec sa smernice môže takto dovolávať len voči členskému štátu EÚ, ktorý si svoju povinnosť implementovať smernicu riadne nesplnil. Nie je teda možné takto postupovať v spore s vašim obchodným partnerom. 
 
Ako sa dovolať svojich práv

3. Ak nebude možné aplikovať ani jeden z postupov vyššie, ale je zjavné, že vám bola postupom štátu, ktorý neimplementoval normu európskeho práva, spôsobená škoda, existuje spôsob, ako sa svojich práv dovolať. Zákon č. 514/2003 Zb., o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov totiž nesprávne alebo oneskorené prebratie smernice EÚ do slovenského právneho poriadku považuje za nesprávny úradný postup. Ak vám takým postupom štát spôsobil škodu, zákon upravuje spôsob, ako sa dovolať jej náhrady. Zákon v tomto prípade vyžaduje, aby poškodený svoj nárok na náhradu škody najprv uplatnil žiadosťou na príslušnom ministerstve alebo inom ústrednom orgáne štátnej správy, do ktorého pôsobnosti smernica patrí. V prípade, že po tomto predbežnom prerokovaní vašej žiadosti nárok uspokojený nebude, ste oprávnení sa obrátiť so svojim nárokom na slovenský súd. 
 
4. Aj v prípade, ak vám neimplementovaním smernice do slovenského práva nevznikla jednoznačná škoda alebo sa uhradenia takejto škody dovolávať nechcete, existuje možnosť, ako sa brániť. Každý občan EU môže  podať podnet Európskej komisii, aby začala konanie voči členskému štátu, ktorý si povinnosť transponovať smernicu nesplnil, prebratie vykonal nesprávne alebo aj keď ho vykonal, fakticky sa obsahom smernice neriadi. Ak sa Európska komisia v dôsledku vášho podnetu rozhodne konať, môže v konečnom dôsledku zažalovať členský štát pred Súdnym dvorom EÚ pre porušenie povinnosti implementovať normu európskeho práva. Súdny dvor EU pritom môže členskému štátu za neimplementovanie smernice uložiť nemalé pokuty a tým ho donútiť, aby vykonal nápravu.  

 
Európske právo dnes reguluje naozaj veľa oblastí a mnohokrát ani nevieme, že vnútroštátny predpis, ktorým sa riadime, je len odzrkadlením normy vydanej Európskou úniou. Ako však bolo uvedené vyššie, poznať pôvodný európsky prameň úpravy sa vám môže zísť.    
 
Autori: Erik Kolan, Ondrej Ďurčo (Glatzová & Co., s.r.o.)
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X