Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2014

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2014
Minister financií Peter Kažimír. Foto: SITA
7. januára 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Pri nadobudnutí podniku alebo jeho časti sa nadobúdateľ stane DPH platiteľom len za predpokladu, že v rámci nadobudnutého podniku alebo jeho časti dôjde k prevodu hmotného a nehmotného majetku.

Pri DPH sa sprísňujú podmienky registrácie

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty prináša okrem iného aj zmeny, ktoré sa týkajú registrácie zdaniteľných osôb, rozširuje okruh osôb povinných zložiť zábezpeku na daň a zavádza povinnosť podávať kontrolný výkaz k DPH. 
 

Kontrolný výkaz k DPH

Zavedenie Kontrolného výkazu k DPH predstavuje najdôležitejšiu zmenu, ktorú prináša novela zákona o DPH. Dôvodom predkladania tohto výkazu správcovi dane je poskytnutie informácií finančnej správe, ktoré umožnia správcovi dane skontrolovať správnosť výšky odvedenej DPH do ŠR, a zároveň sa má zamedziť vystavovaniu fiktívnych faktúr, uvádzaniu nepravdivých údajov v daňovom priznaní k DPH, uplatneniu odpočítania DPH z toho istého dokladu viackrát atď. 
 
Pozn.: Doteraz publikované informácie nájdete tu, podrobný článok zameraný za Kontrolný výkaz k DPH uverejníme v priebehu mesiaca január 2013.
 

Zrušenie DPH registrácie osôb, ktoré spolu podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, ako aj DPH zdanenia združenia

 • novelou zákona o DPH sa rušia ustanovenia, ktoré upravovali povinnú a dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb spoločne podnikajúcich na základe zmluvy o združení,
 • poverená osoba za združenie je povinná daňové povinnosti za december, resp. IV. štvrťrok 2013 vysporiadať za združenie v daňovom priznaní k DPH najneskôr do 25. 1. 2014,
 • na účely zákona o DPH každá zdaniteľná osoba podnikajúca na základe zmluvy o združení vystupuje samostatne.
 

 

Sprísňujú sa podmienky DPH registrácie zo zákona 

 • pri nadobudnutí podniku alebo jeho časti sa nadobúdateľ stane DPH platiteľom len za predpokladu, že v rámci nadobudnutého podniku alebo jeho časti dôjde k prevodu hmotného a nehmotného majetku, 
 • pri DPH registrácii zo zákona je zdaniteľná osoba povinná správcovi dane:
» oznámiť skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom dane, v lehote do 10 dní od vzniku tejto skutočnosti, 
» preukázať túto skutočnosť predložením dokladov, ktoré osvedčujú túto skutočnosť, napr. zmluva o predaji podniku, zmluva o dodaní stavby,  
 • správca dane bude pred vydaním osvedčenia o registrácií preverovať postavenie platiteľa DPH na základe povinne predložených dokladov a následne vydá:
» osvedčenie o registrácii, a to do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia o skutočnosti, na základe ktorej sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane za dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť, ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, alebo
 
» rozhodnutie o tom, že dotknutá osoba nenadobudla postavenie platiteľa dane, t. j. daňový úrad osobu nezaregistruje,  proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. 
 

Zmena registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia nového člena 

 • Zmenu  registrácie skupiny v prípade pristúpenia nového člena do skupiny od 1. 1. 2014 vykoná daňový úrad kedykoľvek v priebehu kalendárneho roku, a to k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná. 
Pozn.: Podľa právnej úpravy do 31. 12. 2013 bolo možné pristúpenie nového člena k DPH skupine len k 1. januáru. 
 
 • Zástupca skupiny má povinnosť podať žiadosť o zrušenie DPH registrácie skupiny bezodkladne, ak skupina prestane spĺňať podmienky skupinovej registrácie, správca dane zruší registráciu DPH skupiny do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 

 

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň 

 • ak je žiadateľom o registráciu právnická osoba, ktorej spoločníkom je iná právnická osoba, ktorá má nedoplatky na DPH 1 000 € a viac, 
 • osoba, ktorej bola zmenená registrácia podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH na registráciu podľa § 4 zákona o DPH a u ktorej sú splnené podmienky na zloženie zábezpeky na DPH.
 

Zrušenie povinnosti registrácie pre DPH zahraničných osôb, ak uskutočnia len dovoz tovaru do SR 

Zahraničné osoby sa od 1. 1. 2014 nemusia registrovať v tuzemsku pre daň, ak uskutočnia iba dovoz tovaru do SR. Ak by dovezený tovar táto zahraničná osoba ďalej dodala s miestom dodania v SR, povinnosť registrovať sa v tuzemsku pre DPH ostáva zachovaná. 

 

Osobitná úprava pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare 

Ak na faktúre od dodávateľa identifikovaného pre DPH v inom členskom štáte nie je uvedená slovná informácia o uplatnení osobitnej úpravy predávajúcim podľa § 74 ods. 1 písm. n) zákona o DPH, nejde o takúto úpravu,  a preto sa postupuje v bežnom režime dane. Kupujúci pri predaji takéhoto tovaru musí uplatniť bežný režim dane a nemôže uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane.
 

Rozšírenie rozsahu domáceho samozdanenia 

 • rozširuje sa okruh tovarov, pri dodaní ktorých sa v tuzemsku uplatní prenos povinnosti platiť daň na kupujúceho, ak má postavenie platiteľa dane:
» vybrané druhy poľnohospodárskych produktov patriace do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (obilniny, olejnaté semená a olejnaté plody, rôzne zrná, semená a plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slama a krmoviny), ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,
» tovary patriace do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (železo a oceľ, predmety zo železa a ocele),
» mobilné telefóny,
» integrované obvody.
 
Podmienkou pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti u týchto tovarov je, aby základ dane vo faktúre pri dodaní bol 5 000 € a viac.
 

Úprava súm

 • limit pre podanie žiadosti o registráciu pre DPH v súvislosti s nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa mení z 13 941,45 € na 14 000 €,
 • hodnota bezodplatne dodaného tovaru na obchodné účely bez dane (reklamné predmety) sa mení zo 16,60 € na 17 € za jeden kus.
 

 

Oprava základu dane, ak dodávateľ nevyhotovuje doklad o oprave základu dane

 • napr. voči nezdaniteľnej osobe alebo v prípade tzv. nepriamych zliav,  platiteľ dane uvedie vyčíslený rozdiel v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane. 
 

Oprava základu dane u odberateľa

Ak odberateľ uplatnil odpočítanie dane a následne dôjde k zníženiu základu dane (napr. z dôvodu poskytnutia skonta za platbu vopred, k zrušeniu dodávky a pod.), je odberateľ povinný opraviť odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom:
» dostal doklad o oprave základu dane, 
» ak nedostane doklad do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá mala za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť. 

 

Zmena lehoty na podanie súhrnného výkazu

Lehota na podanie súhrnného výkazu je od 1. 1. 2014 do 25 dní od skončenia obdobia, za ktoré je zdaniteľná osoba, alebo platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz. 
 
Samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích štátov bude účinné až od 1. januára 2017.
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X