Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2014

Pero, dioptrické okuliare a mobil na papieroch s grafmi
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
2. decembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2014, ktoré sa použijú aj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 (v roku 2015).

Účtovné a mzdové veličiny v roku 2014

Prinášame zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2014, ktoré sa použijú aj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 (v roku 2015). Účtovné veličiny platné v roku 2015, ktoré sa použijú pre vypracovanie daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016) nájdete v článku Súhrn účtovných a mzdových veličín platných pre rok 2015.

Daň z príjmu

Veličiny Hodnota
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ zo mzdy zamestnancov

19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur

25 % nad 2 918,52 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na daňovníka

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2014 (19,2 x suma živ. minima) 19,2 x 198,09 eur

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima)

3 803,33  eur

316,95 eur/mes *

Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2014 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa: 8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Pozn. Tieto sumy použije podnikateľ v roku 2014 pri podávaní daňového priznania za rok 2014, ako aj v roku 2016 pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 198,09 eur

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima)

3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2014 a 2015 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:12 558,91 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce,

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poznámka: Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napr. prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie a pod.

Daň z príjmu – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka

Veličina Hodnota

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

(max. 2 % zo 60-násobku priemernej mzdy za rok 2012)

aj viac 966 € ročne
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac 180 € ročne
Finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie od 1.1.2011 nemožno uplatniť

Daň z príjmu – Daňový bonus a ostatné ukazovatele

Veličina Hodnota
Daňový bonus (január – december 2014) 21,41 €/mes.

Nárok na daňový bonus (ak dosiahnete za rok 2014 príjmy vyššie ako 2 112 eur).

 Ide o 6-násobok minimálnej mzdy (6 x 352 eur) platnej v roku 2014. SZČO musí mať aj kladný základ dane z § 6-teda nie daňovú stratu.

2 112 eur
Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2015 (za rok 2014). Ide o 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane. 1 901,66 eur/rok
Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6 40 % max. 420 eur mesačne
5 040 eur/ročne

* paušálne výdavky vo výške 60 % pri remeselných živnostiach nie je možné v roku 2014 uplatniť!

Daň z príjmu – Daňovo uznateľné výdavky

Veličina Hodnota
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5 až 12 hodín od 31.10.2014

4 eur

4,20 eur

Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12 až 18 hodín od 31.10.2014

6 eur

6,30 eur

Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín od 31.10.2014

9,30 eur

9,80 eur

Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie 0,050 eur/km
Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie 0,183 eur/km

Sociálne a ostatné veličiny

Veličina Hodnota
Minimálna hrubá mesačná mzda na rok 2014 352 eur
Minimálna hrubá hodinová mzda 2,023 eur
Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby (od 1.7.2013) 198,09 eur/mesiac
Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby (od 1.7.2013) 138,19 eur/mesiac
Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa (od 1.7.2013) 90,42 eur/mesiac
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012 a 2013

805 eur

824 eur

Sociálne a zdravotné poistenie

Hranica hrubých príjmov za rok 2013, od ktorej musí byť samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) od 1. júla 2014 povinne poistená : 4 830 eur. Ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (VZ: 12 x 402,5 eur).

Veličina Hodnota
Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2014 na zdravotné a sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu 402,5 eur
Maximálny vymeriavací základ na zdravotné aj sociálne poistenie 4 025 eur

Zamestnanec odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 4 % 352 eur 4 025 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 352 eur 4 025 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 352 eur 4 025 eur
Invalidné poistenie 3 % 352 eur 4 025 eur
Zdravotné poistenie 4 % 352 eur 4 025 eur
Zdravotné poistenie (zdravotne postihnutý) (2 %) 352 eur 4 025 eur
Spolu 13,40 %    

Zamestnávateľ odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 14 % 352 eur 4 025 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 352 eur 4 025 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 352 eur 4 025 eur
Rezervný fond solidarity 4,75 % 352 eur 4 025 eur
Invalidné poistenie 3 % 352 eur 4 025 eur
Garančné poistenie 0,25 % 352 eur 4 025 eur
Úrazové poistenie 0,80 % 352 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie 10 % 352 eur 4 025 eur
Zdravotné poistenie (za zdravotne postihnutého) (5 %) 352 eur 4 025 eur
Spolu 35,20 %    

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako účtovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X