Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2014

Pero, dioptrické okuliare a mobil na papieroch s grafmi
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
2. decembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2014, ktoré sa použijú aj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 (v roku 2015).

Účtovné a mzdové veličiny v roku 2014

Prinášame zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2014, ktoré sa použijú aj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 (v roku 2015). Účtovné veličiny platné v roku 2015, ktoré sa použijú pre vypracovanie daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016) nájdete v článku Súhrn účtovných a mzdových veličín platných pre rok 2015.

Daň z príjmu

Veličiny Hodnota
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ zo mzdy zamestnancov

19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur

25 % nad 2 918,52 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na daňovníka

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2014 (19,2 x suma živ. minima) 19,2 x 198,09 eur

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima)

3 803,33  eur

316,95 eur/mes *

Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2014 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa: 8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Pozn. Tieto sumy použije podnikateľ v roku 2014 pri podávaní daňového priznania za rok 2014, ako aj v roku 2016 pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 198,09 eur

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima)

3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2014 a 2015 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:12 558,91 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce,

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poznámka: Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napr. prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie a pod.

Daň z príjmu – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka

Veličina Hodnota

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

(max. 2 % zo 60-násobku priemernej mzdy za rok 2012)

aj viac 966 € ročne
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac 180 € ročne
Finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie od 1.1.2011 nemožno uplatniť

Daň z príjmu – Daňový bonus a ostatné ukazovatele

Veličina Hodnota
Daňový bonus (január – december 2014) 21,41 €/mes.

Nárok na daňový bonus (ak dosiahnete za rok 2014 príjmy vyššie ako 2 112 eur).

 Ide o 6-násobok minimálnej mzdy (6 x 352 eur) platnej v roku 2014. SZČO musí mať aj kladný základ dane z § 6-teda nie daňovú stratu.

2 112 eur
Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2015 (za rok 2014). Ide o 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane. 1 901,66 eur/rok
Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6 40 % max. 420 eur mesačne
5 040 eur/ročne

* paušálne výdavky vo výške 60 % pri remeselných živnostiach nie je možné v roku 2014 uplatniť!

Daň z príjmu – Daňovo uznateľné výdavky

Veličina Hodnota
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5 až 12 hodín od 31.10.2014

4 eur

4,20 eur

Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12 až 18 hodín od 31.10.2014

6 eur

6,30 eur

Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín od 31.10.2014

9,30 eur

9,80 eur

Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie 0,050 eur/km
Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie 0,183 eur/km

Sociálne a ostatné veličiny

Veličina Hodnota
Minimálna hrubá mesačná mzda na rok 2014 352 eur
Minimálna hrubá hodinová mzda 2,023 eur
Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby (od 1.7.2013) 198,09 eur/mesiac
Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby (od 1.7.2013) 138,19 eur/mesiac
Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa (od 1.7.2013) 90,42 eur/mesiac
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012 a 2013

805 eur

824 eur

Sociálne a zdravotné poistenie

Hranica hrubých príjmov za rok 2013, od ktorej musí byť samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) od 1. júla 2014 povinne poistená : 4 830 eur. Ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (VZ: 12 x 402,5 eur).

Veličina Hodnota
Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2014 na zdravotné a sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu 402,5 eur
Maximálny vymeriavací základ na zdravotné aj sociálne poistenie 4 025 eur

Zamestnanec odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 4 % 352 eur 4 025 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 352 eur 4 025 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 352 eur 4 025 eur
Invalidné poistenie 3 % 352 eur 4 025 eur
Zdravotné poistenie 4 % 352 eur 4 025 eur
Zdravotné poistenie (zdravotne postihnutý) (2 %) 352 eur 4 025 eur
Spolu 13,40 %    

Zamestnávateľ odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 14 % 352 eur 4 025 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 352 eur 4 025 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 352 eur 4 025 eur
Rezervný fond solidarity 4,75 % 352 eur 4 025 eur
Invalidné poistenie 3 % 352 eur 4 025 eur
Garančné poistenie 0,25 % 352 eur 4 025 eur
Úrazové poistenie 0,80 % 352 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie 10 % 352 eur 4 025 eur
Zdravotné poistenie (za zdravotne postihnutého) (5 %) 352 eur 4 025 eur
Spolu 35,20 %    

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako účtovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

17dec7:30Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH,Ostatné dane

09jan7:30Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva,Účtovníctvo,Verejná správa

13jan7:30Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X