Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Súhrn účtovných a mzdových veličín platných pre rok 2015

Súhrn účtovných a mzdových veličín v roku 2015
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
2. mája 2015 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Súhrn účtovných a mzdových veličín, ktoré nevyužívajú iba ekonómky a mzdárky. Medzi účtovné a mzdové veličiny patria sadzby dane, nezdaniteľná časť na daňovníka, stravné, sociálne a zdravotné odvody platné pre rok 2015.

Účtovné a mzdové veličiny v roku 2015

Prinášame zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2015, ktoré sa použijú napríklad aj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2015 (v roku 2016).

Daň z príjmu

Medzi daňové veličiny pre rok 2015 patrí aj daň z príjmu. Keďže k 1. júlu 2014 sa suma životného minima nezmenila (aj naďalej je pre plnoletú fyzickú osobu na úrovni 198,09 eura), všetky veličiny naviazané na sumu životného minima zostávajú na rok 2015 na rovnakej úrovni, na akej boli v roku 2014. Ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), daňový bonus na dieťa, či o hranicu príjmu, od ktorej sa uplatňuje 25-percentná sadzba dane.

Veličiny Hodnota
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov 19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur25 % nad 2 918,52 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na daňovníka

Pozn. Tieto sumy použije podnikateľ v roku 2016 pri podávaní daňového priznania za rok 2015.

Veličiny Hodnota
Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima)19,2 x 198,09 euraUplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima) 3 803,33 eur316,95 eur/mes *
Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2015 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa:8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur

Daň z príjmu – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Pozn. Tieto sumy použije podnikateľ v roku 2016 pri podávaní daňového priznania za rok 2015.

Veličiny Hodnota
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem19,2 x 198,09 euraUplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima) 3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2014 a 2015 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:12 558,91 mínus (základ dane/4)

Ak daňovník v roku 2015 dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima (v roku 2015 je to suma 35 022,31 eur) a manželka (manžel) nemá vlastný príjem, môže si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) uplatniť v plnej výške 3 803,33 eura.  Ak manželka (manžel) má vlastný príjem, a ten nepresahuje sumu 3 803,33 eura, tak si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v čiastke, ktorá zodpovedá rozdielu medzi sumou 3 803,33 eura a vlastným príjmom manželky (manžela).

V prípade, že daňovník v roku 2015 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura a jeho manželka (manžel) nemá vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku životného minima (12 558,91 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak manželka (manžel) v takomto prípade má vlastný príjem, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane vypočítaná podľa predošlého vzorca zníži o vlastný príjem manželky.

Poznámka: Materská dávka, ktorú ako dávku sociálneho poistenia vypláca Sociálna poisťovňa, sa považuje za vlastný príjem manželky. Za vlastný príjem manželky sa však nepovažujú štátne sociálne dávky, ktoré vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi ne patrí napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, či príspevok na pohreb. 

  • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce,

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň z príjmu – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka

Veličina Hodnota
Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (max. 2 % zo 60-násobku priemernej mzdy za rok 2013) najviac 988,2 eura ročne
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac 180 eur ročne
Finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie od 1.1.2011 nemožno uplatniť

Daň z príjmu – Daňový bonus a ostatné ukazovatele

Veličina Hodnota
Daňový bonus (január – jún 2015) 21,41 €/mes.
Daňový bonus (júl – december 2015) ?*
Nárok na daňový bonus (ak dosiahnete za rok 2015 príjmy vyššie ako 2 280 eur).Ide o 6-násobok minimálnej mzdy (6×380 eur) platnej v roku 2015. SZČO musí mať zároveň kladný základ dane z § 6-teda nie daňovú stratu. 2 280 eur
Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2016 (za rok 2015). Ide o 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane. 1 901,66 eur/rok
Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6Pozn: paušálne výdavky vo výške 60% pri remeselných živnostiach nie je možné v roku 2015 uplatniť! 40 %max. 420 eur mesačne5 040 eur/ročne

* údaj bude známy po stanovení životného minima k 1. júlu 2015

Daň z príjmu – Daňovo uznateľné výdavky

Veličina Hodnota
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5-12 hodín 4,2 eur
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12-18 hodín 6,3 eura
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín 9,80 eura
Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie 0,050 eura/km
Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie 0,183 eura/km

Sociálne a ostatné veličiny

Veličina Hodnota
Minimálna hrubá mesačná mzda na rok 2015 380 eur
Minimálna hrubá hodinová mzda na rok 2015 2,184 eura
Životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby (od 1.7.2013, k 1. 7. 2014 sa nemenilo) 198,09 €/mesiac
Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby (od 1.7.2013, k 1. 7. 2014 sa nemenilo) 138,19 €/mesiac
Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa (od 1.7.2013, k 1. 7. 2014 sa nemenilo) 90,42 €/mesiac
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014 858 eur

Sociálne a zdravotné poistenie

Hranica hrubých príjmov za rok 2014, od ktorej musí byť SZČO od 1. júla 2015 povinne poistená :

  • 4 944 eur

Ide o 12-násobok platného minimálneho vymeriavacieho základu na rok 2015 (12×412 eura).

Veličina Hodnota
Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2015 na zdravotné a sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu 412 eur
Maximálny vymeriavací základ na zdravotné aj sociálne poistenie 4 120 eur

Zamestnanec odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 4 % 380 eur 4 120 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 380 eur 4 120 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 380 eur 4 120 eur
Invalidné poistenie 3 % 380 eur 4 120 eur
Zdravotné poistenie 4 % 380 eur 4 120 eur
Zdravotné poistenie (zdravotne postihnutý) (2 %) 380 eur 4 120 eur
Spolu 13,40 %

Zamestnávateľ odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 14 % 380 eur 4 120 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 380 eur 4 120 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 380 eur 4 120 eur
Rezervný fond solidarity 4,75 % 380 eur 4 120 eur
Invalidné poistenie 3 % 380 eur 4 120 eur
Garančné poistenie 0,25 % 380 eur 4 120 eur
Úrazové poistenie 0,80 % 380 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie 10 % 380 eur 4 120 eur
Zdravotné poistenie (za zdravotne postihnutého) (5 %) 380 eur 4 120 eur
Spolu 35,20 %

Poznámka: Vláda od 1. januára 2015 zaviedla pre zamestnancov v pracovnom pomere (nemá sa týkať osôb pracujúcich na dohody o pracovnej činnosti alebo na dohody o vykonaní práce) odpočítateľnú položku v sume 380 eur mesačne, ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov. Odpočítateľná položka bude v plnej výške pri minimálnej mzde 380 eur, s rastom príjmu o 1 euro má klesať o 2 eurá. Nárok na odpočítateľnú položku má zaniknúť pri príjme zamestnanca v sume 570 eur mesačne.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

2015PodnikamPrémiový obsahúčtovné a mzdové veličiny

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X