Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nový zamestnanec: doklady a nahlasovacie povinnosti zamestnávateľa

Muž a žena podávajúci si ruky
Fotobanka Pixmac
3. januára 2013 Tlačiť

Viete, čo všetko a musíte pripraviť pri nástupe nového zamestnanca? Poznáte lehoty a spôsob vašich nahlasovacích povinností?

Za nedodržanie administratívnych povinností pri zamestnancoch sú vysoké pokuty

Pracovná zmluva

Založiť pracovný pomer je možné len uzatvorením pracovnej zmluvy medzi vami ako zamestnávateľom a zamestnancom. Zákonník práce vyžaduje, aby pracovná zmluva bola uzatvorená písomne. Nedodržanie písomnej formy však neznamená jej neplatnosť. Pracovný pomer totiž platne vznikne aj na základe ústne uzavretej pracovnej zmluvy alebo aj konkludentným spôsobom (t.j. že z vášho správania možno vyvodiť, že ste mali úmysel uzatvoriť pracovný pomer).

Písomnú pracovnú zmluvu je však potrebné uzatvoriť najneskôr v deň nástupu zamestnanca do práce. Ak by bola podpísaná neskôr, má sa za to, že pracovný pomer bol založený na základe ústnej pracovnej zmluvy a jej písomné vyhotovenie by sa považovalo len za potvrdenie vzniku pracovného pomeru, prípadne ak by došlo k zmene ústne dohodnutého obsahu pracovného pomeru, tak za jej zmenu. Snažte sa takejto situácii vyhnúť, pretože ak je pracovná zmluva podpísaná neskôr, už nie je možné dohodnúť skúšobnú dobu.

Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nevedie len k strate možnosti dohodnúť skúšobnú dobu zamestnanca, právnej neistote, ale pod drobnohľad si vás môže zobrať aj inšpektorát práce za porušenie povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce. Ten vám môže udeliť pokutu až do výšky 100 tis. eur a vedúcemu zamestnancovi, prípadne štatutárnemu orgánu, ktorí zavinili porušenie týchto povinností alebo dali naň príkaz, až do výšky štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku.

Podstatné náležitosti, ktoré musí obsahovať každá pracovná zmluva

 • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma spolu s jeho stručnou charakteristikou,
 • miesto výkonu práce,
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v pracovnej zmluve.

Ďalej je tiež potrebné do pracovnej zmluvy uviesť

 • (i) výplatný termín,
 • (ii) pracovný čas,
 • (iii) výmeru dovolenky,
 • (iv) dĺžku výpovednej doby, poprípade odkázať na príslušné ustanovenia Zákonníka práce, prípadne kolektívnu zmluvu, ak takéto podmienky kolektívna zmluva upravuje.

V prípade, že písomná pracovná zmluva tieto podmienky neobsahuje a ani neodkazuje na Zákonník práce alebo kolektívnu zmluvu, ste povinní najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru, t.j. odo dňa nástupu do práce, vyhotoviť o nich zamestnancovi písomné oznámenie.

Ak je miesto výkonu práce v cudzine a čas zamestnania v cudzine presiahne jeden mesiac, do pracovnej zmluvy sa taktiež uvádza

 • (i) doba výkonu práce v cudzine,
 • (ii) mena, v ktorej bude vyplácaná mzda,
 • (iii) ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,
 • (iv) prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.
Nezabudnite na to, aby pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom, t.j. osobou od dovŕšenia 15. roku do dovŕšenia 18. roku, bola uzavretá až po jeho lekárskom vyšetrení a vyžiadaní vyjadrenia jeho zákonného zástupcu.

Taktiež myslite na to, že ak prijímate zamestnanca na pozíciu, pre ktorú sa vyžaduje zdravotná alebo psychická spôsobilosť na prácu podľa osobitných predpisov, prípadne iné predpoklady (napríklad vzdelanie na povolanie lekára), pracovnú zmluvu môžete uzatvoriť iba s osobou, ktorá takéto podmienky spĺňa. Samozrejme, jedno vyhotovenie pracovnej zmluvy ste povinný odovzdať zamestnancovi.

Nahlasovacie povinnosti

Sociálna poisťovňa

Prihlásenie nového zamestnanca do Sociálnej poisťovne – v prípade, že idete zamestnať svojho prvého zamestnanca, ste povinní sa prihlásiť do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu zamestnávateľa. Dokedy? Lehota na prihlásenie je do 8 dní odo dňa, kedy ste začali zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. V skutočnosti sa však musíte prihlásiť súčasne s prihlásením zamestnanca, pretože Sociálna poisťovňa neprevezme registračný list fyzickej osoby (FO), t.j. prihlášku zamestnanca, ak ešte nie ste zaregistrovaní.

Ako a kedy prihlásiť zamestnanca? Nahlásenie nového zamestnanca ste povinní vykonať prostredníctvom registračného listu FO najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak máte viac ako osem zamestnancov, ste povinní prihlasovanie zamestnancov uskutočňovať elektronicky. Formulár je podobný ako klasické tlačivo.

Zdravotná poisťovňa

Prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne – Rovnako ako v Sociálnej poisťovni, aj v zdravotnej poisťovni ste povinní prihlásiť sa do registra platiteľov poistného. Prihlášku – Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného podávate iba do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej sú poistení vaši zamestnanci, a to do 8 dní od vzniku pracovného pomeru (prihláška Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.).

Najneskôr do 8 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru máte povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, že budete za zamestnanca platiť poistné. To splníte prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (tlačivo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.).

Tip: Skúste využiť elektronické služby poisťovní na plnenie svojich povinností. Ušetrí vám to čas aj výdavky.

Daňový úrad

Do tretice sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade prostredníctvom prihlášky k registrácii daňovníka. Ako zamestnávateľ ste totiž platiteľom dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Lehota na registráciu je najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky dane. Zamestnancovi nezabudnite predložiť Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po nástupe do zamestnania a potom každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyhlásenie slúži na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane a na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa.

Dohodári po novom

S dohodármi to už nebudete mať také jednoduché ako doteraz. S novou povinnosťou platenia odvodov je okrem finančnej náročnosti spojené povinné nahlasovanie dohodárov. Podrobnosti nájdete v článku Nové odvodové povinnosti.

Všetky uvedené dokumenty týkajúce sa zamestnanca a komunikácie s úradmi alebo zdravotnými poisťovňami si starostlivo uchovajte. Nikdy totiž neviete, kedy budete musieť preukázať splnenie svojich povinností. Okrem iných príležitostí ich môžete potrebovať aj vtedy, ak sa vám zamestnanec neosvedčí a budete chcieť ukončiť pracovný pomer

Zdroj: Podnikam.SK, Marie Janšová, Danica Valentová  (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X