Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Väčšinu živnostníkov čaká od štátu nízky dôchodok

Väčšinu živnostníkov čaká od štátu nízky dôchodok
Fotobanka Pixmac
2. marca 2012 Img_5751.jpg Tlačiť

Štyri z piatich povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) platia do Sociálnej poisťovne odvody na dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. Bude to pre nich znamenať, že ich dôchodok bude v budúcnosti veľmi nízky a okrem toho sa s istotou pripravia o možnosť poberať predčasný dôchodok.

 

Málo dávaš, málo dostaneš

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

Na predčasnú penziu môže ísť osoba najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Podmienkou však je, že Sociálna poisťovňa žiadateľovi prizná predčasnú penziu minimálne vo výške 1,2-násobku sumy životného minima, čo v súčasnosti predstavuje 227,8 eura. Takýto predčasný dôchodok by však v roku 2012 Sociálna poisťovňa nepriznala žiadnemu živnostníkovi, ktorý celý život platil odvody na dôchodkové poistenie z minimálneho základu.

 

Podmienky nároku na starobný dôchodok

Keďže by živnostník nesplnil podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, musel by čakať na splnenie podmienok nároku na riadnu starobnú penziu. Musel by získať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dovŕšiť dôchodkový vek. Dôchodkový vek je u mužov 62 rokov. U žien sa v závislosti od počtu detí postupne tiež predlžuje na 62 rokov. V 62 rokoch pôjdu do dôchodku všetky ženy narodené v období počnúc rokom 1962.

Na aký dôchodok sa v budúcnosti má pripraviť 80 % SZČO, ktoré platia minimálne odvody?

Samozrejme, nevieme, aké budú podmienky pre výpočet dôchodku o desať, dvadsať, tridsať rokov. Pri výpočte dôchodku pre väčšinu SZČO tak môžeme vychádzať len z aktuálne platných podmienok. V súčasnosti závisí výška priznaného dôchodku od troch ukazovateľov, a to aktuálnej dôchodkovej hodnoty, počtu odpracovaných rokov a tzv. priemerného osobného mzdového bodu.

 

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH)

Ide o peňažné vyjadrenie toho, koľko dostane žiadateľ o dôchodok za jeden odpracovaný rok pri vymeriavacom základe na úrovni priemernej mzdy na Slovensku. Táto suma sa každoročne mení, vždy od 1.januára kalendárneho roka sa zvyšuje o percento rastu priemernej mzdy v hospodárstve. Na rok 2012 aktuálna dôchodková hodnota predstavuje 9,8182 eura. Znamená to, že ak niekto pracoval jeden rok za priemernú mzdu, resp. jeho vymeriavací základ bol na úrovni priemernej mzdy v danom roku, Sociálna poisťovňa za tento rok prizná žiadateľovi 9,8182 eura. Ak by niekto odpracoval napríklad 40 rokov a v každom roku by jeho vymeriavací základ zodpovedal priemernej mzde na Slovensku, jeho dôchodok by bol 40-násobkom aktuálnej dôchodkovej hodnoty, teda 392,7 eura.

 

Priemerný osobný mzdový bod (POMB)

Táto veličina zohľadňuje to, z akého vymeriavacieho základu platil živnostník odvody na dôchodkové poistenie. Dopracujeme sa k nej tak, že najprv ročný vymeriavací základ SZČO v danom roku vydelíme tzv. všeobecným vymeriavacím základom zopovedajúcim rovnakému roku. Ročný vymeriavací základ je súčtom mesačných vymeriavacích základov živnostníka a všeobecný vymeriavací základ je 12-násobkom priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

 

Výsledkom tohto výpočtu bude tzv. osobný mzdový bod osobitne za každý rok platenia odvodov. Priemerný osobný mzdový bod vypočítame tak, že spočítame všetky osobné mzdové body za všetky roky platenia poistného a výsledné číslo vydelíme počtom rokov platenia poistného.Ako príklad môžeme uviesť živnostníka, ktorý by v rokoch 2006 až 2011 platil odvody na dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu.  V jednotlivých rokoch by dosiahol takéto osobné mzdové body:

 

Rok AMinimálny ročný VZ BVšeobecný VZ(12xpriemerná mzda) OMB(A/B)
2006 84 900 Sk 225 132 Sk 0,3771
2007 92 700 Sk 241 752 Sk 0,3834
2008 97 200 Sk 261 384 Sk 0,3719
2009 3 546 eur 8 934,00 eur 0,3969
2010 3 834,96 eur 9 228,00 eur 0,4156
2011 3 948,72 eur 9 228,00 eur 0,4279

Pozn. V rokoch 2006 až 2009 bola minimálnym vymeriavacím základom minimálna mzda. Tá v od januára 2006 do septembra 2006 predstavovala 6 900 Sk, od októbra 2006 do septembra 2007 bola 7 600 Sk, od októbra 2007 do  konca roka 2008 boli najnižšie zárobky 8 100 Sk a v roku 2009 bola minimálna mzda 295,5 eura. Od roku 2010 sa minimálny vymeriavací základ určuje ako 44,2 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V roku 2010 bol takto určený minimálny mesačný vymeriavací základ 319,58 eura a v roku 2011 išlo o 329,06 eura.

 

 

Pri výpočte sumy dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia používa všeobecný vymeriavací základ za predposledný kalendárny rok tohto obdobia. Všeobecné vymeriavacie základy posledných dvoch kalendárnych rokov pred žiadaním o penziu sú preto totožné.Priemerný osobný bod tohto živnostníka za obdobie rokov 2006 až 2011 vypočítame tak, že spočítame osobné mzdové body v jednotlivých rokoch a vydelíme počtom rokov. Výsledkom bude priemerný osobný mzdový bod 0,3955.Tento výpočet slúži len ako názorná ukážka toho, ako sa počíta priemerný osobný mzdový bod a akú hodnotu by u živnostníka s minimálnymi odvodmi dosiahol. V skutočnosti počíta Sociálna poisťovňa tento ukazovateľ zo všetkých odpracovaných rokov s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984. Ak by teda živnostník požiadal o dôchodok v roku 2012, Sociálna poisťovňa by pri určovaní jeho priemerného osobného mzdového bodu zohľadnila všetky odpracované roky po 1. januári 1984.Dá sa predpokladať, že ak by živnostník platil celý život  minimálne odvody na dôchodkové poistenie, jeho priemerný osobný mzdový bod by bol približne na úrovni 0,4. Je tomu tak aj preto, že minimálny vymeriavací základ na platenie dôchodkového poistenia tvorí 0,442 násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

 

Úprava priemerného osobného mzdového bodu

Všetkým osobám, ktoré počas aktívneho života platili odvody do Sociálnej poisťovne zo sumy nižšej ako bola priemerná mzda na Slovensku, štát v rámci solidarity upravuje dôchodok mierne nahor. Priemerný osobný mzdový bod, ktorý je nižší ako 1, sa totiž zvyšuje o 16 % z hodnoty, ktorá chýbala do dosiahnutia osobného mzdového bodu na úrovni 1. Ak teda živnostníkovi vyjde priemerný osobný mzdový bod 0,4 a do dosiahnutia hodnoty 1 mu tak chýba 0,6. Štát k hodnote 0,4 pripočíta 16 % z hodnoty 0,6. Výpočet bude nasledovný:Upravený POMB= 0,4+0,16×0,6= 0,496

 

Výpočet dôchodku

Keďže máme určený upravený priemerný osobný mzdový bod, poznáme počet rokov platenia poistného a vieme, aká je výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty, môžeme vypočítať dôchodok.Príklad č. 1Živnostník bol celý život len v štátnom, priebežnom dôchodkovom pilieri. Nevstúpil teda do druhého, kapitalizačného piliera. Poistné na dôchodkové poistenie platil 42 rokov z minimálneho vymeriavacieho základu a preto jeho priemerný osobný mzdový bod po úprave vyšiel 0,496. Dôchodok, ktorý by mu Sociálna poisťovňa teoreticky priznala v roku 2012, by bol súčinom priemerného osobného mzdového bodu, počtu rokov poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Výšku dôchodku dostaneme tak, že priemerný osobný mzdový bod 0,496 vynásobíme číslom 42 a číslom 9,8182. Sociálna poisťovňa by tak tejto osobe priznala dôchodok v sume 204,53 eura (0,496x42x9,8182). 

Príklad č. 2Ten istý živnostník by bol teoreticky celé obdobie platenia poistného v dvojpilierovom dôchodkovom systéme. Hneď na začiatku platenia poistného na dôchodkové poistenie by tak vstúpil do druhého piliera. V tomto prípade by sa suma dôchodku, ktorú mu určí Sociálna poisťovňa, delila na polovicu. Sociálna poisťovňa by tak tejto osobe v roku 2012 priznala dôchodok 102,26 eura. Okrem toho by si živnostník z úspor v druhom pilieri kúpil tzv. doživotnú rentu, ktorá by tak tvorila druhú časť jeho dôchodkového príjmu. Keďže však v súčasnosti nie sú známe podmienky vyplácania dôchodkov z druhého piliera a, samozrejme, nedá sa odhadnúť suma dôchodkových úspor tejto osoby v momente odchodu na dôchodok, druhú časť jeho dôchodku nemožno určiť.is 

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako investovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X