Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Verejná obchodná spoločnosť

Money and house
1. decembra 2009 Tlačiť

Právny rámec vzniku, fungovania a zániku Verejnej obchodnej spoločnosti upravujú § 76 až 91 a súvisiace Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. V.o.s zakladajú najmenej dvaja spoločníci (fyzické aj právnické osoby), ktorí podnikajú pod spoločným obchodným menom a za záväzky spoločnosti ručia celým svojím majetkom. Spoločnosť je právnickou osobou, zakladá sa Spoločenskou zmluvou  a vzniká zápisom do obchodného registra. Obchodný názov musí obsahovať dodatok „verejná obchodná spoločnosť“ alebo skratky „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“. Ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok „a spol.“ Spoločnosť nemá zo zákona povinnosť tvoriť základné imanie. Spoločenskej zmluve sa môžu spoločníci dohodnúť na vkladoch do spoločnosti. Tie môžu byť finančné aj nefinančné. Nefinančné vklady musia byť oceniteľné v peniazoch. Všetky vklady spoločníkov sa stávajú majetkom spoločnosti. Výšku a spôsob splatenia vkladov si spoločníci dohodnú v spoločenskej zmluve. Spôsob obchodného vedenia spoločnosti si spoločnosť určí v spoločenskej zmluve. Sú možné tieto varianty: za spoločnosť koná každý spoločník samostatne alebo všetci spoločne. Za spoločnosť konajú niektorí zo spoločníkov buď každý samostatne alebo všetci spoločne. Spoločnosť poverí tretiu osobu konaním za spoločnosť – prokurista. Spoločnosť sa zakladá len za účelom podnikania.Zisk spoločnosti sa delí medzi spoločníkov rovným dielom ak sa v spoločenskej zmluve nedohodnú inak. Zisk sa zisťuje z ročnej účtovnej závierky a podiel na zisku je splatný do troch mesiacov od jej schválenia. Ak sa zisk delí medzi spoločníkov rovným dielom, títo majú nárok na výplatu úroku zo splatených vkladov buď vo výške určenej spoločenskou zmluvou, alebo úrokom obvyklým v mieste a čase jeho výplaty (banky). Úrok za splatené vklady sa vypláca aj v prípade, ak spoločnosť netvorí zisk. Výplata úroku má prednosť pred výplatou podielu na zisku. Stratu znášajú spoločníci rovným dielom ak spoločenská zmluva neustanovuje inak.Zánik spoločnostiZ dôvodov taxatívne uvedených v Obchodnom zákonníku, najmä:

  • výpoveďou spoločníka,
  • uplynutím lehoty na ktorý bola založená – ustanovené v spoločenskej zmluve,
  • rozhodnutím súdu – porušenie spoločenskej zmluvy jedným zo spoločníkov,
  • smrťou jedného zo spoločníkov – v prípade že spoločenská zmluva neustanovuje, že spoločníkom sa môže stať dedič a v spoločnosti ostávajú aspoň dvaja ďalší spoločníci,
  • zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom,
  • vyhlásením konkurzu na niektorého zo spoločníkov, alebo zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku,
  • doručením exekučného príkazu na podiel spoločníka.

Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Ten sa rozdelí najprv do výšky hodnoty ich splatených vkladov. Zvyšok sa rozdelí medzi spoločníkov rovným dielom ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.Daňový aspektSpoločnosť je právnickou osobou. V zmysle zákona o účtovníctve je povinná viesť podvojné účtovníctvo. Spoločnosť zisťuje výsledok hospodárenia v ročnej účtovnej závierke a daňový základ v daňovom priznaní za daný rok. Aj keď je spoločnosť povinná vyčísliť daňový základ transformáciou výsledku hospodárenia o pripočítateľné a odpočítateľné položky v daňovom priznaní a podať daňové priznanie, nerobí tak za účelom platenia dane.  Daňový základ spoločnosti sa delí medzi spoločníkov podielom, ktorý si dohodnú v spoločenskej zmluve alebo rovným dielom. Ten musí každý spoločník uviesť a zdaniť vo svojom daňovom priznaní. Spoločnosť teda priamo v daňovom priznaní uvádza daňový základ na riadku 310 daňového priznania ale zároveň uvedie na r. 320 DP časť základu dane prevádzaného na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a následne na r. 400 DP uvádza nulu.Spoločník – fyzická osobaPodiel na zisku spoločníka v.o.s. – fyzickej osoby sa považuje za príjem z podnikania a upravuje ich § 6 ods. 7 – Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. Príjmy spoločníka sa znižujú o poistné a príspevky, ktoré  sú spoločníci v.o.s. povinní  platiť.V prípade že spoločnosť vypláca úroky zo splatených vkladov tieto sa považujú za príjmy podľa § 7 Príjmy z kapitálového majetku.Tieto príjmy tvoria čiastkové základy dane z príjmu fyzickej osoby a uvádzajú sa priamo do daňového priznania fyzickej osoby. Spolu s ostatnými príjmami tvoria daňový základ fyzickej osoby. Podiel na strate v.o.s.  dosiahnutý v  predchádzajúcich obdobiach si daňovník môže odpočítať tak ako to umožňuje zákon o dani z príjmov. Po uplatnení straty  a nezdaniteľných častí základu dane si daňovník vypočíta daň vo výške 19%.Spoločník – právnická osobaPodiel na zisku spoločníka v.o.s. – právnickej osoby uvádza táto priamo do daňového priznania na riadok 180, kde sa stáva súčasťou základu dane spoločníka. Spoločnosť má nárok odpočítať od daňového základu podiel na strate v.o.s. dosiahnutej v predchádzajúcich obdobiach v zmysle ustanovení ZdP (§14 ods. 6). Ďalej zdaňuje 19% sadzbou dane z príjmu PO.Porovnanie: Verená obchodná spoločnosť sa nezdaňuje. V prípade že by spoločnosť mala daňovú povinnosť voči štátu, odviedla by 19% z daňového základu v plnej výške. Príklad: daňový základ spoločnosti 100.000,- €, daňová povinnosť by bola 19.000,- €.  Takým istým spôsobom zdaňuje podiel na zisku v.o.s. aj spoločník právnická osoba. Podiel na daňovom základe spoločnosti (v prípade dvoch spoločníkov) 50.000,- € daň 9500,- €V prípade že spoločníkmi sú fyzické osoby, každá z nich má nárok na nezdaniteľné časti základu dane. V takom prípade sa daňová povinnosť na ten istý zisk zníži o čiastky, na ktoré má príslušný daňovník nárok. Teda nezdaniteľnú časť základu dane na seba, prípadne na manželku, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky na účelové sporenie a životné poistenie. V tomto prípade dochádza k daňovej úspore.Príklad: Podiel spoločníka – fyzickej osoby na daňovom základe spoločnosti (v prípade dvoch spoločníkov) 50.000,- €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4025,70 (abstrahujeme od iných nezdaniteľných častí). Daňový základ fyzickej osoby: 45.974,30 €, daň 8.8735,12 €.Odvodový aspektSpoločník v.o.s. sa na účely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení považuje za SZČO a platia pre neho všetky predpisy, ktoré sa vzťahujú na SZČO.jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X