Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyplácanie príjmov konateľom, spoločníkom a SZČO. Čo je výhodnejšie?

Fotobanka Pixmac
31. decembra 2012 Zdroj Podnikam.SK, JL Tlačiť

Konateľ / spoločník nemusí byť vo svojej spoločnosti vôbec zamestnaný, nemusí z nej poberať žiadny príjem zo závislej činnosti.

 
Konatelia aj spoločníci si však musia byť vedomí toho, že musia byť v takomto prípade poistení na verejné zdravotné poistenie, či už z titulu iného príjmu alebo ako samoplatiteľ. V prípade, že nemajú žiadny iný príjem, z ktorého by im vyplývalo povinné starobné poistenie, nie sú v takom prípade poistení pre účely dôchodku. 
 
 

Príklady vyplácania príjmu od 1.1.2013

Príklady sú počítané všetky z rovnakej východiskovej základne a abstrahujú od použitia nezdaniteľnej časti základu dane a toho, žeby konateľ/spoločník bol dôchodcom alebo študentom. Prepočty sú platné od 1.1.2013.
 
 
Sadzby poistného platné a použité v príkladoch:
 
Sociálna poisťovňa = balík poistení, ktorý sa skladá z:
  Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%
Starobné poistenie 4% 14%
Invalidné poistenie 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Úrazové poistenie neplatí 0,8%
Garančné poistenie neplatí 0,25%
Rezervný fond
neplatí 4,75%

 

Zdravotné poistenie
  Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 4%
10%

 

Pri jednotlivých príkladoch je už len uvedené, ktoré poistenia sa z daného druhu príjmu platia.

 

Konateľ/spoločník ako zamestnanec na pracovný pomer s pravidelným príjmom

Hrubý príjem 2500 eur/mesiac
Odvody zamestnanca: 335 eur (celý balík sociálna poisťovňa, zdravotné)
Odvody zamestnávateľa: 880 eur (celý balík sociálna poisťovňa, zdravotné)
Daň z príjmov: 411,35 eur
Čistý príjem: 1753,65 eur
Čistý ročný príjem: 21 043,80 eur
 
V prípade, že štatutár okrem takto uzatvoreného pracovného pomeru nemá žiadny iný zdaniteľný príjem môže si v rámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a dosiahne preplatok na dani. Takýto spôsob príjmu konateľovi zaručuje poistenie pre účely verejného zdravotného poistenia a je tiež povinne nemocensky a dôchodkovo poistený.
 
 

Konateľ/spoločník s nepravidelnou odmenou za výkon funkcie (odmena vyplatená v decembri daného roku)

Hrubý príjem 2500 eur/mesiac – vyplatené jednorazovo v decembri 30 000 eur, s tým, že konateľ je prihlásený ako štatutár s nepravidelnou odmenou od začiatku roka.

 
Odvody zamestnanca: 2 257,20 eur (len starobné, invalidné a zdravotné) 
Odvody zamestnávateľa: 6 840,00 eur (starobné,invalidné,rezervný fond, garančné a úrazové a zdravotné) 
Daň z príjmov: 5 636,88 eur  
Čistý ročný príjem: 22 105,92 eur  
Nedoplatok RZZP: 1 042,80 eur 
Čistý príjem celkom: 21 063,12 eur 
 
Takýto druh príjmu sa považuje za príjem zo závislej činnosti a konateľ je z tohto titulu poistený len pre účely verejného zdravotného poistenia a dôchodkovo. Nie je poistený nemocensky, čo znamená, že nemá nárok na výplatu nemocenských dávok. V prípade, že štatutár okrem takto uzatvoreného pracovného pomeru nemá žiadny iný zdaniteľný príjem, môže si v rámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a dosiahne preplatok na dani. Štatutár, ak je prihlásený od začiatku roka, tak sa jeho odmena vyplatená v decembri rovnomerne rozpočíta na cele obdobie od začiatku roku spätne a tak vznikne za každý mesiac vymeriavací základ na odvody.
 

Konateľ/spoločník s  nepravidelnou odmenou z výkon funkcie (odmena vyplatená v januári daného roku)

Hrubý príjem 2500 eur/mesiac – vyplatené jednorazovo v januári 30 000 eur, s tým, že konateľ je prihlásený ako štatutár s nepravidelnou odmenou a k 31.1.bude odhlásený.
 
Odvody zamestnanca: 432,3 eur (len starobné, invalidné a zdravotné)
Odvody zamestnávateľa: 1 497,60 eur (starobné,invalidné,rezervný fond, garančné, úrazové a zdravotné)
Daň z príjmov: 5 617,86 eur
Čistý ročný príjem: 23 949,84 eur
Nedoplatok RZZP :1 042,80 eur v prípade, že nemá žiadny iný príjem
Čistý príjem celkom: 22 907,04 eur
 
Takýto druh príjmu sa považuje za príjem zo závislej činnosti a konateľ je z tohto titulu poistený len pre účely verejného zdravotného poistenia a dôchodkovo. Nie je poistený nemocensky, čo znamená, že nemá nárok na výplatu nemocenských dávok. V prípade, že štatutár okrem takto uzatvoreného pracovného pomeru nemá žiadny iný zdaniteľný príjem, môže si v rámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a dosiahne preplatok na dani. V prípade zdravotného poistenia je potrebné brať do úvahy existenciu maximálneho ročného vymeriavacieho základu, čo znamená že v prípade, že konateľ nemá iný príjem v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia, poisťovňa zoberie do úvahy maximálny ročný vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mzdy a vypočíta nedoplatok. Ak je štatutár prihlásený na nepravidelný príjem iba na jeden mesiac január tak sa mu nemá príjem ako spätne rozpočítať ako v predchádzajúcom príklade a tak zaplatí odvody z maximálneho vymeriavacieho základu len za jeden mesiac a nedoplatok na RZZP v prípade, že nemá iný príjem.

 

 

Zamestnanec na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru s pravidelným príjmom

Hrubý príjem 2500 eur/mesiac
 
Odvody zamestnanca:          335 eur             (celý balík sociálna poisťovňa, zdravotné)
Odvody zamestnávateľa:      880 eur             (celý balík sociálna poisťovňa, zdravotné)
Daň z príjmov:                     411,35 eur
Čistý príjem:                        1 753,65 eur
Čistý ročný príjem:           21 043,80 eur
 
V prípade, že štatutár okrem takto uzatvoreného pracovného pomeru nemá žiadny iný zdaniteľný príjem, môže si v rámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a dosiahne preplatok na dani. Takýto spôsob príjmu konateľovi zaručuje poistenie pre účely verejného zdravotného poistenia a je tiež povinne nemocensky a dôchodkovo poistený.
 
  

Zamestnanec na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru  s nepravidelnou odmenou (odmena vyplatená v decembri daného roku)

Hrubý príjem 2500 eur/mesiac – vyplatené jednorazovo v decembri 30 000 eur, s tým, že konateľ je prihlásený ako štatutár s nepravidelnou odmenou od začiatku roka.
 
Odvody zamestnanca: 2 257,20 eur (len starobné, invalidné a zdravotné) 
Odvody zamestnávateľa: 6 840,00 eur (starobné,invalidné,rezervný fond, garančné a úrazové a zdravotné) 
Daň z príjmov: 5 636,88 eur  
Čistý ročný príjem: 22 105,92 eur  
Nedoplatok RZZP: 1 042,80 eur 
Čistý príjem celkom 21 063,12 eur 
 
Konateľ je z tohto titulu poistený len pre účely verejného zdravotného poistenia a dôchodkovo. Nie je poistený nemocensky, čo znamená, že nemá nárok na výplatu nemocenských dávok. V prípade, že štatutár okrem takto uzatvoreného pracovného pomeru nemá žiadny iný zdaniteľný príjem, môže si v rámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a dosiahne preplatok na dani. V prípade zdravotného poistenia je potrebné brať do úvahy existenciu maximálneho ročného vymeriavacieho základu, čo znamená, že v prípade, že konateľ nemá iný príjem v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia, poisťovňa zoberie do úvahy maximálny ročný vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mzdy a vypočíta nedoplatok.
 

Zamestnanec na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru s nepravidelnou odmenou (odmena vyplatená v januári)

Hrubý príjem 2500 eur/mesiac – vyplatené jednorazovo v januári 30 000 eur, s tým, že konateľ je prihlásený ako štatutár s nepravidelnou odmenou a k 31.1.bude odhlásený.
 
Odvody zamestnanca: 432,3 eur (starobné, invalidné, zdravotné)  
Odvody zamestnávateľa: 1 497,60 eur (starobné, invalidné, garančné, úrazové, 
rezervný fond, zdravotné)
Daň z príjmov: 5 617,86 eur
Čistý ročný príjem: 23 949,84 eur
Nedoplatok RZZP 1 042,80 eur v prípade, že nemá žiadny iný príjem
Čistý príjem celkom 22 907,04 eur
 
Konateľ je z tohto titulu poistený len pre účely verejného zdravotného poistenia a dôchodkovo. Nie je poistený nemocensky, čo znamená, že nemá nárok na výplatu nemocenských dávok. V prípade, že štatutár okrem takto uzatvoreného pracovného pomeru nemá žiadny iný zdaniteľný príjem, môže si v rámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a dosiahne preplatok na dani. V prípade zdravotného poistenia je potrebné brať do úvahy existenciu maximálneho ročného vymeriavacieho základu, čo znamená, že v prípade, že konateľ nemá iný príjem v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia, poisťovňa zoberie do úvahy maximálny ročný vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mzdy a vypočíta nedoplatok.

 

Samostatne zárobkovo činná osoba fakturujúca svoje služby

1.rok podnikania, živnostník si platí minimálne odvody do zdravotnej poisťovne, k 1.1.2013 vo výške 55,02 eur. 
 
Príjem: 30 000 eur
Paušálne výdavky: 5 040 eur
Základ dane: 24 960 eur
Daň z príjmov: 4 742,40 eur
Čistý ročný príjem: 19 632,46 eur 
Nedoplatok RZZP   1 160,07 eur  v prípade, že nemá žiadny iný príjem
Čistý príjem celkom  18 472,39 eur
 
V prípade, že táto osoba nemá žiadny iný zdaniteľný príjem, môže si v rámci daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a daňová  povinnosť bude nižšia o cca 456,67 eur a o túto sumu vyšší čistý príjem. V tomto prvom roku je takáto osoba len zdravotne poistená pre účely verejného zdravotného poistenia, povinne nemocensky poistená začne byť až k 1.7. nasledujúceho roka.
 
 

Fyzická osoba s odmenou na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka

Príjem: 30 000 eur
Oslobodenie podľa § 8 ZDP    500 eur
Zdaniteľný príjem: 29 500 eur
Základ dane: 29 500 eur
Daň z príjmov:  5 605 eur
Čistý ročný príjem:         24 395 eur
Nedoplatok RZZP  4 130 eur v prípade, že nemá žiadny iný príjem
Čistý príjem celkom 20 265,00 eur
 
V prípade, že táto osoba nemá žiadny iný zdaniteľný príjem, môže si v rámci daňového priznania k dani z príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane platnú pre aktuálne zdaňovacie obdobie a daňová  povinnosť bude nižšia. V prípade zdravotného poistenia je potrebné brať do úvahy existenciu ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kedy z takéhoto základu dane vznikne nedoplatok cca 4 130 eur, takže čistý ročný príjem bude o túto sumu nižší.
 
 

Spoločník s vyplateným podielom na zisku

Podiel na zisku po zdanení určený na vyplatenie spoločníkovi vo výške 30 000 eur. 
 
Príjem: 30 000 eur
Odvody z dividend: 4 200 eur
Čistý ročný príjem: 25 800 eur
 
Na to, aby mohla spoločnosť spoločníkovi vyplatiť podiel na zisku po zdanení vo výške 30 000 eur, musela dosiahnuť základ dane vo výške 38 961,04 eur a zaplatiť daň z príjmov právnických osôb vo  výške 8 961,03 eur.
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X