Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké sú odvody starobného dôchodcu (SZČO) v roku 2020?

odvody dôchodcu
odvody dôchodcu Foto: Getty Images
10. júla 2020 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Poberateľ starobného dôchodku môže na rozdiel od predčasného penzistu podnikať bez obmedzenia. Kým predčasný starobný dôchodca nesmie byť povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, inak stratí nárok na predčasnú penziu, pre starobného dôchodcu takýto zákaz neplatí. V článku sa pozrieme na odvody starobného dôchodcu, keď podniká ako SZČO.

Starobný dôchodca tak môže mať ako samostatne zárobkovo činná osoba príjem v akejkoľvek výške a o starobný dôchodok nepríde. Pri starobnej penzii totiž na rozdiel od predčasného dôchodku neplatí zákaz súbežného poberania dôchodku a dosahovania príjmu, z ktorého je osoba dôchodkovo poistená.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Starobný penzista v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby je rovnako ako ostatní podnikatelia povinný platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, ak jeho ročný hrubý príjem (tržby) presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Táto hranica sa každoročne mení podľa toho, ako sa zvyšuje minimálny základ na platenie odvodov.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Starobný penzista ako povinne poistená SZČO platí do Sociálnej poisťovne v roku 2020 tieto odvody
  • Odvody do zdravotnej poisťovne, ak je SZČO starobný dôchodca
  • Praktické príklady

Za rok 2019 platí hranica hrubého príjmu 6 078 eur, po prekročení ktorej vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2020 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.

Ak si SZČO predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 (podala daňové priznanie po 31. marci toho roka) alebo ešte nepodala daňové priznanie za rok 2019 vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú koronakrízou, povinnosť platiť sociálne odvody sa jej podľa vlaňajších príjmov prehodnotí najskôr od 1. októbra 2020.

„Kým nebude ukončená mimoriadna situácia, stále platí, že živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu daňové priznanie za rok 2019 podať až do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Sociálna poisťovňa podľa neho až tri mesiace po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť určiť, či a v akej výške budú povinní platiť poistné v ďalšom období.

Ak mal starobný penzista hrubý príjem za rok 2019 pod hranicou 6 078 eur, tak povinné odvody na sociálne poistenie od 1. júla 2020, resp. od 1. októbra 2020 a neskôr neplatí.

Ak bol od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra 2019) starobný dôchodca povinným platiteľom odvodov do Sociálnej poisťovne (za rok 2018 mal hrubý príjem vyšší ako 5 724 eur) a jeho hrubý príjem za rok 2019 bol pod sumou 6 078 eur, tak od 1. júla 2020 (resp. najskôr od 1. októbra 2020) mu zaniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Vznik a zánik povinnosti platiť sociálne odvody, vymeriavací základ, výšku poistného, ako aj dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k úhrade poistného živnostníkom oznamuje Sociálna poisťovňa, a to do 20 dní od vzniku, resp. zániku povinnosti platiť odvody.

Ak penzista podal daňové priznanie za rok 2019 do konca marca tohto roka, informačný list ku vzniku, resp. zániku platiť odvody dostane zo Sociálnej poisťovne do 22. júla tohto roka.

Penzista s odloženým daňovým priznaním dostane z poisťovne list s týmito informáciami do 21. októbra tohto roka (keďže vznik a zánik povinnosti platiť odvody sa mu posúdi až k 1. októbru tohto roka).

Starobný penzista ako povinne poistená SZČO platí do Sociálnej poisťovne v roku 2020 tieto odvody:

  • poistné na nemocenské poistenie najmenej vo výške 22,28 eura (sadzba 4,4 % z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura),
  • poistné na starobné poistenie najmenej vo výške 91,17 eura (sadzba 18 % z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura),
  • poistné do rezervného fondu solidarity najmenej vo výške 24,05 eura (sadzba 4,75 % z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura).

Spolu teda ide o sumu najmenej 137,50 eura.

POZOR!                 

Starobný dôchodca na rozdiel od SZČO, ktoré nedostávajú starobnú penziu, nemusí platiť poistné na invalidné poistenie. Je tomu tak preto, že starobný dôchodca už nemôže mať priznaný invalidný dôchodok (keďže dostáva starobný dôchodok) a preto nie je dôvod, aby bol invalidne poistený.

Ak starobný dôchodca platí minimálne sociálne odvody, tak sú tieto odvody v porovnaní s ostatnými SZČO v tomto roku nižšie o 30,39 eura (minimálne invalidné poistné pri 6-percentnej sadzbe a minimálnom základ 506,50 eura).

Minimálne sociálne odvody povinne dôchodkovo a nemocensky poistenej SZČO, ktorá nie je starobným dôchodcom, totiž aktuálne dosahujú 167,89 eura.

Odvody do zdravotnej poisťovne, ak je SZČO starobný dôchodca

Starobný dôchodca je z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva starobný dôchodok a popri tom podniká, tak sa na neho v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO.

V čase poberania starobnej penzie preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 70,91 eura. Ak by osoba začala podnikať ako starobný penzista, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

Ak osoba podnikala ešte pred nástupom na riadny starobný dôchodok a ako SZČO platila minimálny preddavok 70,91 eura, tak od začiatku poberania starobného dôchodku už platiť minimálne preddavky nemusí.

Preddavky totiž platí v takej výške, v akej jej ich zdravotná poisťovňa vypočítala v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ak tejto osobe v ročnom zúčtovaní poistného vyšiel preddavok napríklad 20 eur mesačne, tak počas starobnej penzie platí preddavok v takejto sume.

Príklady

Príklad č. 1:

Muž začal ako poberateľ starobného dôchodku podnikať od 1. februára  2019. Za rok 2019 vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem (tržby) 5 980,50 eura a základ dane (ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 2 110,20  eura. 

Keďže bol jeho hrubý príjem za rok 2019 nižší ako 6 078 eur, od 1. júla 2020 mu nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody, a preto odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie naďalej nemusí platiť. 

Za február až december 2019 ako poistenec štátu poistné na zdravotné poistenie neplatil.  Odvody na zdravotné poistenie tak doplatí až v rámci ročného zúčtovania za minulý rok, ktoré za neho v tomto roku vykoná zdravotná poisťovňa.

 Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 2019 mu zdravotná poisťovňa vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 110,20/1,486×0,14 = 198,80 eura

Súčasne mu zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania vypočíta a oznámi výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok  2021.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2019 (11) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

2 110,20 /1,486/11×0,14 = 18 eur

Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 tak bude penzista ako SZČO platiť preddavky na zdravotné poistenie vo výške 18 eur mesačne.

Príklad č. 2:

Žena bola do 31. marca 2019 zamestnaná. Od 1. apríla 2019 ukončila pracovný pomer a k tomuto dátumu jej Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok.

Od 1. mája 2019 začala podnikať. Za rok 2019 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem 8 412,40 eura a základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 2 733,60 eura.

Sociálne a zdravotné odvody v roku 2019 neplatila. Jej hrubý príjem za rok 2019 bol tak vyšší ako 6 078 eur, a preto jej od 1. júla 2020 vznikne povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Najneskôr 21. júla tohto roka dostane zo Sociálnej poisťovne list s oznámením o vzniku povinnosti platiť sociálne odvody, s vymeriavacím základom, výškou mesačného poistného a údajmi potrebnými na platenie poistného.

Vymeriavací základ na platenie odvodov na sociálne poistenie Sociálna poisťovňa  žene určí tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov v roku (12). 

Ide o tento výpočet: 2 733,60/1,486/12 = 153,30 eura

Jej vymeriavací základ  sume 153,30 eura je tak nižší ako aktuálny minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 506,50 eura.

 Podnikateľka preto musí začať za obdobie od 1. júla 2020 platiť poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura.

Keďže je poberateľkou starobného dôchodku, poistné na invalidné poistenie platiť nemusí.

Jej mesačné odvody na sociálne poistenie za júl 2020 až december 2020 tak dosiahnu 137,50 eura. Prvýkrát ich musí podnikateľka zaplatiť do 8. augusta 2020.

Za obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 bude penzistka ako podnikateľka platiť sociálne odvody v sume 148,23 eura (minimálny vymeriavací základ totiž stúpne na 546 eur).

Za máj až december 2019 ako poistenkyňa štátu poistné na zdravotné poistenie neplatila. Odvody na zdravotné poistenie tak doplatí až v rámci ročného zúčtovania za minulý rok, ktoré za ňu vykoná zdravotná poisťovňa.

Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok  2019 jej zdravotná poisťovňa vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 733,60/1,486×0,14 = 257,50 eura

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania vypočíta a oznámi výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2021.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a  počtom mesiacov podnikania v roku 2019 (8) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

2 733,60/1,486/8×0,14 = 32,20 eura

Podnikateľka tak ako penzistka bude za rok 2021 platiť do zdravotnej poisťovne preddavok na zdravotné poistenie v sume 32,20 eura mesačne. Keďže je poberateľkou dôchodku, nevzťahuje sa na ňu ustanovenie o minimálnom vymeriavacom základe pre SZČO. 

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odvody do sociálnej poisťovne 2020odvody do zdravotnej poisťovneodvody dôchodcuPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X