Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako vykázať dodanie tovarov a služieb pre jedného odberateľa v súhrnnom výkaze?

Ako vykázať dodanie tovarov a služieb pre jedného odberateľa v súhrnnom výkaze?
SITA/Diana Černáková
14. novembra 2011 Tlačiť

Otázka: Sme obchodná spoločnosť, platiteľ dane. V mesiaci jún 2011 sme dodali tovar maďarskej spoločnosti, platiteľovi dane v hodnote 25 000,- eur. Zároveň sme jej prefakturovali prepravné služby tovaru v sume 2 000 eur, ktoré vykonal externý prepravca. Jednalo sa o prepravu tovaru z našich skladov na území tuzemska do skladov odberateľa v Maďarsku. Ako máme vyplniť súhrnný výkaz? Môžeme uviesť celkovú hodnotu tovarov a služieb dodaných tomuto maďarskému odberateľovi v súhrnnom výkaze v jednom riadku?

Daň z pridanej hodnoty na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Dovanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu upravuje ustanovenie § 43 zákona o DPH. V zmysle § 43 ods. 1 oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

Hodnotu tovaru dodaného maďarskému odberateľovi ste boli povinný uviesť na riadku 15 a 16 daňového priznania DPH.

Miesto dodania služieb upravuje ustanovenie § 15 a § 16 zákona o DPH. V zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Miestom dodania prepravnej služby je Maďarská republika. Vaša spoločnosť bola povinná fakturovať prepravné služby maďarskému odberateľovi bez dane. DPH zaplatí maďarský odberateľ a uplatní sadzbu dane platnú v Maďarsku.

Spôsob a formu podávania súhrnného výkazu platiteľom dane, lehoty na jeho podanie a náležitosti, ktoré musí súhrnný výkaz obsahovať, upravuje ustanovenie § 80 zákona o DPH. V zmysle § 80 ods. 1 zákona o DPH je platiteľ povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom:

  • a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
  • b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
  • c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
  • d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

V zmysle § 80 ods. 2 zákona o DPH môže platiteľ podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

V zmysle § 80 ods. 4 zákona o DPH musí súhrnný výkaz obsahovať:

  • a) identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz,
  • b) pri dodaní tovaru podľa § 80 ods. 1 písm. a) identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne,
  • c) pri dodaní tovaru podľa § 80 ods. 1  písm. b) identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru zodpovedajúcu základu dane určeného podľa § 22 ods. 6,
  • d) pri trojstrannom obchode podľa § 80 ods. 1 písm. c) identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi,
  • e) pri dodaní služby identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná, a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb.

V zmysle § 80 ods. 6 zákona o DPH hodnota dodaných tovarov a dodaných služieb sa v súhrnnom výkaze uvádza za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor.

V zmysle § 80 ods. 9 zákona o DPH platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba sú povinné podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré sú povinné podať súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Súhrnný výkaz podaný elektronickými prostriedkami nemusí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia a ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, písomne oznámi daňovému úradu údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.

V súlade s ustanovením § 80 ods. 10 zákona o DPH sa súhrnný výkaz sa podáva na tlačive, ktorého vzor stanovilo opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, a ktoré bolo publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2009.

Hodnotu dodaných tovarov a hodnotu dodaných služieb pre maďarského odberateľa uvádzate v súhrnnom výkaze vždy samostatne, aj keď v období, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva, boli tej istej osobe v inom členskom štáte dodané aj tovary aj služby. V súhrnnom výkaze uvádzate na samostatnom riadku hodnotu dodaných služieb, identifikačné číslo pre daň maďarského odberateľa a v políčku určenom pre kód, uvediete kód „2“. Hodnotu dodaných tovarov, identifikačné číslo pre daň maďarského odberateľa a v políčku určenom pre kód, neuvádzate žiaden údaj.  Dodávky tovaru pre odberateľa z iného členského štátu sa v súhrnnom výkaze uvádzajú bez kódu.

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X