Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako využiť franchising v podnikaní

Franchising v podnikaní
Fotobanka Pixmac
5. marca 2012 Zdroj Mesačník Zisk, www.ezisk.sk Tlačiť

Chceli by ste začať podnikať, ale neviete ako na to a obávate sa neúspechu? Alebo už vlastníte slušne zabehnutú firmu a zamýšľate sa nad jej expanziou? V oboch prípadoch môžete nájsť riešenie vo franchisingu.

 

Franchising je osvedčenou koncepciou

Franchising je na celom svete veľmi rozšírenou, uznávanou a osvedčenou koncepciou podnikania, ktorá nie je limitovaná predmetom podnikania ani veľkosťou podniku. Ale pozor: nie je 100 % zárukou podnikateľského úspechu a zárobkov.

 

Kde a odkedy sa stretávame s franchisingom

Franchising je na celom svete veľmi rozšírenou, uznávanou a osvedčenou koncepciou podnikania, ktorá nie je limitovaná predmetom podnikania ani veľkosťou podniku. Formou franchisingu podnikajú svetoznáme firmy, napríklad reštaurácie rýchleho občerstvenia ako McDonals, Burger King, Pizza Hut, predajne kozmetiky The Body Shop, sieť hotelov InterContinental Hotels Group, ale na druhej strane aj veľmi malé, lokálne pôsobiace rodinné firmy.

 

 

Hoci sa môže zdať, že franchising je inovácia 20. storočia, podľa niektorých autorov sa jeho koncept začal rozvíjať už v stredoveku. Do podoby, ktorú poznáme dnes, sa franchising začal formovať v 19. storočí, kedy nemecké rodinné pivovary začali otvárať krčmy na predaj piva, do ktorých dodávali svoje pivo a ktoré niesli ich názov. Veľký boom franchising zažil v 90. rokoch 20. storočia. V tomto období napríklad McDonals zarobil vďaka franchisingu v Európe viac než vo svojej materskej krajine – USA.

 

Čo je to franchising?

Slovo „franchise“ je francúzskeho pôvodu a znamená právo alebo privilégium. Franchising oprávňuje prijímateľa franchisingu využívať franchisorov obchodný systém, predávať jeho produkty, používať jeho obchodnú značku a know-how. Franchising je marketingový systém predaja tovarov, služieb alebo technológií, ktorý je založený na dlhodobej a intenzívnej spolupráci medzi právne a finančne samostatnými a nezávislými podnikmi. Do franchisingového systému sú zahrnutí minimálne dvaja partneri: poskytovateľ franchisingu (franchisor, dodávateľ), čiže firma, ktorá poskytuje svoju značku alebo meno a podnikateľský systém, a prijímateľ/odberateľ franchisingu (franchisee alebo tiež franchisant), ktorý za určený poplatok užíva právo podnikať pod franchisorovým menom a predávať jeho výrobky alebo služby.

 

Poskytovateľ franchisingu udeľuje prijímateľom franchisingu právo a povinnosť vykonávať činnosť v súlade s jeho franchisingovou koncepciou. Toto právo nie len oprávňuje, ale aj zaväzuje prijímateľa franchisingu za určité poplatky používať:

 • obchodné meno alebo ochrannú známku, či značku tovarov alebo služieb,
 • know-how,
 • obchodné a technické metódy a iné práva priemyselného a duševného vlastníctva,
 • celkový dizajn, vzhľad predajne, prevádzky alebo firmy,
 • poradenstvo, zaškolenie, marketingovú, technickú a manažérsku podporu.

 

Prijímateľ franchisingu je povinný predovšetkým chrániť dobré meno a získané know-how, usilovať sa o budovanie franchisingového podnikania, udržiavať spoločnú identitu, umožniť poskytovateľovi franchisingu kontrolu vo svojej prevádzke alebo tiež poskytovať pravdivé údaje o svojej finančnej situácii, nakoľko odmena franchisora sa zväčša odvíja od obratu, ktorý franchisee dosiahol.

 

 

Zmluva o franchisingu

Všetky detaily vzájomnej spolupráce upravuje zmluva o franchisingu. Táto by mala obsahovať minimálne:

 • stanovenie zmluvných strán,
 • práva a povinnosti poskytovateľa aj prijímateľa franchisingu,
 • tovar a služby poskytované v rámci franchisingu,
 • platobné podmienky (štartovací poplatok, pravidelné platby v závislosti od dosiahnutého obratu),
 • ustanovenia o možnosti ďalšieho rozširovania franchisingu,
 • dĺžku trvania zmluvy,
 • podmienky predaja, prevodu alebo ukončenia franchisingu,
 • ustanovenia o ochrane priemyselných práv a duševného vlastníctva poskytovateľa franchisingu, ochranu známky, značky, loga, obchodného mena alebo iných identifikačných znakov poskytovateľa franchisingu,
 • ustanovenie ohľadom budovania spoločnej identity a v prípade medzinárodných zmlúv aj určenie práva krajiny, ktoré bude rozhodujúce v prípade sporov.

 

Je franchising rozšírenou formou podnikania?

Odpoveď vás asi prekvapí, ale napríklad podľa Medzinárodnej franchisingovej asociácie www.franchise.org, už v roku 2001 formou franchisingu podnikalo vyše 767 tisíc podnikov a vo franchisingu pracovalo viac než 10 miliónov ľudí, pričom tržby predstavovali 625 miliárd dolárov. Najviac rozšírený je franchising v oblasti stravovania (56 % rýchleho občerstvenia), ubytovania (18 % hotelov a ubytovní) a klasických reštaurácií (13 %). V súčasnosti franchising rastie najmä v oblasti služieb. Rozširovať sa formou franchisingu je veľmi jednoduché napríklad pre čistiarne, upratovacie služby, opravárne automobilov, tlačové alebo kopírovacie služby alebo kaderníctva, ale aj pre firmy poskytujúce právne služby, hotely, cestovné kancelárie alebo realitné kancelárie.

 

Ako začať s franchisingovým podnikaním?

Na začiatok je nutné identifikovať firmu, ktorá ponúka franchising. Napríklad Medzinárodná asociácia franchisingu International Franchising Association – IFA na svojej stránke ponúka veľmi dlhý zoznam rôznych spoločností, ktoré ponúkajú franchisingové licencie, pričom vybrať si môžete až zo 75 rôznych odvetví podnikania. Podobné webové stránky s ponukou franchisingu existujú už aj na Slovensku.

 

V druhom kroku by ste mali popremýšľať, či je koncepcia, ktorú firma ponúka, to pravé „orechové“ pre vaše podnikanie. Ideálne je pripraviť si klasický podnikateľský plán, čiže prepočítať finančný plán – potrebné investície, očakávané tržby, náklady aj zisky, zvážiť konkurenciu, identifikovať zákazníkov, spísať si svoje slabé aj silné stránky, možné príležitosti aj hrozby.

 

Je potrebné sa zamyslieť aj nad svojím osobným vzťahom k danej oblasti podnikania. Napríklad, či sú práve reštauračné služby tou oblasťou, v ktorej chcete podnikať, či disponujete dostatočnými skúsenosťami, vedomosťami, či nájdete vhodných spolupracovníkov, priestory na podnikanie, či máte k danému biznisu naozaj pozitívny vzťah. Tiež treba zvážiť váš postoj k riziku, premyslieť si rôzne scenáre, ako sa môže podnikanie vyvíjať a pripraviť sa aj na možné krízy, nedostatok zákazníkov alebo problémy s likviditou.

 

Ak je vaše rozhodnutie začať podnikanie formou franchisingu jasné, je potrebné veľmi detailne preštudovať franchisingové podmienky. V tomto štádiu vám odporúčame konzultácie s právnikom ale aj oficiálnym prekladateľom, ak je zmluva v cudzom jazyku, pretože franchisingové zmluvy sú väčšinou veľmi rozsiahle a komplikované a prijímateľovi franchisingu z nej vyplývajú nielen práva na využívanie obchodného mena alebo podnikateľskej koncepcie, ale aj veľké množstvo rôznych povinností, ktorými poskytovateľ franchisingu chráni svoju značku a kvalitu.

 

Či už plánujete podnikať v službách rýchleho občerstvenia, hotelierstve alebo predávať oblečenie, na internete nájdete franchisingové podmienky takmer všetkých známejších značiek. Rozdiely medzi podmienkami jednotlivých franchisorov sú rôzne. Každopádne takmer vo všetkých prípadoch budete potrebovať na začiatok vlastné zdroje – za ktoré kúpite od franchisora licenciu, prípadne aj tovar, absolvujete školenia.

 

Prvotné investície do franchisingu sa veľmi líšia, v závislosti od odvetvia a typu podnikania, v priemere budete potrebovať minimálne 30% vlastných zdrojov. Mnohé spoločnosti predpisujú dizajn svojich predajní, požadujú pravidelný odber minimálnych objemov tovaru, zabezpečujú školenia pre prijímateľov franchisingu, pričom tieto požiadavky sú finančne náročné. Okrem štartovacieho poplatku sa pripravte aj na pravidelné, zväčša mesačné platby, ktorých výška sa odvíja zvyčajne od dosiahnutého obratu (takzvané „royalty payment“).

 

Než kúpite franchisingovú licenciu… mali by ste minimálne:

 • realisticky zvážiť vaše pracovné a podnikateľské skúsenosti potrebné pre franchisingové podnikanie
 • identifikovať časové a osobné nároky vyplývajúce z podnikania (rozbiehaniu každého podnikania, vrátane franchisingu, sa treba v začiatkoch venovať naozaj „25“ hodín denne)
 • prepočítať náklady potrebné na vstup do franchisingu a náklady potrebné na priebežné platby z franchisingu
 • identifikovať konkurenciu – čiže podnikateľov, ktorí už v danom franchisingu podnikajú, ale aj iné podniky ponúkajúce substitučné služby alebo tovar
 • preveriť podmienky rozširovania franchisingu ale aj podmienky ukončenia spolupráce.

 

 

Franchising ako nástroj na rozšírenie podnikania

Franchising môžete využiť buď na začatie svojho podnikania alebo tiež na rozšírenie už existujúceho podnikania. Ak chcete svoje existujúce podnikanie rozšíriť formou franchisingu, mali by ste:

 

 • úspešne podnikať aspoň v jednej prevádzke počas primerane dlhého obdobia,
 • byť vlastníkom/právoplatným používateľom obchodného mena, ochrannej známky alebo iného zvláštneho označenia svojho podniku,
 • premyslieť si koncept vášho franchisingového podnikania – aký spôsobom ochránite kvalitu svojho mena/značky/známky, čo urobíte preto, aby ste si nevybudovali v prijímateľovi franchisingu konkurenta,
 • poskytnúť prijímateľovi franchisingu zaškolenie a následnú marketingovú, technickú a manažérsku pomoc, nielen pri rozbiehaní podnikania, ale aj priebežne, počas trvania vášho franchisingového partnerstva,
 • zvážiť výber partnerov pre franchising: mali by disponovať určitými vlastnými zdrojmi, potrebnými skúsenosťami, vzdelaním ale aj určitým nadšením pre podnikanie pod vašou značkou.

 

Risk aj zisk

Franchising nie je 100 % zárukou podnikateľského úspechu a zárobkov. Ako každá forma podnikania nesie so sebou riziká, nielen pre prijímateľa, ale aj pre poskytovateľa franchisingu. Prehľad hlavných výhod a nevýhod pre obe strany vám prináša nasledovná tabuľka:

 

Výhody pre poskytovateľa franchisingu Výhody pre franchisee (prijímateľa)
 • rýchle rozšírenie podnikania
 • vstup na nové trhy
 • nižšie nároky na vlastný kapitál, pretože náklady za obchodné priestory, poistenie, zásoby tovaru, mzdové náklady a pod. hradí franchisee
 • menšie riziko podnikania, osobná angažovanosť franchisee
 • zabezpečenie odberu produktov
 • menej personálnych problémov
 • pomoc pri štarte podnikania aj prevádzke
 • rýchlejší vstup na trh
 • garancia teritória
 • stabilný a rýchlejší odbyt
 • relatívna podnikateľská samostatnosť
 • podnikanie s overenou koncepciou, menšie riziko neúspechu podnikania
 • marketingová, manažérska a technická pomoc
 • výmena skúseností s ďalšími franchisee partnermi
 • „master“ licencia umožňuje ďalej rozširovať franchisingovú sieť v danej krajine
Nevýhody pre franchisora Nevýhody pre franchisee
 • riziko neúspechu franchisee
 • ohrozenie dobrého mena
 • snahy franchisee platiť nižšie poplatky, nepriznávanie reálneho obratu, nutnosť
 • obmedzenie samostatnosti a flexibilnosti (napríklad stanovení ceny, predpísaní dodávatelia, obmedzenia na druh a množstvo predávaného tovaru)

Autor: Ing. Miroslava Milecová, PhD., Ecolecon s. r. o. 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Franchising

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X