Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z pridanej hodnoty (DPH) v čase koronavírusu. Ako si uľahčiť situáciu?

dph
dph Foto: Getty Images
1. apríla 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Mnohí podnikatelia momentálne prežívajú ťažké obdobie spojené so zatvorením prevádzok a znížením kúpyschopnosti zákazníkov vzhľadom na šíriaci sa koronavírus. Vláda pripravuje opatrenia na zmiernenie dopadov tejto mimoriadnej situácie na podnikateľské prostredie. Jedným z už schválených opatrení je možnosť podania daňového priznania k dani z príjmov do 30. 6. 2020 bez sankcie. Ako je to však v prípade dane z pridanej hodnoty (DPH)?

Zákon zatiaľ neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, odporúčame najneskôr v lehote do 30 dní keď pominú dôvody, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Pripravuje sa však aj zmena legislatívy, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali. O ich schválení vás budeme informovať.

Daňové priznanie k DPH

Ak kúpite nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, pričom vám vznikne povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 7 dní a lehotu vzhľadom na aktuálnu situáciu nestihnete splniť, máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. V tej istej lehote je potrebné urobiť aj zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie.
Osoba, ktorá komunikuje s Finančnou správou elektronicky podáva žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Je potrebné použiť formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť).
Osoba, ktorá s finančnou správou nekomunikuje elektronicky podáva žiadosť o odpustenie lehoty v papierovej podobe.

Nadmerný odpočet

Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia.  Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Daňový úrad vráti nadmerný odpočet už do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Platenie DPH

Mnoho daňovníkov zaujíma, či nebude posunutá lehota na zaplatenie DPH vzhľadom na to, že v aktuálnej situácii nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie.
Lehota na zaplatenie DPH zatiaľ zostáva nezmenená. Môžete však požiadať o odpustenie zmeškania lehoty zo závažných dôvodov. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnenú žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na zaplatenie DPH. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. V tej istej lehote je daňový subjekt povinný urobiť zmeškaný úkon (zaplatiť DPH). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.
Ak bude súčasná situácia pretrvávať aj v nasledujúcom období, tak druhou možnosťou je podať návrh na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku a na zaplatenie správneho poplatku, ktorý sa však v súčasnej situácii neplatí z dôvodu živelnej pohromy. Návrh je nutné podať čo najskôr, pretože odklad platenia daňového nedoplatku alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia. Daňovník tak môže minimalizovať úrok z omeškania, kedy počas povoleného odkladu alebo platenia dane v splátkach platí nižší úrok zo sumy odloženého daňového nedoplatku alebo zo sumy povolenej splátky a vyhne sa vymáhaniu daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní.

Žiadosť môžete podať cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ak s Finančnou správou komunikujete elektronicky, alebo podať žiadosť o odpustenie lehoty v papierovej podobe.

Kontrolný výkaz

Zákon rovnako zatiaľ neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie kontrolného výkazu. Ak podanie neurobíte včas, odporúčame Vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je pritom dostatočným dôvodom. Požiadať o odpustenie môžete najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobiť zmeškaný úkon.

Súhrnný výkaz

Rovnako ako pri podaní kontrolného výkazu ani pri podaní súhrnného výkazu zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu a odporúča sa požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Spôsob podania žiadosti je rovnaký ako pri kontrolnom výkaze.

Správne poplatky

Európska komisia prehlásila koronavírus za živelnú pohromu. To znamená, že pri spoplatnených úkonoch a konaniach správnych orgánov sa bude aplikovať ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch, ak budú tieto konania vykonané a uskutočnené v dôsledku pandémie koronavírusu.Od poplatkov budú teda oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

Ide najmä o poplatky za tieto úkony:

  • odklady a splátky, ktoré s týkajú daňových povinností splatných v minulosti,
  • úľavy na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku vzniknutých v minulosti,
  • odpustenie zmeškaných lehôt za minulé obdobia,
  • aktuálne o vydanie rôznych potvrdení, napr. pre banky na čerpanie úveru a pod.

Oslobodenie od poplatkov sa nevzťahuje na daňové povinnosti a lehoty, ktoré nastali v minulosti pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Týka sa iba období splatnosti a lehôt počas trvania mimoriadnej situácie a nejaký čas po nej.

V žiadostiach je potrebné uvádzať dôvody oslobodenia od poplatkov, resp. dôvody oslobodenia majú vyplývať z podstaty podania a odôvodnenia jednotlivých žiadostí a podnetov.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daň z pridanej hodnotydphkoronavírus

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X