Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dane a odvody študentov, ktorí vykonávajú závislú činnosť 2015

young happy female student studying diligently
Fotobanka Pixmac
29. septembra 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Študenti – podľa druhu uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu sa odvíja platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Zamestnávanie študentov a odvody v roku 2015

Na základe Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) môžu študenti pracovať na základe pracovnej zmluvy, alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V závislosti od druhu uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu sa odvíja platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Študent môže pracovať na základe

 • pracovnej zmluvy,
 • dohody o vykonaní práce (maximálne 350 hodín v kalendárnom roku),
 • dohody o pracovnej činnosti (maximálne 10 hodín týždenne),
 • dohody o brigádnickej práci študentov (najviac 20 hodín týždenne v priemere; za celú dobu trvania tejto dohody nesmie priemerný počet odpracovaných hodín  presiahnuť 20 hodín týždenne).

Sociálne a zdravotné poistenie

Pri pracovnej zmluve

na účely sociálneho a zdravotného poistenia sa študent považuje za zamestnanca, z čoho mu vyplýva povinnosť platiť povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 13,4 % a zamestnávateľ platí poistné vo výške 35,2 % z celkového príjmu.

Pri dohode o vykonaní práce

 • ktorá zakladá nárok na pravidelný príjemštudent platí poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 13,4 % a zamestnávateľ vo výške 35,2 % z celkového príjmu,
 • ktorá zakladá nárok na nepravidelný príjem – študent platí poistné na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 11 % a zamestnávateľ vo výške 32,8 % z celkového príjmu.

Pri dohode o pracovnej činnosti

študent platí poistené na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 13,4 % a zamestnávateľ vo výške 35,2 % z celkového príjmu.

Pri dohode o brigádnickej práci študentov

 • študent si môže maximálne na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov v danom mesiaci uplatniť tzv. odvodovú výnimku do výšky 200 €
  • ak má študent uzavretú dohodu o brigádnickej práci študentov a jeho príjem z tejto dohody je maximálne 200 €, je oslobodený o platenia poistného na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne odvod vo výške 1,05 % (0,8 % úrazové poistenie + 0,25 % garančné poistenie) z celkového príjmu študenta na túto dohodu,
  • ak má študent uzavretú dohodu o brigádnickej práci študentov a jeho príjem z tejto dohody je viac ako 200 €, platí študent do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 7 % a zamestnávateľ odvádza poistné vo výške 22,80 % z rozdielu medzi príjmom študenta a sumou odvodovej výnimky.Pozn.: Úrazové a garančné poistenie platí zamestnávateľ z celkového príjmu študenta, t. j. nie zo sumy zníženej o odvodovú výnimku.
  • ak má študent uzavretú dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si neuplatňuje odvodovú výnimku, platí študent do Sociálnej poisťovne poistné vo výške 7 % a zamestnávateľ odvádza poistné vo výške 22,80 % z celkového príjmu študenta na túto dohodu.
 • študent požiada zamestnávateľa o uplatnenie odvodovej výnimky na tlačive „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“,
 • odvodová výnimka sa týka iba študentov stredných škôl a študentov dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov veku,
 • ak chce študent ukončiť uplatňovanie odvodovej výnimky, musí o tom písomne oboznámiť svojho zamestnávateľa, pričom uplatňovanie odvodovej výnimky nastane až od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom študent oznámil zamestnávateľovi ukončenie uplatňovania odvodovej výnimky.

Zdaňovanie príjmu študenta

V priebehu zdaňovacieho obdobia sa príjmy zdaňujú preddavkovo na základe toho, či má študent podpísané „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“, alebo ho podpísané nemá.

 • Ak má študent podpísané vyhlásenie, vypočíta sa preddavok na daň z hrubého mesačného príjmu zníženého o povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie a sumu nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá v roku 2015 predstavuje sumu 316,94 €. Na výpočet preddavku sa uplatní sadzba dane 19 % pri zdaniteľnej mzde do 2 918,53 € a 25 % sadzba dane, ak je zdaniteľná mzda vyššia.
 • Ak študent nemá podpísané vyhlásenie, vypočíta sa preddavok na daň z hrubého mesačného príjmu zníženého o povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Nezdaniteľná časť dane sa neuplatňuje a študent si ju môže uplatniť až prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane.

Po skončení roka vzniká študentovi povinnosť vysporiadať daň z príjmov formou ročného zúčtovania, o ktoré môže požiadať svojho zamestnávateľa, alebo podaním daňového priznania. Uvedenú povinnosť za rok 2015 má v prípade, ak jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presiahli sumu 1 901,67 €.

Praktické práklady

Príklad č. 1:

Študent pracuje na polovičný pracovný úväzok a so zamestnávateľom má uzatvorenú pracovnú zmluvu. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 400 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Hrubá mzda 400 €
Odvod študenta za zdravotné a sociálne poistenie (13,4 %) 53,60 €
Čiastkový základ dane 346,40 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda 29,46 €
Preddavok na daň 5,59 €
Čistá mzda 340,81 €

Pozn.: V príklade neriešime odvody zamestnávateľa.

Príklad č. 2:

Študent pracuje na polovičný pracovný úväzok a so zamestnávateľom má uzatvorenú pracovnú zmluvu. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 400 €. Študent nemá u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Hrubá mzda 400 €
Odvod študenta za zdravotné a sociálne poistenie (13,4 %) 53,60 €
Čiastkový základ dane 346,40 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Zdaniteľná mzda 346,40 €
Preddavok na daň 65,81 €
Čistá mzda 280,59 €

Pozn.: V príklade neriešime odvody zamestnávateľa.

Príklad č. 3:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 160 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 160 €
Odvod študenta na sociálne poistenie
Čiastkový základ dane 160 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda
Preddavok na daň
Čistá mzda 160 €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne bude vo výške 1,05 % zo sumy 160 €, t. j. 1,68 €.

Príklad č. 4:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 160 €. Študent nemá u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 160 €
Odvod študenta na sociálne poistenie
Čiastkový základ dane 160 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Zdaniteľná mzda 160 €
Preddavok na daň 30,40€
Čistá mzda 129,60  €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne bude vo výške 1,05 % zo sumy 160 €, t. j. 1,68 €.

Príklad č. 5:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 360 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 360 €
Odvod študenta na sociálne poistenie (7 %)    360 – 200 = 160 x 0,07 11,20 €
Čiastkový základ dane 348,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda 31,86 €
Preddavok na daň 6,05 €
Čistá mzda 342,75 €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne sa bude počítať vo výške 22,80 % nasledovne:

 • Poistné na starobné poistenie (14 %)
 • Poistné na invalidné poistenie (3 %)
 • Rezervný fond solidarity (4,75 %)  sa počíta z rozdielu medzi príjmom študenta a výškou odvodovej výnimky, t. j. zo sumy 160 € (360 – 200), čo predstavuje sumu 34,80 €.
 • Poistné na garančné poistenie a úrazové poistenie o výške 1,05 % sa počíta z celkového príjmu študenta nezníženého o odvodovú výnimku, t. j. 1,05 % z 360 = 3,78 €.

Odvod zamestnávateľa je vo výške 38,58 €.

Príklad č. 6:

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si neuplatňuje odvodovú výnimku. Za mesiac august 2015 dosiahol hrubú mzdu vo výške 360 €. Študent má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riešenie

Odmena na dohodu 360 €
Odvod študenta na sociálne poistenie (7 %)    360 x 0,07 25,20 €
Čiastkový základ dane 334,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 €
Zdaniteľná mzda 17,86 €
Preddavok na daň 3,39 €
Čistá mzda 331,41 €

Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne sa bude počítať vo výške 22,80 % z celkového príjmu študenta, čo predstavuje sumu 82,08 € (360 x 22,80/100).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako študentPodnikám na internetePrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X