Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové a odvodové aspekty príjmu tichého spoločníka

Daňové a odvodové aspekty príjmu tichého spoločníka
Ilustračné foto: Ambro, Stock photo
6. júna 2013 Zdroj Podnikam.SK, JL Tlačiť
Podmienky výplaty podielu na zisku má  tichý spoločník zadefinované zmluve o tichom spoločenstve.
 
Tichý spoločník na základe zmluvy o tichom spoločenstve poskytuje finančný alebo iný vklad do podnikania, pričom má dôvody na to, aby oficiálne nefiguroval ako spoločník alebo štatutár spoločnosti.
 

Zdravotné odvody z dividend platí aj tichý spoločník

Článok Výhodou tichého spoločníka je anonymita predstavil základné znaky, špecifiká aj riziká tichého spoločenstva. Výplatou podielu na zisku však daňové a odvodové povinnosti z tohto príjmu nekončia. Na základe vašich podnetov sme preto pripravili aj podrobný popis ďalších povinností, ktoré je potrebné pri tejto forme investovania zobrať do úvahy.
 

Výplata podielu na zisku tichého spoločníka a odvod do zdravotnej poisťovne

Podľa § 10b ods. 1 písm.e) zákona o zdravotnom poistení je zárobkovou činnosťou aj dividenda.
 
Pod pojmom dividenda sa rozumie:
 • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, 
 • vyrovnávací podiel, 
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva 
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnácieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, 
 • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP a § 5 ods. 7 písm.i) ZDP.

 

 

 

Pri určení povinnosti platiť odvody do zdravotnej poisťovne a ich výšky je potrebné rozlíšiť, či je podiel na zisku vyplatený zo zisku po zdanení alebo pred zdanením a teda, či sa jedná o dividendu alebo príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Podľa § 36 ods.12 zákona o zdravotnom poistení povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácane zo zisku za rok 2011 a neskôr. 

 

Odvody do zdravotnej poisťovne z dividend (podielu na zisku vyplatenom s.r.o., a.s., družstvom)

Dividendy vyplatené po 1.1.2013 (za rok 2011, 2012)
 • platí poistenec
 • vymeriavací základ = príjem z dividend znížený o sumu 347,41 € 
 • výšku príjmu poníženú o túto sumu oznámi poistenec zdravotnej poisťovni v termíne do 31.5. nasledujúceho roku
 • sadzba 10 %, osoby so zdravotným postihnutým 5 %
 

Zdravotné poistenie z dividend vyplatených zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1.1.2013

 • platí preddavkovo platiteľ dividend
 • vymeriavací základ = celý príjem z dividend 
 • sadzba 14% pre všetkých
 

Povinnosti platiteľa dividend so sídlom na území SR + príklady

 • požiadať pred vyplatením dividendy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o overenie poistného vzťahu poistenca k príslušnej zdravotnej poisťovni (ak túto informáciu platiteľ má, požiadať povinný nie je)
 • vykázať písomne alebo elektronicky príslušnej zdravotnej poisťovni výšku dividend a preddavky na zdravotné poistenie z dividend do 8 dní odo dňa vyplatenia dividendy (nový výkaz úrady ešte pripravujú)
 • uhradiť preddavok z dividend; preddavok je splatný do 8.dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy

 

Príklad 1:Tichý spoločník s.r.o. dostane vyplatený v roku 2013 podiel na zisku spoločnosti vyplatený za rok 2012 vo výške 2 500 eur. Pri výpočte odvodov do zdravotnej poisťovni postupuje nasledovne:
 
Vymeriavací základ = 2500 – 347,41 = 2152,59 eur
Z toho odvod na zdravotné poistenie = 2152,59 * 10 % = 215,25 eur
 
Do 31.5.2013 musí tichý spoločník nahlásiť svojej zdravotnej poisťovni vyplatený podiel vo výške 2 152,59 eur. Poisťovňa mu nedoplatok na zdravotnom poistení vyčísli v ročnom zúčtovaní.
 
Príklad 2:
Tichý spoločník s.r.o. dostane vyplatený v roku 2013 podiel na zisku spoločnosti vyplatený za prvý polrok roku 2013 vo výške 2 500 eur. Pri výpočte odvodov do zdravotnej poisťovne postupuje nasledovne:
 
Vymeriavací základ = 2 500 euro
Z toho odvod na zdravotné poistenie = 2500 * 14 % = 350 eur
 
Spoločnosť, ktorá predmetný podiel vyplatila, musí do ôsmich dní vykázať zdravotnej poisťovni výšku dividend na špeciálnom výkaze. Zároveň musí  do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené, zraziť z vyplácanej dividendy čiastku 350 eur a poslať ju do zdravotnej poisťovne.
 

 

Odvody do zdravotnej poisťovne z dividend (podielu na zisku vyplatenom v.o.s.)

Pokiaľ v.o.s. vyplatí podiel na zisku tichému spoločníkovi, tento príjem pre neho predstavuje príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov a tento príjem uvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov. Po podaní priznania daňový úrad poskytne informácie zdravotnej poisťovni a tá predmetný príjem zahrnie do ročného zúčtovania zdravotného poistenia tichého spoločníka a nedoplatok na zdravotnom poistení vyčísli a zašle.
 

Výplata podielu na zisku tichého spoločníka a odvod do sociálnej poisťovne

Aby sa osoba považovala za zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení, musí existovať právny vzťah, ktorý jej ustanovuje právo na odmenu. Ak člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti nemá uzatvorený žiadny právny vzťah, teda nie je zamestnancom tejto spoločnosti a spoločnosť mu vyplatí podiel zo zisku obchodnej spoločnosti, tak ani člen štatutárneho orgánu tejto spoločnosti ani táto spoločnosť neplatí sociálne poistenie. Rovnako neplatí poistné na sociálne poistenie ani tichý spoločník, pokiaľ nemá žiadny právny vzťah.
 

Výplata podielu na zisku tichého spoločníka a daň z príjmov

Podiel na zisku vyplácaný obchodnou spoločnosťou alebo družstvom okrem v.o.s.
Príjem z podielov na zisku (bez ohľadu na to, či príjemcom je tuzemská fyzická alebo tuzemská právnická osoba s majetkovým podielom) vykázaných z výsledku hospodárenia od roku 2004, nie je predmetom dane.
 
Tento právny stav sa vzťahuje na vyplácané podiely na zisku vykázané z výsledku hospodárenia po 1.1.2004. 
 
Rovnako nepodliehajú zdaneniu aj podiely na zisku vyplácané zamestnancom bez majetkovej účasti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 5 ods.7 písm. j) ZDP. Podiely na zisku vyplácané za obdobia do roku 2004 sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb. 
 
Ak by sa vyplácal podiel na zisku v r. 2011, pričom vykázaný bol vo výsledku hospodárenia do konca r.2003, takýto príjem je naďalej zdaniteľným príjmom a povinnosť zdanenia je prenesená na príjemcu podielu na zisku podľa § 52 ods.24 ZDP.
 
Podiel na zisku vyplácaný obchodnou spoločnosťou v.o.s.
Ak je fyzická osoba tichým spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, jej podiel na zisku sa zahrňuje do ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
 
Podiel na zisku vyplácaný fyzickou osobou
Podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov výdavky vyplácané podiely na zisku nie sú daňovým výdavkom. To znamená, že podnikateľ – fyzická osoba musí celý zisk (zahŕňajúci aj podiel tichého spoločníka) zdaniť a až následne vyplatiť tichému spoločníkovi podiel zo zisku po zdanení.
 
Vzhľadom k tomu, že podiely na zisku nie sú v prípade tichého spoločníka predmetom dane, iba ak je vyplácaný obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, okrem v. o. s., bude predmetom dane tichého spoločníka podľa § 8 zákona o dani z príjmov už raz zdanený zisk.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X