Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kde hľadať peniaze pre malého živnostníka ak banka nepožičia?

Kde hľadať peniaze pre malého živnostníka ak banka nepožičia?
Fotobanka Pixmac
13. júna 2012 Tlačiť
Mnohí podnikatelia riešia otázku ako získať peniaze či už na rozbeh podnikania alebo na rošírenie podnikateľských aktivít. Jednou z možností je požičať si peniaze od banky. Nie vždy však má podnikateľ čas na dlhú byrokraciu, alebo nemôže získať peniaze z rôznych iných dôvodov napríklad má nízke príjmy alebo má už viacero úverov, ktoré spláca. Ešte stále sú tu aj iné možnosti ako získať peniaze. 
 

Požičať si cez nebankové spoločnosti

Nebankové spoločnosti ponúkajú rýchle pôžičky, ktoré sú určené pre ľudí,ktorí si chcú požičať malý obnos peňazí a nemajú čas na dlhú byrokraciu v banke. Rýchlu pôžičku si môžete vybaviť z domova buď cez telefón alebo cez internet. Nevýhodou takejto pôžičky je vysoký úrok. Keďže ide o malé sumy, nemal by byť až taký veľký problém ich splatiť. Venujte čas prepočtu, či budete schopní túto pôžičku splatiť.
 
 

 
 
Ďalší spôsob sú pôžičky bez ručiteľa poskytované nebankovými subjektami. Sú to pôžičky, kde nepotrebujete ručiteľa, avšak taktiež sa vyznačujú vysokými úrokmi a poplatkami za sprostredkovanie. 
 
Niektorí podnikatelia či živnostníci nemôžu získať potrebnú pôžičku z banky kvôli nízkym príjmom. Pretože banky majú vysoké požiadavky na príjem človeka, ktorému sú ochotné poskytnúť úver. Ďalším druhom sú teda pôžičky, pri ktorých nemusíte dokladovať príjem. Tieto pôžičky sú taktiež úročené vysokým úrokom a sú charakteristické vysokými poplatkami za sprostredkovanie. Zárukou pre nebankovú spoločnosť je majetok osoby, ktorej sa pôžička poskytuje. 
Pôžičky cez SMS, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Pôžičky sú vo výške maximálne 250 eur. SMS pôžičku si môžte vybaviť rýchlo. Najprv sa vyplní online formulár, ktorý obsahuje žiadosť o pôžičku. Táto žiadosť je veľmi rýchlo schválená. Po schválení pôžičky nebanková spoločnosť zašle poštovú poukážku a faktúru. Poukážku preplatia na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Faktúra má dobu splatnosti 15 dní.
 
 

Získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce na podporu vytvárania pracovných miest formou samozamestnania. Finančný príspevok na začatie podnikania je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Aktuálne informácie o prostriedkoch z ESF je možné získať na www.employment.gov.sk.
 
O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže požiadať písomne každý uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace (neplatí pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mu poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie).
 
Príspevok sa mu poskytne, ak začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 2 roky. Príspevok poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad), v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť, a to na základe splnenia podmienok uvedených v zákone č. 5/2004 Z. z. a podpísaním dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a ktorému bol už poskytnutý príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
 
Prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečí aj praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.
 
Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
 
Ak je klient uchádzačom o zamestnanie a uvažuje o podnikaní musí sa informovať u sprostredkovateľky na úrade, v mieste, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný. Je potrebné si na úrade vyžiadať žiadosť o poskytnutie príspevku a vyplniť žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie podnikania, ktorú zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolu s tlačivom „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ dostane aj formulár „Podnikateľský zámer“. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku, je potrebné zaslať, alebo priniesť tlačivo spolu s uvedenými prílohami na úrad.
 
Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, na ktorú bol príspevok poskytnutý. Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.
 
 
 

Kúpiť si majetok na splátky

Rozšírenou možnosťou kúpiť si majetok na splátky je najmä kúpa automobilov, ktoré sa využívajú v podnikaní prípadne strojov a zariadení alebo budov, či skladových priestorov.
 
Výhodou je, že nemusíte mať peniaze vopred, ale splácate postupne. Po ukončení leasingu sa stávate majiteľom splácanej veci. 
 
 
 
 
Finančný lízing
Je najbežnejšou a najčastejšie využívanou formou prenájmu. Predmet lízingu, ktorý si nájomca vyberie, kúpi od dodávateľa lízingová spoločnosť. Od momentu kúpy až po ukončenie lízingovej zmluvy je majetkom prenajímateľa – lízingovej spoločnosti. V okamihu, keď nájomca a lízingová spoločnosť podpíšu lízingovú zmluvu a klient uhradí prvú splátku, takzvanú akontáciu, môže predmet lízingu využívať. O prevádzku a údržbu predmetu lízingu sa stará nájomca, ktorý má naň po ukončení obdobia prenájmu predkupné právo. Od lízingovej spoločnosti ho odkupuje za vopred dohodnutú zostatkovú cenu, ktorá býva určená ako fixná čiastka alebo ako percento z obstarávacej ceny.
 
Operatívny lízing
Využívajú ho väčšinou nadnárodné spoločnosti na obstaranie a správu svojho firemného vozového parku. Ide len o krátkodobý zmluvný vzťah medzi lízingovou spoločnosťou a nájomcom. Základom operatívne lízingu je prenájom majetku, ktorý nájomca využíva, avšak po ukončení času nájmu vlastnícke práva ostávajú lízingovej spoločnosti. Tá môže po ukončení nájomnej zmluvy s majetkom nakladať podľa svojho uváženia, môže ho znovu prenajať, odpredať a podobne. Podstatou operatívneho lízingu je používanie prenajatej veci, nie jej získanie. Trvanie operatívneho lízingu býva zvyčajne kratšie ako pri finančnom lízingu. Lízingová spoločnosť poskytuje väčšinou nájomcovi aj sprievodné služby, napríklad servis, údržbu, úhradu poistného. V prípade poruchy prenajatého zariadenia poskytuje lízingová spoločnosť zvyčajne náhradu. Operatívny lízing sa využíva aj pri prenájme počítačovej a kancelárskej techniky alebo pri sezónnych technológiách.
 
Splátkový predaj
Rovnako ako lízing, slúži na obstaranie majetku bez stopercentného použitia vlastných hotovostných finančných prostriedkov. Základný rozdiel medzi nimi je v momente prechodu vlastníctva. Pri splátkovom predaji dochádza k prevodu vlastníctva podpisom kúpnej zmluvy a odovzdaním predmetu. Druhý zásadný rozdiel spočíva v období prenájmu. Predaj na splátky sa uzatvára na obdobie od jedného roka, keďže, na rozdiel od finančného lízingu, neexistuje zákonom obmedzené obdobie prenájmu.
 
Z daňového hľadiska je predaj na splátky zaujímavý najmä pre podnikateľov. Majú možnosť zaradiť predmet kúpy do odpisov z daňového základu ako časť svojho majetku bez ohľadu na to, kedy ho kúpili. V prípade osobných a úžitkových automobilov tvorí tento odpis v roku obstarania až 25 percent z jeho ceny.
 
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X