Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Leasing auta v jednoduchom účtovníctve

Leasing auta v jednoduchom účtovníctve
Ford
25. novembra 2011 Tlačiť
Účtovanie leasingu v jednoduchom účtovníctve upravuje Opatrenie č. MF/27076/2007-74 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva v znení opatrenia  z 27. novembra 2008  č. MF/24101/2008-74 (oznámenie  č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009  č. MF/10154/2009-74 (oznámenie  č. 100/2009 Z. z.)  a opatrenia z 3. decembra 2009  č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.)
Účtovanie leasingu upravuje konkrétne § 17 Finančný prenájom tohto opatrenia. Sú tieto pravidlá platné aj pre rok 2015?

Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

 1. finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za  dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku,
 2. dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,
 3. istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.

Leasing sa účtuje takto

 • V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v knihe pohľadávok  prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške istiny. V účtovníctve prenajímateľa sa prenajatý majetok účtuje ako predaj majetku a vyradí sa z účtovníctva.
 • V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške splatného finančného výnosu. V peňažnom denníku sa účtuje príjem dohodnutej platby.
 • V deň prevzatia majetku nájomcom sa účtuje v knihe záväzkov a v knihe dlhodobého majetku nájomcu záväzok z finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú súčasťou ocenenia majetku.
 • V deň splatnosti dohodnutých platieb sa  v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu. V peňažnom denníku  sa účtuje úhrada dohodnutej platby.
 • Prijatie majetku prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa účtuje v knihe zásob v zostatkovej hodnote istiny, ak prenajímateľ bude tento majetok využívať aj naďalej na obchodovanie. Zánik pohľadávky sa účtuje v knihe pohľadávok prenajímateľa. Prípadné finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom sa účtuje v peňažnom denníku prenajímateľa.
 • V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa účtuje vyradenie majetku v zostatkovej cene v knihe dlhodobého majetku. V knihe záväzkov nájomcu sa účtuje zánik zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu. Prípadné finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom sa účtuje v peňažnom denníku nájomcu.
 • V rámci uzávierkových účtovných operácií sa  v peňažnom denníku nájomcu účtuje odpis majetku obstaraného finančným prenájmom.
 • Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje ako aj iný majetok.

Príklad:

Ak je nájomca platiteľom DPH účtuje sa nasledovne:

 • FO uzatvorila zmluvu o nájme osobného vozidla. Prevzatie automobilu nastalo 1.4.2011. Doba trvania leasingu je 36 mesiacov.
 • Istina bez DPH  13 531,26 €
 • Úrok bez DPH 1 717,76 €
 • Poistné bez DPH 1 819,08 €
 • Kúpna  cena po skončení leasingu 200,00 €
 • Poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH 100,00 €
 • Prvá zvýšená splátka vo výške 25% z istiny bez DPH 3 382,80 €
 • Odpisy: 1 3631, 20/36 mesiacov vo výške 379 € za mesiac.
 • Splátky sa platia štvrťročne.
Účtovanie:
1.4.2011
 • V knihe dlhodobého majetku sa zaúčtuje prevzatie automobilu, kde cena bude istina : 13631,26€ (13531,26 + 100)
 • V knihe záväzkov sa zapíše záväzok voči leasingovej spoločnosti 13 631,26 € istina, 676,56 € DPH, 20 € DPH z poplatku za uzavretie zmluvy, 555,4 € úroky, poistné a DPH z prvej riadnej splátky.
 • V peňažnom denníku sa zapíše 1. úhrada zvýšenej splátky: 4 059,36€ ako úbytok peňažných prostriedkov na bežnom účte:- 3 382,80 € výdavok nezahrňovaný do základu dane – obstaranie dlhodobého majetku– 676,56 € výdavok ktorý neovplyvňuje základ dane – platba DPH
 • 2. úhrada poplatku za uzavretie zmluvy 120 € ako úbytok peňažných prostriedkov na bežnom účte:- 100 € výdavok nezahrňovaný do ZD – obstaranie dlhodobého majetku- 20 € výdavok, ktorý neovplyvňuje ZD – platba DPH – nárok na odpočítanie dane
 • 3. úhrada prvej riadnej splátky 1 348.52 € ako úbytok peňažných prostriedkov na bežnom účte:- 793,12 € istina ako výdavok nezahrňovaný do ZD – obstaranie dlhodobého majetku- 330,65 € úroky + poistné do prevádzkovej réžie-  224,75 € DPH výdavok neovplyvňujúci ZD – platba DPH – nárok na odpočítanie dane
1.7.2011
 • V knihe záväzkov sa zapíše záväzok z úrokov, poistného a DPH z druhej splátky 628,23 €.
 • V peňažnom denníku sa zaúčtuje podľa bodu 3.
Takisto sa bude účtovať 1.10.2011
31.12.2011
 • sa budú účtovať odpisy vo výške 3 411€ (9×379€). Tieto sa zapíšu do Knihy dlhodobého majetku a do peňažného denníka ako prevádzková réžia.
Tak sa bude účtovať pri ďalších splátkach 1.1.2012, 1.4.2012….
31.3.2014
 • V knihe záväzkov sa zapíše záväzok za DPH z kúpnej ceny 40,00 €
 • V peňažnom denníku sa zapíše úhrada kúpnej ceny 240,00 € ako úbytok peňažných prostriedkov na bežnom účte a to 200 € istina ako výdavok nezahrňovaný do ZD – obstaranie dlhodobého majetku, 40,00 € DPH ako výdavok neovpyvňujúci ZD – platba DPH
31.12.2014
 • V knihe dlhodobého majetku sa zapíšu odpisy vo výške 1 124,20 € (2×379 + 366,20)
 • V peňažnom denníku sa zapíšu daňové odpisy vo výške 1 124,20 € do prevádzkovej réžie.
 • Ak je nájomca neplatiteľom DPH účtuje sa takisto, ale DPH sa účtuje do prevádzkovej réžie.
Zdroj:
ph

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Auto v podnikaní

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X