Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Materská dovolenka SZČO – odvody podnikateľky počas poberania materskej dávky v roku 2019

Materská dovolenka
Materská dovolenka Foto: Getty Images
10. mája 2019 Img_5751.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Ak žena poberá materskú dávku zo Sociálnej poisťovne (spravidla ide o obdobie 34 týždňov-od 6. týždňa pred pôrodom do 28. týždňa po pôrode), môže popri tom aj podnikať. Pozrite sa, ako prebieha materská dovolenka pre SZČO, aké sú povinnosti podnikateľky voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni a či musí SZČO platiť odvody na materskej dovolenke.

Nárok na materskú dávku počas podnikania

Žena má nárok na poberanie materskej dávky aj vtedy, ak má súčasne príjem z podnikania. Absencia príjmu je totiž podmienkou vyplácania tejto dávky len v prípade zamestnankyne, ktorá si uplatnila nárok na materskú dávku z povinného nemocenského poistenia zamestnankyne. Ak by sa teda žena počas poberania materskej dávky vrátila do zamestnania, z ktorého odišla na materskú dovolenku, stráca nárok na materskú dávku. Ak však žena bude mať popri materskej dávke aj príjem z podnikania, nárok na materskú dávku nestráca.

Platenie dôchodkového poistenia štátom počas podnikania

Počas poberania materskej dávky štát platí dôchodkové poistenie automaticky za matky, ktoré dostávajú túto dávku ako zamestnankyne alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Ak matka popri poberaní materskej dávky podniká, naďalej zostáva poistenkyňou štátu a štát za ňu platí dôchodkové odvody zo základu, ktorý tvorí 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku ide o sumu 572,40 eura.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Praktické príklady
  • Odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni na materskej dovolenke
  • Odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni na materskej dovolenke

Odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni na materskej dovolenke

Ak je žena po 1. júli minulého roka povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO (za rok 2017 presiahla hrubý príjem 5 472 eura), tak v čase poberania materskej dávky poistné na sociálne nemusí platiť. Odo dňa priznania materskej dávky, čo je zvyčajne 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, je pre ženu priamo zo zákona vylúčená povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne.

Vzťahuje sa to aj na ženu, ktorá bude povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO od 1. júla tohto roka (ak za rok 2018 presiahla hrubý príjem 5 724 eur). Ani táto matka nemusí platiť sociálne odvody počas poberania materskej dávky zo Sociálnej poisťovne, teda počas 34 týždňov. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa týmto matkám obnoví až po skončení materskej dovolenky.

Odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni na materskej dovolenke

Poberateľka materskej dávky je z hľadiska zdravotného poistenia poistenkyňou štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva materskú dávku a popri tom podniká, tak sa na ňu v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO. V čase poberania materskej dávky preto nemusí v roku  2019 do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 66,78 eura.

Ak by matka začala podnikať počas materskej dovolenky, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného. V prípade, že matka podnikala ešte pred nástupom na materskú dovolenku a ako SZČO v tomto roku platila minimálny preddavok  66,78 eura, tak od začiatku poberania materskej dávky už platiť preddavky nemusí.

Príklady

Príklad 1:

Žena podniká od januára 2010. Od 1. januára 2019 platí zdravotnej poisťovni preddavok v minimálnej sume 66,78 eura a do Sociálnej poisťovne platí poistné v najnižšej možnej sume 158,11 eura.

Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiada Sociálnu poisťovňu o vyplácanie materskej dávky v období od 1. júna 2019 do 25.  januára 2020 (34 týždňov).

Následkom toho sa od 1. júna 2019 stáva poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia. Rozhodne sa podnikať aj počas poberania materskej dávky.

Sociálne odvody

Za obdobie od 1. júna 2019 do 25. januára 2020 nemusí do Sociálnej poisťovne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, keďže poberá dávku nemocenského poistenia.

Ak mala za rok 2018 hrubý príjem vyšší ako 5 724 eur, tak sa jej  povinné platenie odvodov na sociálne poistenie obnoví od 26. januára 2020 (ak dovtedy neukončí podnikateľskú činnosť), pričom výška odvodov sa vypočíta podľa základu dane za rok 2018. 

Zdravotné odvody

Za obdobie od 1. júna 2019 už žena ako SZČO nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie v sume 66,78 eura. Svoje odvodové povinnosti si voči zdravotnej poisťovni vysporiada v rámci ročného zúčtovania poistného za rok 2019. 

Za rok 2019 pritom vykáže v daňovom priznaní základ dane (ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 7 411,40 eur a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 1 349,34 eura (6×66,78 eura a 6×158,11 eura). 

V roku 2020 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2019.

K jej základu dane pripočíta zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2019, súčet vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet: 7 411,40+1 349,34/1,486×0,14 = 825,37 eura

Za rok 2019 pritom zaplatila podnikateľka preddavky na zdravotné poistenie v sume 400,68 eura (6×66,78 eura).  

Za rok 2019  jej tak zdravotná poisťovňa vykáže nedoplatok vo výške 421,54 eura (825,37– 400,68).

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2019 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2021.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2019 (12) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet: 

7 411,40+1 349,34/1,486/12×0,14 =68,78 eura

Za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 tak bude podnikateľka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 68,78 eura. Ak však bude na rok 2021 minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie vyšší ako 68,78 eura, bude si musieť sumu svojho preddavku upraviť na minimálnu výšku.

Príklad 2:

Žena je zamestnankyňou. Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiada Sociálnu poisťovňu cez svojho zamestnávateľa o vyplácanie materskej dávky v období od  1. júla 2019 do 25. februára 2020 (34 týždňov). 

Od 1. júla 2019 sa tak stane poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia. Od 1. septembra 2019 sa rozhodne podnikať. 

Sociálne odvody

Poistné na sociálne poistenie začne ako SZČO platiť najskôr od  1. júla 2020, a to v prípade, ak jej hrubý príjem (pred odpočítaním výdavkov) za rok 2019 presiahne 6 078 eur. 

Jej hrubý príjem ako SZČO za rok 2019 dosiahol 6 180 eur, základ dane (ako rozdiel medzi príjmami výdavkami) 1 012,50 eura, odvody na sociálne a zdravotné poistenie neplatila. 

Vzhľadom na výšku hrubého príjmu (presiahol 6 078 eur) začne od 1. júla 2020 povinne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Jej mesačný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov vypočítame tak, že základ dane za rok 2019 vydelíme koeficientom 1,486 a číslom 12 (počet mesiacov v roku, bez ohľadu na reálny počet mesiacov podnikania). 

Ide o tento výpočet: 1 012,50/1,486/12 =56,78 eura

Vypočítaný vymeriavací základ je nižší ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO na rok 2020 v sume 506,50 eura.

Podnikateľka tak musí za obdobie od 1. júla 2020 platiť sociálne odvody z vymeriavacieho základu 506,50 eura, čomu zodpovedajú mesačné odvody v sume 167,89 eura. 

Zdravotné odvody

Preddavok na zdravotné poistenie matka ako SZČO od 1. septembra 2019 platiť nemusí, keďže je poistenkyňou štátu. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si vysporiada v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2019. 

V roku 2020 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2019. Jej základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet: 1 012,50/1,486×0,14 = 95,39 eura

Žena v roku 2019 zdravotné odvody ako SZČO neplatila. Keďže v období od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 bola ako poberateľka materskej dávky poistenkyňou štátu, nevzťahuje sa na ňu povinnosť doplatiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Znamená to, že svojej zdravotnej poisťovni za rok 2019 doplatí poistné na zdravotné poistenie z reálne dosiahnutého základu dane. Pôjde teda o nedoplatok na poistnom v sume 95,39 eura. 

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2019 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2021. Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane za rok  2019 vydelí koeficientom 1,486  a počtom mesiacov podnikania v roku 2018 (4) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:  1 012,50/1,486/4×0,14 = 23,85 eura

V roku 2021 bude podnikateľka zrejme poberateľkou rodičovského príspevku, a teda ešte stále poistenkyňou štátu, a preto bude ako poistenkyňa štátu za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 23,85 eura.  

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

materská dávkamaterská dovolenkaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X