Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nižšie povinné odvody za zamestnanca v roku 2017 – toto sú výnimky

Young man depositing money in piggy bank
Thinkstock
19. januára 2017 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Celková odvodová sadzba vzťahujúca sa na zamestnanca a jeho zamestnávateľa vo všeobecnosti dosahuje 48,6 %. Aj v roku 2017 však platia dve výnimky, vďaka ktorým môže byť odvodové zaťaženie zamestnanca a jeho zamestnávateľa nižšie. Pozrite sa, ktorých zamestnancov a ich zamestnávateľov sa to týka.

Najprv si rozoberme odvody zamestnanca, ktorý nemôže využiť spomínané výnimky. Zamestnanec v zásade platí zo svojej hrubej mzdy odvody vo výške 13,4 % a zamestnávateľ odvádza z jeho hrubej mzdy ďalších 35,20 %.

V článku sa pozrieme okrem iného na štruktúru odvodov, ktoré platia zamestnanec aj zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne, ale aj do zdravotných poisťovní (VšZP, Union, Dôvera)

Odporúčame ebook:
Sadzby poistných odvodov a maximálne vymeriavacie základy zamestnancov v roku 2017 si predstavíme v prehľadnej tabuľke v časti pre členov klubu:

Ide o tieto druhy odvodov:

 • dôchodkové poistenie – celkovo 28,75 %, z toho 7 % platí zamestnanec a zvyšných 21,75 % odvádza jeho zamestnávateľ (na starobné poistenie ide 18 %, na invalidné poistenie 6 % a do rezervného fondu solidarity 4,75 %)
 • nemocenské poistenie – celkovo 2,8 %, z toho 1,4 % platí zamestnanec a 1,4 % zamestnávateľ
 • poistenie v nezamestnanosti – celkovo 2 %, z toho 1 % platí zamestnanec a 1 % zamestnávateľ
 • garančné poistenie – 0,25 %, platí len zamestnávateľ
 • úrazové poistenie – 0,80 %, platí len zamestnávateľ
 • zdravotné poistenie – 14 %, z toho 4 % platí zamestnanec a 10 % zamestnávateľ.

Tab: Sadzby poistných odvodov a maximálne vymeriavacie základy (VZ) zamestnancov v roku 2017

Druh poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ Maximálny VZ
Starobné dôchodkové poistenie 4 % 14 % 6 181 eur
Invalidné dôchodkové poistenie 3 % 3 % 6 181 eur
Rezervný fond solidarity –            4,75 % 6 181 eur
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 6 181 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % 6 181 eur
Garančné poistenie –            0,25 % 6 181 eur
Úrazové poistenie –            0,80 % nie je stanovený
Zdravotné poistenie

4 %

(pri zdravotnom postihnutí 2 %)

 

10 % nie je stanovený
Spolu 13,4 % 35,20 %  

Poznámka Podnikam.sk:

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca zákon o sociálnom poistení, ani zákon o zdravotnom poistení nestanovuje, zamestnávateľ má však povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade so zákonom o minimálnej mzde. Pri plnom pracovnom úväzku má preto zamestnanec v roku 2017 nárok na minimálnu mzdu v sume 435 eur.

Maximálny vymeriavací základ pri sociálnom poistení (s výnimkou úrazového poistenia) sa od 1. januára tohto roka zvýšil z 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo je nárast zo 4 290 eur (5x priemerná mzda za rok 2014 v sume 858 eur) na 6 181 eur (7x priemerná mzda za rok 2015 vo výške 883 eur). Pri zdravotnom poistení sa maximálny vymeriavací základ od 1. januára tohto roka zrušil.

Výnimka prvá – odvodová odpočítateľná položka pri zdravotnom poistení

Od 1. januára 2015 sa na Slovensku zaviedla tzv. odvodová odpočítateľná položka (OOP) na zdravotné odvody. Ide o položku, ktorá znižuje zdravotné odvody zamestnancom a ich zamestnávateľom v prípade, ak je hrubá mzda zamestnanca menej ako 570 eur. Táto hranica hrubej mzdy platila v roku 2015, v roku 2016 a v rovnakej výške zostáva aj v tomto roku.

Odvodová odpočítateľná položka dosahuje 380 eur, avšak v tejto sume sa pri plnom pracovnom úväzku v roku 2017 nedá uplatniť. Dôvodom je to, že kým minimálna mzda išla od začiatku tohto roka nahor z pôvodných 405 eur na 435 eur, odvodová odpočítateľná položka zostala už tretí rok na úrovni 380 eur. Pri minimálnej mzde 435 eur tak platí zdravotné odvody zamestnanec aj zamestnávateľ.

Odvodovú odpočítateľnú položku si bližšie opíšeme v časti pre členov klubu. Zároveň tam nájdete aj prehľadnú tabuľku opisujúcu zdravotné odvody zamestnanca aj zamestnávateľa v roku 2017:

Naďalej platí, že s rastom hrubej mzdy nad 380 eur o 1 euro klesá odpočítateľná položka o 2 eurá. Čím je teda hrubá mzda zamestnanca vyššia, tým je úľava na zdravotné odvody nižšia. Pri hrubej mzde 570 eur a viac už na odpočítateľnú položku nie je nárok.

Pri tohtoročnej minimálnej mzde 435 eur príjem oproti pôvodným 380 eurám stúpol o 55 eur, a preto odpočítateľná položka klesá o 110 eur. Pri minimálnej mzde je tak vo výške 270 eur.

Znamená to, že zamestnanec a jeho zamestnávateľ musia v tomto roku platiť zdravotné odvody pri 435-eurovej hrubej mzde zo sumy 165 eur (435 eur -270 eur). Zdravotný odvod zamestnanca tak dosiahne 6,60 eura (165 x 0,04) a zamestnanec za zamestnanca do zdravotnej poisťovne odvedie 16,50 eura (165 x 0,10).

Zamestnanec je povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi, že má nárok na odvodovú úľavu. Musí tak urobiť písomne, a to do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru a zmenu tejto skutočnosti oznámiť do ôsmich dní.

Odpočítateľná položka sa uplatňuje len na príjmy zo zamestnania. Na určenie výšky odpočítateľnej položky sa posudzujú všetky príjmy zo zárobkovej činnosti. Pri platení preddavkov na poistné sa odpočítateľná položka sa môže uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou, odpočítateľná položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného.

Tab: Zdravotné odvody zamestnanca a jeho zamestnávateľa v roku 2017

Hrubá mzda

(v eurách)

Odvodová odpočítateľná položka

(v eurách)

Vymeriavací základ

(hrubá mzda – OOP)

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v eurách (spolu 14 % z VZ)
435      270 165 23,10
450      240 210 29,40
500      140 360 50,40
550    40 510 71,40
570        0 570 79,80
600       0 600 84

 

Výnimka druhá – odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného

Od novembra 2013 platí, že ak zamestnávateľ prijme do pracovného pomeru dlhodobo nezamestnanú osobu (ide o osobu, ktorá je evidovaná na úrade práce viac ako rok), tak zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca počas jedného roka platí len garančné a úrazové poistenie s celkovou odvodovou sadzbou 1,05 % (0,8 % – úrazové poistenie a 0,25 % – garančné poistenie). Tento zamestnanec neplatí počas jedného roka zo svojej hrubej mzdy žiadne odvody.

Podmienkou je to, aby hrubá mzda pôvodne dlhodobo nezamestnaného zamestnanca bola pod stanovenou hranicou hrubej mzdy.

Hraničné sumy zárobkov si objasníme v tejto časti:

Ide to tieto sumy:

 • pre pracovné pomery, ktoré vznikli v roku 2016, je hraničná suma zárobku zamestnanca 574,86 eura (67 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2014). Táto suma platí počas 12 mesiacov pracovného vzťahu. Ak pracovný vzťah vznikol vlani a pokračuje aj v roku 2017, suma platí aj pre kalendárne mesiace tohto roka.
 • pre pracovné pomery, ktoré vzniknú v tomto roku, je hraničná suma 591,61 eura (67 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2015). Ak pracovný vzťah vznikol v tomto roku a pokračuje aj v roku 2018, suma platí aj pre kalendárne mesiace budúceho roka.

Úľava sa dá využiť len na pracovný vzťah dlhodobo nezamestnaného u toho zamestnávateľa, ktorý si uplatnil túto odvodovú úľavu ako prvý.

Dlhodobo nezamestnaná nízkopríjmová osoba pritom môže mať aj iný pracovnoprávny vzťah, avšak na ten sa už odvodová úľava uplatňovať nemôže. Voči zamestnávateľovi, ktorý chce využiť pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného odvodovú úľavu, nesmie Sociálna poisťovňa ani príslušná zdravotná poisťovňa evidovať pohľadávky na poistnom. Odvodová úľava pritom neplatí pri práci na dohodu.

Zamestnávateľ si môže odvodovú úľavu len vtedy, ak pre zamestnanie dlhodobo nezamestnaného neprepustil svojho doterajšieho zamestnanca. Príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni to bude zamestnávateľ preukazovať písomným alebo elektronickým vyhlásením. Pôvodne dlhodobo nezamestnanej osobe štát umožní doplatiť poistné na dôchodkové poistenie za obdobie odvodovej úľavy, aby jej toto obdobie mohlo byť zhodnotené pre budúce dôchodkové nároky.

 V poslednom kvartáli minulého roka sa takáto odvodová úľava uplatňovala na 2,4 tisíc zamestnancov.

Od 15. decembra 2015 sa odvodová úľava rozšírila na viac nezamestnaných. Ide o tých zamestnancov, ktorí boli na úrade práce najmenej pol roka a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

V týchto okresoch teda stačí, aby bol nezamestnaný v evidencii úradu práce pol roka, v ostatných okresoch na Slovensku sa vyžaduje ročné zotrvanie v evidencii nezamestnaných.

Aktuálne ide o týchto 12 okresov:

Zoznam okresov nájdete v časti pre členov klubu:

 • Lučenec
 • Poltár,
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Kežmarok
 • Sabinov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Trebišov

Zamestnávateľ pritom nemusí pôsobiť v najmenej rozvinutom okrese, dôležité je len to, aby mal nezamestnaný v jednom z týchto okresov trvalý pobyt. Zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky pre odvodovú úľavu, sa tak môže zamestnať u zamestnávateľa aj mimo svojho okresu.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

masterodvody do sociálnej poisťovne 2017odvody do zdravotnej poisťovne 2017Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X