Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Novinky v dani z príjmov a DPH už sú na rokovaní parlamentu

Dane a odvody/aktuality/parlament dan prijmov zakony schodza prehlad
Ilustračné foto SITA
8. septembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Poslanci začnú rokovať aj o zakladaní s. r. o. za jedno euro, zmenách v zdaňovaní motorových vozidiel či o novom príspevku na zamestnávanie mladých.

V programe schôdze sú desiatky zmien pre podnikateľov

V utorok 9. septembra začali poslanci Národnej rady SR rokovať na svojej 37. schôdzi o desiatkach zmien, ktoré sa dotknú najmä podnikateľov. Väčšina legislatívnych návrhov je zatiaľ ešte len v prvom čítaní, čo znamená, že poslanci v zásade rozhodnú, či vôbec pošlú predmetné zmeny do ďalšieho legislatívneho procesu. 

Predkladanie pozmeňujúcich návrhov a definitívne schvaľovanie tak zákony následne čaká na ďalšej schôdzi parlamentu. Prehľad najdôležitejších zákonov, ktoré v prípade súhlasu zákonodarného zboru už od začiatku budúceho roka ovplyvnia podnikateľské prostredie, sme pre vás pripravili v nasledujúcom článku.

Vládna novela zákona o dani z príjmov – prvé čítanie

Ministerstvo financií chce do praxe prostredníctvom tejto novely uviesť viaceré významné zmeny napríklad v odpisovaní hmotného majetku, daňovo zvýhodniť výskum a vývoj, či limitovať vstupnú cenu pre osobné automobily. 

Hlavné zmeny v novele zákona o dani z príjmov:

 • rozšírenie počtu odpisových skupín zo 4 na 6, pričom sa zavádza sa nová odpisová skupina 3 a 6 s dobou odpisovania 8 a 40 rokov. Do novej 3. odpisovej skupiny boli vyčlenené len výrobné technológie, ktoré sa do konca roka 2014 odpisovali 12 rokov a do novej 6. odpisovej skupiny sa vyčlenili nevýrobné budovy a stavby (administratívne budovy, hotely a pod.), ktoré sa do konca roku 2014 odpisovali 20 rokov,
 • limitovanie vstupnej ceny osobných automobilov hranicou 48 000 eur, 
 • redukcia možnosti použitia zrýchlenej metódy odpisovania len pre 2. a 3. odpisovú skupinu, t.j. len na výrobné technológie,
 • zrušenie lízingového spôsobu odpisovania u hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu; aj tento majetok sa bude odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene,
 • transferové oceňovanie – rozšírenie aj na tuzemské vzájomne prepojené osoby,
 • podpora podnikateľských subjektov vykonávajúcich výskumu a vývoj v podobe tzv. superodpočtu nákladov na výskum a vývoj zo základu dane, a to vo výške:

– 25 % zo skutočne vynaložených nákladov na výskum a vývoj,

– 25 % zo mzdových nákladov zamestnancov – novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl v roku ich prijatia do zamestnania,

– 25 %  z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Novela zákona o dani z príjmov má účinnosť stanovenú od 1. decembra 2014 okrem niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a niektoré zmeny sú účinné až od 1. apríla 2015.

!!!Aktualizácia 10. septembra 2014!!!

Opozícia stiahla v parlamente všetky návrhy zákonov

Na rokovaní schôdze tak ostávajú z vybraných zmien iba zákony predložené vládou a poslancami za Smer – SD.

Zmeny v Zákonníku práce – prvé čítanie  (predkladajú poslanci za KDH)

Poslanci Július Brocka a Alojz Přidal chcú presadiť, aby zamestnanci v maloobchode nepracovali v nedeľu a vo sviatok. Zákonník práce chcú preto zmeniť tak, aby vo sviatok, vrátane nedieľ, nebolo možné zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.

Účinnosť by táto zmena mala nadobudnúť v prípade schválenia od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Zmeny v Zákonníku práce – prvé čítanie (predkladajú poslanci za SaS)

Poslanci Jozef Mihál a Jana Kiššová navrhujú úplne novú a podľa ich slov zoštíhlenú základnú prácovnoprávnu normu, ktorú predkladajú ako alternatívu k súčasnému Zákonníku práce. Ten je totiž podľa nich vo všeobecnosti považovaný za jednu z najväčších bŕzd tvorby nových pracovných miest na Slovensku. Návrh má spružniť zamestnávanie a jednotlivé formy pracovnoprávnych vzťahov, a to vrátane procesu skončenia pracovného pomeru.

Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2015.

Zákon o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch – prvé čítanie

Návrh zákona o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch predkladajú poslanci Jozef Mihál a Jana Kiššová (obaja SaS) súčasne s návrhom na rekodifikáciu Zákonníka práce ako doplnkovú právnu normu. Navrhovatelia zvolili koncept, aby individuálne pracovnoprávne vzťahy boli upravené v Zákonníku práce, príp. v ostatných pracovnoprávnych predpisoch a kolektívne pracovnoprávne vzťahy, vrátane právnej úpravy štrajku, kolektívneho vyjednávania a tripartity v samostatnom predpise. 

Návrh nového zákona ruší dnešný inštitút nanútených extenzií (rozširovania) kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Takisto sa vracia do zákona podmienka, aby odborová organizácia, ktorá chce zastupovať všetkých zamestnancov, mala členskú základňu v rozsahu aspoň 30 % zamestnancov daného podniku.

Účinnosť tohto zákona sa navrhuje na 1. január 2015.

 • Viac tu.
 

Novela zákona o investičnej pomoci – prvé čítanie (predkladajú poslanci za Most-Híd)

Skupina poslancov strany Most-Híd chce zmeniť nastavené podmienky tak, aby sa aj domáci podnikatelia mohli zapojiť do investičných projektov. Poslanci zároveň navrhujú, aby o schválení investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 mil. eur vždy rozhodovala Vláda SR. 

Novela má navrhnutú účinnosť od 1. decembra 2014.

 • Viac tu.

Novela zákona o investičnej pomoci – prvé čítanie (predkladajú poslanci za SaS)

Poslanci Jozef Mihál a Jana Kiššová navrhujú vypustiť tie časti zákona o investičnej pomoci, ktoré boli prijaté poslednou novelou zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

„Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré vylučujú vládu SR z rozhodovania o investičnej pomoci vo forme daňovej pomoci na základe výšky investičného zámeru, ustanovenia, ktoré tento investičný zámer definujú a ustanovenie, ktoré zaväzuje žiadateľa doplniť žiadosť o investičnú pomoc čestným vyhlásením, že bude žiadateľ v postavení predávajúceho vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,“ uvádzajú predkladatelia novely.

Účinnosť zmien je navrhnutá od 1. decembra 2014.

 • Viac tu.

⇒ Vládna novela zákona o sociálnom poistení 

⇒ Vládna novela Obchodného zákonníka

⇒ Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel

Vládna novela zákona o sociálnom poistení – prvé čítanie

Na základe pripravenej novely by sa mala hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, pre študentov stredných a vysokých škôl zvýšiť na jednotnú sumu 200 eur. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa novelou odstráni veková diferenciácia študentov, ktorá podľa platnej právnej úpravy vplývala na hranicu príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený. 

Novela by účinnosť mala nadobudnúť od 1. januára 2015. 

Vládna novela Obchodného zákonníka – prvé čítanie

Jednou z hlavných zmien v pripravenej novele Obchodného zákonníka je vytvorenie dvoch typov spoločností s ručením obmedzeným, a to „riadnych“, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a „start – up“ spoločností s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základnými imaním od 1 eura.

„Právna úprava ich statusu však bude zakladať niektoré obmedzenia, najmä pokiaľ ide o tvorbu vlastných zdrojov, ich udržiavanie a vyplácanie zisku,“ upozorňuje predkladateľ novely, Ministerstvo spravodlivosti SR.

Pripravené zmeny v Obchodnom zákonníku by mali účinnosť nadobudnúť 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Tip: Eseročka s jedným eurom? Nech sa páči… alebo radšej ZABUDNITE!!!!

Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel – prvé čítanie

Ministerstvo financií pripravilo aj zásadnú zmenu v systéme zdaňovania motorových vozidiel. Rezort vyníma zdaňovanie motorových vozidiel z fakultatívnych miestnych daní a zavádza túto daň ako štátnu, upravenú novým samostatným zákonom. 

Základné atribúty zdaňovania motorových vozidiel, ako je predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov a správa dane, sa v rámci nového zákona zachovávajú. Jednotne sa však upravujú sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celého Slovenska. Podľa v súčasnosti platnej úpravy si výšku dane z motorových vozidiel upravujú vyššie územné celky.

Nový zákon o dani z motorových vozidiel by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2014, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015. 

Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh – prvé čítanie

Touto novelou chce Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS) rozšíriť okruh surovín, z ktorých je možný páliť alkohol v pestovateľských páleniciach, a to okrem ovocia aj na obilniny. „Tie sú tiež vhodnou surovinou na výrobu tradičných typov alkoholu, akou je ražovica alebo ražná pálenka. Uvedenou zmenou sa dosiahne aj lepšie využitie kapacít pestovateľských páleníc, ktoré majú dnes väčšinou len sezónnu prevádzku,“ argumentuje poslanec.  

Účinnosť novely bola pôvodne navrhnutá od začiatku septembra 2014.

 • Viac tu.
 

Vládna novela zákona o službách zamestnanosti – prvé čítanie

Od začiatku budúceho roka by sa mal na základe novely zaviesť nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta, a to v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Ministerstvo práce tak chce rozšíriť nástroje pomoci a podpory účastníkom na trhu práce o nové aktívne opatrenie na trhu práce špecificky zamerané na riešenie zamestnanosti mladých ľudí. 

Príspevok má byť určený pre mladých ľudí, ktorí nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Novelou je stanovená veková hranica pre možných poberateľov príspevku, a to 29 rokov, pričom vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa má toto opatrenie vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

⇒ Vládna novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

⇒ Vládna novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

⇒ Vládna novela zákona o štátnej štatistike

Vládna novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení – prvé čítanie

Cieľom tejto novely je v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia zlepšiť kvalitu investícií. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by sa pri posudzovaní rizík malo predchádzať výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra. „Všeobecná zásada proti nadmernému spoliehaniu sa na úverové ratingy by preto mala byť začlenená do postupov a systémov riadenia rizík inštitúcií a prispôsobená ich osobitostiam,“ upozorňuje rezort práce. 

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. decembra 2014.

 • Viac tu.

Vládna novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja – prvé čítanie

Ministerstvo financií chce touto novelou ustanoviť mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov niektorým daňovníkom. A to v prípade, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami. 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2014, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, resp. 1. februára 2015.

 • Viac tu.

Vládna novela zákona o štátnej štatistike – prvé čítanie

Na základe tejto novely by sa mala komunikácia podnikateľských subjektov so Štatistickým úradom SR pri zisťovaní štatistických údajov vykonávať takmer výhradne elektronickou formou. Už v súčasnosti je pritom úrad schopný prijímať údaje od všetkých spravodajských jednotiek elektronicky, ale táto jeho spôsobilosť sa využíva len na 29 %.

Ministerstvo financií priznáva, že prijatie tejto novely bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže sa odstráni možnosť výberu medzi elektronickou a listinnou komunikáciou so Štatistickým úradom SR pre väčšinu podnikateľských subjektov. Týkať sa to pritom bude všetkých právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem jedného bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 • Viac tu.

Novela zákona o ochrane národnej bezpečnosti pri zmene vlastníctva strategického majetku – prvé čítanie

Hlavným cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľov Miroslava Beblavého a Lucie Žitňanskej vytvoriť podmienky pre zabezpečenie národnej bezpečnosti Slovenska vo vzťahu k vlastníctvu takého strategického majetku, ktorý by mohol byť po zmene vlastníctva v rukách osoby za určitých okolností ohrozujúcej dôležité potreby celého štátu, a tým aj občanov Slovenska.

Medzi národnú bezpečnosť v tejto súvislosti možno podľa poslancov zaradiť najmä obranyschopnosť či energetickú bezpečnosť ako oblasti, na ktorých fungovaní existuje verejný záujem.

Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. decembra 2014.

 • Viac tu.
 

Návrh zákona o lobingu – prvé čítanie (predkladá nezaradený poslanec Daniel Lipšic)

Lobing a lobistický kontakt, ako ich definuje návrh zákona, predstavujú podľa Daniela Lipšica legitímny spôsob participácie na rozhodovacích procesoch verejnej moci, osobitne na legislatívnom procese. Cieľom navrhovaného zákona je ustanoviť právnu reguláciu lobingu, práva a povinnosti lobistov a verejných činiteľov, ako aj zabezpečiť transparentnosť lobingových aktivít. Lobing, ako živnosť, bude podľa predkladateľa regulovaný aj v rámci platných ustanovení živnostenského zákona. 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Parlament sa bude zaoberať aj piatimi poslaneckými návrhmi na zmenu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH

Novela zákona o dani z príjmov – prvé čítanie (predkladá poslanec Peter Osuský)

Touto novelou poslanec navrhuje zaviesť, aby si nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov mohli uplatňovať aj poberatelia starobných dôchodkov. V súčasnosti túto možnosť poberatelia starobných dôchodkov podľa neho na rozdiel od iných osôb nemajú. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Novela zákona o dani z príjmov a o rodičovskom príspevku – prvé čítanie (predkladajú poslanci za SDKÚ-DS Ľudovít Kaník a Viliam Novotný)

Poslanci navrhujú zvýšenie sumy daňového bonusu na štvrté a ďalšie dieťa na štvornásobok základnej sumy daňového bonusu. Cieľom novely je zvýšiť motiváciu nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok.

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) – prvé čítanie (predkladá poslanec Alojz Hlina)

Novelou zákona o DPH Alojz Hlina navrhuje znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10 % u niektorých vybraných druhov potravinárskych výrobkov a iných presne špecifikovaných produktov. Cieľom tejto zmeny je zvýhodniť vlastnú produkciu niektorých druhov potravinárskych produktov v regiónoch Slovenska. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. decembra 2014. 

Novela zákona o DPH – prvé čítanie (predkladáj skupina poslancov strany Most-Híd)

Poslanci strany Most-Híd navrhujú opätovne znížiť základnú sadzbu DPH na 19 %. Zároveň navrhujú  doplniť prílohu zákona o položky, na ktoré sa bude uplatňovať znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 %. Konkrétne o potraviny vrátane nápojov, okrem alkoholických nápojov.  

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015. 

 • Viac tu.

Novela zákona o DPH – prvé čítanie (predkladajú poslanci hnutia OĽaNO)

Hlavným cieľom novely je znížiť DPH na potraviny zo súčasných 20 % na 10 %, pričom predkladatelia zároveň navrhujú  na plné pokrytie výpadku zvýšiť daň z príjmov pre vysoko ziskové banky a regulované spoločnosti na úroveň 39 %. 

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Zákon o lobingu – prvé čítanie (predkladá skupina poslancov KDH)

Skupina poslancov KDH predkladá tento zákon s cieľom  zvýšiť transparentnosť v komunikácii medzi verejnými funkcionármi a záujmovými skupinami a tým ustanoviť základný rámec právnej regulácie už v existujúcom prostredí, vo vzťahu  medzi lobujúcim a lobovanými.

Účinnosť zákona poslanci navrhujú od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X