Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Obnovujete si živnosť? Pozrite sa, aké odvody vás tento rok neminú

25. apríla 2016 Tlačiť

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) preruší živnosť a po istom čase ju obnoví (pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky), prípadne svoju živnosť zruší a po istom čase si založí novú, odo dňa obnovenia živnosti, resp. založenia novej živnosti sa jej obnovuje aj povinnosť platiť mesačný preddavok na zdravotné poistenie a za istých podmienok aj povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.

 

Odporúčame ebook:

Ak sa SZČO po ukončení pozastavenia živnosti obnoví povinnosť platiť sociálne odvody, začína ich platiť v takej výške, v akej si ich vypočítala podľa posledného daňového priznania. Takýto postup sa uplatňuje od 1. januára 2011. Zaviedol ho bývalý minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál v rámci zahladzovania dier pri platení odvodov.

Do konca júna tohto roka sa pri posudzovaní toho, či sa SZČO obnoví platenie sociálnych odvodov, berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2014. Obnovenie povinného platenia poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie sa pritom do 30. júna tohto roka týka tých SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2014 presiahol 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2015. Ide o sumu 4 944 eur.

Ak SZČO v roku 2014 podnikala a v daňovom priznaní za rok 2014 nevykázala hrubý príjem vyšší ako 4 944 eur, živnosť si obnoví alebo si založí novú živnosť do 30. júna tohto roka, sociálne odvody naďalej nemusí platiť.

Platenie povinných sociálnych odvodov sa do 30. júna tohto roka neobnovuje ani tej SZČO, ktorá mala prerušenú živnosť celý rok 2014, a preto daňové priznanie za rok 2014 ani nepodávala.

Od 1. júla tohto roka sa už berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2015. Od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka sa povinnosť platiť sociálne odvody po skončení prerušenia živnosti obnoví tým SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2015 presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2016. V tomto prípade je to suma 5 184 eur.

Tým SZČO, ktoré podnikali v roku 2015 a nedosiahli hrubý príjem vyšší ako 5 184 eur, sa tak po obnovení živnosti po 1. júli tohto roka neobnoví povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie.  Od 1. júla tohto roka sa povinnosť platiť sociálne poistenie neobnoví tej SZČO, ktorá si prerušila živnosť na celý rok 2015, a preto nepodáva daňové priznanie za minulý rok.

Príklad č. 1 

Živnostník mal v roku 2014 hrubé príjmy 4 000 eur. Keďže boli pod hranicou pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (suma 4 944 eur za rok 2014), tak povinné sociálne odvody od 1. júla 2015 neplatí. V roku 2015 platí len preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 57,68 eura.

Od 1. novembra 2015 si prerušil živnosť na pol roka, a preto za obdobie od 1. novembra 2015 do 30. apríla 2016 neplatí sociálne odvody. Zdravotné odvody v tomto období za tohto živnostníka platí buď štát (ak sa evidoval ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si našiel prácu ako zamestnanec) alebo si ich živnostník počas prerušenia živnosti platí sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2015 išlo o sumu 57,68 eura mesačne a na rok 2016 minimálne poistné predstavuje 60,06 eura mesačne).

Od 1. mája 2016 sa mu živnosť obnoví.

Od tohto dňa bude vzhľadom na príjmy za rok 2014 povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 60,06 eura (ide o minimálny preddavok platný v roku 2016). Povinné sociálne odvody od 1. mája 2016 naďalej neplatí.

Od 1. júla 2016 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2015. Živnostník dosiahol za rok 2015 hrubé príjmy 5 025 eur. Keďže je pod hranicou pre vznik povinnosti platiť dôchodkové a nemocenské poistenie (od 1. júla 2016 je to suma 5 148 eur), sociálne odvody v období od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 naďalej neplatí.  

Príklad č. 2 

Živnostník mal v roku 2015 hrubé príjmy 30 000 eur, základ dane 10 000 eur a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 4 200 eur.

Od 1. júla 2016 sa mu z tohto základu dane vypočítajú povinné sociálne odvody.  Jeho vymeriavací základ určíme tak, že sčítame základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo vydelíme číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486 (platným na rok 2016).

Ide o nasledovný výpočet: 

Vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov:10 000+4 200/12/1,486 = 796,32 eura

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúchajú odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 263,98 eura. Sociálne odvody v tejto výške živnostník prvýkrát zaplatí za júl 2016 najneskôr do 8. augusta 2016. Preddavok na poistné na zdravotné poistenie platí živnostník v roku 2016 podľa základu dane z roku 2014 napríklad vo výške 110 eur mesačne.       

Od 1. septembra 2016 si preruší živnosť na pol roka, a preto za obdobie od 1. septembra 2016 do 28. februára 2017 sociálne odvody neplatí. Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2016 ide o sumu 60,06 eura mesačne).

Od 1. marca 2017 svoju živnosť obnoví.Od tohto dňa je ako SZČO povinný platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2017. Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2015 (10 000 eur), k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody (4 200 eur), súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2015) a koeficientom 1,486 (koeficient platný od roku 2015) a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba). 

Ide o tento výpočet: (10 000 + 4 200/12/1,486) x 0,14 = 111,49 eura 

Od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 tak bude táto SZČO platiť preddavok na zdravotné poistenie v sume 111,49 eura.  Za obdobie od 1. marca 2017 do 30. júna 2017 bude tiež opäť platiť povinné sociálne odvody, a to v pôvodnej sume 263,98 eura.  Od 1. júla 2017 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2016.

Príklad č. 3 

Živnostník mal v roku 2014 hrubé príjmy 22 000 eur, základ dane 3 000 eur a na sociálne a zdravotné odvody v roku 2014 vynaložil 2 223 eur.

Od 1. júla 2015 sa mu z tohto základu dane vypočítali povinné sociálne odvody. Jeho vymeriavací základ sa určil tak, že sa sčítal základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo sa vydelilo číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486 (platným na rok 2015).

Ide o nasledovný výpočet:

3 000+2 223/12/1,486 = 292,90 eura

Keďže jeho vypočítaný vymeriavací základ bol v roku 2015 nižší ako minimálny vymeriavací základ v sume 412 eur, sociálne odvody musel od 1. júla 2015 platiť z tohto minimálneho základu. Minimálnemu vymeriavaciemu základu 412 eur prislúchajú sociálne odvody v sume 136,58 eura.  Preddavok na poistné na zdravotné poistenie platil živnostník v roku 2015 podľa základu dane za rok 2013, a to v minimálnej možnej výške 57,68 eura.

Od 1. septembra 2015 si prerušil živnosť na jeden rok a preto za obdobie od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016 neplatí povinné sociálne odvody. Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2015 ide o sumu 57,68 eura mesačne a na rok 2016 minimálne poistné predstavuje 60,06 eura mesačne).

Od 1. septembra 2016 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je opäť povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2016. Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2014 (3 000 eur), k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody, súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2014) a koeficientom 1,486 (koeficient platný na rok 2016) a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba).

Ide o tento výpočet:

(3 000 + 2 223/12/1,486) x 0,14 = 41 eur

Minimálnym mesačným preddavkom na zdravotné poistenie pre SZČO na rok 2016 je však suma 60,06 eura, a preto musí táto SZČO za obdobie od 1. septembra 2016 do 31. decembra 2016 platiť preddavok vo výške 60,06 eura.

Od 1. septembra 2016 sa živnostníkovi nanovo posúdi povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, a to podľa hrubých príjmov za rok 2015. Ak boli jeho hrubé príjmy za rok 2015 (január až august) nižšie ako 5 148 eur (hranica pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody platná od 1. júla 2016), tak sociálne odvody za obdobie od 1. septembra 2016 do 30. júna 2017 povinne neplatí. Ak však hrubé príjmy živnostníka za rok 2015 presiahli sumu 5 148 eur, Sociálna poisťovňa mu nanovo k 1. septembru 2016 vypočíta vymeriavací základ a výšku odvodov podľa základu dane za rok 2015.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

obnovenie živnostiPrémiový obsahsociálne odvodyzdravotné odvody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

20jan8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

20jan8:30Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) - Workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Verejné obstarávanie-obstarávateľ

20jan8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X