Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Odvody pri podnikaní na predčasnom dôchodku – hodnoty za rok 2014

Odvody pri podnikaní na predčasnom dôchodku - hodnoty za rok 2014
Fotobanka Pixmac
20. júna 2014 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá len tá osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Na predčasnú starobnú penziu má nárok ten, čo neplatí povinné dôchodkové poistenie

Po zavedení dôchodkových odvodov z dohôd od začiatku minulého roka, čo znamená zákaz súbežného poberania predčasného dôchodku a práce na dohodu, zostala samostatná zárobková činnosť za istých podmienok jedinou možnosťou zárobku, počas ktorej môže penzista dostávať zo Sociálnej poisťovne predčasnú penziu.
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku totiž nemá len tá osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Z toho vyplýva, že samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá neplatí povinné dôchodkové poistenie, má na predčasnú starobnú penziu nárok.
Podnikateľ nepríde o predčasný starobný dôchodok, ak:
1. jeho ročný hrubý príjem z podnikania (tržby) nepresiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2013 ide o hranicu 4 830 eur (12×402,5 eura). V tomto prípade mu totiž od 1. júla 2014 nevznikne povinnosť platiť povinné dôchodkové a nemocenské poistenie a preto mu Sociálna poisťovňa nepozastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. Pri nízkych hrubých príjmoch má teda osoba naďalej nárok na predčasnú penziu.

2. jeho ročný hrubý príjem síce presiahne 12- násobok minimálneho vymeriavacieho základu, teda za rok 2013 sumu 4 830 eur, avšak povinné dôchodkové a nemocenské poistenie mu vznikne až po tom, ako dosiahne dôchodkový vek a ako mu poisťovňa začne vyplácať riadny starobný dôchodok. V tomto prípade už nestihne byť ako predčasný penzista dôchodkovo poistený a preto nestratí nárok na predčasný dôchodok. Povinne dôchodkovo poistený už bude ako riadny starobný dôchodca, čo zákon umožňuje. Poberanie riadneho starobného dôchodku totiž na rozdiel od predčasnej penzie nie je podmienené tým, aby osoba nebola dôchodkovo poistená.

Príklady

Príklad 1:
Muž podniká a jeho hrubý príjem za rok 2012 dosiahol 4 500 eur. Bol tak pod hranicou 4 716 eur (hranica platná na rok 2012), od ktorej by mu od 1. júla 2013 vzniklo povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Ako SZČO teda nemusí platiť dôchodkové a nemocenské poistenie a preto môže požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok (ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac dva roky a jeho predčasná penzia bude aspoň 237,8 eura, teda 1,2-násobkom aktuálnej sumy životného minima). 
Sociálna poisťovňa mu priznala predčasný starobný dôchodok od 15. marca 2014. Dôchodkový vek (nárok na riadny starobný dôchodok) dosiahne 10. februára 2016. Ak o predčasnú penziu nechce prísť, jeho hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov za rok 2013 musí byť pod hranicou 4 830 eur. 
Ak by bol jeho hrubý príjem za rok 2013 napríklad 5 000 eur, od 1. júla 2014 by mu ako SZČO vznikla povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské odvody. Následkom toho by mu Sociálna poisťovňa stopla vyplácanie predčasného starobného dôchodku, a to od júla 2014. 
Príklad 2:
Muž podniká a jeho hrubý príjem za rok 2012 dosiahol 3 700 eur. Bol tak pod hranicou 4 716 eur (hranica platná na rok 2012), od ktorej by mu od 1. júla 2013 vzniklo povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Ako SZČO teda nemusí platiť dôchodkové a nemocenské poistenie a preto môže po splnení zákonných podmienok požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok.
Sociálna poisťovňa mu priznala predčasný starobný dôchodok od 15. januára 2014. Dôchodkový vek (nárok na riadny starobný dôchodok) dosiahne 25. júna 2014. 
Keďže povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie na základe príjmov za rok 2013 mu vznikne najskôr od 1. júla 2014, môže mať za rok 2013 aj vyšší hrubý príjem ako 4 830  eur (ide o hranicu hrubého príjmu, po presiahnutí ktorej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody). 
Ak by bol jeho hrubý príjem za rok 2013 napríklad 8 000 eur, od 1. júla 2014 by mu ako SZČO vzniklo povinné platenie dôchodkových a nemocenských odvodov. To však už nebude mať žiadny vplyv na vyplácanie predčasného starobného dôchodku. Predčasná penzia sa totiž k 25. júnu 2014, ku dňu dosiahnutia dôchodkového veku, transformuje na riadny starobný dôchodok. Pre tohto podnikateľa to bude znamenať, že k 1. júlu 2014 môže byť povinne dôchodkovo poistenou SZČO a súčasne bude dostávať riadny starobný dôchodok. 

Odvody do zdravotnej poisťovne

Poberateľ predčasného starobného dôchodku je z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva predčasnú penziu a popri tom podniká, tak sa na neho v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO.
V čase poberania predčasnej penzie preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 56,35 eura (minimálny preddavok na rok 2014). Ak by osoba začala podnikať ako predčasný penzista, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.
V prípade, že osoba podnikala ešte pred nástupom na predčasný dôchodok a ako SZČO platila minimálny preddavok 56,35 eura, tak od začiatku poberania predčasného dôchodku už platiť minimálne preddavky nemusí. Preddavky totiž platí v takej výške, v akej jej ich zdravotná poisťovňa vypočítala v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ak tejto osobe vyšiel preddavok napríklad 10 eur mesačne, tak počas predčasnej penzie platí preddavok v takejto sume.
Od 1. januára minulého roka platí novinka, podľa ktorej štát nie je platiteľom poistného za poberateľov dôchodkov (ani za ostatných poistencov štátu), ak ich ročný vymeriavací základ presiahne 15-násobok životného minima (pre rok 2013 ide o sumu 2 918,7 eura).
Ešte vlani platilo pravidlo, že ak by v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2013 (ktoré zdravotná poisťovňa vykoná v roku 2014) vykázal predčasný starobný dôchodca vymeriavací základ vyšší ako 2 918,7 eura, tak by sa už na neho ako SZČO spätne za rok 2013 vzťahoval vlaňajší minimálny vymeriavací základ 393 eur a k tomu prislúchajúce minimálne odvody 55,02 eura mesačne.
Ministerstvo zdravotníctva však nakoniec toto pravidlo s účinnosťou od 1. januára tohto roka zrušilo. To, že predčasný penzista ako SZČO prestane byť poistencom štátu, tak nebude mať žiadny vplyv na výšku jeho zdravotných odvodov. Poistné na zdravotné poistenie totiž tak ako doteraz odvedie zo svojho reálne dosiahnutého príjmu. Nebude sa teda na neho vzťahovať minimálny vymeriavací základ ani v prípade, ak prestane byť poistencom štátu (ak vykáže za rok 2013 vymeriavací základ vyšší ako 2 918,7 eura).

Príklady

Príklad 1:
Muž podniká od marca 2012. Za rok 2012 vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem (tržby) 4 050 eur, základ dane napríklad 2 340 eur a na zdravotných odvodoch zaplatil 470 eur. Od 1. júla 2013 mu preto nevznikla povinnosť platiť sociálne odvody, keďže nepresiahol hranicu hrubého príjmu na úrovni 4 716 eur (platnú na rok 2012) pre vznik povinnosti platiť poistné. Platí teda len minimálne zdravotné odvody, ktoré od 1. januára 2014 dosahujú 56,35 eura. 
Požiada Sociálnu poisťovňu o vyplácanie predčasného starobného dôchodku (splnil všetky zákonné podmienky pre vznik nároku). Sociálna poisťovňa mu prizná predčasnú penziu od  1. júna 2014 s tým, že dôchodkový vek dosiahne od 18. februára 2016. Od tohto dňa sa stáva poistencom štátu, čo znamená, že nie je povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 56,35 eura. Ak mu preddavky vyšli v ročnom zúčtovaní za rok 2012 v sume napríklad 15 eur, tak od 1. júna 2014 platí preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume. 
Za rok 2013 vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem 4 700 eur, základ dane v sume 2 500 eur a na zdravotné poistenie odviedol 660 eur. Jeho hrubý príjem nepresiahol hranicu pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (za rok 2013 ide o sumu 4 830 eur), a preto od 1. júla 2014 naďalej nebude povinný platiť sociálne odvody. Znamená to, že bude mať naďalej nárok na poberanie predčasného starobného dôchodku. 
Za rok 2014 dosiahne predčasný penzista ako SZČO hrubý príjem 4 850 eur, základ dane 2 100 eur a na zdravotné poistenie odvedie 386,75 eura (5 mesiacov 56,35 eura a 7 mesiacov 15 eur).
Ani od 1. júla 2015 mu tak nevznikne povinnosť platiť sociálne odvody, keďže hranicou pre vznik povinnosti platiť povinné dôchodkové a nemocenské poistenie bude za rok 2014 hrubý príjem vo výške 4 944 eur (ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu v roku 2015). Naďalej tak bude mať nárok na vyplácanie predčasného starobného dôchodku. 
V roku 2015 mu jeho zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2014. K jeho základu dane pripočíta zaplatené odvody na zdravotné poistenie v roku 2014, súčet vydelí koeficientom 1,6 (platným na rok 2014) a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
Ide o tento výpočet:
2 100+386,75/1,6×0,14 = 217,59 eura
Predčasný dôchodca však bol v roku 2014 poistencom štátu až od 1. júna 2014, a preto sa na neho za január až máj vzťahoval minimálny vymeriavací základ 402,5 eura a k tomu prislúchajúce minimálne odvody 56,35 eura. Znamená to, že za rok 2014 bol povinný na zdravotnom poistení zaplatiť najmenej 281,75 eura (za január až máj 5×56,35 eura). 
V skutočnosti však penzista v roku 2014 zaplatil preddavky na zdravotné poistenie v sume 386,75 eura. Za rok 2014 mu tak zdravotná poisťovňa vykáže preplatok vo výške 105 eur. Tento preplatok zdravotná poisťovňa zdaní (19-percentnou sadzbou dane) a SZČO vráti 85,05 eura. 
Súčasne zdravotná poisťovňa SZČO v rámci ročného zúčtovania za rok 2014 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2016. Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 (koeficient platný od roku 2015) a počtom mesiacov podnikania v roku 2014 (12) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
Ide o tento výpočet: 
2 100+386,75/1,486/12×0,14 = 19,52 eura. 
Za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 tak bude penzista platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 19,52 eura. Je totiž poistencom štátu, a preto sa na neho nevzťahuje povinnosť platiť minimálne preddavky pre SZČO. 
Príklad 2:
Žena je do 31. marca 2014 zamestnaná. Od 1. apríla 2014 ukončila pracovný pomer a k tomuto dátumu jej Sociálna poisťovňa priznala predčasný starobný dôchodok (dôchodkový vek dosiahne 12. januára 2016). Od 1. júla 2014 začne podnikať. 
Poistné na sociálne poistenie začne ako SZČO platiť najskôr od 1. júla 2015, a to v prípade, ak jej hrubý príjem (tržby) za rok 2014 presiahne 4 944 eur. 
Jej hrubý príjem ako SZČO za rok 2014 dosiahol 6 800 eur a základ dane 2 300 eur, zdravotné a sociálne odvody v roku 2014 neplatila. Vzhľadom na to začne od 1. júla 2015 povinne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie najmenej v sume vyše 136,57 eura (minimálna suma sociálnych odvodov platná na rok 2015). 
Keďže sa žena stala od 1. júla 2015 povinne dôchodkovo poistenou SZČO, Sociálna poisťovňa jej od júla 2015 zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. 
Od 12. januára 2016 však dosiahne dôchodkový vek, jej predčasný starobný dôchodok sa jej od tohto dátumu zmení na riadny starobný dôchodok a poisťovňa jej riadnu starobnú penziu začne od januára 2016 vyplácať (pôvodný predčasný starobný dôchodok sa pritom po zmene na riadny starobný dôchodok primerane zvýši za obdobie, kedy žena predčasnú penziu nedostávala, teda za obdobie od júla 2015 do 12. januára 2016). 
Od 1. apríla 2014 sa ako poberateľka predčasnej penzie stáva z hľadiska zdravotného poistenia poistenkyňou štátu. Znamená to pre ňu to, že hoci od 1. júla 2014 začne podnikať, preddavok na zdravotné poistenie ako SZČO platiť nemusí. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si vysporiada v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2014.
V roku 2015 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2014. Jej základ dane vydelí koeficientom 1,6 (platným na rok 2014) a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
Ide o tento výpočet:
2 300/1,6×0,14 = 201,25 eura
Keďže žena bola počas celého obdobia podnikania v roku 2014 (júl až december 2014) poistenkyňou štátu (ako poberateľka predčasnej penzie), nevzťahuje sa na ňu minimálny vymeriavací základ pre SZČO. Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 2014 odvedie svojej zdravotnej poisťovni z vymeriavacieho základu vypočítaného z reálneho základu dane, teda v sume 201,25 eura.
Súčasne zdravotná poisťovňa žene v rámci ročného zúčtovania za rok 2014 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2016. Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane za rok 2014 vydelí koeficientom 1,486 (koeficient platný od roku 2015) a počtom mesiacov podnikania v roku 2014 (6) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).
Ide o tento výpočet: 
2 300/1,486/6×0,14 = 36,11 eura 
Za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 tak bude penzista platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 36,11 eura. Je totiž poistencom štátu, a preto sa na neho nevzťahuje povinnosť platiť minimálne preddavky pre SZČO. 

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako dôchodcaPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep9:30Budúcnosť recruitingu s CHAT GPT9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X