Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Odvody pri podnikaní na predčasnom dôchodku

Starší muž v obleku držiaci poznámkový blok
Fotobanka Pixmac
23. apríla 2013 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť
 
Odporúčame ebook:
Po zavedení dôchodkových odvodov z dohôd, čo znamená zákaz súbežného poberania predčasného dôchodku a práce na dohodu, zostala samostatná zárobková činnosť za istých podmienok jedinou možnosťou zárobku, počas ktorej môže penzista dostávať zo Sociálnej poisťovne predčasnú penziu.
Odporúčame ebook:

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, totiž, nemá len tá osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Predčasný penzista môže podnikať ako SZČO

Z legislatívnych zmien aktuálne vyplýva, že živnostník, ktorá neplatí povinné dôchodkové poistenie, má na predčasnú starobnú penziu nárok.

Podnikateľ teda nepríde o predčasný starobný dôchodok, ak:

  • jeho ročný hrubý príjem z podnikania (tržby) nepresiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2012 ide o hranicu 4 716 eur (12×393 eur). V tomto prípade mu totiž od 1. júla 2013 nevznikne povinnosť platiť povinné dôchodkové a nemocenské poistenie, a preto mu Sociálna poisťovňa nepozastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. Pri nízkych hrubých príjmoch má teda osoba naďalej nárok na predčasnú penziu.
  • jeho ročný hrubý príjem síce presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, teda za rok 2012 sumu 4 716 eur, avšak povinné dôchodkové a nemocenské poistenie mu vznikne až po tom, ako dosiahne dôchodkový vek a ako mu poisťovňa začne vyplácať riadny starobný dôchodok. V tomto prípade už nestihne byť ako predčasný penzista dôchodkovo poistený, a preto nestratí nárok na predčasný dôchodok. Povinne dôchodkovo poistený už bude ako riadny starobný dôchodca, čo zákon umožňuje. Poberanie riadneho starobného dôchodku totiž na rozdiel od predčasnej penzie nie je podmienené tým, aby osoba nebola dôchodkovo poistená (viď Príklad 2).

Príklad 1:
Muž podniká a jeho hrubý príjem za rok 2011 dosiahol 4 020 eur. Bol tak pod hranicou 4 078,70 eur (hranica platná na rok 2011), od ktorej by mu od 1. júla 2012 vzniklo povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Ako SZČO teda nemusí platiť dôchodkové a nemocenské poistenie, a preto môže požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok (ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac 2 roky a jeho predčasná penzia bude aspoň 233,40 eur, teda 1,2-násobkom životného minima).

Sociálna poisťovňa mu priznala predčasný starobný dôchodok od 15. marca 2013. Dôchodkový vek (nárok na riadny starobný dôchodok) dosiahne napríklad 10. marca 2015. Ak o predčasnú penziu nechce prísť, jeho hrubý príjem za rok 2012 musí byť pod hranicou 4 716 eur. Ak by bol jeho hrubý príjem za rok 2012 napríklad 5 000 eur, od 1. júla 2013 by mu ako SZČO vzniklo povinné platenie dôchodkových a nemocenských odvodov. Následkom toho by mu Sociálna poisťovňa stopla vyplácanie predčasného starobného dôchodku, a to od júla 2013.

Príklad 2:

Muž podniká a jeho hrubý príjem za rok 2011 dosiahol 3 700 eur. Bol tak pod hranicou 4 078,7 eura (hranica platná na rok 2011), od ktorej by mu od 1. júla 2012 vzniklo povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Ako SZČO teda nemusí platiť dôchodkové a nemocenské poistenie a preto môže po splnení zákonných podmienok požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa mu priznala predčasný starobný dôchodok od 15. januára 2013. Dôchodkový vek (nárok na riadny starobný dôchodok) dosiahne napríklad 25. júna 2013.
Keďže povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie na základe príjmov za rok 2012 mu vznikne najskôr od 1. júla 2013, môže mať za rok 2012 aj vyšší príjem ako 4 716 eur. Ak by bol jeho hrubý príjem za rok 2012 napríklad 8 000 eur, od 1. júla 2013 by mu ako SZČO vzniklo povinné platenie dôchodkových a nemocenských odvodov.
To však už nebude mať žiadny vplyv na vyplácanie predčasného starobného dôchodku. Predčasná penzia sa totiž k 25. júnu 2013, ku dňu dosiahnutia dôchodkového veku, transformuje na riadny starobný dôchodok. Pre tohto podnikateľa to bude znamenať, že k 1. júlu 2013 môže byť povinne dôchodkovo poistenou SZČO a súčasne bude dostávať riadny starobný dôchodok.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Poberateľ predčasného starobného dôchodku je z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva predčasnú penziu a popritom podniká, tak sa na neho v tomto období v zásade nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO. V čase poberania predčasnej penzie tak nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 55,02 eur.

Ak by osoba začala podnikať ako predčasný penzista, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

V prípade, že osoba podnikala ešte pred nástupom na predčasný dôchodok a ako SZČO platila minimálny preddavok 55,02 eur, tak od začiatku poberania predčasného dôchodku už platiť minimálne preddavky nemusí, pretože tie platí v takej výške, v akej jej ich zdravotná poisťovňa vypočítala v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ak tejto osobe vyšiel preddavok napríklad 10 eur mesačne, tak počas predčasnej penzie platí preddavok v takejto sume.

POZOR! Od 1. januára tohto roka platí novinka, podľa ktorej štát nie je platiteľom poistného za poberateľov dôchodkov (ani za ostatných poistencov štátu), ak ich ročný vymeriavací základ presiahne 15-násobok životného minima (aktuálne ide o sumu 2 918,70 eur). Pri vymeriavacom základe vyššom ako 2 918,70 eur sa už na predčasného penzistu ako SZČO vzťahuje minimálny vymeriavací základ 393 eur a k tomu adekvátne minimálne odvody 55,02 eur mesačne.

Suma 2 918,70 eur pritom platí pre tých penzistov, ktorí boli poistencami štátu celý rok. Ak by osoba dostávala predčasný dôchodok v roku 2013 napríklad pol roka, tak stanovená hranica klesá na polovicu, teda na 1 459,35 eur.

Vymeriavaciemu základu v tejto polovičnej sume za rok 2013 zodpovedá základ dane SZČO na úrovni 2 772,80 eur (za rok 2013 sa základ dane bez odpočítania zaplatených odvodov delí koeficientom 1,9). Ak by teda predčasný starobný dôchodca, ktorý dostával predčasnú penziu pol roka, v roku 2013 vykázal ako SZČO základ dane pred odrátaním odvodov vyšší ako 2 772,80 eur, tak sa nebude považovať za poistenca štátu.

Znamená to, že za obdobie polročného poberania predčasnej penzie by musel v ročnom zúčtovaní doplatiť zdravotnej poisťovni 330,12 eur (6×55,02 eur).

Ak by rovnaký predčasný penzista mal základ dane nižší ako 2 772,80 eur, napríklad 2 500 eur, tak by sa za poistenca štátu považoval. Nevzťahoval by sa tak na neho minimálny vymeriavací základ SZČO a najnižšie možné odvody v mesačnej sume 55,02 eur. Zdravotné odvody by v rámci ročného zúčtovania doplatil podľa výšky svojho skutočného zárobku.

Zo základu dane na úrovni 2 500 eur by doplatil poistné na zdravotné poistenie v sume 184,20 eur. (Základ dane vydelíme koeficientom 1,9 a vynásobíme číslom 0,14, teda 14-percentnou sadzbou na zdravotné poistenie).

Príklady 3:
Muž podniká od marca 2011. Za rok 2011 vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem (tržby) 3 900 eur a základ dane pred odpočítaním odvodov napríklad 2 340 eur. Od 1. júla 2012 mu preto nevznikla povinnosť platiť sociálne odvody, keďže nepresiahol hranicu hrubého príjmu na úrovni 4 078,70 eur (platnú na rok 2011) pre vznik povinnosti platiť poistné. Od 1. januára 2013 platí teda len zdravotné odvody v minimálnej sume 55,02 eur.

Požiada Sociálnu poisťovňu o vyplácanie predčasného starobného dôchodku (splnil všetky zákonné podmienky pre vznik nároku). Sociálna poisťovňa mu prizná predčasnú penziu od 1. marca 2013 s tým, že dôchodkový vek dosiahne od 18. februára 2015. Od tohto dňa sa stáva poistencom štátu, čo znamená, že nie je povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 55,02 eura. Ak mu preddavky vyšli v ročnom zúčtovaní za rok 2011 v sume napríklad 15 eur, tak od 1. marca 2013 platí preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume.
Za rok 2013 vykáže v daňovom priznaní hrubý príjem 4 200 eur a základ dane pred odpočítaním zaplatených odvodov v sume napríklad 2 400 eur.
Jeho hrubý príjem nepresiahol hranicu pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (za rok 2012 ide o 4 716 eur a za rok 2013 bude táto hranica ešte vyššia-vzhľadom na pravidelné zvyšovanie minimálneho vymeriavacieho základu), a preto od 1. júla 2014 naďalej nebude povinný platiť sociálne odvody. Znamená to, že bude mať naďalej nárok na poberanie predčasného starobného dôchodku.
Keďže predčasný penzista bol v roku 2013 desať mesiacov poistencom štátu, ak jeho vymeriavací základ za rok 2013 presiahne 2 432,25 eura, (alikvótna časť, teda 10/12 z ročného základu 2 918,7 eura), spätne prestáva byť z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu.
Jeho základu dane 2 400 eur zodpovedá vymeriavací základ 1 263,16 eura (sumu 2 400 eur vydelíme koeficientom 1,9, ktorý je platný pre rok 2013). Vymeriavací základ predčasného penzistu za rok 2013 je tak nižší ako 2 432,25 eura a preto tento predčasný dôchodca ako SZČO zostáva poistencom štátu.
Počas poberania predčasnej penzie (marec až december 2013) sa tak na neho nebude vzťahovať minimálny vymeriavací základ, ani minimálne zdravotné odvody v sume 55,02 eura.
V januári a februári 2013 však bol podnikateľ bez súbehu s poistením od štátu a preto sa za toto obdobie na neho vzťahuje minimálny vymeriavací základ a minimálne mesačné odvody vo výške 55,02 eura. Za rok 2013 je tak predčasný penzista povinný zaplatiť zdravotné poistenie najmenej v sume 110,04 eura.
Keďže však vykázal vymeriavací základ 1 263,16 eura, zaplatí z tejto sumy 14-percentné zdravotné odvody na úrovni 176,84  eura.
Príklad 4:
Žena je do 31. marca 2013 zamestnaná. Od 1. apríla 2013 ukončí pracovný pomer a k tomuto dátumu jej Sociálna poisťovňa prizná predčasný starobný dôchodok (dôchodkový vek dosiahne 12. januára 2015). Od 1. júla 2013 začne podnikať. 

Poistné na sociálne poistenie začne ako SZČO platiť najskôr od 1. júla 2014, a to v prípade, ak jej hrubý príjem (tržby) za rok 2013 presiahol cca. 4 800 eur (presná suma bude známa po tom, ako Štatistický úrad SR zverejní výšku priemernej mzdy na Slovensku v roku 2012).
Jej hrubý príjem ako SZČO za rok 2013 dosiahol 6 800 eur a základ dane napríklad 4 300 eur. Vzhľadom na to začne od 1. júla 2014 povinne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie najmenej v sume vyše 130,27 eura (minimálna suma odvodov platná na rok 2013, od roku 2014 sa táto čiastka zvýši vzhľadom na rast priemernej mzdy za rok 2012).
Keďže sa žena stala od 1. júla 2014 povinne dôchodkovo poistenou SZČO, Sociálna poisťovňa jej od júla 2014 zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. Od 12. januára 2015 však dosiahne dôchodkový vek, jej predčasný starobný dôchodok sa jej od tohto dátumu zmení na riadny starobný dôchodok a poisťovňa jej riadnu starobnú penziu začne od januára 2015 vyplácať (pôvodný predčasný starobný dôchodok sa pritom po zmene na riadny starobný dôchodok primerane zvýši za obdobie, kedy žena predčasnú penziu nedostávala, teda za obdobie od júla 2014 do 12. januára 2015).
Od 1. apríla 2013 sa ako poberateľka predčasnej penzie stáva z hľadiska zdravotného poistenia poistenkyňou štátu. Znamená to pre ňu to, že hoci od 1. júla 2013 začala podnikať, preddavok na zdravotné poistenie ako SZČO platiť nemusí. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si vysporiada v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2013. Jej základu dane vo výške 4 300 eur zodpovedá vymeriavací základ na platenie poistného v sume 2 263,16  eura. (sumu 4 300 eur vydelíme koeficientom 1,9, ktorý je platný pre rok 2013).
Keďže bola v roku 2013 deväť mesiacov (od 1. apríla 2013) poistenkyňou štátu a jej vymeriavací základ presiahol štátom stanovenú hranicu 2 189 eur (alikvótna časť, teda 9/12 z ročného základu 2 918,7 eura), štátnou poistenkyňou už spätne v rámci ročného zúčtovania nebude. Bude to mať za následok to, že sa na ňu bude vzťahovať minimálny vymeriavací základ 393 eur mesačne a minimálne mesačné poistné 55,02 eura.
Znamená to, že za 9-mesačné obdobie poberania predčasného starobného dôchodku (apríl až december 2013) musí zdravotnej poisťovni doplatiť odvody najmenej v sume 495,18  eura, teda 9-násobok minimálneho poistného 55,02 eura. Za apríl až jún 2013 doplatí 165,06 eura (3×55,02) ako samoplatkyňa a za júl až december 330,12 eura (6×55,02) ako SZČO.
Ak by pritom deväť mesiacov v roku 2013 zostala poistenkyňou štátu, nevzťahoval by sa na ňu minimálny vymeriavací základ pre SZČO na úrovni 393 eur a ani minimálne poistné 55,02 eura mesačne. Poistné na zdravotné poistenie by tak v ročnom zúčtovaní za rok 2013 doplatila zo sumy 2 263,16  eura, čomu pri 14-percentnej sadzbe zodpovedá poistné na úrovni 316,84 eura.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X