Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Rodičovská dovolenka a sociálne poistenie v roku 2021

Rodičovská dovolenka
Rodičovská dovolenka Foto: Getty Images
7. júna 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zamestnanec je počas rodičovskej dovolenky v plnej miere krytý sociálnym poistením. Lepšie zarábajúce ženy, prípadne aj lepšie zarábajúci muži, ak na rodičovskú dovolenku nastúpili namiesto ženy, však z hľadiska budúceho dôchodku na období rodičovskej dovolenky strácajú. Naopak, menej zarábajúce ženy môžu z hľadiska budúceho dôchodku na období rodičovskej dovolenky len získať.

V článku si objasníme, aký vplyv má rodičovská dovolenka nielen na budúci dôchodok, ale aj na materskú dávku a dávku v nezamestnanosti. Na príkladoch si ukážeme, koľko dostane žena na materskej dovolenke v roku 2021.

Rodičovská dovolenka a dôchodkové poistenie

Poistné na dôchodkové poistenie platí za ženy na rodičovskej dovolenke štát. Sú pritom poistenkyňami štátu, ak nie sú dôchodkovo poistené ako zamestnankyne alebo samostatne zárobkovo činné osoby, až do šiestich rokov veku dieťaťa. Vymeriavacím základom, z ktorého platí štát poistné, je 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak ide o sumu 655,20 eura (60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019).

Znamená to, že zamestnankyne s hrubou mzdou nižšou ako 655,20 eura a samostatne zárobkovo činné ženy s vymeriavacím základom pod 655,20 eura získajú v tomto roku za obdobie rodičovskej dovolenky v budúcnosti väčší dôchodok, ako keby zostali pracovať.

Počas rodičovskej dovolenky si však svoj budúci dôchodok tento rok zhoršujú tie zamestnankyne, ktoré pred odchodom na rodičovskú dovolenku zarábali v hrubom viac ako 655,20 eura a takisto tie ženy ako SZČO, ktorých vymeriavací základ bol vyšší ako 655,20 eura.

Ak je žena účastníčkou druhého dôchodkového piliera, štát jej v tomto roku počas rodičovskej dovolenky posiela každý mesiac na jej účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevok na dôchodkové sporenie v sume 34,31 eura. Sadzba na dôchodkové sporenie je v tomto roku 5,25 %, avšak na účet sporiteľovi ide 5,23 % z vymeriavacieho základu 655,20 eura, zvyšných 0,25 % zo sumy príspevku (9 centov), čo je 0,02 % z vymeriavacieho základu, smeruje do správneho fondu Sociálnej poisťovne.

Dôchodok z prvého, štátneho penzijného piliera, za jeden rok rodičovskej dovolenky vypočítame tak, že vymeriavací základ štátu v danom roku vydelíme priemernou mzdou na Slovensku v rovnakom roku a výsledné číslo vynásobíme aktuálnou dôchodkovou hodnotou pre daný rok. Tak sa dopracujeme k výške dôchodku v prípade, ak žena nie je sporiteľkou v druhom dôchodkovom pilieri.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Rodičovská dovolenka a nemocenské poistenie
  • Rodičovská dovolenka a poistenie v nezamestnanosti
  • Príklady

Ak je žena sporiteľka v druhom penzijnom pilieri, tak jej dôchodok z prvého piliera za rok 2021 budeme krátiť o 3/13. Ide o pomer príspevkovej sadzby do druhého piliera (5,25 %) v roku 2021 voči súčtu sadzby na starobné poistenie a sadzby do rezervného fondu solidarity (22,75 %).

Vlani dosiahla priemerná mzda na Slovensku 1 133 eur. Medziročne stúpla o 3,8 %. Ak by v tomto roku priemerná mzda na Slovensku vzrástla medziročne o 3,5 %, bola by za rok 2021 na úrovni 1 172 eur.

Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa používa pri výpočte dôchodku v danom roku, pre tento rok predstavuje 14,2107 eura. Aktuálna dôchodková hodnota sa pravidelne zvyšuje k 1. januáru kalendárneho roka o mieru rastu priemernej mzdy na Slovensku.

Potenciálny dôchodok ženy z prvého piliera za jeden rok rodičovskej dovolenky potom v tomto roku vypočítame takto:

655,20/1 172 x 14,2107 = 7,94 eura

Žene, ktorá je sporiteľkou v druhom pilieri, by sa suma dôchodku z prvého piliera za rok 2021 krátila o 3/13, keďže 5,25 % z jej vymeriavacieho základu smeruje na jej účet v druhom pilieri.

Za tento rok by tak suma penzie z prvého piliera predstavovala 6,11 eura (7,94-3/13×7,94).

Ak je žena sporiteľkou v druhom pilieri, má dve deti a na rodičovskej dovolenke s nimi strávila po tri roky, tak za šesť rokov ako by ako poistenkyňa štátu v tomto roku potenciálne získala zo Sociálnej poisťovne dôchodok v sume približne 37 eur.

Rodičovská dovolenka a nemocenské poistenie

Žena počas rodičovskej dovolenky síce nie je nemocensky poistená štátom (štát platí za ženu len dôchodkové poistenie), avšak obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok sa jej započítava pri posúdení nároku na materskú dávku ako obdobie poistenia.

Znamená to, že hoci žena nebola počas rodičovskej dovolenky nemocensky poistená (nepracovala popri poberaní rodičovského príspevku), podľa zákona o sociálnom poistení sa ako keby považuje za nemocensky poistenú a bude mať nárok na materský príspevok aj pri nástupe na ďalšiu materskú dovolenku.

Výška materskej dávky sa v tomto prípade určí z tzv. predpokladaného vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné. V zásade ide o hrubú mzdu zamestnankyne, resp. vymeriavací základ SZČO pred nástupom na predchádzajúcu rodičovskú dovolenku.

Ak žena napríklad v roku 2018 mala vymeriavací základ  1 180 eur mesačne, v roku 2018 odišla na materskú dovolenku a v roku 2021 nastupuje na ďalšiu materskú dovolenku s druhým dieťaťom, tak sa jej materská dávka vypočíta rovnako ako v roku 2018 z vymeriavacieho základu 1 180 eur.

Rodičovská dovolenka a poistenie v nezamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti aj obdobie, počas ktorého mala zamestnankyňa prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Ide teda o rovnaký princíp ako pri nemocenskom poistení.

Žena síce nie je počas rodičovskej dovolenky ako zamestnankyňa (SZČO sa to netýka, keďže tie nie sú povinne poistené v nezamestnanosti) poistená v nezamestnanosti, ale toto obdobie sa zo zákona považuje za poistné obdobie. Výsledkom je to, že žena bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti aj v tom prípade, ak ju jej zamestnávateľ prepustí hneď po návrate z rodičovskej dovolenky.

Výška dávky v nezamestnanosti sa v tomto prípade určuje z hrubej mzdy za obdobie dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Ak teda žena nastúpila na rodičovskú dovolenku napríklad v auguste 2018 a jej zamestnávateľ ju v auguste 2021 po návrate z rodičovskej dovolenky okamžite prepustí, suma dávky v nezamestnanosti sa určí z hrubej mzdy zamestnankyne, ktorú dosahovala v období od augusta 2016 do augusta 2018.

Príklad č.1

Žena ako zamestnankyňa v roku 2017 zarábala v hrubom 1 150 eur mesačne. V septembri 2018 odišla na materskú dovolenku a požiadala Sociálnu poisťovňu o materskú dávku.

Jej denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že úhrn vymeriavacích základov za predošlý rok vydelíme počtom dní v roku.

Ide o tento výpočet:

1 150×12/365 = 37,80 eura

Denná materská dávka z tejto sumy v septembri 2018 tvorila 75 % z denného vymeriavacieho základu. To predstavuje 28,35 eura.

Pri 30-dňovom mesiaci bola materská dávka ženy vo výške 850,50 eura a pri 31-dňovom mesiaci táto dávka dosahovala 878,85 eura.

Žena v júli 2021, teda počas rodičovskej dovolenky, porodí ďalšie dieťa a odíde na ďalšiu materskú dovolenku. Keďže obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa jej započítava ako obdobie poistenia, bude mať táto žena opätovne nárok na materskú dávku.

Materská dávka sa jej pritom vypočíta z rovnakého vymeriavacieho základu ako v septembri 2018. Denná suma materskej dávky tak dosiahne 28,35 eura (0,75 x 37,80 eura).

Pri 30-dňovom mesiaci preto dosiahne 850,50 eura. Pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 878.85 eura.

Príklad č.2

Žena ako samostatne zárobkovo činná osoba v roku 2017 platila poistné na nemocenské poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eura.

V septembri 2018 odišla na materskú dovolenku a požiadala Sociálnu poisťovňu o materskú dávku. Jej denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že úhrn vymeriavacích základov za predošlý rok vydelíme počtom dní v roku.

Ide o tento výpočet:

441,50×12/365 = 14,51 eura

Denná materská dávka pre ženu z tejto sumy v septembri 2018 tvorila 75 % z denného vymeriavacieho základu.

To predstavuje 10,88 eura. Pri 30-dňovom mesiaci materská dávka dosahovala 326,40 eura a pri 31-dňovom mesiaci tvorila 337,28 eura.

Žena v auguste 2021, teda počas rodičovskej dovolenky, porodí ďalšie dieťa a odíde na ďalšiu materskú dovolenku.

Keďže obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa jej započítava ako obdobie poistenia, bude mať táto žena opätovne nárok na materskú dávku.

Materská dávka sa jej pritom vypočíta z rovnakého vymeriavacieho základu ako v septembri 2018. Pôjde o dennú dávku vo výške 10,88 eura. Pri 30-dňovom mesiaci preto dosiahne 326,40 eura. Pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 337,28 eura.

Príklad č.3

Zamestnankyňa odišla v auguste 2018 (6 týždňov pred pôrodom) na materskú a následne na rodičovskú dovolenku.

V deň návratu z rodičovskej dovolenky v septembri 2021 (dieťa dovŕši tri roky) ju zamestnávateľ prepustí.

Žena síce nebola počas rodičovskej dovolenky ako zamestnankyňa poistená v nezamestnanosti, ale toto obdobie sa zo zákona považuje za poistné obdobie. Žena má tak nárok na dávku v nezamestnanosti aj po prepustení po návrate z rodičovskej dovolenky. Výška dávky v nezamestnanosti sa jej určí z jej hrubých zárobkov za posledné dva roky pred odchodom na rodičovskú dovolenku.

Ide teda o zárobky v období od augusta 2016 do augusta 2018. Žena mala v tom čase hrubú mzdu 1 025 eur.

Denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že spočítame hrubú mzdu zamestnankyne za dva roky a vydelíme počtom dní počas dvoch rokov (730 dní). Ide o tento výpočet:

1 025×24/730 = 33,69 eura

Denná výška dávky v nezamestnanosti bude tvoriť 50 % z denného vymeriavacieho základu, teda 16,84 eura.

Pri 30-dňovom mesiaci bude žena dostávať dávku v nezamestnanosti vo výške 505,20 eura. Pri 31-dňovom mesiaci dávka dosiahne 522,04 eura.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPrémiový obsahrodičovská dovolenkarok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X