Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Rodičovská dovolenka a sociálne poistenie v roku 2017

Materská dovolenka
materská dovolenka
4. augusta 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Zamestnanec je počas rodičovskej dovolenky v plnej miere krytý sociálnym poistením. Lepšie zarábajúce ženy, prípadne aj lepšie zarábajúci muži, ak na rodičovskú dovolenku nastúpili namiesto ženy, však z hľadiska budúceho dôchodku na období rodičovskej dovolenky strácajú. Naopak, menej zarábajúce ženy môžu z hľadiska budúceho dôchodku na období rodičovskej dovolenky len získať.

V článku si objasníme vplyv rodičovskej dovolenky nielen na budúci dôchodok, ale aj na materskú dávku a dávku v nezamestnanosti. Na príkladoch si ukážeme, koľko dostane žena na materskej dovolenke v roku 2017.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Rodičovská dovolenka a dôchodkové poistenie
  • Rodičovská dovolenka a nemocenské poistenie
  • Rodičovská dovolenka a poistenie v nezamestnanosti
  • Praktické príklady

Rodičovská dovolenka a dôchodkové poistenie

Poistné na dôchodkové poistenie platí za ženy na rodičovskej dovolenke štát. Sú pritom poistenkyňami štátu, ak nie sú dôchodkovo poistené ako zamestnankyne alebo samostatne zárobkovo činné osoby, až do šiestich rokov veku dieťaťa. Vymeriavacím základom, z ktorého platí štát poistné, je 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

V tomto roku tak ide o sumu 529,80 eura (60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2015).

Znamená to, že zamestnankyne s hrubou mzdou nižšou ako 529,80 eura a samostatne zárobkovo činné ženy s vymeriavacím základom pod 529,80 eura získajú v tomto roku za obdobie rodičovskej dovolenky v budúcnosti väčší dôchodok, ako keby zostali pracovať.

Počas rodičovskej dovolenky si však svoj budúci dôchodok tento rok zhoršujú tie zamestnankyne, ktoré pred odchodom na rodičovskú dovolenku zarábali v hrubom viac ako 529,80 eura a takisto tie ženy ako SZČO, ktorých vymeriavací základ bol vyšší ako 529,80 eura.

Ak je žena účastníčkou druhého dôchodkového piliera, štát jej v tomto roku počas rodičovskej dovolenky posiela každý mesiac na jej účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevok na dôchodkové sporenie v sume 22,46 eura. Sadzba na dôchodkové sporenie je v tomto roku 4,25 %, avšak na účet sporiteľovi ide 4,24 % z vymeriavacieho základu 529,80 eura, zvyšných 0,25 % zo sumy príspevku (6 centov), čo je 0,01 % z vymeriavacieho základu, smeruje do správneho fondu Sociálnej poisťovne.

Dôchodok z prvého, štátneho penzijného piliera, za jeden rok rodičovskej dovolenky vypočítame tak, že vymeriavací základ štátu v danom roku vydelíme priemernou mzdou na Slovensku v rovnakom roku a výsledné číslo vynásobíme aktuálnou dôchodkovou hodnotou pre daný rok. Tak sa dopracujeme k výške dôchodku v prípade, ak žena nie je sporiteľkou v druhom dôchodkovom pilieri.

Ak je žena sporiteľka v druhom penzijnom pilieri, tak jej dôchodok z prvého piliera za rok 2017 budeme krátiť o 17/72. Ide o pomer príspevkovej sadzby do druhého piliera (4,25%) v roku 2017 voči sadzbe na starobné poistenie-18 %.

Vlani dosiahla priemerná mzda na Slovensku 912 eur. Medziročne stúpla o 3,3 %. Ak by sa takýto nárast priemernej mzdy zachoval aj v tomto roku, bola by za rok 2017 na úrovni 942 eur.

Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa používa pri výpočte dôchodku v danom roku, pre tento rok predstavuje 11,3505 eura. Aktuálna dôchodková hodnota sa pravidelne zvyšuje k 1. januáru kalendárneho roka o mieru rastu priemernej mzdy na Slovensku.

Potenciálny dôchodok ženy z prvého piliera za jeden rok rodičovskej dovolenky potom v tomto roku vypočítame takto:

529,80/942 x 11,3505 = 6,38 eura

Žene, ktorá je sporiteľkou v druhom pilieri, by sa suma dôchodku z prvého piliera za rok 2017 krátila o 17/72. Keďže 4,25 % z jej vymeriavacieho základu smeruje na jej účet v druhom pilieri. Za tento rok by tak suma penzie z prvého piliera predstavovala  5,18 eura (6,38-0,236×6,38).

Ak je žena sporiteľkou v druhom pilieri, má dve deti a na rodičovskej dovolenke s nimi strávila po tri roky, tak za šesť rokov ako by ako poistenkyňa štátu v tomto roku potenciálne získala zo Sociálnej poisťovne dôchodok v sume približne 39 eur.

Rodičovská dovolenka a nemocenské poistenie

Žena počas rodičovskej dovolenky síce nie je nemocensky poistená štátom (štát platí za ženu len dôchodkové poistenie), avšak obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok sa jej započítava pri posúdení nároku na materskú dávku ako obdobie poistenia.

Znamená to, že hoci žena nebola počas rodičovskej dovolenky nemocensky poistená (nepracovala popri poberaní rodičovského príspevku), podľa zákona o sociálnom poistení sa ako keby považuje za nemocensky poistenú a bude mať nárok na materský príspevok aj pri nástupe na ďalšiu materskú dovolenku.

Výška materskej dávky sa v tomto prípade určí z tzv. predpokladaného vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné. V zásade ide o hrubú mzdu zamestnankyne, resp. vymeriavací základ SZČO pred nástupom na predchádzajúcu rodičovskú dovolenku.

Ak žena napríklad v roku 2014 mala vymeriavací základ 600 eur mesačne, v roku 2014 odišla na materskú dovolenku a v roku 2017 nastupuje na ďalšiu materskú dovolenku s druhým dieťaťom, tak sa jej materská dávka vypočíta rovnako ako v roku 2014 z vymeriavacieho základu 600 eur.

Rodičovská dovolenka a poistenie v nezamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti aj obdobie, počas ktorého mala zamestnankyňa prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Ide teda o rovnaký princíp ako pri nemocenskom poistení.

Žena síce nie je počas rodičovskej dovolenky ako zamestnankyňa (SZČO sa to netýka, keďže tie nie sú povinne poistené v nezamestnanosti) poistená v nezamestnanosti, ale toto obdobie sa zo zákona považuje za poistné obdobie. Výsledkom je to, že žena bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti aj v tom prípade, ak ju jej zamestnávateľ prepustí hneď po návrate z rodičovskej dovolenky.

Výška dávky v nezamestnanosti sa v tomto prípade určuje z hrubej mzdy za obdobie dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Ak teda žena nastúpila na rodičovskú dovolenku napríklad v júni 2014 a jej zamestnávateľ ju v júni 2017 po návrate z rodičovskej dovolenky okamžite prepustil, suma dávky v nezamestnanosti sa určí z hrubej mzdy zamestnankyne, ktorú dosahovala v období od júna 2012 do júna 2014.

Príklad č.1

Žena ako zamestnankyňa v roku 2013 zarábala v hrubom 950 eur mesačne. V septembri 2014 odišla na materskú dovolenku a požiadala Sociálnu poisťovňu o materskú dávku.

Jej denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že úhrn vymeriavacích základov za predošlý rok vydelíme počtom dní v roku.

Ide o tento výpočet:

950×12/365 = 31,2329 eura

Denná materská dávka z tejto sumy v rokoch 2014 až 2015 tvorila 65 % z denného vymeriavacieho základu. To predstavuje 20,30 eura. Pri 30-dňovom mesiaci bola materská dávka ženy vo výške 609 eur a pri 31-dňovom mesiaci táto dávka dosahovala 629,30 eura.

Od 1. januára 2016 sa suma materskej dávky zvýšila zo 65 % na 70 % z denného vymeriavacieho základu a od 1. mája 2017 na 75 % z denného vymeriavacieho základu poistenca.

Žena v júli 2017, teda počas rodičovskej dovolenky, porodí ďalšie dieťa a odíde na ďalšiu materskú dovolenku. Keďže obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa jej započítava ako obdobie poistenia, bude mať táto žena opätovne nárok na materskú dávku.

Materská dávka sa jej pritom vypočíta z rovnakého vymeriavacieho základu ako v septembri 2014. Jej denná suma materskej dávky však už bude tvoriť 75 % z denného vymeriavacieho základu. To bude suma 23,24 eura (0,75 x 31,2329 eura). Pri 30-dňovom mesiaci preto dosiahne 697,20 eura. Pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 720,44 eura.

Príklad č.2

Žena ako samostatne zárobkovo činná osoba v roku 2013 platila poistné na nemocenské poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu  393 eur.

V septembri 2014 odišla na materskú dovolenku a požiadala Sociálnu poisťovňu o materskú dávku. Jej denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že úhrn vymeriavacích základov za predošlý rok vydelíme počtom dní v roku.

Ide o tento výpočet:

393×12/365 = 12,9205 eura

Denná materská dávka pre ženu z tejto sumy v rokoch 2014 až 2015 tvorí 65 % z denného vymeriavacieho základu. To predstavuje 8,40 eura. Pri 30-dňovom mesiaci materská dávka dosahovala 252 eur a pri 31-dňovom mesiaci tvorila 260,40 eura.

Od 1. januára 2016 sa suma materskej dávky zvýšila zo 65 % na 70 % z denného vymeriavacieho základu a od 1. mája 2017 na 75 % z denného vymeriavacieho základu poistenca.

Žena v auguste 2017, teda počas rodičovskej dovolenky, porodí ďalšie dieťa a odíde na ďalšiu materskú dovolenku. Keďže obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky sa jej započítava ako obdobie poistenia, bude mať táto žena opätovne nárok na materskú dávku.

Materská dávka sa jej pritom vypočíta z rovnakého vymeriavacieho základu ako v septembri 2014. Jej denná suma materskej dávky však už bude tvoriť 75 % z denného vymeriavacieho základu. To bude suma 9,69 eura (0,75 x 12,9205 eura). Pri 30-dňovom mesiaci preto dosiahne 290,70 eura. Pri 31-dňovom mesiaci bude predstavovať 300,9 eura.

Príklad č.3

Zamestnankyňa odišla v auguste 2014 (6 týždňov pred pôrodom) na materskú a následne na rodičovskú dovolenku. V deň návratu z rodičovskej dovolenky v septembri 2017 (dieťa dovŕši tri roky) ju zamestnávateľ prepustí.

Žena síce nebola počas rodičovskej dovolenky ako zamestnankyňa poistená v nezamestnanosti, ale toto obdobie sa zo zákona považuje za poistné obdobie. Žena má tak nárok na dávku v nezamestnanosti aj po prepustení po návrate z rodičovskej dovolenky. Výška dávky v nezamestnanosti sa jej určí z jej hrubých zárobkov za posledné dva roky pred odchodom na rodičovskú dovolenku.

Ide teda o zárobky v období od augusta 2012 do augusta 2014. Žena mala v tom čase hrubú mzdu 933 eur.

Denný vymeriavací základ slúžiaci na výpočet dávky určíme tak, že spočítame hrubú mzdu zamestnankyne za dva roky a vydelíme počtom dní počas dvoch rokov (730 dní). Ide o tento výpočet:

933×24/730 = 30,6739 eura

Denná výška dávky v nezamestnanosti bude tvoriť 50 % z denného vymeriavacieho základu, teda 15,33 eura.

Pri 30-dňovom mesiaci bude žena dostávať dávku v nezamestnanosti vo výške 459,90 eura. Pri 31-dňovom mesiaci bude dávka predstavovať 475,23 eura.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

materská dovolnekaPrémiový obsahrodičovská dovolenka

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

29jún9:00e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X