Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Rodičovský príspevok SZČO a odvody počas poberania v roku 2019

rodičovská dovolenka
rodičovská dovolenka
6. mája 2019 Igor SurovčíkZdroj podnikam.sk Tlačiť

Žena, ktorá dostáva z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rodičovský príspevok (zvyčajne po ukončení poberania materskej dávky, teda od 28. týždňa po pôrode do 3 rokov veku dieťaťa), môže popri tom aj podnikať. Bude však za matku, ktorá pracuje na živnosť a poberá rodičovský príspevok v roku 2019, naďalej platiť dôchodkové poistenie štát? Aké budú jej odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?

Živnosť a nárok na rodičovský príspevok

Žena (SZČO) má od 1. januára 2011 nárok na poberanie rodičovského príspevku aj vtedy, ak má súčasne príjem z podnikania. Ak teda žena začne počas rodičovskej dovolenky podnikať, resp. počas rodičovskej dovolenky pokračuje v podnikaní, naďalej bude dostávať z úradu práce a sociálnych vecí rodičovský príspevok.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Platenie dôchodkového poistenia štátom počas podnikania
  • Odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni
  • Odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni
  • Praktické príklady

Platenie dôchodkového poistenia štátom počas podnikania

Štát platí dôchodkové poistenie len za tie matky na rodičovskej dovolenke, ktoré nie sú dôchodkovo poistené ako zamestnankyne, či samostatne zárobkovo činné osoby. Samotné podnikanie tak ešte nezabraňuje tomu, aby štát za matku platil dôchodkové odvody. Podstatné je to, aký hrubý príjem (tržby) matka z podnikania dosahuje a či na základe tohto príjmu vzniká povinnosť platiť dôchodkové poistenie.

Dôchodkové odvody totiž platí len tá podnikateľka, ktorej ročné hrubé príjmy presiahli 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Za rok 2017 ide o sumu 5 472 eur – táto suma platí do 30. júna tohto roka (resp. do 31. septembra tohto roka pri odloženom daňovom priznaní za rok 2018).

Za rok 2018 sa táto hranica zvyšuje na 5 724 eur – táto suma bude platiť od 1. júla tohto roka (resp. od 1. októbra tohto roka pri odloženom daňovom priznaní za rok 2018).

Ak by teda podnikateľka mala počas poberania rodičovského príspevku ročné hrubé príjmy za rok 2017 nižšie ako 5 472 eur a jej hrubé príjmy za rok 2018 by boli pod hranicou 5 724 eur, štát za ňu platí dôchodkové poistenie aj popri tom, ako dosahuje príjmy z podnikania.

Dôchodkové odvody pritom štát uhradí zo základu, ktorý tvorí 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Aktuálne ide o sumu 572,40 eura.

Ak podnikateľka vykázala v daňovom priznaní za rok 2018 ročné hrubé príjmy (tržby) nad 5 724 eur, vzniká jej od 1. júla tohto roka (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania od 1. októbra tohto roka) povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské odvody.

Znamená to aj to, že v tom momente prestáva byť poistenkyňou štátu, teda štát za ňu prestáva platiť dôchodkové poistenie.

Pozor! Ak by podnikateľka začala v tomto roku platiť dôchodkové odvody z vymeriavacieho základu nižšieho ako 572,40 eura, bude mať nárok na nižší dôchodok, ako keby vôbec nepodnikala. Jej vymeriavací základ ako podnikateľky totiž bude nižší ako vymeriavací základ, z ktorého by za ňu platil dôchodkové odvody štát.

Odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Ak je žena do 30. júna tohto roka (za rok 2017 presiahla hrubý príjem 5 472 eur), resp. od 1. júla tohto roka povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO (za rok 2018 presiahla hrubý príjem  5 724 eur) a v čase poberania rodičovského príspevku svoje podnikanie nepozastaví, resp. neukončí, musí platiť poistné na sociálne poistenie. Výška poistného sa pritom odvíja od toho, aký základ dane vykáže.

Žena ako poberateľka rodičovského príspevku nemá pri platení sociálnych odvodov žiadne špeciálne úľavy. Platia preto pre ňu rovnaké pravidlá, ako keby rodičovský príspevok nepoberala. Ak začne podnikať počas rodičovskej dovolenky, sociálne poistenie neplatí dovtedy, kým nepresiahne hranicu hrubého príjmu, od ktorej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody.

Za rok 2018 ide o spomínanú hranicu 5 724 eur. Ak boli za rok 2018 hrubé príjmy podnikateľky pod touto sumou, sociálne poistenie podnikateľka naďalej neplatí.

V prípade, že túto hranicu presiahla, za obdobie od 1. júla 2019 jej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody najmenej vo výške 158,11 eura mesačne (minimálna suma odvodov pre SZČO na rok 2019).

Ak podnikateľka už bola povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO a za rok 2018 mala hrubé príjmy nižšie ak 5 724 eur, od 1. júla 2019 jej povinnosť platiť sociálne odvody zaniká.

Odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Poberateľka rodičovského príspevku, rovnako ako poberateľka materskej dávky, je z hľadiska zdravotného poistenia poistenkyňou štátu. Ak z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostáva rodičovský príspevok a popri tom podniká, tak sa na ňu v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO. V čase poberania rodičovského príspevku preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v tohtoročnej sume 66,78 eura.

Ak by matka začala podnikať počas rodičovskej dovolenky, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

V prípade, že matka podnikala ešte pred nástupom na materskú dovolenku a ako SZČO platila minimálny preddavok 66,78 eura, tak od začiatku poberania materského príspevku, ako aj počas poberania rodičovského príspevku už platiť preddavky nemusí.

Príklad č.1:

Žena podniká od marca 2010. Od 1. januára 2019 platí zdravotnej poisťovni mesačný preddavok v minimálnej sume 66,78 eura a do Sociálnej poisťovne platí poistné v najnižšej možnej sume 158,11 eura. Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiadala Sociálnu poisťovňu o vyplácanie materskej dávky v období od 8. júna 2019 do 1. februára 2020 (34 týždňov).

Po skončení vyplácania materskej dávky, teda od 2. februára 2020, jej začne úrad práce a sociálnych vecí vyplácať rodičovský príspevok.

Od 8. júna 2019 sa stane poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia.

Rozhodne sa pokračovať v podnikaní počas poberania materskej dávky, aj počas poberania rodičovského príspevku.

Sociálne odvody

Za obdobie od 8. júna 2019 do 1. februára 2020 nemusí do Sociálnej poisťovne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, keďže dostáva dávku nemocenského poistenia.

Povinné platenie odvodov na sociálne poistenie sa jej obnoví po skončení poberania materskej dávky, teda od 2. februára 2020, pričom výška odvodov sa nanovo vypočíta podľa základu dane za rok 2018.

Ak by podľa základu dane za rok 2018 mala platiť naďalej z minimálneho vymeriavacieho základu, opäť začne platiť sociálne odvody v sume 167,89 eura mesačne (minimálne sociálne odvody na rok 2020).

Okrem toho od 2. februára 2020 prestane byť poistenkyňou štátu z hľadiska sociálneho poistenia, čo znamená, že štát za ňu prestane platiť dôchodkové poistenie. Poistenkyňou štátu prestane byť vzhľadom na to, že je povinne dôchodkovo poistenou SZČO a dôchodkové odvody si preto bude platiť sama.

Zdravotné odvody

Za obdobie od 8. júna 2019 už žena ako SZČO nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie v mesačnej sume 66,78 eura. Svoje odvodové povinnosti si voči zdravotnej poisťovni vysporiada v rámci ročného zúčtovania poistného za rok 2019.

Za rok  2019 vykáže v daňovom priznaní základ dane (ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 6 925,50 eura a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 1 176,92 eura (827,44 eura na sociálne poistenie a 349,48 eura na zdravotné poistenie).

V roku 2020 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2019.  K jej základu dane pripočíta zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2019, súčet vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

6 925,50 +1 176,92 /1,486×0,14 = 763,35 eura

Za rok 2019 pritom zaplatila podnikateľka preddavky na zdravotné poistenie v sume 349,48 eura (za január až máj po 66,78 eura a alikvótnu časť za sedem júnových dní v sume 15,58 eura).  

Za rok 2019 jej tak zdravotná poisťovňa vykáže nedoplatok vo výške 413,87 eura (763,35 – 349,48).

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2019 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2021.

Výšku preddavku vypočíta tak, že súčet základu dane a zaplatených odvodov vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2019 (12) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

6 925,50+1 176,92/1,486/12×0,14 = 63,61 eura

V roku 2021 bude podnikateľka zrejme ešte stále poberateľkou rodičovského príspevku, a teda ešte stále poistenkyňou štátu, a preto sa na ňu nebude vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 tak bude podnikateľka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 63,61 eura.  

Príklad č.2:

Žena je zamestnankyňou. Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiadala Sociálnu poisťovňu cez svojho zamestnávateľa o vyplácanie materskej dávky v období od 8. júna 2019 do 1. februára 2020 (34 týždňov). Od 2. februára 2020, teda po skončení poberania materskej dávky, požiada úrad práce a sociálnych vecí o vyplácanie rodičovského príspevku.

Od 8. júna 2019 sa stala poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia. Od 1. marca 2020, počas poberania rodičovského príspevku, sa rozhodne podnikať.

Sociálne odvody

Poistné na sociálne poistenie začne ako SZČO platiť najskôr od 1. júla 2021, a to v prípade, ak jej hrubý príjem (tržby) za rok 2020 presiahol cca. 6 400 eur (ide o odhad, keďže ešte nie je známa priemerná mzda za rok 2019, od ktorej sa odvíja minimálny vymeriavací základ na rok 2021).

Jej hrubý príjem ako SZČO za rok 2020 dosiahol  8 752 eur, základ dane (ako rozdiel medzi príjmami výdavkami) 2 158,10 eura, odvody na sociálne a zdravotné poistenie neplatila.

Vzhľadom na výšku hrubého príjmu (presiahol 6 400 eur) začne od 1. júla 2021 povinne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie

Jej mesačný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov vypočítame tak, že základ dane za rok 2020 vydelíme koeficientom 1,486 a číslom 12 (počet mesiacov v roku, bez ohľadu na reálny počet mesiacov podnikania).

Ide o tento výpočet:

2 158,10/1,486/12 = 121,02 eura

Vypočítaný vymeriavací základ je nižší ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO na rok 2021 v sume 533 eur (odhad).

Podnikateľka tak musí za obdobie od 1. júla 2021 platiť sociálne odvody z vymeriavacieho základu 533 eur, čomu zodpovedajú mesačné odvody v sume 176,68 eura.

Zdravotné odvody

Preddavok na zdravotné poistenie matka ako SZČO od 1. marca 2020 platiť nemusí, keďže je poistenkyňou štátu. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si vysporiada v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2020.

V roku 2021 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2020. Jej základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 158,10/1,486×0,14 = 203,32 eura

Žena v roku 2020 zdravotné odvody ako SZČO neplatila.

Keďže v období od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 bola ako poberateľka materskej dávky poistenkyňou štátu, nevzťahuje sa na ňu povinnosť doplatiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Znamená to, že svojej zdravotnej poisťovni za rok 2020 doplatí poistné na zdravotné poistenie z reálne dosiahnutého základu dane, teda v sume 203,32 eura.

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2020 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2022.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane za rok 2020 vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2020 (10) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 158,10/1,486/10×0,14 = 20,33 eura

Časť roka 2022 bude podnikateľka zrejme ešte stále poberateľkou rodičovského príspevku, a teda ešte stále poistenkyňou štátu, a preto sa na ňu nebude vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Od 1. januára 2022 tak bude podnikateľka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 20,33 eura. Po skončení poberania rodičovského príspevku však žena prestane byť poistenkyňou štátu a začne sa na ňu vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odvody do sociálnej poisťovne 2019odvody do zdravotnej poisťovnePrémiový obsahrodičovský príspevok

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X