Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kto má nárok na rodičovský príspevok a aké sú odvody SZČO počas jeho poberania v roku 2021?

rodičovský príspevok
rodičovský príspevok Foto: Getty Images
16. marca 2021 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Žena, ktorá dostáva z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rodičovský príspevok (zvyčajne po ukončení poberania materskej dávky, teda od 28. týždňa po pôrode do 3 rokov veku dieťaťa), môže popri tom aj podnikať. Bude však za matku, ktorá pracuje na živnosť a poberá rodičovský príspevok v roku 2021, naďalej platiť dôchodkové poistenie štát? Aké budú jej odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?

Živnosť a nárok na rodičovský príspevok

Žena (SZČO) má od 1. januára 2011 nárok na poberanie rodičovského príspevku aj vtedy, ak má súčasne príjem z podnikania. Ak teda žena začne počas rodičovskej dovolenky podnikať, resp. počas rodičovskej dovolenky pokračuje v podnikaní, naďalej bude dostávať z úradu práce a sociálnych vecí rodičovský príspevok.

Platenie dôchodkového poistenia štátom počas podnikania

Štát platí dôchodkové poistenie len za tie matky na rodičovskej dovolenke, ktoré nie sú dôchodkovo poistené ako zamestnankyne, či samostatne zárobkovo činné osoby. Samotné podnikanie tak ešte nezabraňuje tomu, aby štát za matku platil dôchodkové odvody. Podstatné je to, aký hrubý príjem (tržby) matka z podnikania dosahuje a či na základe tohto príjmu vzniká povinnosť platiť dôchodkové poistenie.

Dôchodkové odvody totiž platí len tá podnikateľka, ktorej ročné hrubé príjmy presiahli 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Za rok 2019 ide o sumu 6 078 eur – táto čiastka platí do 30. júna tohto roka (resp. do 31. septembra tohto roka pri odloženom daňovom priznaní za rok 2020).

Za rok 2020 sa táto hranica zvyšuje na 6 552 eur – táto suma bude platiť od 1. júla tohto roka (resp. od 1. októbra tohto roka pri odloženom daňovom priznaní za rok 2020).

Ak by teda podnikateľka mala počas poberania rodičovského príspevku ročné hrubé príjmy za rok 2019 nižšie ako 6 078 eur a jej hrubé príjmy za rok 2020 by boli pod hranicou 6 552 eur, štát za ňu platí dôchodkové poistenie aj popri tom, ako dosahuje príjmy z podnikania.

Dôchodkové odvody pritom štát uhradí zo základu, ktorý tvorí 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Aktuálne ide o sumu 655,20 eura.

Ak podnikateľka vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 ročné hrubé príjmy (tržby) nad 6 552 eur, vznikne jej od 1. júla tohto roka (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania od 1. októbra tohto roka) povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské odvody.

Znamená to aj to, že v tom momente prestáva byť poistenkyňou štátu, teda štát za ňu prestáva platiť dôchodkové poistenie.

Pozor! Ak by podnikateľka začala v tomto roku platiť dôchodkové odvody z vymeriavacieho základu nižšieho ako 655,20 eura, bude mať nárok na nižší dôchodok, ako keby vôbec nepodnikala. Jej vymeriavací základ ako podnikateľky totiž bude nižší ako vymeriavací základ, z ktorého by za ňu platil dôchodkové odvody štát.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni
  • Odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni
  • Praktické príklady

Odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Ak je žena do 30. júna tohto roka (za rok 2019 presiahla hrubý príjem 6 078 eur), resp. od 1. júla tohto roka povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO (za rok 2020 presiahla hrubý príjem 6 552 eur) a v čase poberania rodičovského príspevku svoje podnikanie nepozastaví, resp. neukončí, musí platiť poistné na sociálne poistenie. Výška poistného sa pritom odvíja od toho, aký základ dane vykáže.

Žena ako poberateľka rodičovského príspevku nemá pri platení sociálnych odvodov žiadne špeciálne úľavy. Platia preto pre ňu rovnaké pravidlá, ako keby rodičovský príspevok nepoberala. Ak začne podnikať počas rodičovskej dovolenky, sociálne poistenie neplatí dovtedy, kým nepresiahne hranicu hrubého príjmu, od ktorej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody.

Za rok 2020 ide o spomínanú hranicu 6 552 eur. Ak boli za rok 2020 hrubé príjmy podnikateľky pod touto sumou, sociálne poistenie podnikateľka naďalej neplatí.

V prípade, že túto hranicu presiahla, za obdobie od 1. júla 2021 jej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody najmenej vo výške 180,99 eura mesačne (minimálna suma mesačných odvodov pre SZČO na rok 2021).

Ak podnikateľka už bola povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO a za rok 2020 mala hrubé príjmy nižšie ako 6 552 eur, od 1. júla 2021 jej povinnosť platiť sociálne odvody zaniká.

Odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Poberateľka rodičovského príspevku, rovnako ako poberateľka materskej dávky, je z hľadiska zdravotného poistenia poistenkyňou štátu. Ak z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostáva rodičovský príspevok a popri tom podniká, tak sa na ňu v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO. V čase poberania rodičovského príspevku preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v tohtoročnej sume 76,44 eura.

Ak by matka začala podnikať počas rodičovskej dovolenky, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

V prípade, že matka podnikala ešte pred nástupom na materskú dovolenku a ako SZČO platila minimálny preddavok 76,44 eura, tak od začiatku poberania materského príspevku, ako aj počas poberania rodičovského príspevku už platiť preddavky nemusí.

Príklad č.1:

Žena podniká od marca 2011. Od 1. januára 2021 platí zdravotnej poisťovni mesačný preddavok v minimálnej sume 76,44 eura a do Sociálnej poisťovne platí poistné v najnižšej možnej sume 180,99 eura. Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiadala Sociálnu poisťovňu o vyplácanie materskej dávky v období od 8. júna 2021 do 1. februára 2022 (34 týždňov).

Po skončení vyplácania materskej dávky, teda od 2. februára 2022, jej začne úrad práce a sociálnych vecí vyplácať rodičovský príspevok. Od 8. júna 2021 sa stane poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia.Rozhodne sa pokračovať v podnikaní počas poberania materskej dávky, aj počas poberania rodičovského príspevku.

Sociálne odvody

Za obdobie od 8. júna 2021 do 1. februára 2022 nemusí do Sociálnej poisťovne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, keďže dostáva dávku nemocenského poistenia.

Povinné platenie odvodov na sociálne poistenie sa jej obnoví po skončení poberania materskej dávky, teda od 2. februára 2022, pričom výška odvodov sa nanovo vypočíta podľa základu dane za rok 2020.

Ak by podľa základu dane za rok 2020 mala platiť naďalej z minimálneho vymeriavacieho základu, opäť začne platiť sociálne odvody v sume 187,78 eura mesačne (minimálne sociálne odvody na rok 2022).

Okrem toho od 2. februára 2022 prestane byť poistenkyňou štátu z hľadiska sociálneho poistenia, čo znamená, že štát za ňu prestane platiť dôchodkové poistenie.

Poistenkyňou štátu prestane byť vzhľadom na to, že je povinne dôchodkovo poistenou SZČO a dôchodkové odvody si preto bude platiť sama.

Zdravotné odvody

Za obdobie od 8. júna 2021 už žena ako SZČO nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie v mesačnej sume 76,44 eura. Svoje odvodové povinnosti si voči zdravotnej poisťovni vysporiada v rámci ročného zúčtovania poistného za rok 2021.

Za rok 2021 vykáže v daňovom priznaní základ dane (ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 7 328,50 eura a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 1 321,10 eura (925,60 eura na sociálne poistenie a 395,50 eura na zdravotné poistenie).

V roku 2022 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2021.

K jej základu dane pripočíta zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2021, súčet vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

7 328,50 +1 321,10 /1,486×0,14 = 814,90

Za rok 2021 pritom zaplatila podnikateľka preddavky na zdravotné poistenie v sume 395,50 eura.

Za rok 2021 jej tak zdravotná poisťovňa vykáže nedoplatok vo výške 419,40 eura (814,90 – 395,50).

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2021 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2023.

Výšku preddavku vypočíta tak, že súčet základu dane a zaplatených odvodov vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2021 (12) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

 7 328,50+1 321,10 /1,486/12×0,14 = 67,91 eura

V roku 2023 bude podnikateľka zrejme ešte stále poberateľkou rodičovského príspevku, a teda ešte stále poistenkyňou štátu, a preto sa na ňu nebude vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tak bude podnikateľka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 67,91 eura.  

Príklad č.2:

Žena je zamestnankyňou. Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiadala Sociálnu poisťovňu cez svojho zamestnávateľa o vyplácanie materskej dávky v období od 8. júna 2021 do 1. februára 2022 (34 týždňov).

Od 2. februára 2022, teda po skončení poberania materskej dávky, požiada úrad práce a sociálnych vecí o vyplácanie rodičovského príspevku.

Od 8. júna 2021 sa stala poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia. Od 1. marca 2022, počas poberania rodičovského príspevku, sa rozhodne podnikať.

Sociálne odvody

Poistné na sociálne poistenie začne ako SZČO platiť najskôr od 1. júla 2023, a to v prípade, ak jej hrubý príjem (tržby) za rok 2022 presiahne cca. 7 000 eur (ide o odhad, keďže ešte nie je známa priemerná mzda za rok 2021, od ktorej sa odvíja minimálny vymeriavací základ na rok 2023).

Jej hrubý príjem ako SZČO za rok 2022 dosiahol 8 752 eur, základ dane (ako rozdiel medzi príjmami výdavkami) 2 158,10 eura, odvody na sociálne a zdravotné poistenie neplatila.

Vzhľadom na výšku hrubého príjmu (presiahol 7 000 eur) začne od 1. júla 2023 povinne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Jej mesačný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov vypočítame tak, že základ dane za rok 2022 vydelíme koeficientom 1,486 a číslom 12 (počet mesiacov v roku, bez ohľadu na reálny počet mesiacov podnikania).

Ide o tento výpočet:

2 158,10/1,486/12 = 121,02 eura

Vypočítaný vymeriavací základ je nižší ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO na rok 2023 v sume 580 eur (odhad).

Podnikateľka tak musí za obdobie od 1. júla 2023 platiť sociálne odvody z vymeriavacieho základu 580 eur, čomu zodpovedajú mesačné odvody v sume 192,27 eura.

Zdravotné odvody

Preddavok na zdravotné poistenie matka ako SZČO od 1. marca 2022 platiť nemusí, keďže je poistenkyňou štátu. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si vysporiada v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2022.

V roku 2023 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2022. Jej základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 158,10/1,486×0,14 = 203,32 eura

Žena v roku 2022 zdravotné odvody ako SZČO neplatila.

Keďže v období od 1. marca 2022 do 31. decembra 2022 bola ako poberateľka materskej dávky poistenkyňou štátu, nevzťahuje sa na ňu povinnosť doplatiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Znamená to, že svojej zdravotnej poisťovni za rok 2022 doplatí poistné na zdravotné poistenie z reálne dosiahnutého základu dane, teda v sume 203,32 eura.

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2022 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2024.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane za rok 2022 vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2022 (10) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 158,10/1,486/10×0,14 = 20,33 eura

Časť roka 2024 bude podnikateľka zrejme ešte stále poberateľkou rodičovského príspevku, a teda ešte stále poistenkyňou štátu, a preto sa na ňu nebude vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Od 1. januára 2024 tak bude podnikateľka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 20,33 eura. Po skončení poberania rodičovského príspevku však žena prestane byť poistenkyňou štátu a začne sa na ňu vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO. 

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPrémiový obsahrodišovský príspevok

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X