Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Sociálna poisťovňa – dávky a legislatíva od 1.1. 2017

Business Financing Accounting Banking Concept
Thinkstock
4. januára 2017 Zdroj Podnikam.sk, Sociálna poisťovňa, SITA Tlačiť

Rok 2017 prináša zmeny dávok a legislatívy v pôsobnosti Sociálnej poisťovne.

V článku sa pozrieme na dávky dôchodkového poistenia, dôchodkový vek na Slovensku po novom od roku 2017, minimálny a maximálny vymeriavací základ pre živnostníkov (SZČO) na sociálne poistenie. Neobídeme ani úrazovú rentu, či pozostalostnú úrazovú rentu. Začiatok roka priniesol zmenu tiež pre opatrovateľov v oblasti dôchodkového poistenia.

Odporúčame ebook:

Úprava dávok dôchodkového poistenia

Dôchodkové dávky sa od 1. januára tohto roka zvyšujú o pevnú sumu. Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky automaticky.

Konkrétne sumy zvýšenia si predstavíme v prehľadnej tabuľke:

Druh dôchodku Suma zvýšenia

Suma zvýšenia, ak sa dôchodok vypláca

v sume jednej polovice

starobný dôchodok 8,20 eur 2,50 eur
predčasný starobný dôchodok 7,90 eur 3,00 eur
invalidný dôchodok nad 70 % 7,10 eur 2,60 eur
invalidný dôchodok max. do 70 % 4,00 eur 1,70 eur
vdovský a vdovecký dôchodok 5,30 eur 2,30 eur
sirotský dôchodok 2,60 eur 1,40 eur

Zmena dôchodkového veku

Dôchodkový vek sa od začiatku tohto roka zmenil.

O koľko sa zvýšil a koho všetkého sa týka, si povieme v tejto časti:

Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, teda ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo obdobia služby v I. alebo II. kategórii funkcií.

Do I. pracovnej kategórie patria napríklad práce v baníctve, v jadrových elektrárňach, či ťažobnom priemysle. V I. alebo II. kategórii funkcií sú policajti a vojaci.

Sociálna poisťovňa má na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku, pomocou ktorej je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť.

Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 predlžuje postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR.

Predĺženie dôchodkového veku na rok 2018 bude známe do konca októbra tohto roka. Predlžovanie dôchodkového veku podľa toho, ako sa bude zvyšovať stredná dĺžka života, zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

Priemerný osobný mzdový bod zostane zachovaný

Aká je výška POMB v tomto roku? Prečítajte si v uzamknutej časti:

Priemerný osobný mzdový bod zostáva na úrovni 68 %. Zachovalo sa aj percento úpravy POMB nižšieho ako 1,0, konkrétne na úrovni 20 %.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre SZČO a DPO

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre živnostníkov, ostatné povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2017 zvyšuje takto:

Konkrétne hodnoty si priblížime v časti pre členov klubu:

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ, z ktorého sú SZČO povinné platiť poistné na sociálne poistenie, vláda Roberta Fica od 1. januára 2013 stanovila ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Do konca roka 2012 sa pritom najnižší vymeriavací základ určoval ako 44,2 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Priemerná mzda na Slovensku za rok 2015 dosiahla 883 eur, v roku 2014 boli priemerné zárobky na úrovni 858 eur.

Znamená to, že minimálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov sa pre SZČO za obdobie od 1. januára 2017 zvýšil zo 429 eur na 441,50 eura.

Poistné vypočítané z nového minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eur pre povinne poistenú SZČO je 146,35 eur. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti je 155,18 eur.

Maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ je tento rok 6 181 eur, kým v minulom roku to bola suma 4 290 eur.

Vládna koalícia totiž v októbri minulého roka schválila v parlamente zvýšenie najvyššieho možného vymeriavacieho základu z 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Ak by k takémuto kroku poslanci nepristúpili, maximálny vymeriavací základ na rok 2017 by stúpol 4 415 eur. Priemerná mzda na Slovensku sa totiž zvýšila z 858 eur v roku 2014 na 883 eur v roku 2015.

Poistné vypočítané z nového maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO je 2 048,99 eur. Dobrovoľne poistený si výšku maximálneho vymeriavacieho základu určuje sám.

Konkrétne príklady k tejto téme sme priniesli v tomto článku:

TIP Podnikam.sk: Nové poistné za január je splatné do 8. februára. Ak platíte trvalým príkazom, nezabudnite si ho zmeniť.

Nárast úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta od 1. januára 2017 stúpli.

Ako konkrétne si pozrite v zamknutej časti pre členov klubu:

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta od začiatku tohto roka vzrástli o 2 %. Rovnako sa zvýšili aj maximálne úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 je 53 503,20 eur.

Maximálna celková výška jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvýšila na 53 503,20 eur. 

Maximálne náhrady nákladov spojených s liečením v tomto roku dosiahli 26 751,80 eur.

Maximálna náhrada nákladov spojených s pohrebom predstavuje 2 675,70 eur. Na rovnakú sumu vzrástol aj maximálny úhrn náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Nemocenské dávky v novej maximálnej výške

Od začiatku tohto roka sa zvýšili maximálne sumy nemocenských dávok. Týka sa to približne 300,7 tisíca osôb, ktoré zarábajú viac ako 1 287 eur.

Od januára sa totiž maximálna nemocenská dávka počíta z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo predstavuje 1 766 eur.

Do konca vlaňajška bola najvyššia možná dávka rátaná z 1,5-násobku priemerných zárobkov na Slovensku spred dvoch rokov, teda zo sumy 1 287 eur. Maximálny denný vymeriavací základ na výpočet nemocenskej dávky sa tak zvýšil zo 42,3124 eura na 58,0603 eura.

Podrobne si tému nemocenských dávok rozoberieme v článku, ktorý zverejníme v najbližších dňoch. V článku sa zameriame na konkrétne príklady.

Dávka v nezamestnanosti a garančné poistenie

Maximálnu výšku dávky v nezamestnanosti a maximálnu výšku dávky garančného poistenia si ozrejmíme v tejto časti:

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 bude maximálna mesačná dávka v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 871 eur.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 bude maximálna výška dávky garančného poistenia 2 649 eur.

Hraničná výška mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou stúpla

Do akej výšky príjmu sa uplatňuje v roku 2017 odvodová úľava osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce? Odpoveď a ďalšie informácie k tejto problematike vám prinášame v uzamknutej časti:

Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa v tomto roku uplatňuje do príjmu 591,61 eura. Nárast vychádza zo zvýšenia priemernej mzdy na Slovensku.

Jednou z podmienok odvodovej úľavy je totiž okrem iného dosahovanie príjmu, ktorý je najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. V roku 2016 išlo o sumu 574,86 eura. V októbri minulého roka sa odvodová úľava uplatňovala pre 2,4 tisíc zamestnancov.

Počas celých dvanásť mesiacov od začatia zamestnávania dlhodobo nezamestnanej osoby sa pritom hraničná suma príjmu nemení.

Hraničná suma pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2016 a pokračujúcich v roku 2017 ostáva 574,86 eura a hraničná suma 591,61 eura určená pre rok 2017 bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2017.

Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Zamestnávateľ po prijatí dlhodobo nezamestnaného do pracovného alebo štátno-zamestnaneckého pomeru platí počas jedného roka len sociálne odvody v sume 1,05 %. 

Zmena pri dôchodkovom poistení opatrovateľov

Za koho bude platiť štát dlhšie a ako sa upravuje limit, si povieme tu:

Začiatok tohto roka priniesol zmenu aj pre opatrovateľov. Od januára totiž bude štát platiť dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Ruší sa aj doteraz platný limit 12 rokov.

Ide o občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Do II. piliera odvádzame v tomto roku viac

Od 1. januára 2017 už nie je sadzba povinných príspevkov do II. piliera 4 % z vymeriavacieho základu, ale 4,25 %.

Ako sa bude ďalej zvyšovať a po akú hranicu?

Sadzba do II. piliera sa každoročne zvýši o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu poistenca).

Pre rok 2017 je pre zamestnávateľa sadzba poistného do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri a nevypláca sa mu z II. piliera starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, vo výške 9,75 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na starobné poistenie pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO – pre dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu – pre štát za fyzické osoby, za ktoré platí poistné (poistenci štátu, zamestnanci a SZČO v období, počas ktorého sa im poskytuje materské) – pre Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im bola zistená choroba z povolania v období od 1.1.2004 a majú viac ako 40 % pokles pracovnej schopnosti a do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, bude vo výške 13,75 % z vymeriavacieho základu, ak sú sporiteľmi v II. pilieri a nevypláca sa im z neho starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.

Evidenčné listy dôchodkového poistenia posielajú zamestnávatelia elektronicky

Od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky.

Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 skončilo prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme.

Bližšie sme sa touto témou zaoberali v tomto článku:

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Chcem začať podnikaťevidenčný list dôchodkového poistenialegislatívne zmeny 2017maximálny vymeriavací základminimálny vymeriavací základPOPPrémiový obsahsocialna poistovna

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X