Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne odvody od 1.7.2017 – ktorých SZČO (živnostníkov) sa týka zmena?

Peňaženka, eurá
Thinkstock
22. mája 2017 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Od začiatku júla tohto roka sa časti samostatne zárobkovo činných osôb mení výška odvodov, ktoré platia do Sociálnej poisťovne. Ďalším podnikateľom povinnosť platiť sociálne odvody od júla zanikne, resp. im takáto povinnosť vznikne.

To, či sa vás zmena výšky mesačných sociálnych odvodov týka, závisí od toho, aký hrubý príjem a aký základ dane z príjmov (bez odpočítania zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov) ste za rok 2016 vykázali v daňovom priznaní.

POZOR! Ak ste do konca marca tohto roka daňovému úradu oznámili, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 na koniec apríla, koniec mája, či koniec júna, júlový termín zmeny odvodov sa vás netýka. Výška vašich sociálnych odvodov, ako aj prípadný vznik a zánik povinnosti platiť sociálne odvody, sa vám prehodnotí podľa vlaňajšieho základu dane až k 1. októbru tohto roka.

Odporúčame ebook:

V prémiovej časti sa pozrieme na tieto témy:

 • kto je SZČO,
 • komu sa sociálne odvody od 1.7. 2017 nemenia – minimálne sociálne odvody,
 • kto bude a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody,
 • postup pri určení novej sumy odvodový,
 • postup pri určení novej sumy odvodov,
 • SZČO s odloženým daňovým priznaním,
 • minimálny vymeriavací základ,
 • maximálny vymeriavací základ,
 • výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie,
 • 3 riešené príklady s podrobným komentárom.

Kto je SZČO?

To, či je niekto samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), podľa pravidiel platných od 1. júla 2014, už nezávisí od toho, či je registrovaný na daňovom úrade. Postavenie SZČO má osoba automaticky vtedy, ak dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Táto zmena sa týka najmä autorov a umelcov, ktorí nie sú registrovaní na daňovom úrade. Aj bez daňovej registrácie majú postavenie SZČO v prípade, ak majú príjmy z podnikania.

S touto zmenou súvisí aj zánik povinnosti platiť sociálne poistenie. Autori a umelci sa v Sociálnej poisťovni odhlasujú z povinného platenia odvodov na základe čestného vyhlásenia o tom, že prestali vykonávať svoju činnosť.

Komu sa sociálne odvody od júla nemenia

Ak za obdobie od začiatku januára tohto roka platíte minimálne poistné na sociálne poistenie v sume 146,35 eura (minimálne odvody podľa údajov Sociálnej poisťovne v prvých dvoch mesiacoch tohto roka platilo 72 % SZČO), do istej sumy ročného základu dane sa vám výška odvodov od júla nemení.

V tomto roku ide o sumu 7 872,83 eura. Táto čiastka predstavuje základ dane, ktorý nie je znížený o zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Z takéhoto základu dane sa totiž určuje vymeriavací základ SZČO. Ak by ste mali takýto základ dane za vlaňajšok vyšší ako 7 872,83 eura, váš vymeriavací základ na platenie odvodov bude od júla nad úrovňou minimálneho vymeriavacieho základu (v súčasnosti 441,50 eura) a vaše sociálne odvody budú vyššie ako 146,35 eura mesačne.

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie za celý minulý rok predstavovali 2 427,12 eura.

To znamená, že aj po 1. júli tohto roka budete platiť minimálne sociálne odvody v prípade, že váš základ dane, znížený o zaplatené odvody, za vlaňajšok predstavuje najviac 5 445,71 eura (7 872,83 – 2 427,12). Ide o základ dane, ktorý uvádzate v daňovom priznaní ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Ak patríte do tejto kategórie SZČO, budete za druhý polrok tohto roka naďalej platiť sociálne odvody v najnižšej možnej sume 146,35 eura mesačne. Keďže sa vám odvody nemenia, Sociálna poisťovňa vás o tom listom informovať nebude (list o zmene výšky minimálnych odvodov posiela poisťovňa v januári vzhľadom na to, že minimálne odvody sa menia raz ročne, vždy k 1. januáru).

Kto bude a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody?

Kto je povinný platiť sociálne poistenie? Ak v súčasnosti povinné sociálne odvody ako SZČO neplatíte a váš hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vlani presiahol 5 298 eur (12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 441,50 eura), za obdobie od 1. júla tohto roka vám vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Prvýkrát zaplatíte odvody za júl 2017 so splatnosťou do 8. augusta 2017.

Ak v súčasnosti platíte poistné do Sociálnej poisťovne povinne a váš hrubý príjem v minulom roku nepresiahol  5 298 eur, za obdobie od 1. júla tohto roka vám povinnosť platiť poistné zaniká. Poslednýkrát zaplatíte odvody za jún 2017 so splatnosťou do 10. júla 2017 (keďže 8. júla vychádza na sobotu, splatnosť poistného sa posúva na pondelok 10. júla).

V prípade, že povinné odvody do Sociálnej poisťovne v súčasnosti platíte a váš vlaňajší hrubý príjem prekročil 5 298 eur, pokračujete v platení poistného aj naďalej.

Prihlasovacia ani odhlasovacia povinnosť nie je

SZČO nemajú pri platení sociálnych odvodov prihlasovaciu, ani odhlasovaciu povinnosť. Vznik povinnosti platiť sociálne odvody totiž podnikateľom oznamuje Sociálna poisťovňa. Poisťovňa takisto podnikateľovi oznamuje sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Sociálna poisťovňa nad rámec zákona o sociálnom poistení oznamuje SZČO aj zánik jej povinného sociálneho poistenia, a to do 20 dní od zániku, teda takisto do 20. júla tohto roka.

List s takýmito informáciami má SZČO dostať najneskôr do 20 dní od vzniku, resp. zániku povinného poistenia, teda do 20. júla tohto roka.

Postup pri určení novej sumy odvodov

Novú sumu poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie vám Sociálna poisťovňa určí podľa základu dane za rok 2016. Nanovo vypočítané poistné za júl je splatné najneskôr do 8. augusta 2017.

Určenú sumu sociálnych odvodov budete platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka.

Ak však vaše sociálne odvody budú po júli tohto roka v pásme od 146,35 eura do 151,16 eura, počítajte s tým, že od januára 2018 sa vám odvody do Sociálnej poisťovne zvýšia na 151,16 eura. Minimálne sociálne odvody totiž od januára budúceho roka stúpnu na 151,16 eura (Sociálna poisťovňa vás o tom bude v januári 2018 informovať listom).

SZČO s odloženým daňovým priznaním

Ak ste do konca marca tohto roka oznámili daňovému úradu, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 na koniec apríla až koniec júna, vznik, pokračovanie a zánik povinného sociálneho poistenia, ako aj nová výška odvodov sa vám bude podľa vlaňajších príjmov posudzovať až k 1. októbru tohto roka.

Ak ste mali ako SZČO vlani hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov vyšší ako 5 298 eur, k 1. októbru tohto roka vám Sociálna poisťovňa prepočíta výšku odvodov podľa základu dane za minulý rok.

Za obdobie od júla do septembra tohto roka platíte sociálne odvody v rovnakej výške, ako za obdobie do konca júna tohto roka. Prípadnú vyššiu alebo nižšiu sumu odvodov zaplatíte prvýkrát za október so splatnosťou do 8. novembra tohto roka.

Aj pri odloženom daňovom priznaní vám vznik alebo zánik povinnosti platiť sociálne odvody, ako aj zmenu sumy odvodov oznámi  Sociálna poisťovňa. List so sumou vymeriavacieho základu, výškou poistného, ktoré máte začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k úhrade poistného dostanete v takomto prípade do 20. októbra tohto roka.

Minimálny vymeriavací základ

Ako SZČO nesmiete zabúdať na to, že pre vás existuje minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak by vám Sociálna poisťovňa vypočítala vymeriavací základ na úrovni, ktorá je nižšia ako minimálny vymeriavací základ, aj tak musíte platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu.

Ten je do konca tohto roka na úrovni 441,50 eura. Tomuto vymeriavaciemu základu prislúcha minimálne poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie 146,35 eura.

Táto suma sa skladá z poistného na nemocenské poistenie (sadzba 4,4 %) v hodnote 19,42 eura a zvyšných 126,93 eura tvorí poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie 18% + invalidné poistenie 6 % + rezervný fond solidarity 4,75 % = sadzba 28,75 %).

Od 1. januára budúceho roka bude minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov v sume  456 eur (polovica priemernej mzdy na Slovensku za rok 2016). Minimálne sociálne odvody tak pre SZČO dosiahnu 151,16 eura.

Dôchodkové poistenie sa pritom skladá zo starobného a invalidného poistenia a z odvodu do rezervného fondu solidarity.

Maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ je od 1. januára tohto roka do konca tohto roka pre všetky druhy poistenia v jednotnej výške  6 181 eur. Ak vám Sociálna poisťovňa teoreticky vypočíta vymeriavací základ presahujúci túto sumu, platíte poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie maximálne zo spomínaných 6 181 eur.

Maximálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie pre SZČO tak dosahuje 2 048,99 eura.

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 bude maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov v sume 6 384 eur (7-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2016). Maximálne sociálne odvody tak pre SZČO v roku 2018 dosiahnu 2 116,29 eura mesačne.

Výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie

Pri určení výšky poistného sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Postupuje sa podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

Tak ako v minulosti sa vychádza zo základu dane (riadok 43 v daňovom priznaní-príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm). K tomuto základu dane  sa pripočíta suma zaplatených povinných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie (do konca roka 2012  pritom zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie nezvyšovali základ pre výpočet sociálnych odvodov).

Výsledný súčet základu dane a zaplatených odvodov sa nevydelí počtom mesiacov podnikania danej osoby v minulom roku, ale celkovým počtom mesiacov v roku.

Koeficient, ktorý sa používa pri výpočte vymeriavacieho základu SZČO, od roku 2015 predstavuje 1,486.  (Do konca roka 2012 sa pritom používal koeficient 2, v roku 2013 koeficient 1,9 a v roku 2014 koeficient 1,6).

Znižovanie koeficientu znamená, že časti SZČO s relatívne vyšším základom dane stúpol vymeriavací základ, a tým aj samotné sociálne odvody.

Do vymeriavacieho základu SZČO sa nezahŕňajú príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou. Ide o poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, príjem osobného asistenta ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa tak zníži o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu SZČO.

Vymeriavací základ SZČO vypočítame tak, že spočítame základ dane (uvedený v riadku 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016) a sumu zaplateného poistného na povinné zdravotné a sociálne poistenie v roku 2016 (Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona-uvedené v daňovom priznaní pod Tabuľkou č. 1 za VI. Oddielom-výpočet základu dane z príjmov z podnikania).

Výsledný súčet týchto dvoch súm vydelíme dvanástimi (počtom mesiacov v roku) a koeficientom 1,486 (platným od roku 2015). Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ = (základ dane + zaplatené sociálne a zdravotné odvody)/12/1,486

Samotné sociálne odvody tvoria spolu 33,15 % z určeného vymeriavacieho základu, z toho 4,4 % tvorí sadzba na nemocenské poistenie a zvyšných 28,75 % je sadzba na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie a sadzba do rezervného fondu solidarity).

Platenie poistného

SZČO platí poistné na číslo účtu jej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Čísla účtov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo, ktoré SZČO pridelila Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. Ide o označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napríklad za júl 2017 je v tvare 072017).

Pozor: Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom z účtu, ako špecifický symbol zadá číslo 88.

Príklady

Príklad č. 1:

SZČO začala podnikať od 1. septembra 2016. Za štyri mesiace podnikania v roku 2016 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem (príjem pred odpočítaním výdavkov) v sume  8 652,78  eura,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v hodnote 2 115,23 eura, na zdravotných odvodoch zaplatila 240,24  eura, sociálne odvody neplatila.

Jej hrubý príjem vo výške 8 652,78 eura prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, ktorá je od 1. júla 2017 v sume 5 298  eur. Táto SZČO tak bude povinná za obdobie od 1. júla 2017  začať platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sociálna poisťovňa zašle podnikateľovi najneskôr 20. júla tohto roka list, v ktorom mu oznámi vznik povinnosti začať platiť sociálne odvody, sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Vymeriavací základ Sociálna poisťovňa určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficientom 1,486 ( koeficient platný od roku 2015).

2 115,23+240,24/12/1,486 čo je 132,09 eura

Vypočítaný vymeriavací základ v sume 132,09 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ. Ten na rok 2017 dosahuje 441,50 eura a na rok 2018 bude v sume 456 eur.. Táto SZČO preto musí za obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017  platiť poistné zo základu 441,50 eura a od 1. januára 2018 z minimálneho základu 456 eur.

Po určení vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

 • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura = 19,42 eura,
 • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura =  79,47 eura,
 • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura = 26,49 eura,
 • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura = 20,97  eura.

Za obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 tak  platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 146,35 eura mesačne a za obdobie od 1. januára 2018 vo výške 151,16  eura mesačne.

Poistné musí SZČO prvýkrát zaplatiť za júl, najneskôr do 8. augusta 2017 .

Príklad č. 2:

SZČO začala podnikať ešte v roku 2010 a v súčasnosti platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Za rok 2016  mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 13 725,45  eura,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy)  5 341,17  eura, na sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila 2 327,40 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 13 725,45 eura prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je na rok 2017 v sume 5 298  eur.

Táto SZČO tak bude pokračovať v povinnom platení sociálnych odvodov aj po 1. júli tohto roka.

Vymeriavací základ jej Sociálna poisťovňa určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficientom 1,486 (koeficient platný od roku 2015).

5 341,17+2 327,40/12/1,486 čo je 430,04 eura

Vypočítaný vymeriavací základ v sume 430,04 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ.

Ten pre rok 2017 dosahuje 441,50 eura. Táto SZČO preto musí za obdobie do konca tohto roka platiť poistné zo základu 441,50 eura a od začiatku budúceho roka zo základu 456 eur.

Po určení vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

 • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura = 19,42 eura,
 • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura =  79,47 eura,
 • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura = 26,49 eura,
 • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 441,50 eura = 20,97  eura.

Za obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 tak platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 146,35 eura mesačne a za obdobie od 1. januára 2018 vo výške 151,16 eura mesačne.

Príklad č. 3:

SZČO začala podnikať v roku 2013 a od 1. júla 2016  platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

 Za rok 2016 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 5 223,44 eura, základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v sume 550 eur a na povinných sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila vlani 1 573,20 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 5 223,44 eura podliezol hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je od júla tohto roka v sume 5 298  eur.

Tejto SZČO tak za obdobie od 1. júla 2017 zaniká povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie. Posledné povinné sociálne odvody tak SZČO zaplatí za jún so splatnosťou do 10. júla tohto roka.

Zánik povinnosti platiť sociálne odvody podnikateľovi oznámi Sociálna poisťovňa listom, a to najneskôr do 20. júla tohto roka.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

masterPrémiový obsahsociálne odovodyszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X