Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Výpočet dovolenkového priemeru

Žena sediaca za stolom počíta na kalkulačke
Fotobanka Pixmac
6. apríla 2012 Tlačiť

Za čerpanie dovolenky patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku dosiahnutého za rozhodujúce obdobie, ktorým je predchádzajúci kalendárny štvrťrok.Výpočet dovolenkového priemeru sa riadi viacerými parametrami a pravidlami.

Na úvod niečo o tom, aké sú povinnosti zamestnávateľa pri dovolenke. Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok zaokrúhlený na štyri desatinné miesta (matematicky) a nesmie byť nižší ako minimálny hodinový mzdový nárok podľa stupňov náročnosti práce uvedených v § 120 Zákonníka práce. Počítame ho z hrubej mzdy bez náhrad, daňového bonusu, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevkov zo sociálneho fondu a ďalšieho plnenia poskytovaného zamestnávateľom zo zisku po zdanení.

Poďme sa pozrieť na niekoľko situácií, ako sa počíta a ako správne vypočítať dovolenkový priemer. Nie je na to treba žiadna špeciálna kalkulačka, napríklad na výpočet dovolenky zo mzdy. Iné však môžu byť hodnoty pre roky 2015, 2016 a ďalšie obdobie.

Ak zamestnávateľ skráti ustanovený pracovný čas podľa § 85 ods. 5 Zákonníka práce, zvýši priemerné zárobky zamestnancov nepriamo úmerne k skráteniu pracovného času. To znamená, že ak zamestnávateľ prechádza napríklad z jednozmennej prevádzky na trojzmennú a mení sa dĺžka bežného pracovného dňa z 8 hodín na 7,5 hodiny, musí prepočítať hodinový priemer na dovolenku podľa vzorca:

Vzorec na prepočet dovolenkového hodinového priemeru
pôvodný hodinový priemer na dovolenku * (8 / 7,5) = hodinový priemer na dovolenku

A čo dovolenkový priemer v prípade predĺženia pracovného času? Tu sa postupuje opačným spôsobom, teda hodinový priemer na dovolenku sa oproti pôvodnému zníži. Prepočet dovolenkového priemeru pri zmene pracovného času sa robí z toho dôvodu, že zamestnancom sa náhrada mzdy za dovolenku počíta podľa hodín ich bežného pracovného dňa, a ak by sme použili pôvodný hodinový priemer na dovolenku, mohli by sme zamestnanca poškodiť, resp. zvýhodniť.

Priemerný zárobok zisťujeme vždy v prvý deň nasledujúci po rozhodujúcom období a využívame ho až do konca daného štvrťroka. Napríklad na obdobie prvého štvrťroka roku 2012 (január až marec) používame údaje zo štvrtého štvrťroka roku 2011 (október až december). Priemerný zárobok určujeme teda vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. daného roka.

Výpočtový vzorec pre určenie priemerného zárobku na dovolenku zamestnanca je:

Vzorec na určenie priemerného zárobku na dovolenku
úhrn vyplatených miezd bez náhrad / odpracované hodiny v rozhodujúcom období

Príklad č.1:

Zamestnanec mal v mesiacoch október – december 2011 vykázané nasledujúce príjmy a hodiny:

Mesiac Počet odprac. hodín Hrubá mzda Náhrady mzdy
Október 2011 168 500,00
November 2011 176 500,00
December 2011 152 500,01 68,19
Spolu 496 1 500,01 68,19

Zamestnanec mal v decembri 2011 3 dni dovolenky, za čo mu bola vyplatená náhrada mzdy za dovolenku. Výpočet hodinového priemeru na dovolenku pre 1. štvrťrok roku 2012  je nasledovný:(1500,01 – 68,19) / 496 = 2,886733… = 2,8867 (po zaokrúhlení matematicky)

Celý prvý štvrťrok roku 2012 budeme počítať náhradu mzdy za čerpanú dovolenku z  priemeru 2,8867 eur.

Ak zamestnanec neodpracoval v rozhodujúcom období aspoň 22 dní alebo 170 hodín, pri výpočte náhrady mzdy za dovolenku sa použije jeho pravdepodobný zárobok, to znamená zárobok, ktorý zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, prípadne zárobok, ktorý by zrejme dosiahol podľa dohodnutej odmeny v pracovnej zmluve.

Vzorec je v tomto prípade:

Vzorec na určenie náhrady za dovolenku ak neodpracoval aspoň 22 dní
pravdepodobný mesačný zárobok / počet pracovných hodín v aktuálnom mesiaci

Príklad č.2:

Zamestnanec nastúpil do zamestnania 1.12.2011. V dňoch 21. – 23.12.2011 si čerpal 3 dni dovolenky. V zmluve má dohodnutú mzdu vo výške 450 eur. Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a bežne pracuje 8 hodín denne. Aký bude jeho priemer na dovolenku?

V mesiaci december 2011 je 22 pracovných dní, z toho 26.12.2011 je sviatok, ktorý sa danému zamestnancovi započítava do odpracovaných dní (nakoľko je odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok sa mu platí mesačnou mzdou). Keďže k 21. decembru ešte neodpracoval 22 dní alebo 170 hodín, jeho priemer vypočítame z jeho pravdepodobného zárobku:

450 / (22 * 8) = 2,5568

Jeho náhrada mzdy za čerpanú dovolenku v decembri bude celkovo predstavovať:2,5568 * 8 * 3 = 61,37 eur.

V prípade, že je zamestnancovi vyplatená mzda alebo časť mzdy, ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie, ako je kalendárny štvrťrok (napríklad ročná, trištvrteročná alebo polročná odmena), do úhrnu vyplatených miezd bez náhrad sa na účely priemerného zárobku pripočíta iba pomerná časť pripadajúca na jeden štvrťrok.

Taktiež, príjem vyplatený pri príležitosti pracovného alebo životného jubilea zamestnanca sa považuje za mzdu poskytnutú za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov, a preto pre účely priemerného zárobku sa rozpočítava na 4 štvrťroky. Pomerné časti takýchto príjmov sa ešte upravia podľa počtu odpracovaných hodín v rozhodujúcom období, napríklad ak bol zamestnanec počas rozhodujúceho obdobia práceneschopný, pomerná časť odmeny sa poníži o tieto neodpracované dni. Samozrejme, plán dovoleniek je vždy už na vzájomnej dohode.

Naopak, ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období nadčasy, pomerná časť odmeny sa zvýši o hodiny nadčasov. Zvyšné pomerné časti sa zahrnú do úhrnu miezd bez náhrad pre určenie priemerného zárobku v ďalších štvrťrokoch.

Pri výpočte priemeru na dovolenku použijeme nasledujúci vzorec:

Vzorec
dosiahnutá mzda v RO + [1/n z odmeny * (odprac. hodiny v RO / fond prac. času v RO)]—————————————-odpracované hodiny v RO

Poznámka: 1/n je pomerná časť odmeny pripadajúca na jeden štvrťrok, napríklad  pri ročnej odmene počítame ¼ z odmeny, pri polročnej ½ z odmeny a pod.

Príklad č.3:

Zamestnanec mal v mesiacoch október – december 2011 vykázané nasledujúce príjmy a hodiny:

Mesiac Počet odprac. hodín Hrubá mzda Náhrady mzdy
Október 2011 168 500,00
November 2011 176 500,00
December 2011 152 900,01 68,19
Spolu 496 1 900,01 68,19

Zamestnancovi bola v decembri 2011 vyplatená náhrada mzdy za dovolenku za 3 dni. Okrem dosiahnutej hrubej mzdy bola zamestnancovi v mesiaci december 2011 vyplatená aj ročná odmena vo výške 400 eur. Fond pracovného času v danom štvrťroku predstavoval 520 hodín. Jeho priemer na dovolenku budeme počítať:

Fond pracovného času v RO: 520 hodín
Odpracované hodiny v RO: 496 hodín (520 – 8*3 za čerpanie dovolenky)
Dosiahnutá mzda v RO: 1431,82 € (1900,01 – 400 – 68,19)
Pomerná časť ročnej odmeny: 95,3846153 (400/4 * (496 : 520)

(1900,01 – 400 – 68,19) + [400/4 * (496 : 520)] = 1527,21 = 3,0791

V prvom štvrťroku roka 2012 budeme používať pri výpočte náhrady mzdy za čerpanie dovolenky priemer 3,0791 eur.

Ak má zamestnanec u jedného zamestnávateľa viac pracovných pomerov, priemerný zárobok sa posudzuje za každý jednotlivo. V prípade, že ste používateľom programu OLYMP – mzdy a personalistika od spoločnosti KROS, môžete sa spoľahnúť, že program správne vypočíta priemer na dovolenku a nárok na dovolenku podľa vypočítaných výplat v predchádzajúcom štvrťroku.

Zdroj:  Ing. Veronika Vlčková, zástupca vedúceho oddelenia podpory OLYMP mzdy a personalistika, www.kros.sk/olymp

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X