Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Začínate podnikať? Pozrite sa, aké odvody vás čakajú

Thinkstockphotos 76755074.jpg
Thinkstock
5. augusta 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Idete si založiť živnosť a zaujíma vás, aké zdravotné a sociálne odvody vás v najbližšom období neminú? V článku sa dozviete aj o tom, aký najvyšší možný základ dane za rok 2016 musíte vykázať na to, aby ste platili minimálne zdravotné a sociálne odvody a koľko môžete v hrubom zarobiť na to, aby ste sociálne odvody aj naďalej neplatili.

Odporúčame ebook:

Zdravotné poistenie

Ak ste tzv. čistý živnostník, teda osoba, ktorá len podniká a nemá žiadny iný príjem, či už ako zamestnanec, ako penzista alebo ako osoba na rodičovskej dovolenke, odo dňa začiatku podnikania ste povinný platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie.

Na rok 2016 minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie predstavuje 60,06 eura (ide o 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 429 eur). Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, suma vášho preddavku sa znižuje na polovicu, v tomto prípade na 30,03 eura.

Tento preddavok budete platiť svojej zdravotnej poisťovni mesačne pozadu, vždy do 8. dňa v nasledujúceho mesiaca (napríklad za august 2016 zaplatíte preddavok najneskôr do 8. septembra 2016). Naposledy preddavok v takejto sume zaplatíte najneskôr 6. januára 2017 za december 2016. Je tomu tak preto, že v januári 2017 ôsmy deň v mesiaci pripadne na nedeľu, a preto je preddavok na zdravotné poistenie za december splatný už 6. januára 2017.

Ako živnostník však musíte počítať s tým, že minimálne zdravotné odvody sa každoročne k 1. januáru zvyšujú. Keďže najnižší možný vymeriavací základ pre živnostníka tvorí polovicu z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, Vaše minimálne zdravotné odvody porastú každoročne k 1. januáru podľa toho, ako pred dvomi rokmi stúpla priemerná mzda na Slovensku. Inak povedané, Vaše minimálne zdravotné odvody sa budú zvyšovať každý rok podľa toho, ako pred dvomi rokmi vzrástli mzdy zamestnancom na Slovensku.

Keďže priemerná mzda na Slovensku za rok 2015 je známa už od marca tohto roka a dosiahla sumu 883 eur, je známe aj to, že minimálny vymeriavací základ na rok 2017 stúpne na 441,50 eura. Znamená to, že váš minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2017 dosiahne 61,81 eura, pre osobu so zdravotným postihnutím to bude 30,90 eura.

Ak začínate podnikať v roku 2016, vyššie ako minimálne zdravotné odvody vás čakajú najskôr od 1. januára 2018. Až od 1. januára 2018 bude totiž váš preddavok na zdravotné poistenie zodpovedať vášmu základu dane, ktorý vykážete v daňovom priznaní za rok 2016. Ak však budete za rok 2016 v strate alebo budete mať nízky základ dane, tak bude váš zdravotný odvod aj v roku 2018 na minimálnej úrovni.

V druhej polovici roka 2017 vám vaša zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných preddavkov, ktoré ste zaplatili v roku 2016. Bude pritom vychádzať z vášho základu dane za rok 2016, ktorý ste uviedli v daňovom priznaní. Z tohto základu dane vám zdravotná poisťovňa vypočíta poistné, ktoré ste mali za vlaňajšok odviesť a porovná ho s celkovou sumou preddavkov na poistné, ktorú ste svojej poisťovni reálne odviedli.

Ak by ste ako začínajúci živnostník za rok 2016 platili preddavky na poistné v minimálnej možnej výške, tak vám v zásade nemôže vzniknúť preplatok na poistnom. Hoci by ste boli prvý rok v strate, aj tak ste povinný platiť minimálne zdravotné odvody. Výnimku tvoria len prípady, ak ste boli práceneschopný, poberali ste materskú dávku, alebo ste boli na OČR (ošetrovanie člena rodiny).

Vtedy sa totiž stávate poistencom štátu a za toto obdobie nemusíte platiť minimálne odvody. Naopak, ak sa vám v predchádzajúcom roku v podnikaní darilo a dosiahli ste základ dane, ktorému prislúchajú vyššie ako minimálne odvody, tak Vám zdravotná poisťovňa vyčísli nedoplatok na poistnom. Súčasťou ročného zúčtovania zdravotných odvodov je pritom nielen zúčtovanie preddavkov so sumou, ktorú ste mali zaplatiť, ale aj stanovenie výšky preddavku na zdravotné poistenie na nasledujúci rok.

Aký základ dane teda musíte za rok 2016 vykázať na to, aby ste nemali za rok 2016 nedoplatok na poistnom?

Vymeriavací základ počítame tak, že vychádzame zo základu dane, ktorý nie je znížený o zaplatené zdravotné a sociálne odvody. K základu dane za rok 2016 ako rozdielu medzi príjmami a výdavkami pripočítame zaplatené zdravotné odvody (sociálne odvody začínajúci živnostník v prvom roku podnikania neplatí). Základ dane neznížený o zaplatené odvody vydelíme koeficientom 1,486 (zákonom určený koeficient, ktorý platí pre všetkých podnikateľov) a následne počtom mesiacov podnikania v roku 2016.

Ide o tento vzorec:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/počet mesiacov podnikania

Ak nechcete mať za rok 2016 nedoplatok na zdravotných odvodoch a platili ste minimálne preddavky, váš vymeriavací základ musí byť v sume najviac 429 eur. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške 637,49 eura (429×1,486). V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie, tak mesačný základ dane znížený o zaplatené odvody vychádza na 577,43 eura. Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2016 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste nemali za rok 2016 nedoplatok na zdravotných odvodoch.

Ak by ste v roku 2016 podnikali napríklad štyri mesiace, tak váš základ dane neznížený o zaplatené odvody musí byť najviac 2 549,98 eura (4×637,49). Základ dane, ktorý zohľadňuje aj zaplatené zdravotné odvody, by pri štyroch mesiacoch podnikania predstavoval 2 309,74 eura (2 549,98 – 4×60,06).

Základ dane za rok 2016, pri ktorom by ste aj v roku 2018 platili minimálne preddavky na zdravotné poistenie, by bol vyšší ako 577,43 eura, keďže minimálny vymeriavací základ na rok 2018 by mohol presiahnuť 450 eur (ak priemerná mzda na Slovensku za rok 2016 porastie o najmenej 1,9 %). Pri 450-eurovom vymeriavacom základe by ste museli mať za rok 2016 základ dane po odpočítaní odvodov v sume 608,60 eura.

Tak si to zhrňme.

Začínate podnikať napríklad od 1. septembra 2016. Za obdobie od 1. septembra 2016 do 31. decembra 2016 ste povinný do svojej zdravotnej poisťovne platiť preddavok v sume 60,06 eura. Na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa vám minimálny preddavok na zdravotné poistenie zvýši na 61,81 eura.

Za obdobie od 1. januára 2018 budete platiť preddavok na zdravotné poistenie podľa toho, aký bol váš základ dane za rok 2016. Predpokladáme, že by minimálny vymeriavací základ na rok 2018 bol v sume 450 eur. Ak  chcete v roku 2018 platiť minimálne zdravotné odvody, tak váš mesačný základ dane za rok 2016 musí byť najviac 608,60 eura. Ak by ste vykázali vyšší základ dane, tak za obdobie od 1. januára 2018 budete platiť zdravotné odvody v sume vyššej, ako je minimálny preddavok na zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie

Sociálne odvody začínajúci podnikateľ v prvých mesiacoch podnikania neplatí. Minimálna dĺžka „odvodových prázdnin“ pri sociálnom poistení pritom závisí od toho, kedy ste začali podnikať. Keďže povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie sa každoročne prehodnocuje podľa výšky hrubých príjmov za minulý rok k 1. júlu daného roka, prípadne k 1. októbru daného roka pri odloženom daňovom priznaní, je rozdiel, či začínate podnikať od augusta 2016 alebo od januára 2017.

Pri podnikaní od augusta 2016 máte isté, že sociálne odvody nebudete platiť minimálne 11 mesiacov (do 30. júna 2017), prípadne 14 mesiacov pri odloženom daňovom priznaní (do 30. septembra 2017). Ak však začnete podnikať od januára 2017, pokoj s platením odvodov budete mať 18 mesiacov (do 30. júna 2018) a pri odloženom daňovom priznaní za rok 2017 dokonca až 21 mesiacov (do 30. septembra 2018).

Ak začínate podnikať v roku 2016 a chcete sa vyhnúť plateniu sociálnych odvodov aj po 1. júli, resp. po 1. októbri 2017, smerodajná je pre vás suma hrubých príjmov (tržieb) za rok 2016 vo výške 5 298 eur. Ide o maximálnu výšku hrubých príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby za tento rok, do ktorej v budúcom roku nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody. Je pritom jedno, či v tomto roku podnikáte jeden mesiac alebo celý rok. Podstatné je, aby ste za rok 2016 mali hrubé príjmy najviac do sumy 5 298 eur. Ak v hrubom zarobíte viac, začnete budúci rok platiť sociálne odvody.

Ak vám vznikne od 1. júla 2017 (resp. od 1. októbra 2017) povinnosť platiť sociálne odvody, tak to Sociálna poisťovňa písomne oznámi, a to najneskôr 20. júla 2017 (resp. najneskôr 20. októbra 2017 pri odložení daňového priznania). Súčasne vám poisťovňa oznámi vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného, dátum jeho splatnosti, ako aj údaje týkajúce sa platenia odvodov.

Vymeriavací základ vám Sociálna poisťovňa vypočíta tak, že váš základ dane za rok 2016 neznížený o zaplatené odvody vydelí koeficientom 1,486 a dvanástimi, teda počtom mesiacov v roku. Pri sociálnom poistení sa totiž na rozdiel od zdravotného poistenia nezohľadňuje to, koľko mesiacov ste v predošlom roku podnikali, ale všetkým podnikateľom sa základ dane vydelí počtom mesiacov v roku.

Ide o tento výpočet:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/12

Sociálne odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu tvoria 33,15 %, z toho 28,75 % predstavuje sadzba na dôchodkové poistenie a 4,4 % je sadzba na nemocenské poistenie.

Na rok 2017 platí minimálny mesačný vymeriavací základ 441,50 eura a k tom prislúchajúce minimálne sociálne odvody dosahujú 146,35 eura. Sociálne odvody najmenej v takejto sume tak musí v roku 2017 platiť každý podnikateľ, ktorý mal v roku 2016 hrubý príjem vyšší ako 5 298 eur. Týka sa to aj tých podnikateľov, ktorí boli v strate a nevykázali žiadny základ dane. Maximálny vymeriavací základ na rok 2017 predstavuje 4 415 eur, maximálne sociálne odvody pre podnikateľov tak dosahujú 1 463,57 eura.

Aký najvyšší možný základ dane však môžete za rok 2016 vykázať na to, aby ste za obdobie od 1. júla, resp. od 1. októbra 2017 platili minimálne sociálne odvody?

Ak váš hrubý príjem za rok 2016 presiahol 5 298 eur a chcete v roku 2107 platiť minimálne sociálne odvody, váš mesačný vymeriavací základ, ktorý vám vypočíta Sociálna poisťovňa, musí byť v sume najviac 441,50 eura. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške 656,07 eura (441,50×1,486).

V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie (60,06 eura), tak mesačný základ dane znížený o odvody vychádza na 596,01 eura. Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2016 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste v roku 2017 platili najnižšie možné sociálne odvody.

Opäť si to zhrňme.

Ak začnete podnikať v roku 2016, tak sociálne odvody neplatíte minimálne do 30. júna 2017. Ak do konca marca 2017 oznámite daňovému úradu odklad daňového priznania a daňové priznanie podáte po 31. marci 2017, tak sociálne odvody neplatíte najmenej do 30. septembra 2017.

Na to, aby ste poistné na sociálne poistenie neplatili aj po 30. júni, resp. po 30. októbri 2017, musí byť za rok 2016 váš hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov (tržby) maximálne 5 298 eur. Ak túto hranicu presiahnete, začnete v roku 2017 povinne platiť poistné na sociálne poistenie najmenej v sume 146,35 eura a maximálne v sume 1 463,57 eura.

Od 1. januára 2018 sa suma minimálnych a maximálnych sociálnych odvodov zvýši podľa toho, ako v roku 2016 stúpne priemerná mzda na Slovensku.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

legislatívne zmeny titulkaodvody Sociálna poisťovňaPrémiový obsahZačiatok podnikaniazdravotné odvody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X