Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Živnosť alebo s.r.o.? Akú formu podnikania si mám vybrať?

Živnosť alebo s.r.o.? Akú formu podnikania si mám vybrať?
Fotobanka Pixmac
18. mája 2012 Zdroj Glatzová & Co., s.r.o. Tlačiť

Chcete začať podnikať ale neviete akú formu podnikania si zvoliť? Rozhodujete sa, či podnikať formou živnosti alebo si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Pripravili sme pre vás základný zoznam výhod a nevýhod oboch foriem podnikania, prosím oboznámte sa s nimi.

 

Živnosť versus s.r.o.?

Podnikanie na živnosť a prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sú najčastejšie formy podnikania na Slovensku. Obidve tieto formy majú svoje plusy a mínusy a preto je vhodné, aby ste si pred začatím podnikania premysleli aká forma je pre vás výhodnejšia.

 

Vznik podnikania

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť na to, by ste začali podnikať, je získať oprávnenie.Na získanie živnostenského oprávnenia nepotrebujete žiaden finančný vklad (základný kapitál). Je postačujúce, ak požiadate predmetný živnostenský úrad o vydanie živnostenského oprávnenia. V prípade, ak vašim predmetom podnikania bude tzv. voľná živnosť stačí, ak vyplníte požadované tlačivo a k žiadosti priložíte kolky v požadovanej hodnote (t.j. 5,- Eur za jednu prihlasovanú voľnú živnosť). Správny poplatok je v prípade remeselných a viazaných živností vyšší, a to 15,- Eur za jednu prihlasovanú živnosť. V prípade živností môžete začať podnikať takmer okamžite, t.j. dňom ohlásenia, ak dané ohlásenie spĺňa všetky náležitosti vyžadované živnostenským zákonom.

 

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným musíte počítať s tým, že na jej založenie s.r.o. budete potrebovať trochu viac času. Najskôr budete musieť vypracovať a podpísať zakladateľské dokumenty (t.j. spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu) a získať živnostenské alebo iné oprávnenie (t.j. licenciu v prípade slobodných povolaní ako napr. advokát, daňový poradca, atď.) na podnikanie. Následne môžete podať návrh na príslušný obchodný register. Podmienkou zaregistrovania spoločnosti s ručením obmedzeným je formálna správnosť samotného návrhu ako aj jeho príloh. Poplatok za registráciu spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnom registri je 331,50 Eur (v prípade elektronického podania to je 165,75 Eur).Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné počítať aj s ďalšími nákladmi súvisiacimi so získaním živnostenského alebo iného oprávnenia na podnikanie, vyhotovením zakladateľských dokumentov, overovaním podpisov, vyhotovovaním notársky overených kópií, atď. Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným netreba zabúdať na to, že minimálny vklad do základného imania je 5.000,- Eur. Tento vklad môže mať peňažnú ako aj nepeňažnú formu.

Rada:  Začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia je jednoznačne administratívne aj finančne menej náročné. Samozrejme toto by nemalo byť jediné kritérium, ktoré by ste mali pri rozhodovaní vziať od úvahy.

 

Administratívna záťaž pri podnikaní

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné mať zvoleného konateľa, ktorého režim v prípade, ak za svoju činnosť dostáva pravidelnú odmenu, je podobný režimu zamestnanca. To znamená je potrebné za neho platiť zdravotné a sociálne odvody, robiť hlásenia a rôzne výkazy. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa musí aspoň raz ročne konať valné zhromaždenie. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa údajov zapisovaných do obchodného registra je vo väčšine prípadov potrebné túto zmenu prijať rozhodnutím valného zhromaždenia a potom ju zapísať od príslušného obchodného registra. Každá takáto zmena je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 66,- Eur a každý podpis návrhu zápisu alebo zmeny do obchodného registra je potrebné overiť.V prípade živnosti nie sú tieto administratívne úkony potrebné, a teda takáto forma podnikania je trochu menej administratívne náročná. Pre zmenu v živnostenskom oprávnení stačí túto oznámiť príslušnému živnostenskému úradu a zaplatiť správny poplatok 3,- Eur.Rada: Tu však chceme podotknúť, že administratívna náročnosť spoločnosti s ručením obmedzeným nie je tak veľká, aby sa nedala zvládnuť bez väčších problémov.

 

Zodpovednosť za záväzky

Živnostník zodpovedá za svoje záväzky v rámci podnikania celým svojím majetkom, teda aj svojím osobným majetkom. V prípade neplnenia záväzkov exekútor môže siahnuť na čokoľvek z majetku živnostníka, poprípade jeho manžela/ky. Majetok firmy nie je možné efektívne oddeliť od osobného majetku živnostníka.V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ručenie spoločníka (majiteľa) je obmedzené. Spoločnosť s ručením obmedzeným síce zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom ale spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania spoločnosti. Ak spoločník splatí celý svoj vklad, za záväzky spoločnosti neručí. V prípade spoločnosti s ručeným obmedzeným je evidentné, ktorý majetok patrí priamo spoločnosti a ktorý majetok je majetkom spoločníka (teda jeho osobným majetkom).

 

Rada: Obmedzené ručenie spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným sa javí ako jedna z podstatných výhod v porovnaní s podnikaním vo forme živnosti, kde ručíte celým svojím majetkom.

 

 

Výplata zisku

Zisk, ktorý máte v prípade podnikania prostredníctvom živnostenského oprávnenia patrí priamo vám ako fyzickej osobe. V praxi to znamená, že si ho môžete vyplatiť kedy chcete bez toho, aby ste k tomu potrebovali akýkoľvek formálny dokument.V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným zisk patrí spoločnosti a nie vám. Zisk vám môže byť vyplatený len, ak to formálne schváli valné zhromaždenie a len v schválenej výške. Výplata zisku spoločníkom sa schvaľuje raz ročne a následne dochádza k jeho vyplateniu. To znamená, že nie je možné formálne siahať na zisk spoločnosti kedykoľvek, kedy to spoločník uzná za vhodné.

 

Odvody

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným platí odvody len zo zisku, ktorý mu bude vyplatený a len do zdravotnej poisťovne. Od povinnosti platiť odvody do sociálnej poisťovne je oslobodený. Spoločník ako fyzická osoba, ktorá nemá žiaden príjem, resp. konateľ, ktorý nedostáva od spoločnosti s ručením obmedzeným žiadnu mesačnú odmenu a nemá ani iný stály príjem, by mal platiť do zdravotnej poisťovne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Výška týchto odvodov nie je závislá od vyplateného zisku spoločníkovi, a teda nebude sa zvyšovať z rastúcim vyplateným ziskom.V prípade, ak podnikáte na základe živnostenského oprávnenia, prvý rok platíte odvody len do zdravotnej poisťovne, a to z minimálneho vymeriavacieho základu. Odvody do sociálnej poisťovne začnete platiť až v druhom roku podnikania. Odvody do zdravotnej ako aj do sociálnej poisťovne sa zvyšujú v závislosti od výšky zisku, to znamená, že čim viac zarobíte, tým viac budete platiť.

 

Rada:  Z pohľadu odvodov je, aj napriek niektorým zmenám urobeným reformami v roku 2011, ešte stále výhodnejšia spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

Účtovníctvo

Pri podnikaní na základe živnostenského oprávnenia stačí, ak budete viesť jednoduché účtovníctvo. Živnostník si taktiež môže uplatniť paušálne náklady vo výške 40%, a to aj vtedy, ak mu tieto náklady reálne nevznikli.Spoločnosť s ručením obmedzeným musí automaticky viesť podvojné účtovníctvo. Ako daňové výdavky môže uplatniť len skutočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti.

 

Dane

V prípade podnikania prostredníctvom živnostenského oprávnenia ako aj v prípade podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným sa platí daň z príjmov vo výške 19%. V prípade živnosti sa však do úvahy berú iba príjmy zo zaplatených faktúr, zatiaľ čo v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sú pre určenie daňového základu rozhodujúce vystavené faktúry. To v praxi znamená, že do daňového základu sa započítavajú aj faktúry, ktoré vám klient nezaplatil.

 

Dôveryhodnosť

Živnostenské podnikanie je na verejnosti vnímané ako podnikanie jednej osoby, ktorá nemusí mať žiadne finančné zázemie. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ide o právnickú osobu, ktorá má povinnosť vytvoriť základné imanie. Takáto forma podnikania je preto vnímaná ako dôveryhodnejší a rešpektovanejší spôsob podnikania.

 

Rada: Nedá sa jednoznačne povedať, či je výhodnejšie podnikať prostredníctvom živnostenského oprávnenia alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Závisí od konkrétneho druhu podnikania. Najväčšou výhodou podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je nižšia miera zodpovednosti fyzickej osoby (spoločníka) za záväzky spoločnosti a možnosť oddeliť firemný majetok od osobného majetku spoločníka ako aj nižšia odvodová záťaž. Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným je možné odporučiť v prípade, ak vaša firma má väčší obrat, zamestnáva viacero zamestnancov, má veľa pohľadávok a záväzkov. V prípade, ak tie zisky nie sú až také vysoké a podnikáte v menšom rozsahu, podnikajte formou živnostenského oprávnenia.

 

Lucia Regecová 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X