Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zodpovednosť za škodu môže dosiahnuť desaťtisíce eur

Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
8. septembra 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť
Či už podnikáte ako malý živnostník, ktorý prevádzkuje stánok s rýchlym občerstvením alebo ste veľká stavebná firma s 500 zamestnancami, ako podnikajúci subjekt zodpovedáte za škody spôsobené svojou pracovnou (prevádzkovou) činnosťou. 
 
Prečítajte si skutočné poistné udalosti, ktoré boli uplatňované v rámci poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu. 
 

Škoda môže byť spôsobená aj chybným výrobkom

Príklady:
 • V reštaurácii hotela sa dieťa poranilo padajúcim kvetináčom s kaktusom. Kaktus mu spadol na tvár a spôsobil zranenie tváre a oboch očí. Úraz si vyžiadal chirurgický operačný zákrok a následnú liečbu. Išlo o cudzieho štátneho príslušníka a poisťovňa vyplatila viac ako 67 000 eur.
 • Majiteľ a prevádzkovateľ predajne potravín zanedbal zimnú údržbu pozemnej komunikácie, zákazníčka pri vychádzaní z predajne spadla na zľadovatenom chodníku pred predajňou a zlomila si krčok stehennej kosti ľavej nohy. Poškodená si nárokovala úhradu nákladov na liečenie, bolestné, stratu na zárobku počas PN a odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia. Vyplatené plnenie sa vyšplhalo do výšky takmer 10 000 eur.
 • Pri odstraňovaní poruchy na odpadovom potrubí si nájomník bytovky nevšimol nedostatočne označený výkop kanálu a spadol doň. Utrpel škodu na zdraví a na základe lekárskych posudkov žiada od podnikateľa, ktorý odstraňoval poruchu,  úhradu nákladov za liečenie, bolestné a odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške takmer 5 000 eur. 
 
Toto sú skutočné poistné udalosti, ktoré boli uplatňované v rámci poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu. Často nemusí ísť len o škodu zavinenú porušením právnej povinnosti alebo nedbanlivosťou podnikateľa, ale v mnohých prípadoch zodpovedá prevádzkovateľ  za škodu bez ohľadu na zavinenie, pretože prevádzková zodpovednosť za škodu je typom objektívnej zodpovednosti.
 

Čo je kryté poistením prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Ide o základný druh poistenia zodpovednosti za škodu, ktorým sa kryje:
 • škoda na zdraví a na veci,
 • následná majetková ujma alebo ušlý zisk a tiež
 • náhrada nákladov právnej obhajoby / zastúpenia.
 
Mnohí podnikatelia nevedia, že poisťovňa môže už v základnom krytí ponúkať aj náhradu nákladov právneho zastúpenia a pritom najmä pri podnikateľských subjektoch, ktorí vykonávajú svoju činnosť aj mimo územia SR, sa pri možných súdnych sporoch tieto náhrady šplhajú až do výšky niekoľkých tisíc eur. 
 

Rozsah poistenia

Zjednodušene možno povedať, že poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu si môže uzavrieť každá právnická alebo podnikajúca fyzická osoba a toto poistenie jej poskytuje ochranu v prípadoch, kedy sama podnikajúca osoba alebo osoby konajúce v jej mene spôsobili škodu pri výkone podnikateľskej činnosti tretím osobám, za túto škodu zodpovedajú a sú povinní ju uhradiť.
 

 
Každý podnikajúci subjekt, ktorý sa rozhodne pre poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu, by mal mať záujem o to, aby poistenie čo najkomplexnejšie pokrývalo možné riziká jeho prevádzkovej činnosti. Aj z tohto dôvodu poisťovne automaticky do základného krytia okrem poistenej prevádzkovej činnosti vykonávanej na základe príslušného oprávnenia zahrňujú aj súvisiace činnosti, ktorými môžu byť:
 
 • výkon vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ktoré slúžia na výkon poistenej činnosti,
 • predvádzanie výrobkov a účasť na výstavách a veľtrhoch, ak súvisia s poistenou činnosťou,
 • prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizovanie podnikových podujatí,
 • držba zvierat využívaných na zabezpečenie stráženia objektov slúžiacich na výkon poistenej činnosti.
 
Do základného krytia môže byť zahrnutá aj škoda na veciach odložených zamestnancami alebo na veciach vnesených alebo odložených návštevníkmi, čo ocenia najmä prevádzkovatelia činností, s ktorými je odkladanie vecí obvykle spojené (reštaurácie, kaviarne, ubytovacie zariadenia, ale napr. aj ambulancie lekára, športové centrá a pod.) 
 
Najčastejšie pripoisťovanými rizikami sú:
 • rozšírenie územnej platnosti mimo územia SR
 • pripoistenie škôd na prevzatých veciach, na ktorých vykonávate svoj záväzok
 • regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za pracovný úraz a chorobu z povolania vlastných zamestnancov 
 
Príklad:
Vo firme zaoberajúcej sa obrábaním kovov sa skúšaný stroj samočinne spustil, piest zamestnancovi pritlačil ľavú ruku a spôsobil mu devastačné poranenie dlane a zápästia. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že ku škode na zdraví zamestnanca prišlo aj preto, že zamestnávateľ dostatočne nezabezpečil, aby pracovný prostriedok neohrozoval bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Poškodenému bol priznaný invalidný dôchodok a Sociálna poisťovňa si škodu vzniknutú výplatou dôchodkových dávok uplatňovala u zamestnávateľa. Keďže spoločnosť mala v rámci poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu dojednané aj pripoistenie regresných náhrad zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za pracovný úraz alebo chorobu z povolania, poisťovňa uhradila tieto náklady, ktoré doposiaľ dosiahli výšku cca 28 000 eur.
 

Škoda spôsobená chybným výrobkom

Najmä pre výrobcov finálnych výrobkov alebo ich častí, pre dovozcov alebo predajcov výrobkov, ale aj pre ďalšie podnikajúce subjekty, ktorých činnosť vedie k určitému výslednému produktu alebo práci, odporúčame v rámci poistenia prevádzkovej zodpovednosti  za škodu zvoliť si aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom. V takom prípade bude poistením krytá aj škoda spôsobená chybou výrobku po jeho dodaní alebo chybne vykonanou prácou po jej odovzdaní. 
 
Príklad:
Firma zaoberajúca sa vykonávaním melioračných a zavlažovacích stavieb vykonávala údržbu a kontrolu nimi dodaného zavlažovacieho zariadenia. Spoje oceľového plášťa nádrže na závlahovú vodu boli porušené, na čo sa ale ani pri servisnej kontrole neprišlo, keďže podľa zistenia nebola prevedená dostatočne. Následne sa nádrž pretrhla a voda unikla do priestoru skleníka. Poisťovňou plnené náklady na výmenu dielov a opravu poškodenej závlahovej technológie, opravu poškodenej elektroinštalácie, výmenu rozbitých sklených tabúľ a pod. sa vyšplhali na sumu takmer 8 000 eur.
 
Riziku spôsobenia vysokých škôd sú vystavené najmä tie podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú práce alebo vyvážajú výrobky na trhy do krajín EU alebo iných krajín, kde je veľmi prísna ochrana spotrebiteľa a náhrada spôsobenej škody sa môže vyšplhať do veľmi vysokých súm. Veď len náklady na vyhotovenie bežného posudku na chybný výrobok sa v zahraničí môžu pohybovať vo výške cca 4 000 eur. 
 
Záujem o poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu neustále rastie. Tento trend súvisí najmä so zvyšujúcou sa uvedomelosťou firiem, pretože prevádzková činnosť každého podnikajúceho subjektu, výkon jeho vlastníckych práv, či vyrábané alebo distribuované výrobky predstavujú riziko, ktoré môže významne ohroziť jeho finančnú stabilitu a v mnohých prípadoch môže mať pre spoločnosť až likvidačné následky.
 
Pri rozhodovaní, či je pri podnikaní poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu dôležité, by tieto riziká mal zvažovať každý subjekt, ktorý podniká alebo podnikať začína.  
 
Autor: Alena Kováčiková, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Poistenie podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Poistenie podnikania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Znižovanie nákladov

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X