Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Zrušenie prevádzky

ThinkstockPhotos 82669189
Small business owner in Santiago, Chile
26. januára 2016 Tlačiť

Pokiaľ má podnikateľ alebo živnostník prevádzku či prevádzkareň a plánuje jej zrušenie, nemal by zabudnúť na niektoré povinnosti, ktoré sa s tým spájajú. V prvom rade je dôležité podať oznámenie o zrušení prevádzky a to nielen na živnostenský úrad, ale aj na iné inštitúcie a úrady. Väčšinou každý subjekt má zvlášť tlačivo na oznámenie o zrušení prevádzkarne.

Väčšina podnikateľov si myslí, že podobne ako zriadenie prevádzky, aj zrušenie prevádzky sa oznamuje spravidla len na živnostenský úrad, respektíve po novom už na odbor živnostenského podnikania v rámci príslušného okresného úradu. Okrem tohto základného oznámenia je ale potrebné oznámiť zrušenie aj na iné inštitúcie, spravidla v rámci územnej samosprávy a finančnej správy, ale záleží to aj od druhu prevádzky. Zrušenie ale nie je len o tlačivách, ale aj konkrétnych praktických krokoch.

Čo je to prevádzka – prevádzkareň?

Prevádzkareň definuje živnostenský zákon a to konkrétne podľa zákona č. 455/1991 Zb., pričom prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, ale nie je ním technické ani technologické zariadenie. Prevádzkou nie je miesto podnikania, ale miesto, kde sa vykonáva samostatná podnikateľská činnosť. Ide napríklad o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, reštauráciu, hotel, penzión alebo podobne, skrátka miesto na výkon podnikateľskej činnosti.

Ak živnostník alebo podnikateľ prevádzkuje živnosť priamo v mieste podnikania, čiže v sídle firmy, tiež sa nejedná o prevádzkareň. Prevádzkarňou nie sú ani priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, najmä ide o:

 • priestor určený pre uskladnenie tovaru a surovín
 • stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na technickú údržbu a technickú kontrolu vozidiel
 • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby
 • výstavné priestory a vzorkové predajne
 • priestor na prijímanie a vydávanie zákaziek alebo tovaru

Čo sa týka technických alebo technologických zariadení určených na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiacich s prevádzkovaním živnosti, ani v tomto prípade nejde o prevádzkareň. Za takéto zariadenia sa považujú napríklad:

 • pojazdné predajne
 • stánky, pulty a prenosné zariadenia na trhových miestach, ak sa nevyžaduje na ich zriadenie stavebné povolenie
 • zariadenia a priestory na poskytovanie ľudovej technickej zábavy
 • vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá
 • predajné automaty
 • zariadenia na poskytovanie reklamy

Kde oznámiť zrušenie a za akých podmienok

Čo sa týka samotného zrušenia, treba začať oznámením zrušenia prevádzkarne príslušnému živnostenskému úradu a to najneskôr do 15 dní od zrušenia. Ak je prevádzka zriadená v územnom obvode inom, ako je príslušný živnostenský úrad, kde je podnikateľ zaregistrovaný, je potrebné oznámiť toto zrušenie aj miestne príslušnému živnostenskému úradu. Lehota je v tomto prípade tiež rovnaká, čiže do 15 dní. Oznámiť treba aj dočasné zatvorenie prevádzkarne, ak ide o viac ako jeden deň.

Povinnosť oznámenia o zrušení sa vzťahuje aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ak ide o priestory s funkciou výstavnou, vzorkovou alebo skladnou. Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zrušení prevádzky je ale aj voči Daňovému úradu, čiže voči Finančnej správe Slovenskej republiky. Takéto oznámenie treba vykonať do 30 dní. Toto sa ale dá vybaviť aj na jednotnom kontaktnom mieste na okresnom úrade, samozrejme, tiež o to treba požiadať.

Oznámenie o zrušení prevádzky sa do 3 dní podáva aj na obecný / mestský úrad, pričom v tomto oznámení je nutné uviesť dátum zrušenia, ale aj informácie o osobe a mieste, ktorá bude vybavovať reklamácie alebo iné záväzky voči spotrebiteľom. Ako príloha sa uvádza aj nájomná zmluva. Zákon 250/2007 Zb. zároveň hovorí aj o povinnosti najneskôr 7 dní vopred oznámiť zamýšľané zrušenie prevádzky na mieste, kde je uvedená prevádzková doba. Aj tu je treba uviesť informácie ohľadom nárokov spotrebiteľov a uplatnenia reklamácie.

 • Podľa toho, akou činnosťou ste sa zaoberali, je potrebné oznámenie o zrušení prevádzkarne doručiť aj iným inštitúciám a úradom štátnej správy
 • Ak ste sa zaoberali výrobou potravín, ich spracovaním alebo predajom, musíte oznámiť toto ukončenie a zrušenie prevádzky aj regionálnej potravinovej a veterinárnej správe
 • Nezabudnite tiež na to, že oznámenie o ukončení prevádzky treba zaslať aj dodávateľom energií alebo rôznym iným poskytovateľom služieb na mieste danej prevádzky

Čo treba spraviť ešte okrem vyplnenia tlačív

Zrušenie samotnej prevádzky ale nie je len o vyplnení tlačív a ich odoslaní. Samozrejme, je to základná vec, na ktorú nesmiete zabudnúť, pretože inak Vám hrozia pomerne mastné pokuty a tým je lepšie sa vyhnúť. Pokiaľ však napríklad zároveň so zrušením prevádzky prestávate podnikať úplne alebo už nebudete používať napríklad registračnú pokladnicu, treba pamätať aj na túto skutočnosť. Podobne ako podlieha registračná pokladnica oznámeniu o začiatku prevádzky, tak podlieha aj oznámeniu o ukončení prevádzky.

Podľa zákona 289/2008 Zb. je podnikateľ povinný oznámiť ukončenie prevádzky registračnej pokladnice daňovému úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení prevádzky. Daňový úrad na základe tohto oznámenia zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej pokladnice. Vzápätí na to poverená servisná organizácia uloží údaje z pamäte pokladnice na externé médium a to odovzdá podnikateľovi.

Toto pamäťové médium je podnikateľ povinný uchovať 10 rokov. Okrem toho nezabudnite v prípadoch, kedy ste sa venovali takejto podnikateľskej aktivite, oznámiť ukončenie prevádzky aj Colnému úradu, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, vyberateľovi koncesionárskych poplatkov a tiež aj v prípade potreby rôznym združeniam zastupujúcim individuálne práva, napríklad SOZA alebo Slovgram. Pokiaľ ste ale nemali s týmito združeniami uzavreté zmluvy, samozrejme nič nemusíte oznamovať.

 • V rámci zrušenia prevádzky je potrebné si vysporiadať aj vzťahy pracovno-právne
 • V praxi to znamená buď zmeniť alebo ukončiť právoplatne všetky pracovné zmluvy alebo dohody s pracovníkmi a zamestnancami, ktorí pôsobili na danej prevádzke
 • Ak končíte so zamestnávaním týchto osôb, je potrebné ukončiť pracovné pomery, pokiaľ len presúvate ich miesto výkonu práce, je potrebné náležite tomu upraviť pracovné zmluvy a iné doklady
 • Všetko treba nahlásiť samozrejme aj Sociálnej a zdravotnej poisťovni, kde sú zamestnanci poistení

Nezabudnite, že…

 • Každému, komu ste miesto prevádzkarne oznámili pri jej vzniku, by ste mali oznámiť aj jej zánik
 • Dajte o zrušení vedieť nielen úradom, ale aj svojim obchodným partnerom a priamo zákazníkom, pričom v tomto prípade ide aj o nutnosť zo zákona
 • Nezabudnite na určenie zodpovednej osoby a miesta, kde si budú môcť spotrebitelia vyrovnať záväzky, uplatniť reklamácie a podobne
 • Zmeškať lehoty sa naozaj nevyplatí, pretože napríklad v prípade nesplnenia povinnosti podať načas oznámenie voči Živnostenskému úradu hrozí pokuta až do 663 €, v prípade nesplnenia povinnosti voči Daňovému úradu môže ísť až o sumu do 3.000 €
 • Nezabudnite, že ak chcete prevádzkareň počas prevádzkovej doby zavrieť na viac ako 1 deň, musíte túto skutočnosť oznámiť tiež, ale stačí len v prevádzke na rovnakom mieste, ako je uvedená prevádzková doba

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

PodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselník

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Prevádzka

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

21apr9:00Podnikanie v Rakúsku - otázky a odpovede9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

22apr8:30Ako viesť tím online8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

22apr8:30Ako viesť tím online8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X