Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké prílohy treba priložiť k daňovému priznaniu

ThinkstockPhotos 515231626dane
28. marca 2016 Tlačiť

K daňovému priznaniu treba priložiť aj prílohy. V článku prinášame zoznam povinných príloh, ktoré sa prikladajú k daňovému priznaniu typu A a daňovému priznaniu typu B.

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ A

Povinné prílohy k daňovému priznaniu
kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka plynúcich zo zdrojov na území SR, ako aj zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom Druhy potvrdení preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň,  o daňovom bonuse na vyživované dieťa („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok): 2015.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania.
doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2015 Druhy dokladov preukazujúce nárok na daňový bonus:

 • doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov (napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.),
 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku, stačí predložiť len jeden doklad (napr. kópiu rodného listu).

Ak ide o dieťa druhého z manželov, ktoré absolvuje povinnú školskú dochádzku, daňovník predkladá aj sobášny list.

Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (napr. potvrdenie o návšteve strednej, resp. vysokej školy na príslušný školský rok).

Pozn.: Ak si daňovník predložil takéto doklady svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania.

Ďalšie potvrdenia
 • písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ak daňovník splnil podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely do výšky 3 % a rozhodol sa uplatniť postup podľa § 50 ZDP.

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ B

kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom Druhy potvrdení preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň,  o daňovom bonuse na vyživované dieťa („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok): 2015.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania.

 

 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP, pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 ZDP,
 • kópia zmluvy o združení, ak daňovník bol účastníkom združenia (§ 829 – § 841 OZ),
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP a o sume preddavku      vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10 ZDP,
 • kópie potvrdení o nepeňažnom plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP poskytnutom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, výrobku zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby,
doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2015 Druhy dokladov preukazujúcich nárok na daňový bonus:

 • doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov (napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.)
 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom
 • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku, stačí predložiť len jeden doklad (napr. kópiu rodného listu).

Ak ide o dieťa druhého z manželov, ktoré absolvuje povinnú školskú dochádzku, daňovník predkladá aj sobášny list.

Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (napr. potvrdenie o návšteve strednej, resp. vysokej školy na príslušný školský rok).

Pozn.: Ak si daňovník predložil takéto doklady svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania.

 

 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období t.j. ak daňovník splnil podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely do výšky 3% a rozhodol sa uplatniť postup podľa § 50 ZDP,

daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva

 

K daňovému priznaniu typ B prikladá Účtovnú závierku, ktorá obsahuje nasledovné účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč FO 1 – 01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč FO 2 – 01)

daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva

 

K daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha (Súvaha Úč POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01)
 • Poznámky (Poznámky Úč POD 3 – 04)
daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP
 • bez účtovných výkazov

Pozn.: ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňové priznanie za rok 2015Podnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako zdravotne postihnutýPrémiový obsahprílohy k daňovému priznaniu

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X