Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo musí vedieť prevádzkovateľ e-shopu

Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
20. mája 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

O čom musíte informovať kupujúceho? Na čo je potrebné upozorniť  pred odoslaním objednávky?

Povinnosti predávajúceho

Nákup prostredníctvom e-shopu sa realizuje bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, t. j. ide o zmluvu uzavretú na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (najčastejšie prostredníctvom webovej stránky). Prevádzkovatelia e-shopov majú zo zákona množstvo povinností. V nasledujúcom článku sa venujeme povinnostiam, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa:

Pred uzavretím zmluvy na diaľku (pred odoslaním objednávky)

– musí predávajúci poskytnúť kupujúcemu informácie:

 • o hlavných vlastnostiach tovaru/charaktere služby,
 • o predávajúcom, t. j. obchodné meno a sídlo predávajúceho, telefónne číslo predávajúceho, e-mail, resp. číslo faxu, adresa predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo podať sťažnosť,
 • o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane DPH a ostatných daní a poplatkov,

Pozn.: Ak cenu tovaru alebo služby nemožno určiť primerane vopred, je potrebné uviesť spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, resp. uviesť skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takého náklady a poplatky. 

Ďalšie povinné informácie:

 • o nákladoch na prepravu, dodanie, poštovné atď.,
 • o  dodacích podmienkach a lehote, dokedy predávajúci tovar dodá/poskytne službu,
 • o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 • o nevyhnutnosti zaplatiť preddavok alebo inú zábezpeku, ak zo zmluvy vyplýva takýto záväzok pre spotrebiteľa,
 • o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, a to o:

» lehote, do ktorej sa dá odstúpiť od zmluvy,» spôsobe uplatnenia tohto práva,» podmienkach odstúpenia od zmluvy,» tom, kto znáša náklady na vrátenie tovaru,» poskytnúť kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy – príloha č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (napr. na stránke e-shopu, e-mailom).

Pozn: Predávajúci si môže splniť informačná povinnosť aj iným spôsobom, a to tak, že poskytne kupujúcemu riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 • o tom, že  v prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľ

» znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu,

Pozn.: Uvedené neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil informačnú povinnosť voči kupujúcemu.

» pri vrátení služby spotrebiteľ uhradí cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o službách potom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas.

Následky nesplnenia informačnej povinnosti

Ak predávajúci neinformuje kupujúceho

 • o úhrade dodatočných poplatkov – kupujúci ich nie je povinný uhradiť,
 • o jeho práve odstúpiť od zmluvy a ďalších podmienkach – kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v predĺženej lehote.

Bezprostredne pred odoslaním objednávky

Je potrebné opakovane upozorniť kupujúceho o najdôležitejších skutočnostiach súvisiacich s objednávkou, napr.:» o hlavných vlastnostiach tovaru alebo služby, » o celkovej cene tovaru alebo služby,» o nákladoch na dopravu,  poštovné, dodanie a iných poplatkoch,

 • o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 • o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • kupujúci musí potvrdiť, že bol upovedomený o tom, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar alebo službu. Uvedené na realizuje na stránke e-shopu prostredníctvom tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.

Povinnosti predávajúceho po uzavretí zmluvy

 • poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy najneskôr pri dodaní tovaru,
 • uvedené potvrdenie je potrebné poskytnúť na trvanlivom nosiči (e-mail, CD, DVD, USB kľúč, papier, pamäťová karta, hard disk),

Uvedené potvrdenie musí obsahovať:

 • informácie, ktoré bol povinný poskytnúť kupujúcemu pred uzavretím zmluvy,
 • v prípade poskytovania služieb potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Lehoty

 • ak predávajúci pred uzavretím zmluvy vopred informoval kupujúceho o práve na odstúpenie od zmluvy, je lehota 14 kalendárnych dní odo dňa:

» prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,» uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo» uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 • ak predávajúci informoval kupujúceho o práve na odstúpenie od zmluvy dodatočne do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť až od oboznámenia sa s právom na odstúpenie od zmluvy,
 • ak predávajúci vôbec neinformoval kupujúceho o práve na odstúpenie od zmluvy, plynie lehota na odstúpenie od zmluvy až po roku a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.

Príklad: Zákazník prevzal tovar 1. apríla 2015, no predávajúci ho neinformoval o možnosti odstúpenia od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy mu preto plynie až po roku a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru, preto má právo odstúpiť od zmluvy až do 15. apríla 2016 a v tomto termíne aj vrátiť tovar. 

eBooky:

Ochrana osobných údajov a podnikateľ

Odvody živnostníčky počas poberania materskej a rodičovskej dávky

Zamestnávanie na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Postup odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho

 • e-mailom,
 • písomne,
 • prostredníctvom formulára o odstúpení, ktoré mu bolo poskytnuté predávajúcim (uvedený formulár nie je záväzný),
 • povinnosť poslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu,
 •  pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy treba predložiť originál dokladu o kúpe, bez neho si zákazník nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Pozn.: Pri odstúpení od zmluvy je podstatný deň odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Postup predávajúceho 

 • povinnosť potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy (e-mailom alebo písomne),
 • vrátiť kupujúcemu všetky platby po doručení tovaru späť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,

Pozn.: Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 • POZOR: platba musí byť vrátená rovnakým spôsobom, ako použil kupujúci (v hotovosti, kartou, bankovým prevodom),  môže sa meniť len so súhlasom kupujúceho.

Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie (napr. predávajú cez Facebook). 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikám ako študentPodnikám na internetePodnikám na materskejPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X