Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Právne otázky internetového marketingu

Právne otázky internetového marketingu
Fotobanka Pixmac
17. apríla 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť
Na to, aby podnikateľ mohol svoje tovary či služby úspešne ponúkať verejnosti, verejnosť sa o nich musí najskôr dozvedieť. 
 
Prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu je reklamou, ktorej regulácia je obsiahnutá vo viacerých európskych i slovenských právnych predpisoch. 
 

Pozor treba dať na osobné údaje aj autorský obsah

Reklama predovšetkým musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a dobrými mravmi, nesmie byť klamlivá alebo skrytá a nesmie mať znaky nekalej obchodnej praktiky. Reklama na niektoré produkty (napr. alkoholické nápoje, tabakové výrobky, lieky a iné) musí spĺňať aj ďalšie osobitné požiadavky. V prípade porušenia povinností uložených zákonom o reklame sú orgány dozoru oprávnené uložiť pokutu až do výšky 166 tis. eur.
 
V prípade podnikania v prostredí internetu je stále aktuálnou aj otázka tzv. spamu, alebo nevyžiadanej komunikácie. Vo všeobecnosti platí, že na šírenie reklamy elektronickou poštou, resp. používanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas príjemcu reklamy, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Takýto súhlas sa nevyžaduje v prípadoch, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 

Preberaný obsah môže byť chránený!

Pri tvorbe vizuálnej stránky domény je takisto potrebné prihliadať na právnu úpravu autorských práv. Táto otázka je aktuálna najmä v prípadoch, keď podnikateľ na web umiestňuje „cudzí obsah“, teda obsah, ktorého nie je autorom. V uvedených prípadoch by podnikateľ mal disponovať súhlasom autora daného obsahu na jeho použitie, ktorý sa udeľuje vo forme licenčnej zmluvy. Aj v prípadoch, kedy by sa pri „cudzom obsahu“ nejednalo o diela v zmysle autorského zákona, môže sa vyžadovať súhlas inej osoby – typicky tak bude v prípadoch, keď sa bude jednať o obrazové snímky, podobizne alebo o obrazové či zvukové záznamy danej fyzickej osoby. Použitie autorských diel alebo materiálov podľa predchádzajúcej vety bez predchádzajúceho súhlasu je možné iba v prípadoch a v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.
 

Špecifiká obchodných zmlúv

Určité problémy sa môžu vyskytovať aj pri uzatváraní zmlúv. V prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu musia predovšetkým byť splnené všetky podmienky na uzatváranie zmlúv, vrátane požiadaviek na návrh a jeho akceptáciu. Osobitnú pozornosť treba venovať zmluvám, ktoré si zo zákona povinne vyžadujú písomnú formu (napr. licenčná zmluva). Uzatváranie určitých typov zmlúv cez internet je pritom prakticky vylúčené (napr. zmluvy o prevode nehnuteľnosti, kde sa o. i. vyžaduje, aby boli prejavy účastníkov na tej istej listine). V neposlednom rade treba vždy stanoviť, akým právnym poriadkom sa budú vzťahy medzi podnikateľom a jeho zákazníkmi spravovať, a to najmä s prihliadnutím na „bezhraničnosť“ internetu.
 

 
Pri formulovaní obsahu zmlúv (prípadne všeobecných obchodných podmienok) treba takisto prihliadať na povahu druhej zmluvnej strany. Najmä pokiaľ na druhej strane vystupuje spotrebiteľ, je potrebné zohľadniť právnu úpravu upravujúcu postavenie spotrebiteľov, ktorá týmto subjektom často priznáva väčší rozsah práv ako napr. v prípade podnikateľov a od ktorej sa spravidla nemožno odchýliť. Vo všeobecnosti platí, že ustanovenia právnych predpisov upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa musia použiť vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom; odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie uvedeného ustanovenia, sú zo zákona neplatné.
 

Osobné údaje vyžadujú súhlas

Ďalšou problematikou súvisiacou s podnikaním prostredníctvom internetu je problematika spracovania osobných údajov fyzických osôb. Vo všeobecnosti sa na spracúvanie osobných údajov vyžaduje poskytnutie súhlasu dotknutých osôb, pričom takéto udelenie súhlasu musí byť preukázateľné a v niektorých prípadoch aj v písomnej podobe a opatrené vlastnoručným podpisom dotknutej osoby. Spracovanie osobných údajov bez udelenia súhlasu dotknutou osobou je možné iba v prípadoch vymedzených zákonom; aj v takýchto prípadoch sa však vyžaduje dodržanie podmienok na spracúvanie osobných údajov stanovených právnymi predpismi, najmä zákonom na ochranu osobných údajov. Porušenie povinností na úseku ochrany osobných údajov môže Úrad na ochranu osobných údajov SR „odmeniť“ pokutou až do 332 tis. eur.
 
TIP: Viac o novom zákone o ochrane osobných údajov sa dozviete tu.
 
Za zmienku napokon stojí aj skutočnosť, že v súčasnej zhoršenej hospodárskej situácii sa čím ďalej tým viac subjektov snaží o optimalizáciu nákladov na podnikanie. Jedným z takýchto krokov pritom môže byť nahradenie „štandardných“ faktúr v listinnej podobe tzv. elektronickými faktúrami. V tejto súvislosti treba pamätať na to, že elektronická faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ako faktúra v listinnej podobe a takúto faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. Zároveň  je faktúru potrebné spracovať tak, aby bola zabezpečená vierohodnosť pôvodu faktúry a neporušenosť obsahu faktúry – napr. tým, že faktúra bude opatrená elektronickým podpisom podnikateľa a na jej zobrazenie bude potrebné zadanie hesla vopred dojednaného s príjemcom tovaru alebo služby.
 
TIP: Viac o náležitostiach elektronických faktúr sa dočítate tu.
 
Z vyššie uvedených rámcových informácií je zrejmé, že podnikanie cez internet síce na jednej strane ponúka takmer neobmedzené možnosti, no na strane druhej netreba zabúdať na špecifiká tejto formy podnikania a je potrebné vopred sa na ne riadne pripraviť. Prvotná investícia do podnikateľského zámeru za účelom eliminácie súvisiacich rizík je totiž iba zlomkom nákladov, ktoré by podnikateľovi mohli vzniknúť v situácii, ak by sa niektoré z nich skutočne naplnilo.
 
Tipy & Triky
 

 
Základným zmluvným dokumentom na internete sú obchodné podmienky
– ich správne nastavenie môže zjednodušiť realizáciu podnikateľských aktivít
– pokiaľ sa budete inšpirovať podmienkami tretích osôb, nezabudnite, že takéto podmienky nemusia byť v súlade s právnym poriadkom SR a že takmer vždy predstavujú autorské dielo chránené zákonom
Nepodceňte ochranu osobných údajov
– zabezpečte si informovaný súhlas zákazníkov so spracovaním osobných údajov
– zákazníkov by ste mali vždy informovať najmenej o tom, aké údaje budete zhromažďovať, prečo a kde (prenos osobných údajov mimo EÚ pritom podlieha prísnej regulácii)
Rešpektujte autorské práva
– obsah internetu v mnohých prípadoch predstavuje autorské dielo v zmysle autorského zákona
– nezabudnite,  že nároky z porušenia autorských práv sa premlčujú až po niekoľkých rokoch,  akékoľvek užívanie cudzieho obsahu preto riadne evidujte, aby ste sa spätne dokázali brániť obvineniam z porušenia autorských práv
Zvážte zvýšenú ochranu domény napr. registráciou ochrannej známky – existencia ochrannej známky (ale aj zhoda domény s obchodným menom) Vám môžu vyhrať budúce spory so špekulantmi využívajúcimi domény podobného znenia
 

 
Autor: JUDr. Matej Sedláček, autor je právnik v advokátskej kancelárii NIELSEN MEINL, s.r.o.
 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Internetová reklama

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X