Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z motorových vozidiel (Cestná daň) v roku 2024

Daň z motorových vozidiel 2018
Daň z motorových vozidiel 2018 foto: Thinkstock
8. januára 2024 Received_1881531281993212.jpeg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

S príchodom nového roka klopú na dvere dôležité daňové povinnosti. Jednou z prvých je aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Táto povinnosť vzniká všetkým daňovníkom, ktorí počas roka 2023 využili automobil evidovaný v Slovenskej republike na podnikateľskú činnosť. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2023 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Prečítajte si viac o tom ako platiť daň z motorových vozidiel v roku 2024 a stiahnite si tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Pozor

Tento rok si dajte pozor na daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára.

Kedy ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel (cestná daň) je legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je podľa tohto zákona každá osoba, ktorá použije vozidlo evidované v Slovenskej republike na účely podnikania. Rozhodujúcimi skutočnosťami teda sú, aby vozidlo malo evidenčné číslo pridelené v Slovenskej republike a aby bolo aspoň jeden deň v roku použité na podnikateľské účely.

Zákon rozoznáva 5 druhov daňovníkov dane z motorových vozidiel. Ak sa teda nájdete v jednej z definícii, musíte podávať daňové priznanie. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

POZOR:

Často sa zabúda, že daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je povinný podať aj zamestnávateľ, ktorý vyplatil cestovné náhrady svojmu zamestnancovi, ktorý použil pri pracovnej ceste vlastné motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike. Zamestnávateľ je tak povinný evidovať, kedy a za aké vozidlo boli vyplatené cestovné náhrady.

Predmetom dane nie je vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, ani vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii je označené ako špeciálne vozidlo (napríklad vozidlá na staveniskách alebo v kameňolomoch, v prístavoch alebo na letiskách). Pre tieto vozidlá sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nepodáva.
Priznanie k dani podáva daňovník (§ 3 zákona) vecne príslušnému správcovi dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby.
Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podať opravné priznanie. Ak daňovník zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedená v podanom priznaní, je povinný podať správcovi dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné priznanie je daňovník povinný podať aj vtedy ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená. Dodatočné priznanie je oprávnený podať daňovník v prípade, ak zistí, že daň uvedená v podanom priznaní má byť nižšia alebo daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená alebo priznanie neobsahuje správne údaje.
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je štandardne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023 sa podáva do 31.1.2024. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.
V špecifických prípadoch je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel rozdielna.
Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz.
Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou.
Ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia pri prerušení podnikania platí pre daňovníka od 1.1.2020.
Ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá daňové priznanie, určí správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, daňové priznanie sa nepodáva.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodené vozidlo:
 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Akú vysokú daň budete platiť
 • Za novšie autá platíte nižšie dane
 • Zdaňovacie obdobie a vznik daňovej povinnosti
 • Platenie preddavkov
 • Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023
 • Tipy a upozornenia

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Received_1881531281993212.jpeg

Venujem sa účtovníctvu a daňovému poradenstvu na www.mojuctovnik.com Zaujímam sa o investovanie a medzi moje záľuby patrí šport.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPrémiový obsahrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X