Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2019

mzdové veličiny
mzdové veličiny Foto: Getty Imagers
19. decembra 2018 Img_5751.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Prinášame vám zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2019, ktoré sa použijú aj v roku 2020 pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019.

V článku sa postupne pozrieme na daň z príjmov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku (manžela), daňový bonus, daňovo uznateľné výdavky, ale aj sociálne a zdravotné poistenie.

Daň z príjmov – sadzby dane

Veličiny Hodnota
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. 36 256,37 eura vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 36 256,37 eura 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov

19 % do zdaniteľnej sumy 3 021,36 eura

25 % nad zdaniteľnú sumu 3 021,36 eur

 

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na daňovníka
 •  Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)
 • Čo sa za vlastný príjem manželky nepovažuje?
 • Daň z príjmov – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka
 • Daň z príjmov – Daňový bonus a ostatné ukazovatele
 • Daň z príjmov- Daňovo uznateľné výdavky
 • Sociálne a ostatné veličiny
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Zamestnanec odvody
 • Zamestnávateľ odvody

Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na daňovníka

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2019 (19,2 x suma živ. minima, teda 19,2 x 205,07 eura)

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2019 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 20 507 eur (100-násobok životného minima)

3 937,35 eura

328,12 eura/mesiac

Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2019 je vyšší než 20 507 eur vypočíta sa:
9 064,09 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 36 256,37 eura

 

Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2019 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 205,07 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2019 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 36 256,37 eura (176,8-násobok životného minima)

3 937,35 eura
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2019 je vyšší než 36 256,37 eura vypočíta sa:
13 001,44 mínus (základ dane/4)

Poznámka:

Suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu sa od 1. júla 2018 zvýšila zo 199,48 eura na 205,07 eura. Následkom toho od 1. januára 2019 stúpa aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a jeho manželku.

Ak daňovník v roku 2019 dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako je 176,8-násobok platného životného minima (v roku 2019 je to suma 36 256,37 eura) a manželka (manžel) nemá vlastný príjem, môže si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) uplatniť v plnej výške 3 937,35 eura.

Ak manželka (manžel) má vlastný príjem, a ten nepresahuje sumu 3 937,35 eura, tak si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v čiastke, ktorá zodpovedá rozdielu medzi sumou 3 937,35 eura a vlastným príjmom manželky (manžela).

V prípade, že daňovník v roku 2019 dosiahne základ dane vyšší ako 36 256,37 eura a jeho manželka (manžel) nemá vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku životného minima (13 001,44 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak manželka (manžel) v takomto prípade má vlastný príjem, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane vypočítaná podľa predošlého vzorca zníži o vlastný príjem manželky.

TIP Podnikam.sk

Materská dávka, ktorú ako dávku sociálneho poistenia vypláca Sociálna poisťovňa, sa považuje za vlastný príjem manželky, ktorý znižuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

 Čo sa za vlastný príjem manželky nepovažuje?

Za vlastný príjem manželky sa nepovažujú štátne sociálne dávky, ktoré vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi ne patrí napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, či príspevok na pohreb.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)  sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň z príjmov – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka

Veličina Hodnota
Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie od 1.1.2017 nemožno uplatniť

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

najviac 180 eur ročne
Finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie od 1.1.2011 nemožno uplatniť

 

Poznámka: Nezdaniteľnú časť základu dane bolo možné za roky 2013 až 2016 znížiť o 2 % z ročného základu dane sporiteľa v druhom pilieri, max. zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, čo za rok 2016 bolo do sumy 1 029,60 eura. Od 1. januára 2017 sa však príspevková sadzba do druhého piliera zvýšila zo 4 % na 4,25 %, od 1. januára 2018 stúpla na 4,50 %  a od 1. januára 2019 ide nahor na 4,75 %, a preto zanikla daňová úľava na príspevky do druhého piliera.

 Daň z príjmov – Daňový bonus a ostatné ukazovatele

Veličina Hodnota
Daňový bonus v roku 2019

Na dieťa do 6 rokov

od 1. januára do 31.marca 2019

22,17 eura/mesiac

od 1. apríla 2019

44,34 eura/mesiac

Spolu 465,57 eura/rok

Na dieťa nad 6 rokov

22,17 eura/mesiac

266,04 eura/rok

Nárok na daňový bonus (ak dosiahnete za rok 2019 príjmy vyššie ako 3 120 eur).

Ide o 6-násobok minimálnej mzdy (6×520 eur) platnej v roku 2019. SZČO musí mať zároveň kladný základ dane z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, teda nie daňovú stratu.

3 120 eur
Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2020 (za rok 2019). Ide o 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane. 1 968,68 eura/rok
Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6 zákona o dani z príjmov

60 %

max. 20 000 eur ročne

 

Daň z príjmov- Daňovo uznateľné výdavky

Veličina Hodnota
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5-12 hodín 4,8 eur
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12-18 hodín 7,1 eura
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín 10,90 eura
Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie 0,050 eura/km
Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie 0,183 eura/km

Sociálne a ostatné veličiny

Veličina Hodnota
Minimálna hrubá mesačná mzda na rok 2019 520 eur
Minimálna hrubá hodinová mzda na rok 2019 2,989 eura
Životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby (od 1.7.2018) 205,07 eura/mesiac
Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby (od 1.7.2018) 143,06 eura/mesiac
Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa (od 1.7.2018) 93,61 eura/mesiac
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 954 eur

Sociálne a zdravotné poistenie

Hranica hrubých príjmov za rok 2018, po presiahnutí ktorej musí byť SZČO od 1. júla 2019 (pri odloženom daňovom priznaní od 1. októbra 2019) povinne poistená,  dosahuje 5 724 eur. Ide o 12-násobok platného minimálneho vymeriavacieho základu na rok 2019 (12×477 eur).

Veličina Hodnota
Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2019 na zdravotné a sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu 477 eur
Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie 6 678 eur

 

TIP Podnikam.sk:

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa od 1. januára 2017 zrušil, zdravotné odvody tak odvtedy nie sú zhora ohraničené. Najvyšší možný vymeriavací základ na sociálne poistenie od 1. januára 2017 predstavuje 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.  Na rok 2019 ide o 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2017 (7×954).

Zamestnanec odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 4 % 520 eur 6 678 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 520 eur 6 678 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 520 eur 6 678 eur
Invalidné poistenie 3 % 520 eur 6 678 eur
Zdravotné poistenie 4 % 520 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie (zdravotne postihnutý) (2 %) 520 eur neobmedzený
Spolu 13,40 %

Zamestnávateľ odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 14 % 520 eur 6 678 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 520 eur 6 678 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 520 eur 6 678 eur
Rezervný fond solidarity 4,75 % 520 eur 6 678 eur
Invalidné poistenie 3 % 520 eur 6 678 eur
Garančné poistenie 0,25 % 520 eur 6 678 eur
Úrazové poistenie 0,80 % 520 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie 10 % 520 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie (za zdravotne postihnutého) (5 %) 520 eur neobmedzený
Spolu 35,20 %

 

POZOR!

Od 1. januára 2015 zaviedla vláda pre zamestnancov v pracovnom pomere (netýka sa osôb pracujúcich na dohody o pracovnej činnosti alebo na dohody o vykonaní práce) odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) v sume 380 eur mesačne, ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov. V roku 2015 tak boli pri minimálnej mzde v sume 380 eur a uplatnení OPP v rovnakej výške nulové zdravotné odvody pre zamestnanca aj zamestnávateľa.

POZOR!

Od 1. januára 2018  sa  OOP dá  uplatniť len na vymeriavací základ zamestnanca, nie na vymeriavací základ zamestnávateľa! Inak povedané, táto položka znižuje zdravotné odvody už len samotnému zamestnancovi, nie jeho zamestnávateľovi.

Okrem toho sa od 1. januára 2019 zvyšuje minimálna mzda na Slovensku na 520 eur.

Teoretická maximálna suma OOP však zostáva naďalej vo výške 380 eur. Suma odpočítateľnej položky sa pritom sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania nad úroveň 380 eur (inak povedané, s rastom príjmu o 1 euro na sumu 380 eur klesá OOP o 2 eurá).

Keďže minimálna mzda každoročne stúpa, avšak hodnota OOP zostáva na úrovni roka 2015, už od 1. januára 2016 nebolo možné si uplatniť túto položku v celej sume 380 eur (od 1. januára 2016 sa totiž minimálna mzda zvýšila na 405 eur).

Pri 520-eurovej minimálnej mzde odpočítateľná položka pre zamestnanca slúžiaca na zníženie zdravotných odvodov v roku 2019 dosiahne 100 eur (380 – 2x (520-380) ).

V roku 2019 preto budú zamestnanci platiť pri 520-eurovej minimálnej mzde zdravotné poistenie zo sumy 420 eur (520- 100), z čoho preddavok na zdravotné poistenie predstavuje 16,80 eura (4 % zo 420 eur).

Horšie sú na tom zamestnávatelia, ktorí od 1. januára 2018 musia platiť preddavky na zdravotné poistenie zamestnanca z celej minimálnej mzdy zamestnanca, keďže prišli o možnosť uplatniť si OOP.

Zdravotný odvod zamestnávateľa pri minimálnej mzde zamestnanca vo výške 520 eur tak dosiahne 52 eur (10 % z 520 eur).

Ak by mal zamestnávateľ naďalej nárok na uplatnenie OOP, tak by pri minimálnej mzde zaplatil zdravotné odvody za zamestnanca len zo sumy 420 eur, čím by jeho preddavok na zdravotné poistenie predstavoval len 42 eur  (bol by tak o 10 eur nižší).

Nárok na odpočítateľnú položku aj v roku 2019 zaniká pri príjme zamestnanca v sume 570 eur mesačne.

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

mzdové veličinyPrémiový obsahúčtovné a mzdové veličiny

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Cestovné náhrady

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X